Results for 'Yan-Nian Liu'

999 found
Order:
 1.  13
  Efficacy and Safety of Recombinant Human Interleukin‐11 in the Treatment of Acute Leukaemia Patients with Chemotherapy‐Induced Thrombocytopenia: A Systematic Review and Meta‐Analysis.ZhiRong Liu, Yaxuan Wang, Jingxin Yan, Junhong Liu, Bing Chen, LuShun Zhang & Li Cheng - forthcoming - Journal of Evaluation in Clinical Practice.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Driving Style Recognition Based on Electroencephalography Data From a Simulated Driving Experiment.Fuwu Yan, Mutian Liu, Changhao Ding, Yi Wang & Lirong Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  12
  Differentiation of Transformed Bipolar Disorder From Unipolar Depression by Resting-State Functional Connectivity Within Reward Circuit.Jiabo Shi, Jiting Geng, Rui Yan, Xiaoxue Liu, Yu Chen, Rongxin Zhu, Xinyi Wang, Junneng Shao, Kun Bi, Ming Xiao, Zhijian Yao & Qing Lu - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Mutual Influence of Reward Anticipation and Emotion on Brain Activity During Memory Retrieval.Chunping Yan, Fang Liu, Yunyun Li, Qin Zhang & Lixia Cui - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  15
  Positive Classification Advantage: Tracing the Time Course Based on Brain Oscillation.Tianyi Yan, Xiaonan Dong, Nan Mu, Tiantian Liu, Duanduan Chen, Li Deng, Changming Wang & Lun Zhao - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 6.  12
  Investigation of the Elemental Partitioning Behaviour and Site Preference in Ternary Model Nickel-Based Superalloys by Atom Probe Tomography and First-Principles Calculations.S. H. Liu, C. P. Liu, W. Q. Liu, X. N. Zhang, P. Yan & C. Y. Wang - 2016 - Philosophical Magazine 96 (21):2204-2218.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  24
  The Trait Anger Affects Conflict Inhibition: A Go/Nogo ERP Study.Yong Liu, Xianghong Zhan, Wei Li, Heyun Han, Huixia Wang, Junlin Hou, Guoli Yan & Youjie Wang - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 8.  17
  Translation and Validation of a Chinese Version of the 8-Item Morisky Medication Adherence Scale in Myocardial Infarction Patients.Jun Yan, Li-Ming You, Qiaohong Yang, Bailing Liu, Shangyi Jin, Jingjing Zhou, Chunxi Lin & Donald E. Morisky - 2014 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 20 (4):311-317.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  7
  Profiles of Impulsivity in Problematic Internet Users and Cigarette Smokers.Su-Jiao Liu, Yan Lan, Lin Wu & Wan-Sen Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  9
  Brain Mechanisms Underlying Visuo-Orthographic Deficits in Children With Developmental Dyslexia.Fan Cao, Xin Yan, Gregory J. Spray, Yanni Liu & Yuan Deng - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 11.  3
  Correlation Among Behavior, Personality, and Electroencephalography Revealed by a Simulated Driving Experiment.Lirong Yan, Yi Wang, Changhao Ding, Mutian Liu, Fuwu Yan & Konghui Guo - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  3
  Behavior Evaluation Based on Electroencephalograph and Personality in a Simulated Driving Experiment.Changhao Ding, Mutian Liu, Yi Wang, Fuwu Yan & Lirong Yan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  7
  Finite-Time H2/H∞ Control for Linear Itô Stochastic Systems with X,U,V-Dependent Noise.Zhiguo Yan, Shiyu Zhong & Xingping Liu - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  24
  Crustal-Scale Structure and Deformation of Lu-Zong Ore District: Joint Interpretation From Integrated Geophysical Data.Qingtian Lü, Zhendong Liu, Jiayong Yan, Jingtian Tang, Mingan Wu & Xiao Xiao - 2015 - Interpretation: SEG 3 (2):SL39-SL61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  12
  Investigation of Geochemical Characteristics of Hydrocarbon Gas and its Implications for Late Miocene Transpressional Strength — A Study in the Fangzheng Basin, Northeast China.Bo Liu, Dongqi Yan, Xiaofei Fu, Yanfang Lü, Lei Gong & Shihui Wang - 2018 - Interpretation: SEG 6 (1):T83-T96.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Developing Student Evidence-Based Practice Questionnaire for Undergraduate Nursing Students: Reliability and Validity of a Chinese Adaptation.Yin-Ping Zhang, Wen-Hui Liu, Yi-Tian Yan, Yao Zhang, Huan-Huan Wei & Caroline Porr - 2019 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 25 (4):536-542.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Microstructures and Strengthening Mechanisms of Cu/Ni/W Nanolayered Composites.J. W. Yan, G. P. Zhang, X. F. Zhu, H. S. Liu & C. Yan - 2013 - Philosophical Magazine 93 (5):434-448.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. A Genetic Algorithm Based Clustering Approach with Tabu Operation and K-Means Operation.Yongguo Liu, Hua Yan & Kefei Chen - 2010 - Journal of Intelligent Systems 19 (1):17-46.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Liu Shiying Ji: Luo Ji Yu Zhe Xue Yan Jiu.Shiying Liu - 2010 - Xian Zhuang Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji.Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) - 2009 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Tian-Tai Metaphysics Vs. Hua-Yan Metaphysics.JeeLoo Liu - unknown
  Tian-tai Buddhism and Hua-yan Buddhism can be viewed as the two most philosophically important schools in Chinese Buddhism. The Tian-tai school was founded by Zhi-yi (Chih-i) (538-597 A.D.). The major Buddhist text endorsed by this school is the Lotus Sutra, short for “the Sutra of the Lotus Blossom of the Subtle Dharma.” Hua-yan Buddhism derived its name from the Hua-yan Sutra, translated as “The Flower Ornament Scripture” or as “The Flowery Splendor Scripture.”1 The founder of the Hua-yan school was a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Fa Lü Yu Zhongguo: Bfa Xue Li Lun Qian Yan Lun Ta.Zhenglai Deng, Hongwei Cai & Xuebin Liu (eds.) - 2005 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Jin Yuelin Si Xiang Yan Jiu.Jun Hu & Peiyu Liu (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Ai Yu Zheng Yi: Nibuer Jidu Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Love and Justice: A Study of Reinhold Niebuhr's Christian Ethics.Shigong Liu - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Bai Nian Xue Shu Jing Pin Ti Yao.Dachun Liu & Tao Li (eds.) - 2006 - Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Bian Xue Jin Yan: Yi Zhu Ben.Liangqiong Liu - 2011 - Guo Jia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Chuan Tong de Shou Wang Zhe: Zhang Dainian Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Junping Liu - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Cha Yi Yu Lei Tong: Lun Bi Jiao Zhe Xue Zhong de Gai Nian Hu Quan = Difference and Similarity Cross Cultural Interpretation of Philosophical Concepts.Yuyu Liu - 2010 - Zhongqing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Dao de Chuan Cheng: Zhu Xi Dui Kongzi Men Ren Yan Xing de Quan Shi.Gongnan Liu - 2011 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Dang Dai Zhongguo Mei Xue Yan Jiu, 1949-2009 =.Yuedi Liu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Dang Dai Zhongguo Gong Gong Jing Shen de Pei Yu Yan Jiu.Xinmiao Liu - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Dai Ji Zheng Yi Yan Jiu.Xuebin Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Duo Xiang du de Fa Li Xue Yan Jiu =.Zuoxiang Liu (ed.) - 2006 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Duo Zhi Luo Ji Han Shu Jie Gou Li Lun Yan Jiu.Renren Liu - 2010 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ji Yin Ji Shu Fa Yan Jiu.Changqiu Liu - 2005 - Fa Lü Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Li Lun de Hong Yang Yu Chuang Xin: Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yan Jiu = Lilun de Hongyang Yu Chuangxin.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Liang Shuming de Zui Hou 39 Nian.Kedi Liu - 2005 - Zhongguo Wen Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Liang Shuming Xin Li Xue Si Xiang Yan Jiu.Yourong Liu - 2004 - Anhui Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Qing Dai Zhu Zi Xue Yan Jiu.Zhonghua Liu - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan.Shuxian Liu - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Shu Fa Zhe Xue: Zhe Xue Shi Jiao Xia de Zhong Ri Shu Fa Si Xiang Yan Bian Yan Jiu.Mengjia Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Sheng Ming De Ceng Ji: Feng Youlan Ren Sheng Jing Jie Shuo Yan Jiu.Dongchao Liu - 2002 - Ba Shu Shu She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sheng Ming Ke Ji Fan Zui Ji Qi Xing Fa Ying Dui Ce Lüe Yan Jiu.Changqiu Liu - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tian Ren Shi Jie: Xian Qin Zhu Zi Fa Sheng Xue Yan Jiu = Xianqin Zhuzi Fashengxue Yanjiu.Xuyi Liu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xing Fa Zhong de Xing Wei Li Lun Yan Jiu.Shixin Liu - 2012 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Xian Qin Zhu Zi Si Wei Yan Jiu =.Xue Liu - 2009 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Xin Shi Dai Zhe Xue de Xin Nian Yu Fang Fa =.Shuxian Liu - 2005 - Hubei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Xin Shi Qi Nong Cun Dao de Jian She Yan Jiu.Jianrong Liu - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Xiong Shili, Tang Junyi Dao de Yu Wen Hua Si Xiang Yan Jiu.Junzhe Liu (ed.) - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Yi Ge Ren de Wen Hua Bai Nian =.Shilin Liu - 2006 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 999