Order:
Disambiguations
H. G. Xunzi [41] Xunzi [5]Ivan P. Xunzi [1]Hermann Xunzi [1]
Xunzi [1]Homer H. Xunzi [1]
See also
Bibliography: Xunzi in Asian Philosophy
 1.  62
  Xunzi: The Complete Text.H. G. Xunzi - 2015 - Princeton University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 2.  13
  Basic Writings. Xunzi - 1963 - New York: Columbia University Press.
  OTHER. WORKS. IN. THE. COLUMBIA. ASIAN. STUDIES. SERIES. Translations from the Asian Classics Major Plays ofChikamatsu, tr. Donald Keene 1961 Four Major Plays of Chikamatsu, tr. Donald Keene. Paperback ed. only. 1961; rev. ed.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Philosophes Confucianistes: [Les Entretiens de Confucius, Lunyu. Meng Zi. La Grande Étude, Daxue. La Pratique Équilibrée, Zhongyong. Le Classique de la Piété Filiale, Xiaojing. Xun Zi] = Ru Jia. [REVIEW]Charles Le Blanc, Rémi Mathieu, Confucius, Mencius & Xunzi (eds.) - 2009 - Gallimard.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Philosophes Confucianistes: [Les Entretiens de Confucius, Lunyu.Charles Le Blanc, R.�mi Mathieu, Confucius, Mencius & Xunzi (eds.) - 2009 - Gallimard.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Acknowledgments.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  4
  Appendix 2: Cross-Reference List.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 347-358.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  4
  Appendix 1: Important Terms and Names.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 344-346.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  3
  A Traditional Timeline of Early Chinese History.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Bibliography.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 385-386.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  41
  Chapter 1: An Exhortation to Learning.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 1-8.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  20
  Chapter 5: Against Physiognomy.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 32-39.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Chapter 6: Against the Twelve Masters.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 40-46.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Chapter 15: A Debate on Military Affairs.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 145-162.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  14
  Chapter 2: Cultivating Oneself.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 9-15.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  9
  Chapter 18: Correct Judgments.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 183-200.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  11
  Chapter 22: Correct Naming.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 236-247.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  37
  Chapter 17: Discourse on Heaven.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 175-182.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  34
  Chapter 19: Discourse on Ritual.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 201-217.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  30
  Chapter 20: Discourse on Music.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 218-223.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  8
  Chapter 31: Duke Ai.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 333-338.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  10
  Chapter 10: Enriching the State.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 83-98.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  6
  Chapter 26: Fu.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 277-287.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  79
  Chapter 23: Human Nature Is Bad.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 248-257.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  4
  Chapter 3: Nothing Improper.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 16-22.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Chapter 4: On Honor and Disgrace.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 23-31.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  12
  Chapter 7: On Confucius.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 47-51.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  5
  Chapter 14: On Attracting Men of Worth.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 141-144.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  14
  Chapter 28: The Right-Hand Vessel.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 318-324.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  19
  Chapter 29: The Way to Be a Son.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 325-329.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  5
  Chapter 30: The Proper Model and Proper Conduct.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 330-332.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  23
  Chapter 8: The Achievements of the Ru.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 52-67.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  22
  Chapter 9: The Rule of a True King.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 68-82.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  21
  Chapter 11: The True King and the Hegemon.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 99-116.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  11
  Chapter 12: The Way to Be a Lord.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 117-132.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Chapter 13: The Way to Be a Minister.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 133-140.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Chapter 16: The Strong State.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 163-174.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  3
  Chapter 24: The Gentleman.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 258-261.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Chapter 27: The Grand Digest.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 288-317.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  16
  Chapter 21: Undoing Fixation.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 224-235.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Chapter 25: Working Songs.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 262-276.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Chapter 32: Yao Asked.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 339-343.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  8
  Introduction.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Index.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 387-398.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Textual Notes.H. G. Xunzi - 2015 - In Xunzi: The Complete Text. Princeton University Press. pp. 359-384.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xunzi. Xunzi - 1804 - Shanxi Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 46. "Xunzi" Ming Yan =. Xunzi & Mingji Wang (eds.) - 2006 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark