Results for 'Yong-shi You'

1000+ found
Order:
 1. Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Makesi de You Ling Yu Xian Shi: Shi Yong Dang Dai Chan Shi Xue Dui Ke Xue She Hui Zhu Yi de Xin Jie du = Marxism's Specters and Reality.Tiancheng Zhao - 2004 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  What You See Depends on What You Hear: Temporal Averaging and Crossmodal Integration.Lihan Chen, Xiaolin Zhou, Hermann J. Müller & Zhuanghua Shi - 2018 - Journal of Experimental Psychology: General 147 (12):1851-1864.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Li Shi Jin Cheng.Tao Yong - 2006 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dao Jia Dao Jiao Shi Lüe Lun Gao =.Jianxi You - 2006 - Guang Ming Ri Bao Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dong Xi Lun Li Xue Shi Yan Jiu.Fangmin You - 2011 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Xin Ti Yu Shi Jian: Er Shi Shi Ji Zhongguo Mei Xue Yu Xian Dai Xing.Xilin You - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  8
  Finding Clusters and Outliers for Data Sets with Constraints.Yong Shi - 2011 - Journal of Intelligent Systems 20 (1):3-14.
  In this paper, we present our research on data mining approaches with the existence of obstacles. Although there are a lot of algorithms designed to detect clusters with obstacles, few algorithms can detect clusters and outliers simultaneously and interactively. We here extend our original research [Shi, Zhang, Towards Exploring Interactive Relationship between Clusters and Outliers in Multi-Dimensional Data Analysis, 518–519: IEEE Computer Society, 2005] on iterative cluster and outlier detection to study the problem of detecting cluster and outliers iteratively with (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Association Between Self-Reported Food Preferences and Psychological Well-Being During Perimenopausal Period Among Chinese Women.Tingting Wu, Xiaorong Hou, Fan Zhang, Manoj Sharma, Yong Zhao & Zumin Shi - 2020 - Frontiers in Psychology 11.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  8
  Adaptive Freeshape Clustering for Balanced Energy Saving in the WirelessHART Networks.Guangbing Xiao, Jiamin Shi, Ning Sun, Yong Chen & Yong Zhang - 2019 - Complexity 2019:1-11.
  The frequent data convergecasting from the sensor nodes to the gateways may cause imbalanced energy consumption in the Wireless Highway Addressable Remote Transducer networks, yielding a short network lifetime and frequent failures in the data acquisition. Existing solutions always tend to tradeoff between the hardware cost, routing complexity, and energy consumption, making the sensor nodes suffer from expensive hardware investment, overloaded network computation, or imbalanced energy consumption. In this paper, an Adaptive Freeshape Clustering protocol is developed for saving and balancing (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  55
  Sensitivity to Ethical Issues Confronted by Korean Hospital Staff Nurses.Yong-Soon Kim, Jee-Won Park, Mi-Ae You, Ye-Suk Seo & Sung-Suk Han - 2005 - Nursing Ethics 12 (6):595-605.
  This descriptive study was undertaken to identify the degree of ethical sensitivity of staff nurses and to analyze the differences in ethical sensitivity in terms of both general and ethics-related characteristics. Participants were 236 staff nurses working in general hospitals in Korea. Ethical sensitivity was measured by means of an instrument developed by the researchers. The results showed that the mean score for the degree of ethical sensitivity was 0.71 out of a possible maximum score of 1 (range 0.30 to (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 12.  4
  Pythagorean Fuzzy Interaction Partitioned Bonferroni Mean Operators and Their Application in Multiple-Attribute Decision-Making.Wei Yang, Jiarong Shi, Yong Liu, Yongfeng Pang & Ruiyue Lin - 2018 - Complexity 2018:1-25.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  1
  Decision-Making Support for the Evaluation of Clustering Algorithms Based on MCDM.Wenshuai Wu, Zeshui Xu, Gang Kou & Yong Shi - 2020 - Complexity 2020:1-17.
  In many disciplines, the evaluation of algorithms for processing massive data is a challenging research issue. However, different algorithms can produce different or even conflicting evaluation performance, and this phenomenon has not been fully investigated. The motivation of this paper aims to propose a solution scheme for the evaluation of clustering algorithms to reconcile different or even conflicting evaluation performance. The goal of this research is to propose and develop a model, called decision-making support for evaluation of clustering algorithms, to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Feelings of Entrapment and Defeat Mediate the Association Between Self-Esteem and Depression Among Transgender Women Sex Workers in China.Ruijie Chang, Huwen Wang, Rui She, Shuxian Zhang, Lhakpa Tsamlag, Qiuming Shen, Yue Shi, Zixin Wang, Joseph T. F. Lau, Ying Wang & Yong Cai - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhongguo Ren Yin Yue Shen Mei Xin Li Gai Lun.Yong Shi - 2008 - Shanghai Yin Yue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men.Yuzhi Shi - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin.Chunxie Shi - 2012 - Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie.Zhonglian Shi - 2011 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies.Zhiyu Shi - 2005 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Shi Jun Wen Cun.Jun Shi - 2006 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti.Chaoying Shi - 2012 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji.Liang Shi - 2009 - Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =.Chaoying Shi - 2006 - Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Zhongguo Quan Shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xin Bu Xin You Ni: Cong Zhe Xue Kan Zong Jiao.Zongqi You - 2006 - San Min Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. You "Ming" Er "Dao": Xian Qin Zhu Zi Shi Jiang.Kejian Huang - 2006 - Xian Zhuang Shu Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34. She Hui Ke Xue Zhe Xue: Mai Xiang Shi Yong Zhu Yi.Patrick Baert - 2011 - Qun Xue Chu Ban You Xian Gong Si.
 35. Feng Liu Qu: Ni You Suo Bu Zhi de Li Shi Ren Wu.Pengshan Bao - 2012 - Ben Shi Wen Hua Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Ji Shu Shi Yong de Zhe Xue Yan Jiu =.Duowen Chen - 2011 - Dong Bei da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. "Kong Jian" Yu Yong Heng: Shi Jian Zhe Xue Shi Yu Zhong de Jia Zhi Wen Ti.Jinsheng Cheng - 2004 - Jiangxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Shi Jian Yu Zi You.Gang Chen - 2010 - Feng Huang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. "Xiao Yao You" Shi Lun: Zhuangzi de Zhe Xue Jing Shen Ji Qi Duo Yuan Liu Bian.Lianhe Deng - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wen Xue Yan Jiu de He Fa Hua Yi Zhong Xin Shi Yong Zhu Yi : Zheng Ti Hua He Jing Yan Zhu Yi Wen Xue Yu Wen Hua Yan Jiu Fang Fa.Steven Tèotèosy de Zepetnek & Ruiqi Ma - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. He Zhong Zheng Zhi ? Shui Zhi Xian Dai Xing ?: Xian Dai Xing Zheng Zhi Xu Shi de Zuo You Ban Ben Ji Zhongguo Yu Jing.Quanxi Gao - 2007 - Xin Xing Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Xi Chao You Dong Feng: Wan Qing Min Chu Si Xiang, Zong Jiao Yu Xue Shu Shi Jiang.Zhaoguang Ge - 2006 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. E de Quan Shi Xue: Lügeer Lun E Yu Ren de Cun You.Zhiming Ke - 2008 - Wu Nan Tu Shu Chu Ban Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Quan Qiu Hua Shi Dai de Wang Dao Wen Hua, She Hui Chuang Xin Yu Yong Xu Fa Zhan.Jianfu Lin (ed.) - 2013 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Song Dai Xing Er Yuan Lun Yan Jiu: Jian Lun Li Yi Fen Shu de Ti Yong Lun Shi Zhongguo Zhe Xue de He Xin Si Wei Fang Shi.Xiaochun Li - 2006 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Shi Yong Li Xing Yu le Gan Wen Hua =.Zehou Li - 2005 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. You Guan: Zhongguo Gu Dian Hui Hua Kong Jian Ben Ti Quan Shi = Wandering-Observing: Ontology and Interpretation of Space in Traditional Chinese Painting.Jichao Liu - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi.Qianqi Li - 2010 - Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ying Yong Lun Li Xue: Xian Dai Sheng Huo Fang Shi de Zhe Xue Fan Si = Applied Ethics.Feng Lu - 2004 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhong Yong de Chu Shi Zhe Xue.Fanxiang Meng - 2007 - Zhongguo Fang Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000