Results for 'Ya-Hui Sun'

1000+ found
Order:
 1.  1
  Stochastic Bifurcations of a Fractional-Order Vibro-Impact System Driven by Additive and Multiplicative Gaussian White Noises.Yong-Ge Yang, Ya-Hui Sun & Wei Xu - 2019 - Complexity 2019:1-10.
  Stochastic fractional-order systems or stochastic vibro-impact systems can present rich dynamical behaviors, and lots of studies dealing with stochastic fractional-order systems or stochastic vibro-impact systems are available now, while the discussion on the stochastic systems with both vibro-impact factors and fractional derivative element is rare. This paper is concerned with the stochastic bifurcation of a fractional-order vibro-impact system driven by additive and multiplicative Gaussian white noises. Firstly, we can remove the discontinuity of the original system with the help of nonsmooth (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Jia Chang Li Duan Shuo Kongzi de da Zhi Hui.Meng Sun - 2012 - Hai Chao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Mozi Ci Hui Yan Jiu.Zhuocai Sun - 2008 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yi Ru He Bi de Hui Zu Zhe Xue Si Xiang.Junping Sun - 2008 - Ningxia Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) - 2010 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Diminished Anticipatory and Consummatory Pleasure in Dysphoria: Evidence From an Experience Sampling Study.Xu Li, Yu-Ting Zhang, Zhi-Jing Huang, Xue-Lei Chen, Feng-Hui Yuan & Xiao-Jun Sun - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Nonfragile Finite-Time Extended Dissipative Control for a Class of Uncertain Switched Neutral Systems.Hui Gao, Jianwei Xia, Guangming Zhuang, Zhen Wang & Qun Sun - 2017 - Complexity:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 8.  5
  A New Memristor-Based 5D Chaotic System and Circuit Implementation.Rui Wang, Mingjin Li, Zhaoling Gao & Hui Sun - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  7
  Teacher’s Type D Personality and Chinese Children’s Hyperactive Behaviors: Moderation Effect of Parental Type D Personality and Mediation Effect of Teacher–Student Relationship.Guan-Hao He, Esben Strodl, Li Liu, Zeng-Liang Ruan, Xiao-Na Yin, Guo-Ming Wen, Deng-Li Sun, Dan-Xia Xian, Hui Jiang, Jin Jing, Yu Jin, Chuan-An Wu & Wei-Qing Chen - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  The Effect of Preceding Self-Control on Prosocial Behaviors: The Moderating Role of Awe.Jin Li, Anke Li, Yu Sun, Hui’ E. Li, Lei Liu, Youlong Zhan, Wei Fan & Yiping Zhong - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  11
  Restricted Boltzmann Machine-Assisted Estimation of Distribution Algorithm for Complex Problems.Lin Bao, Xiaoyan Sun, Yang Chen, Guangyi Man & Hui Shao - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Outlier Detection and Correction for Monitoring Data of Water Quality Based on Improved VMD and LSSVM.Guangpei Sun, Peng Jiang, Huan Xu, Shanen Yu, Dong Guo, Guang Lin & Hui Wu - 2019 - Complexity 2019:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Performance Analysis of Switched Control Systems Under Common-Source Digital Upsets Modeled by MDHMM.Rui Wang, Yanxiao Li, Hui Sun, Youmin Zhang & Yigang Sun - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  The Virtues of Unfulfilment: Rethinking Eros and Education in Plato's Symposium.Chien‐ya Sun - 2019 - Journal of Philosophy of Education 53 (3):491-502.
 15.  12
  Characteristics and Prediction of Weathered Volcanic Rock Reservoirs: A Case Study of Carboniferous Rocks in Zhongguai Paleouplift of Junggar Basin, China.Xiaoming Sun, Siyuan Cao, Xiao Pan, Xiangyang Hou, Hui Gao & Jiangbo Li - 2018 - Interpretation: SEG 6 (2):T431-T447.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  26
  Emotional Experiences Predict the Conversion of Individuals with Attenuated Psychosis Syndrome to Psychosis: A 6-Month Follow Up Study.Fa Zhan Chen, Yi Wang, Xi Rong Sun, Yu Hong Yao, Ning Zhang, Hui Fen Qiao, Lan Zhang, Zhan Jiang Li, Hong Lin, Zheng Lu, Jing Li, Raymond C. K. Chan & Xu Dong Zhao - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  18
  Time-Dependent Effects of Acute Exercise on University Students’ Cognitive Performance in Temperate and Cold Environments.Ling-Yu Ji, Xiao-Ling Li, Yang Liu, Xiu-Wen Sun, Hui-Fen Wang, Long Chen & Liang Gao - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  8
  Characteristics and Prediction of Weathered Volcanic Rock Reservoirs: A Case Study of Carboniferous Rocks in Zhongguai Paleouplift of Junggar Basin, China.Xiaoming Sun, Siyuan Cao, Xiao Pan, Xiangyang Hou, Hui Gao & Jiangbo Li - 2018 - Interpretation 6 (2):T431-T447.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  17
  A Method for Linguistic Metaphor Identification. Gerald J. Steen, Aletta G. Dorst, J. Berenike Herrmann, Anna A. Kaal, Tina Krennmayr, & Trijntje Pasma. Amsterdam, The Netherlands: John Benjamins, 2010. Xi + 238 Pages, $135.00 (Hardcover), ISBN 9789027239037. [REVIEW]Ya Sun - 2014 - Metaphor and Symbol 29 (1):67-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  3
  Translating Desire.Chien-Ya Sun - 2017 - Ethics and Education 12 (1):62-72.
  There is a trend in modern times towards taking the individual’s desire to be the indicator or basis of what the good life would be for the individual. Desire is believed to be an outer expression of an inner voice. The idea is that the individual’s desire shows what matters and therefore what constitutes the good life for her. An assumption is that the desire is knowable. The task for a fulfilled life is to reason out what the desire is (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua Yu Dang Dai Zhongguo Zhe Xue Jian She =.Hui Sun & Xinyan Wang (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Xie Zai Gao Zhi de Bian Shang =.Hui Sun - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wei Wu Shi Guan Yu Li Shi Ping Jia: Zhe Xue Yu Shi Xue de Dui Hua.Xiaoming Wu & Hui Sun (eds.) - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  51
  The Complete Text of Śramaṇa Hui's Subcommentary on the Quadripartite Prātimokṣa (Ssu-Fen Chieh-Pen Shu)The Complete Text of Sramana Hui's Subcommentary on the Quadripartite Pratimoksa.Śramaṇa Hui, Victor H. Mair & Sramana Hui - 1984 - Journal of the American Oriental Society 104 (2):327.
 25. Bian Jie Shang de Xing Zhe: Sun Zhouxing Xue Shu Sui Bi.Zhouxing Sun - 2011 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Sun Bokui Zhe Xue Wen Cun =.Bokui Sun - 2010 - Jiangsu Ren Min Chu Ban She.
  v. 1. Tan suo zhe dao lu de tan suo -- v. 2. Lukaqi yu Makesi -- v. 3. Makesi zhu yi zhe xue ji ben wen ti yan jiu -- v. 4. Makesi zhu yi zhe xue jing dian wen xian yan jiu.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Sun Guohua Zi Xuan Ji.Guohua Sun - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sun Zhengyu Zhe Xue Wen Ji.Zhengyu Sun - 2007 - Jinlin Ren Min Chu Ban She.
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  52
  Hui Shih and Kung Sun Lung an Approach From Contemporary Logic.Thierry Lucas - 1993 - Journal of Chinese Philosophy 20 (2):211-255.
 30. Wen Hua Yu Chuang Xin: Di 6 Jie Dong Ya Ke Ji Yu She Hui (Sts) Guo Ji Hui Yi Lun Wen Ji.Fan Chen & Hongbing Chen (eds.) - 2007 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhongguo Ren de Sheng Huo Zhi Hui.Richard Wilhelm - 2010 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Zhongguo ren de sheng huo zhi hui -- Dong ya : Zhongguo wen hua quan de xing cheng yu bian qian -- Ren yu cun zai.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ya-Chou Ho T Ai-P Ing-Yang Ti Ch Ü Ti Che Hsüeh Chiao Hsüeh Ho Yen Chiu. Unesco & Chung-Kuo She Hui K. O. Hsüeh Yüan Che Hsüeh Yen Chiu so Fan I. Tsu - 1988
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  38
  Ethically Questionable Behavior in Sales Representatives – An Example From the Taiwanese Pharmaceutical Industry.Ya-Hui Hsu, Wenchang Fang & Yuanchung Lee - 2008 - Journal of Business Ethics 88 (S1):155 - 166.
  Recent corporate disgraces and corruption have heightened concerns about ethically questionable behavior in business. The construct of ethically questionable behavior is an under-portrayed area of management field research, and deserves further studying, especially in sales positions. This study uses four variables from the human resource management field to explain the ethically questionable behavior of sales representatives in the pharmaceutical industry. These variables include frame pattern, commission structure, behavior control type, and marketing norm perceptions. This work uses a 2  2 (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 34.  13
  Ethically Questionable Behavior in Sales Representatives – An Example From the Taiwanese Pharmaceutical Industry.Ya-Hui Hsu, Wenchang Fang & Yuanchung Lee - 2008 - Journal of Business Ethics 88 (S1):155-166.
  Recent corporate disgraces and corruption have heightened concerns about ethically questionable behavior in business. The construct of ethically questionable behavior is an under-portrayed area of management field research, and deserves further studying, especially in sales positions. This study uses four variables from the human resource management field to explain the ethically questionable behavior of sales representatives in the pharmaceutical industry. These variables include frame pattern, commission structure, behavior control type, and marketing norm perceptions. This work uses a 2  2 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  38
  Costs and Utilities Perspective of Consumers' Intentions to Engage in Online Music Sharing: Consumers' Knowledge Matters.Mei-Fang Chen & Ya-Hui Yen - 2011 - Ethics and Behavior 21 (4):283 - 300.
  Online music sharing, deemed illegal for invading intellectual property rights under current laws, has become a crucial issue for the music industry in the modern digital age, but few have investigated the potential costs and utilities for individuals involved in such online misbehavior. This study aimed to fill in this gap to predict consumers' intentions to engage in online music sharing and further consider consumers' online music sharing knowledge as a moderator in the research model. The results of repeated measures (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  11
  Information‐Searching Behaviors of Main and Allied Health Professionals: A Nationwide Survey in Taiwan.Yi-Hao Weng, Ken N. Kuo, Chun-Yuh Yang, Heng-Lien Lo, Ya-Hui Shih & Ya-Wen Chiu - 2012 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 19 (5):902-908.
 37. The Unique Features of Hui Shi's Thought: A Comparative Study Between Hui Shi and Other Pre-Qin Philosophers.Keqian Xu - 1997 - Journal of Chinese Philosophy 24 (2):231-253.
  Hui Shi (370-310B.C.E.?) is a unique one among the pre-Qin scholars. The object and orientation of his scholarship emphasized on “chasing after the materials” or the research for objective knowledge of natural things. He shows a tendency of tolerating and advocating diversity and variety, and intentionally pursuing new and unusual ideas. In certain degree he judges the value of knowledge by its truthfulness rather than its usefulness. As pointed out by Wing-tsit Chan, Hui shi represents a “tendency in ancient China (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  29
  Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 39. Après Merleau-Ponty: Études Sur la Fécondité D’Une Pensée.Étienne Bimbenet - 2011 - Vrin.
  Ya-t-il une vie après Merleau-Ponty? Peut-on considérer l’œuvre du phénoménologue français, non pas comme un objet d’exégèse, mais plutôt comme une matrice philosophique encore féconde aujourd’hui? Faut-il prendre au sérieux la synthèse attendue de l’empirique et du transcendantal, la réconciliation programmée de la philosophie et de la science, bref le géométral de l’ambiguïté? C’est le pari que lance cet ouvrage : confrontant Merleau-Ponty à d’autres qui vinrent après lui, et chez qui sa pensée mène une vie seconde, il tente de (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 40.  23
  Suplicantes de Eurípides: Una interpretación metafórica de la Monodia de Evadne (Versos 990-1008).Juan Tobías Nápoli - 2011 - Synthesis (la Plata) 18:113-124.
  Los versos 990-1008 de Suplicantes de Eurípides constituyen un verdadero locus desperatus: allí Evadne se presenta sobre la escena y expresa en versos líricos los sentimientos previos a su suicidio final. Ni la métrica sin responsio del pasaje, ni el texto evidentemente corrupto, ni la gramática inadecuada ayudan a comprender el sentido del pasaje. Tan así es que la mayoría de los editores ha renunciado a tratar de comprender el sentido de sus palabras. Sin embargo, creemos que la adecuada interpretación (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  28
  Make Money, Not War: A Brief Critique of Sun Tzu's the Art of War. [REVIEW]Blaine McCormick - 2001 - Journal of Business Ethics 29 (3):285 - 286.
  Sun Tzu''s text of The Art of War remains a bestsellingand oft-referenced practioner''s book. However, its generalizabilityto the current business environment is questionable. This reviewexamines two central tenets of the book – warfare anddeception – and critiques their relevance in lightof current business practice.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  14
  La Valorisation de la Diversité Et des Droits Culturels.Patrice Meyer-Bisch - 2008 - Hermes 51:59.
  Alors que la diversité culturelle était considérée comme un frein au développement, à la démocratie et aux droits de l'homme, elle est aujourd'hui comprise comme leur ressource indispensable. Mais la diversité culturelle n'est pas une valeur en soi, elle ne peut couvrir n'importe quelle pratique et autoriser n'importe quel relativisme. La diversité culturelle est l'oeuvre des hommes et doit rester à leur service, dans la recherche des multiples faces de la dignité humaine: il ya protection mutuelle entre la diversité et (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Master Sun's Art of War.Sun Tzu - 2011 - Hackett Publishing Company.
  Philip J. Ivanhoe's translation of Sun Tzu's _Art of War_ will be warmly embraced by students. His discussion in the Introduction about the text’s dating and authorship, as well as Chinese attitudes towards things military, is concise, informative, and up-to-date. The translation itself is a marvel--its language is simple and direct, making it immensely readable and clear.--Keith Knapp, is Westvaco Professor of National Security Studies, Department of History, The Citadel, The Military College of South Carolina.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Sun Tzu: Art of War.Sun Tzu - 1996 - Oxford University Press USA.
  Like Machiavelli's The Prince and the Japanese Book of Five Rings, Sun Tzu's The Art of War is as timely for business people today as it was for military strategists in ancient China. Written in China more than 2,000 years ago, Sun Tzu's classic The Art of War is the first known study of the planning and conduct of military operations. These terse, aphoristic essays are unsurpassed in comprehensiveness and depth of understanding, examining not only battlefield maneuvers, but also relevant (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Los dioses han cambiado (de modo que todo lo demás ya podría cambiar). Acotaciones en torno a la contribución de la hermenéutica de Gianni Vattimo a la condición religiosa postmoderna.Miguel Ángel Quintana Paz - 2003 - Azafea 5:237-259.
  ¿Cuál debe ser la actitud de un pensamiento genuinamente postmoderno ante el fenómeno religioso? ¿Debe contribuir a desterrarlo de nuestras sociedades (en alianza con cierto racionalismo ilustrado que siempre miró con suspicacia cuanto no cabía dentro de sus estrechos criterios) o, por el contrario, debe colaborar en su emergente renacimiento (y aliarse, por tanto, con los diversos tradicionalismos que lo reivindican)? La filosofía de Gianni Vattimo constituye una respuesta a esta disyuntiva (típicamente moderna) desde una perspectiva que pretende distorsionar (verwinden) (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. The Consummation of Sorrow: An Analysis of Confucius' Grief for Yan Hui.Amy Olberding - 2004 - Philosophy East and West 54 (3):279-301.
  : Throughout the Analects, Confucius describes the capacity for grief as an ethically valuable trait. Here his own display of grief at the premature death of his beloved student Yan Hui is investigated as a model of the meaning and significance of grief in a flourishing life. This display, it is argued, provides a valuable portrait, in situ, of the specific species of grief that Confucius sanctions and encourages. It likewise makes clear the role played by vulnerability to injury in (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47.  66
  Truth Vs. Pretense in Discourse About Motion (or, Why the Sun Really Does Rise).Brendan Jackson - 2007 - Noûs 41 (2):298–317.
  These days it is widely agreed that there is no such thing as absolute motion and rest; the motion of an object can only be characterized with respect to some chosen frame of reference.1 This is a fact of which many of us are well-aware, and yet a cursory consideration of the ways we ascribe motion to objects gives the impression that it is a fact we persistently ignore. We insist to the police officer that we came to a full (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 48.  88
  The Logical Structure of Scientific Explanation and Prediction: Planetary Orbits in a Sun’s Gravitational Field.Neil Tennant - 2010 - Studia Logica 95 (1-2):207-232.
  We present a logically detailed case-study of explanation and prediction in Newtonian mechanics. The case in question is that of a planet's elliptical orbit in the Sun's gravitational field. Care is taken to distinguish the respective contributions of the mathematics that is being applied, and of the empirical hypotheses that receive a mathematical formulation. This enables one to appreciate how in this case the overall logical structure of scientific explanation and prediction is exactly in accordance with the hypotheticodeductive model.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  5
  On the Philosophy of Trembling: Negen-U-Topia, Sun Death, Ecosophy.Joff P. N. Bradley - 2019 - Utopian Studies 30 (3):361-381.
  Here several utopian/dystopian thought experiments are proffered to explore the contemporary sheer dread in thinking otherwise than the contemporary unworld as it is.1 With reference to the 2017 BBC drama Hard Sun and the cosmological horror of a world without a sun, what is demonstrated is the contemporary incapacity of thought to think beyond the utopos of the unworld as it is. Hard Sun, an essentially failed science-fiction TV series, is contrasted with the satirical optimism of Gabriel Tarde’s Underground Man, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  90
  "Was There a Sun Before Men Existed?": A. J. Ayer and French Philosophy in the Fifties.Andreas Vrahimis - 2013 - Journal for the History of Analytical Philosophy 1 (9).
  In contrast to many of his contemporaries, A. J. Ayer was an analytic philosopher who had sustained throughout his career some interest in developments in the work of his ‘continental’ peers. Ayer, who spoke French, held friendships with some important Parisian intellectuals, such as Camus, Bataille, Wahl and Merleau-Ponty. This paper examines the circumstances of a meeting between Ayer, Merleau-Ponty, Wahl, Ambrosino and Bataille, which took place in 1951 at some Parisian bar. The question under discussion during this meeting was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000