Results for 'Yu He'

1000+ found
Order:
See also
Yuan He
Cambridge University
 1.  12
  The Mindful Self: A Mindfulness-Enlightened Self-View.Qianguo Xiao, Caizhen Yue, Weijie He & Jia-Yuan Yu - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 2.  65
  The Ontology of Biological and Clinical Statistics (OBCS) for Standardized and Reproducible Statistical Analysis.Jie Zheng, Marcelline R. Harris, Anna Maria Masci, Lin Yu, Alfred Hero, Barry Smith & Yongqun He - 2016 - Journal of Biomedical Semantics 7 (53).
  Statistics play a critical role in biological and clinical research. However, most reports of scientific results in the published literature make it difficult for the reader to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  10
  A Selective Review of Multimodal Fusion Methods in Schizophrenia.Jing Sui, Qingbao Yu, Hao He, Godfrey D. Pearlson & Vince D. Calhoun - 2012 - Frontiers in Human Neuroscience 6.
 4.  7
  Emotion-Related Consciousness Detection in Patients With Disorders of Consciousness Through an EEG-Based BCI System.Jiahui Pan, Qiuyou Xie, Haiyun Huang, Yanbin He, Yuping Sun, Ronghao Yu & Yuanqing Li - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 5.  12
  Spatial Subsystem of Moral Metaphors: A Cognitive Semantic Study.Ning Yu, Tianfang Wang & Yingliang He - 2016 - Metaphor and Symbol 31 (4):195-211.
  Cognitive semantic studies have shown that our conceptualization of morality is at least partially metaphorical and that our moral cognition is grounded in some fundamental contrastive categories (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  The Interpretation of X-Ray Diffraction From the Pyrocarbon in Carbon/Carbon Composites with Comparison of TEM Observations.Gengheng Zhou, Shu Yu, Lianlong He, Quangui Guo & Hengqiang Ye - 2012 - Philosophical Magazine 92 (10):1198-1211.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  13
  The Old Man Who Does as He Pleases: Selections From the Poetry and Prose of Lu Yu.J. T. Wixted, Burton Watson & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (2):340.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua.Guizhi Yu - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge.Meixia Yu - 2010 - Nan Tian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zhong Xi Ren Shi Lun Shi Yu Rong He Zhi Si =.Chengjiu Yu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. He Yousen Xian Sheng Xue Shu Lun Wen Ji.Yousen He - 2009 - Guo Li Tai Wan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Shang ce. Ru xue yu si xiang -- xia ce. Qing dai xue shu si chao.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Fo Xue Yu Zhongguo Zhe Xue de Shuang Xiang Gou Jian =.Xirong He - 2004 - Shanghai She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Jidu Jiao Yu Dao Jiao Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Chu He & Qinghua Lin (eds.) - 2006 - Sichuan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Ji Yin Qi Shi Yu Fa Dui Ce Zhi Yan Jiu =.Jianzhi He - 2006 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Liu Zongzhou Yu Jishan Xue Pai =.Jun He - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Shang Qing Shen Mei Qu Wei Yu Chuan Tong Wen Hua.Zhuang He - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Shu Qian Yu Shu Hou.Zhaowu He - 2007 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. San Shi Gong Ming Chen Yu Tu.Guanghu He - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sheng Yu Xiong: Laozi, Kongzi, Qu Yuan, Liu Che.Xin He - 2004 - Jin Cheng Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Wo de Zhe Xue Si Kao: Fang Fa Yu Luo Ji = My Philosophical Thinking.Xin He - 2008 - Shi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Yin Haiguang Yu Jin Dai Zhongguo Zi You Zhu Yi =.Zhuo'en He - unknown - Shanghai San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Li Lun Yu Li Shi Yan Jiu.Delin Tao & Ping He (eds.) - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Chong Xin Li Jie Makesi: Dui Makesi Zhe Xue de Ji Chu Li Lun He Dang Dai Yi Yi de Fan Si.Wujin Yu - 2005 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. He Yan Wang Bi Xuan Xue Xin Tan =.Dunkang Yu - 2007 - Fang Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Location Model and Algorithm of Construction Waste Recycling Centers for Service Reliability.Yu Yang, Qiong He, Xing Rong Fan & Qiu Xie - 2015 - Journal of Intelligent Systems 24 (2):287-297.
  Presently, most studies focus on the minimization of the costs and negative social effects of the location of construction waste recycling centers; however, the influence of the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Electrophysiological Correlates of the Effect of Task Difficulty on Inhibition of Return.Ai-Su Li, Cheng-Guo Miao, Yu Han, Xun He & Yang Zhang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  45
  The Ontology for Biomedical Investigations.Anita Bandrowski, Ryan Brinkman, Mathias Brochhausen, Matthew H. Brush, Bill Bug, Marcus C. Chibucos, Kevin Clancy, Mélanie Courtot, Dirk Derom, Michel Dumontier, Liju Fan, Jennifer Fostel, Gilberto Fragoso, Frank Gibson, Alejandra Gonzalez-Beltran, Melissa A. Haendel, Yongqun He, Mervi Heiskanen, Tina Hernandez-Boussard, Mark Jensen, Yu Lin, Allyson L. Lister, Phillip Lord, James Malone, Elisabetta Manduchi, Monnie McGee, Norman Morrison, James A. Overton, Helen Parkinson, Bjoern Peters, Philippe Rocca-Serra, Alan Ruttenberg, Susanna-Assunta Sansone, Richard H. Scheuermann, Daniel Schober, Barry Smith, Larisa N. Soldatova, Christian J. Stoeckert, Chris F. Taylor, Carlo Torniai, Jessica A. Turner, Randi Vita, Patricia L. Whetzel & Jie Zheng - 2016 - PLoS ONE 11 (4):e0154556.
  The Ontology for Biomedical Investigations (OBI) is an ontology that provides terms with precisely defined meanings to describe all aspects of how investigations in the biological and (...)
  Direct download (10 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 29.  15
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 30.  6
  Examining Brain Structures Associated With Emotional Intelligence and the Mediated Effect on Trait Creativity in Young Adults.Li He, Yu Mao, Jiangzhou Sun, Kaixiang Zhuang, Xingxing Zhu, Jiang Qiu & Xiaoyi Chen - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 31.  4
  Corrigendum: The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 32.  33
  OAE: The Ontology of Adverse Events.Yongqun He, Sirarat Sarntivijai, Yu Lin, Zuoshuang Xiang, Abra Guo, Shelley Zhang, Desikan Jagannathan, Luca Toldo, Cui Tao & Barry Smith - 2014 - Journal of Biomedical Semantics 5 (29):1-13.
  A medical intervention is a medical procedure or application intended to relieve or prevent illness or injury. Examples of medical interventions include vaccination and drug administration. After (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 33.  11
  A Novel Method for Economic Dispatch with Across Neighborhood Search: A Case Study in a Provincial Power Grid, China.Guojiang Xiong, Jing Zhang, Xufeng Yuan, Dongyuan Shi, Yu He, Yao Yao & Gonggui Chen - 2018 - Complexity 2018:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  Quantitative Prediction of Total Organic Carbon Content in Shale-Gas Reservoirs Using Seismic Data: A Case Study From the Lower Silurian Longmaxi Formation in the Chang Ning Gas Field of the Sichuan Basin, China.Sheng Chen, Wenzhi Zhao, Qingcai Zeng, Qing Yang, Pei He, Shaohua Gai & Yu Deng - 2018 - Interpretation: SEG 6 (4):SN153-SN168.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  3
  The Binocular Balance at High Spatial Frequencies as Revealed by the Binocular Orientation Combination Task.Yonghua Wang, Zhifen He, Yunjie Liang, Yiya Chen, Ling Gong, Yu Mao, Xiaoxin Chen, Zhimo Yao, Daniel P. Spiegel, Jia Qu, Fan Lu, Jiawei Zhou & Robert F. Hess - 2019 - Frontiers in Human Neuroscience 13.
 36.  10
  Cost-Sensitive Bayesian Control Policy in Human Active Sensing.Sheeraz Ahmad, He Huang & Angela J. Yu - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 37.  46
  The Use of Newborn Screening Dried Blood Spots for Research.Li-Ming Gong, Wen-Jun Tu, Jian He, Xiao-Dong Shi, Xin-Yu Wang & Ying Li - 2012 - Journal of Bioethical Inquiry 9 (2):189-193.
  ObjectiveTo investigate the attitudes of Chinese parents regarding the storage of dried blood spots collected for newborn screening (NBS) and their use in research.MethodsWe conducted a (...)hospital-based survey of parents and examined parental attitudes regarding (a) allowing NBS sample storage, (b) permitting use of childrens NBS samples for research with parental permission, and (c) permitting use of childrens NBS samples for research without parental permission.ResultsThe response rate was 52 percent. Of parents surveyed, 68 percent would permit their infants NBS sample to be stored for at least some length of time. If permission is obtained, 69 percent of parentsstrongly agreedoragreedto permit use of the NBS sample for research. If permission is not obtained, only 14 percent of parentsstrongly agreedoragreed.” There was no significant association between permitting use of NBS samples for research and parental gender, education, household income, number of children, or site of residence.ConclusionsThis is the first survey of Chinese parents regarding the use of NBS samples for different types of research, with results indicating that most parents would permit their infants sample to be stored and would support the use of NBS dried blood spots for research purposes. (shrink)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  30
  OBCS: The Ontology of Biological and Clinical Statistics.Jie Zheng, Marcelline R. Harris, Anna Maria Masci, Yu Lin, Alfred Hero, Barry Smith & Yongqun He - 2014 - Proceedings of the Fifth International Conference on Biomedical Ontology 1327:65.
  Statistics play a critical role in biological and clinical research. To promote logically consistent representation and classification of statistical entities, we have developed the Ontology of Biological (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  7
  White-Matter Structural Connectivity in Relation to Humor Styles: An Exploratory Study.Ching-Lin Wu, Suyu Zhong, Yu-Chen Chan, Hsueh-Chih Chen & Yong He - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  17
  Diffusion Tensor Imaging Tractography Reveals Disrupted White Matter Structural Connectivity Network in Healthy Adults with Insomnia Symptoms.Feng-Mei Lu, Jing Dai, Tania A. Couto, Chun-Hong Liu, Heng Chen, Shun-Li Lu, Li-Rong Tang, Chang-Le Tie, Hua-Fu Chen, Man-Xi He, Yu-Tao Xiang & Zhen Yuan - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 41.  1
  Dynamics Induced by Delay in a Nutrient-Phytoplankton Model with Multiple Delays.Chuanjun Dai, Hengguo Yu, Qing Guo, He Liu, Qi Wang, Zengling Ma & Min Zhao - 2019 - Complexity 2019:1-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  6
  Regional Gray Matter Volume Mediates the Relationship Between Conscientiousness and Expressive Suppression.Cheng Chen, Yu Mao, Jie Luo, Li He & Qiu Jiang - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 43.  3
  Quantitative Prediction of TOC Content in Shale Gas Reservoirs Using Seismic Data: A Case Study From the Lower Silurian Longmaxi Formation in the Chang Ning Gas Field of the Sichuan Basin, China.Sheng Chen, Wenzhi Zhao, Qingcai Zeng, Qing Yang, Pei He, Shaohua Gai & Yu Deng - forthcoming - Interpretation:1-40.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  3
  Optimization of Heterogeneous Container Loading Problem with Adaptive Genetic Algorithm.Xianbo Xiang, Caoyang Yu, He Xu & Stuart X. Zhu - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  5
  Data-Driven Model-Free Adaptive Control of Particle Quality in Drug Development Phase of Spray Fluidized-Bed Granulation Process.Zhengsong Wang, Dakuo He, Xu Zhu, Jiahuan Luo, Yu Liang & Xu Wang - 2017 - Complexity:1-17.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  9
  Several Thoughts on Current Development of College Students Counselor's Work.Yu He - 2011 - Asian Culture and History 3 (2):p55.
  As part of college teacher team and a worker at the first line of college ideological and political education, college students counselor should update the education philosophy (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  18
  The Classic of Tea by Lu YüThe Classic of Tea by Lu Yu.Robert P. Gardella, Francis Ross Carpenter, Lu Yü & Lu Yu - 1976 - Journal of the American Oriental Society 96 (3):474.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  16
  On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schoolsantagonism on the basis (...) of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  16
  A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all (...)-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous WeedOn Family BackgroundMust Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and the great power seizure [from capitalist-roaders within the Party]. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  14
  What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000