Order:
 1. Shen Hui Makesi: Makesi Zhe Xue Yuan Sheng Tai de Dang Dai Chan Shi.Yibing Zhang - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban He.
 2. Wen Ben Xue Jie du Yu Jing de Li Shi Zai Chang: Dang Dai Makesi Zhe Xue Yan Jiu de Yi Zhong Li Chang.Yibing Zhang - 2004 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  本书分为上下篇,上篇收录作者1982~2001年间写作和发表的有关马克思哲学研究的11篇论文,下篇收录作者1985年到今天写作和发表的有关国外马克思主义哲学研究的16篇论文。.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Zhang Yibin Zi Xuan Ji.Yibing Zhang - 2010 - Feng Huang Chu Ban She.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark