Results for 'Yu Nishitsutsumi'

1000+ found
Order:
 1.  22
  Does the “Iowa Gambling Task” Really Verify the Somatic Marker Hypothesis?Yu Nishitsutsumi - 2010 - Kagaku Tetsugaku 43 (1):31-44.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. "Ge" Yu "Bu Ge" de Xun Huan: Qian Zhongshu "Hua Jing" Lun de Zai Chan Shi.Deying Yu - 2009 - Shanghai Yi Wen Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Gu "Yu" You Zhi: Xian Qin Si Xiang de Yi Zhong Bei Jing Yu Zi Yuan.Zhihui Yu - 2010 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jiao Yu Mu di Zhuan Xing: Cong Zhong Ji Zhe Dao Pu Tong Ren: Ji Yu Ren Xing Shi Jiao de Yan Jiu.Zhonghai Yu - 2010 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Jiao Yu Zhe Xue Lun Gao: Ji Nian Yu Jiaju Jiao Shou 110 Sui Ming Dan = Jiaoyu Zhexue Lungao.Jiaju Yu - 2008 - Hua Zhong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Ti Yu Zhe Xue Yan Jiu.Tao Yu (ed.) - 2009 - Beijing Ti Yu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Yu Dan "Zhuangzi" Xin De.Dan Yu - 2007 - Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Yu Yan Ben Zhi Li Lun de Zhe Xue Chong Jian =.Quanyou Yu - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Yu Yu Ji.Yu Yu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Yu Zhou de Ben Xing Yu Gui Lu.Zeng'en Yu - 2009 - Bei Fang Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Chuan Tong Chong Gu Yu Si Xiang Yi Wei.Wujin Yu - 2007 - Heilongjiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Fa Zhi Yu Wen Ming Zhi Xu.Xingzhong Yu - 2006 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hanguo Ru Xue Yu Xian Dai Jing Shen =.Sŭng-guk Yu - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. He Xie She Hui Yu Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua.Guizhi Yu - 2008 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Kongzi Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2010 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Lu Xiangshan Jiao Yu Xue Shuo =.Jiaju Yu - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Qian Mu Yu Xian Dai Zhongguo Xue Shu.Yingshi Yu - 2006 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Quan Qiu Hua Yu Quan Qiu Hua Wen Ti.Keping Yu, Shenming Li & Weiguang Wang (eds.) - 2006 - Zhongyang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ru Jia Lun Li Yu Shang Ren Jing Shen.Yingshi Yu - 2004 - Guangxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ren Wen Yu Li Xing de Zhongguo.Yingshi Yu - 2008 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sheng Huo Yu Si Kao.Wujin Yu - 2011 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Song Ming Li Xue Yu Zheng Zhi Wen Hua.Yingshi Yu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Wang Yangming Jiao Yu Si Xiang Yan Jiu.Wenwu Yu - 2008 - Xi Nan Jiao Tong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Xunzi Jiao Yu Xue Shuo.Jiaju Yu - 2011 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Xin Wu Gan Ying Yu Qing Jing Jiao Rong.Yuan Yu - 2006 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Xun Xue Yu Xi Han Ru Xue Zhi Qu Xiang.Yafei Yu - 2012 - Anhui Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Zhe Xue Yu Zhe Xue Shi Zhi Jian: Feng Youlan de Zhe Xue Dao Lu.Youxue Yu - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sheng Ming Yu Jin Hua.Yu Li - 2007 - Hebei Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  Huangdi Sijing Yu Huang-Lao Sixiang.Yu Mingguang - 1991 - Philosophy East and West 41 (2):258-261.
 30. Chê Hsüeh Yü Lun Li.Shanghai Chiao Yü. Tsa Chih Shê & Shih Hu - 1925 - Shang Wu Yin Shu Kuan.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  40
  A New Counteroffensive of the Reactionary Blood Lineage Theory-Refuting" The Big Poisonous Weed'On Family Background'Must Be Torn Up by the Roots"(Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):91-108.
  The Rising Sun Battlefield Journal published by the East-Is-Red Commune of the Beijing Institute of Light Industry devoted as many as six pages to an all-out attack of "On Family Background" in a long and despicable article titled "The Big Poisonous Weed ‘On Family Background’ Must Be Torn Up by the Roots." In their own words, the appearance of this article was inevitable at a time when the Cultural Revolution reached the stage of great alliance [of mass rebel organizations] and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Duwei, Shi Yong Zhu Yi Yu Xian Dai Zhe Xue.Wujin Yu (ed.) - 2007 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kongzi de Zhong Yong Jiao Yu Zhe Xue.Jianfu Yu - 2004 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Min Zhu Shi Ge Hao Dong Xi: Yu Keping Fang Tan Lu = Democracy is a Good Thing: Dialogue with Professor Yu Keping.Keping Yu - 2006 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  39
  On Chasm (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):76-90.
  Editor's Note: Over a long period of time, the evil bourgeois reactionary line has created antagonism between two groups of students in schools—antagonism on the basis of one's family background. This antagonism became very obvious during the initial stage of the Cultural Revolution, and has lasted to this day. It has prevented further criticism of the bourgeois reactionary line and hindered further development of the Cultural Revolution.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. On" Purity"(A Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):56-59.
 37. Sheng Ming Xin Ling de Chao Yue: Ru Jia Xin Xing Lun Yu Tang Junyi Dao de Xing Shang Xue.Shilin Yu - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Tan Chan Wen Hua Kao: Jing Tian Yu Fa Zu Si Xiang de Li Su He Yan Ge.Meixia Yu - 2010 - Nan Tian Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Ti Wu Ru Wei: Wu Yu Shen Ti Gan de Yan Jiu.Shunde Yu (ed.) - 2008 - Guo Li Qing Hua da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  37
  What Does the Disturbance of the United Action Committe Reveal? A Rebuttal of the Criticism of" On Family Background" by the Red Guards of the Attached High School of Tsinghua University (Paper Written by Yu Luoke Under the Pen Name the Beijing-Family-Background-Study-Group).L. K. Yu - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (4):60-75.
  In December of last year, a few clowns appeared on the grand and spectacular stage of the Great Proletarian Cultural Revolution. These clowns were the reincarnated ghosts from the Capital Red Guard West City, East City, and Haidian Districts Pickets. They viciously attacked Chairman Mao's revolutionary line, engaged in slander on the Central Cultural Revolution Group, called dear Comrade Jiang Qing names, and sabotaged the organizations under the proletarian dictatorship. They provoked violence, created chaos, searched and confiscated the possessions of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Ta T'ung Shu, the One-World Philosophy of K'ang Yu-Wei.K'ang Yu-wei & Laurence G. Thompson - 1960 - Philosophy East and West 10 (1):63-65.
 42. Wei Wu Shi Guan de Jian Chi Yu Fa Zhan.Keping Yu, Shenming Li, Weiguang Wang, Fuling Zhuang & Shufa Liang (eds.) - 2006 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wang Yangming de Wu Bai Nian: Zhongguo Yu Shi Jie de Wang Yangming = Wang Ying Ming de Wu Bai Nian.Huaiyan Yu - 2009 - Guizhou Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xian Dai Ru Xue de Hui Gu Yu Zhan Wang.Yingshi Yu - 2004 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Yi Ci du Wan Lun Yu Zui Jing Hua de Zhi Hui: Qing Zui Wei da de Lao Shi Jiao Hai Zi Xue Zuo Ren.Dechang Yu - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Zhi Rong Ru Ming Ming de Ren Tian Xia: She Hui Zhu Yi Rong Ru Guan Yan Jiu Sheng Jiao Yu du Ben.Xinhui Yu (ed.) - 2006 - Shanghai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhong Xi Ren Shi Lun Shi Yu Rong He Zhi Si =.Chengjiu Yu - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. The Ethics of Confucius and Aristotle: Mirrors of Virtue.Jiyuan Yu - 2007 - Routledge.
  Eudaimonia, Dao, and virtue -- Humanity : Xing and Ergon -- Virtue, mean, and disposition -- Habituation and ritualization -- Practical wisdom and appropriateness -- The highest good and the external goods -- The practical and the contemplative.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   28 citations  
 50.  61
  Embodied Attention and Word Learning by Toddlers.Chen Yu & Linda B. Smith - 2012 - Cognition 125 (2):244-262.
1 — 50 / 1000