Results for 'Yuan Xia'

902 found
Order:
 1.  21
  Mirror Neuron System Based Therapy for Aphasia Rehabilitation.Wenli Chen, Qian Ye, Xiangtong Ji, Sicong Zhang, Xi Yang, Qiumin Zhou, Fang Cong, Wei Chen, Xin Zhang, Bing Zhang, Yang Xia, Ti-Fei Yuan & Chunlei Shan - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  Spontaneous Functional Network Dynamics and Associated Structural Substrates in the Human Brain.Xuhong Liao, Lin Yuan, Tengda Zhao, Zhengjia Dai, Ni Shu, Mingrui Xia, Yihong Yang, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 3. Wen Yi Xue Yuan Wen Ti de Duo Wei Shen Shi =.Zhifang Xia & Shuwen Sun (eds.) - 2005 - Qi Lu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zhongguo Chuan Tong She Hui Zong Jiao de Shi Su Hua Yan Jiu: Yi Jin Yuan Shi Qi Quan Zhen Jiao She Hui Si Xiang Yu Chuan Bo Wei Ge An.Dangying Xia - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  18
  Perceptions of Chinese Biomedical Researchers Towards Academic Misconduct: A Comparison Between 2015 and 2010.Qing-Jiao Liao, Yuan-Yuan Zhang, Yu-Chen Fan, Ming-Hua Zheng, Yu Bai, Guy D. Eslick, Xing-Xiang He, Shi-Bing Zhang, Harry Hua-Xiang Xia & Hua He - 2018 - Science and Engineering Ethics 24 (2):629-645.
  Publications by Chinese researchers in scientific journals have dramatically increased over the past decade; however, academic misconduct also becomes more prevalent in the country. The aim of this prospective study was to understand the perceptions of Chinese biomedical researchers towards academic misconduct and the trend from 2010 to 2015. A questionnaire comprising 10 questions was designed and then validated by ten biomedical researchers in China. In the years 2010 and 2015, respectively, the questionnaire was sent as a survey to biomedical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 6.  11
  Effects of Alloying Elements on the Kinetics of Austenitization From Pearlite in Fe–C–M Alloys.Yuan Xia, Masato Enomoto, Zhigang Yang, Zhaodong Li & Chi Zhang - 2013 - Philosophical Magazine 93 (9):1095-1109.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Qi Ye Lun Li Xue: Zhuan Xing Jing Ji Tiao Jian Xia de Qi Ye Lun Li Wen Ti Yan Jiu.Xumei Xia - 2008 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. She Hui Ke Xue Jie Shi Yan Jiu: Gui Lü / Gui Fan, Yuan Yin / Li You Yu She Hui Ke Xue Jie Shi.Jihong Yuan - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
 10. Zi Wo de Yuan Cheng: Zhong Xi Hu Jing Xia de Gu Dian Ru Xue Yu Dao Jia.Roger T. Ames - 2006 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Duo Yuan Shi Ye Xia de Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu =.Xiaonan Li - 2009 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhongguo Lun Li de Zhen Xia Qi Yuan: Zhe Xue Yu Jing Zhong de Shun Wen Hua.Tiankui Wang - 2011 - Hunan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Duo Yuan Fan Shi Xia de Ming Qing Si Xiang Yan Jiu.Genyou Wu (ed.) - 2011 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Ren Shi Lun Yu Ren Xue Liang Lun.Zhentao Xia - 2011 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Ren shi de zhu--ke ti xiang guan yuan li -- Ren shi shen me.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Li Lun de Wen Hua Yi Zhi: Dang Xia Zhongguo Wen Yi Xue de "Yuan Li Lun" Fan Si.Dawei Zhang - 2009 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Reconceiving Women's Equality in China: A Critical Examination of Models of Sex Equality.Lijun Yuan - 2005 - Lexington Books.
  According to the author, the subordination of Chinese women continued under different models of sex equality in China in the twentieth century. In Reconceiving Women's Equality in China Lijun Yuan discusses and assesses four models of women’s equality. After exposing the common feature of their failure to reach the social ideal of women’s equality, the author proposes a more democratic conception of women’s equality that will allow ideals to continue changing as material circumstances change in different stages of social (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 17.  5
  Hyperosmolar Nonketotic Hyperglycemic Coma Induced by Methylprednisolone Pulse Therapy for Acute Rejection After Liver Transplantation: A Case Report and Review of the Literature.J. Zhou, W. Ju, X. Yuan, X. Zhu, D. Wang & X. He - 2014 - Transplant Research and Risk Management 2015.
  Jian Zhou,* Weiqiang Ju,* Xiaopeng Yuan, Xiaofeng Zhu, Dongping Wang, Xiaoshun HeOrgan Transplant Center, First Affiliated Hospital, Sun Yat-sen University, Guangzhou, People's Republic of China *These authors contributed equally to this work: Hyperosmolar nonketotic hyperglycemic coma is a serious, rare complication induced by methylprednisolone pulse therapy for acute rejection after orthotopic liver transplantation. Herein, we report an unusual case of a 58-year-old woman who experienced acute rejection at 30 months after OLT, only one case in which HNKHC resulted in (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Confucian Ren and Feminist Ethics of Care: Integrating Relational Self, Power, and Democracy.Lijun Yuan - 2019 - Lexington Books.
  Confucian traditions have ingrained gender stratifications in Chinese culture today. Yuan proposes re-reading early Confucian texts as a vision of Ren with Dao with the unity of heaven, earth, and humanity, in order to reclaim the egalitarian aspects and develop openness for gender equity with integration of feminist critical care ethics.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Yuan Rong Zhi Si: Ru Dao Fo Ji Qi Guan Xi Yan Jiu.Xia Li - 2005 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Some Generalized Pythagorean Fuzzy Bonferroni Mean Aggregation Operators with Their Application to Multiattribute Group Decision-Making.Runtong Zhang, Jun Wang, Xiaomin Zhu, Meimei Xia & Ming Yu - 2017 - Complexity 2017:1-16.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 21.  21
  H∞Deconvolution Filter Design for Uncertain Descriptor Hybrid Delay Systems with Limited Communication Capacity and Unknown Transition Rates.Guangming Zhuang, Jianwei Xia, Junsheng Zhao & Wei Sun - 2016 - Complexity 21 (S1):478-496.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   14 citations  
 22.  6
  FAACOSE: A Fast Adaptive Ant Colony Optimization Algorithm for Detecting SNP Epistasis.Lin Yuan, Chang-An Yuan & De-Shuang Huang - 2017 - Complexity 2017:1-10.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 23.  25
  A Repeatable Optimization for Kinematic Energy System with Its Mobile Manipulator Application.Ying Kong, Ruiyang Zhang, Yunliang Jiang & Xiaoyun Xia - 2019 - Complexity 2019:1-16.
  For repeatable motion of redundant mobile manipulators, the flexible base platform and the redundant manipulator have to be returned to the desired initial position simultaneously after completing the given tasks. To remedy deviations between initial position and desired position of each kinematic joint angle, a special kind of repeatable optimization for kinematic energy minimization based on terminal-time Zhang neural network with finite-time convergence is proposed for inverse kinematics of mobile manipulators. It takes the advantages that each joint of the manipulator (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  Nonfragile Finite-Time Extended Dissipative Control for a Class of Uncertain Switched Neutral Systems.Hui Gao, Jianwei Xia, Guangming Zhuang, Zhen Wang & Qun Sun - 2017 - Complexity:1-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 25.  26
  GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 26.  26
  The Roles of the Temporal Lobe in Creative Insight: An Integrated Review.Wangbing Shen, Yuan Yuan, Chang Liu & Jing Luo - 2017 - Thinking and Reasoning 23 (4):321-375.
  Recent studies have revealed that the temporal lobe, a cortical region thought to be in charge of episodic and semantic memory, is involved in creative insight. This work examines the contributions of discrete temporal regions to insight. Activity in the medial temporal regions is indicative of novelty recognition and detection, which is necessary for the formation of novel associations and the “Aha!” experience. The fusiform gyrus mainly affects the formation of gestalt-like representation and perspective taking. The anterior and posterior middle (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 27.  7
  Robust ℋ∞Tracking Control for Uncertain Markovian Jumping Systems with Interval Time-Varying Delay.Jianwei Xia, Ju H. Park, Baoyong Zhang & Hao Shen - 2016 - Complexity 21 (2):355-366.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28.  25
  Environmental Management Under Subnational Institutional Constraints.Shujun Ding, Chunxin Jia, Zhenyu Wu & Wenlong Yuan - 2016 - Journal of Business Ethics 134 (4):631-648.
  This study uses the institutional perspective to examine the interaction effects between the subnational institutional context and firm-level parameters on corporate environmental behaviors, based on a unique cross-sectional data set of private firms compiled from three different sources in China. Our results suggest that both enforcement stringency of environmental regulations at the provincial-level and private firms’ foreign ownership negatively affect compensation fees, which are levies charged for firms’ emissions. Enforcement stringency also moderates the firm-level relationship between foreign ownership and compensation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 29.  7
  Multiple-Interval-Dependent Robust Stability Analysis for Uncertain Stochastic Neural Networks with Mixed-Delays.Jianwei Xia, Ju H. Park & Hao Shen - 2016 - Complexity 21 (1):147-162.
 30.  37
  Integrating CSR Initiatives in Business: An Organizing Framework. [REVIEW]Wenlong Yuan, Yongjian Bao & Alain Verbeke - 2011 - Journal of Business Ethics 101 (1):75 - 92.
  Integrating corporate social responsibility (CSR) initiatives in business is one of the great challenges facing firms today. Societal stakeholders require much more from the firm than pursuing profitability and growth. But these societal stakeholders often simply assume that increased societal expectations can easily be accommodated within efficiently run business operations, without much attention devoted to process issues. We build upon the core—periphery thesis to explore potential avenues for firms to add recurring CSR initiatives to their existing business practices. Based on (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   12 citations  
 31.  81
  An Analysis of the Greatest Amount of Information and the Most Effective Language Communication Based on Several Examples From Modern Chinese: Notes of a Sociolinguist.Chen Yuan - 2004 - Contemporary Chinese Thought 35 (3):53-72.
  Information is a sequence of signals arranged in accordance with a certain method. In the practice of social language communication, this sequence of signals should also have meaning.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  11
  Far Below Replacement Fertility in Urban China.Zhongwei Zhao, Qinzi Xu & Xin Yuan - 2017 - Journal of Biosocial Science 49 (S1):S4-S19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33.  60
  Those Years When Dushu Started Up: People and Incidents That Cannot Be Erased From the Depths of Our Memories.Chen Yuan - 2000 - Contemporary Chinese Thought 31 (4):8-17.
  Dushu was not born during a storm. It was born after the whirlwind, in those days when a corner of blue sky had already appeared in the vault of the firmament.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Multiobjective Optimization of a Fractional-Order PID Controller for Pumped Turbine Governing System Using an Improved NSGA-III Algorithm Under Multiworking Conditions.Chu Zhang, Tian Peng, Chaoshun Li, Wenlong Fu, Xin Xia & Xiaoming Xue - 2019 - Complexity 2019:1-18.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  15
  Are Synthetic a Priori Propositions Informative?Yongfeng Yuan - unknown
  According to rationalists, synthetic a priori propositions convey new knowledge, whereas analytic propositions are non-informative or vacuous conceptual truths. However, as we argue in this article, each a priori proposition is necessarily true because of its semantic constituents and the way they are combined, and hence can be transformed into its equivalent analytic form. So each synthetic a priori proposition conveys only non-informative conceptual truths like analytic propositions.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Fault Diagnosis of Rolling Bearing Based on a Novel Adaptive High-Order Local Projection Denoising Method.Rui Yuan, Yong Lv & Gangbing Song - 2018 - Complexity 2018:1-15.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37. Ethics of Care and Concept of Jen: A Reply to Chenyang Li.Lijun Yuan - 2002 - Hypatia 17 (1):107-130.
  This comparative study of the ethics of care and the Confucian concept of jen argue against two assumptions made by Chenyang Li in his own study of these two traditions. Against him, I argue that a "feminine" morality is not adequate to address human equality, and that care-orientated theories like jen and care seem incompatible with the feminist commitment to oppose the subjection of women.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 38.  17
  Corrigendum: GRETNA: A Graph Theoretical Network Analysis Toolbox for Imaging Connectomics.Jinhui Wang, Xindi Wang, Mingrui Xia, Xuhong Liao, Alan Evans & Yong He - 2015 - Frontiers in Human Neuroscience 9.
 39.  8
  Instability in Stable Marriage Problem: Matching Unequally Numbered Men and Women.Gui-Yuan Shi, Yi-Xiu Kong, Bo-Lun Chen, Guang-Hui Yuan & Rui-Jie Wu - 2018 - Complexity 2018:1-5.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40.  26
  NonfragileH∞Output Tracking Control for Uncertain Singular Markovian Jump Delay Systems with Network-Induced Delays and Data Packet Dropouts.Guangming Zhuang, Jianwei Xia, Junsheng Zhao & Huasheng Zhang - 2016 - Complexity 21 (6):396-411.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41.  7
  Females Are More Sensitive to Opponent’s Emotional Feedback: Evidence From Event-Related Potentials.Xuhai Chen, Hang Yuan, Tingting Zheng, Yingchao Chang & Yangmei Luo - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 42.  9
  Exploring the Effect of Red and Blue on Cognitive Task Performances.Tiansheng Xia, Lu Song, Ting T. Wang, Ling Tan & Lei Mo - 2016 - Frontiers in Psychology 7.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  10
  Study of the Bullwhip Effect in a Multistage Supply Chain with Callback Structure Considering Two Retailers.Junhai Ma, Liqing Zhu, Ye Yuan & Shunqi Hou - 2018 - Complexity 2018:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 44.  10
  How Does Culture Shape Creativity? A Mini-Review.Yong Shao, Chenchen Zhang, Jing Zhou, Ting Gu & Yuan Yuan - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  Amplitude Differences in High-Frequency fMRI Signals Between Eyes Open and Eyes Closed Resting States.Bin-Ke Yuan, Jue Wang, Yu-Feng Zang & Dong-Qiang Liu - 2014 - Frontiers in Human Neuroscience 8.
 46.  5
  Dynamic Safety Assessment in Nonlinear Hydropower Generation Systems.Shuang Li, Yong Yang & Qing Xia - 2018 - Complexity 2018:1-8.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  11
  Decreased Global Network Efficiency in Young Male Smoker: An EEG Study During the Resting State.Shaoping Su, Dahua Yu, Jiadong Cheng, Yajing Chen, Xiaohua Zhang, Yanyan Guan, Yangding Li, Yanzhi Bi, Ting Xue, Xiaoqi Lu & Kai Yuan - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 48.  9
  The Relationship Between Job Demands and Employees’ Counterproductive Work Behaviors: The Mediating Effect of Psychological Detachment and Job Anxiety.Yang Chen, Shuang Li, Qing Xia & Chao He - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Hierarchical Beam Search for Solving Most Relevant Explanation in Bayesian Networks.Xiaoyuan Zhu & Changhe Yuan - 2017 - Journal of Applied Logic 22:3-13.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  5
  Attribute Reduction Based on Consistent Covering Rough Set and Its Application.Jianchuan Bai, Kewen Xia, Yongliang Lin & Panpan Wu - 2017 - Complexity:1-9.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 902