Results for 'Yusuf K. Bilgiç'

1000+ found
Order:
 1.  35
  Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing.David Trafimow, Valentin Amrhein, Corson N. Areshenkoff, Carlos J. Barrera-Causil, Eric J. Beh, Yusuf K. Bilgiç, Roser Bono, Michael T. Bradley, William M. Briggs, Héctor A. Cepeda-Freyre, Sergio E. Chaigneau, Daniel R. Ciocca, Juan C. Correa, Denis Cousineau, Michiel R. de Boer, Subhra S. Dhar, Igor Dolgov, Juana Gómez-Benito, Marian Grendar, James W. Grice, Martin E. Guerrero-Gimenez, Andrés Gutiérrez, Tania B. Huedo-Medina, Klaus Jaffe, Armina Janyan, Ali Karimnezhad, Fränzi Korner-Nievergelt, Koji Kosugi, Martin Lachmair, Rubén D. Ledesma, Roberto Limongi, Marco T. Liuzza, Rosaria Lombardo, Michael J. Marks, Gunther Meinlschmidt, Ladislas Nalborczyk, Hung T. Nguyen, Raydonal Ospina, Jose D. Perezgonzalez, Roland Pfister, Juan J. Rahona, David A. Rodríguez-Medina, Xavier Romão, Susana Ruiz-Fernández, Isabel Suarez, Marion Tegethoff, Mauricio Tejo, Rens van de Schoot, Ivan I. Vankov, Santiago Velasco-Forero, Tonghui Wang, Yuki Yamada, Felipe C. M. Zoppino & Fernando Marmolejo-Ramos - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 2. Yusuf K. Umar, Ed., George Grant and the Future of Canada Reviewed By.Elizabeth Trott - 1993 - Philosophy in Review 13 (2):125-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Yusuf K. Umar, Ed., George Grant and the Future of Canada. [REVIEW]Elizabeth Trott - 1993 - Philosophy in Review 13:125-127.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  3
  Kur’'n’da Kardeş Şiddeti: H'bil-K'bil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış.İbrahim Yildiz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:73-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  9
  Kur'an Kıssalarındaki Motiflerin Arap Şiirinde Kullanımı Bağlamında "Yusuf'un (a.İbrahim Fi̇dan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):335-335.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  7
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Incidence of Hysterectomy and Tubal Ligation in Public Hospitals in South Australia, 1980–82.Farhat Yusuf & Dora K. Briggs - 1988 - Journal of Biosocial Science 20 (4):453-459.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Seasonal Variation in Clinical Remission of Primary Care Patients with Depression: Impact of Gender.Yusuf C. Doganer, Kurt B. Angstman, Tara K. Kaufman & James E. Rohrer - 2015 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 21 (1):160-165.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  24
  Assessment of Kwara State Social Studies Teachers of the Adequacy of Upper Basic Social Studies Curriculum Content for Sustainable Development in Nigeria.K. E. Obafemi, M. B. Bello, D. S. Daramola & A. Yusuf - 2015 - Human and Social Studies 4 (2):44-55.
  The purpose of the study was to find out the adequacy of upper basic Social Studies curriculum content for sustainable development in Nigeria as assessed by Social Studies teachers. 306 Social Studies teachers from 341 upper basic schools in Kwara State participated in the study. A researcher-designed questionnaire was used to collect data that were analysed using descriptive statistics and chi-square. The results showed that the content of upper basic Social Studies was not adequate, as assessed by teachers. It was (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  13
  Türkiye Göçmeni Ve Yerli Kıbrıslılarda Dindarlık: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Örneği.Asım Yapıcı & Yusuf Emre - 2016 - Dini Araştırmalar 18 (47).
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 11.  6
  Şeyh-i San'n Kıssasına Dair.Yusuf Babür - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):509-509.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  29
  Ebû Hayy'n El-Endelüsî’Nin Kit'bu’L-İdr'k Li-Lis'ni’L-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  3
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  Yusuf El- Karad'vî’Nin Fıkhü’Z-Zek't Eseri Bağlamında “Fî Sebîlill'h” Kavramı.Abdurrahman Candan & Hati̇ce Erkoç - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):278-301.
  Yusuf el-Karadâvî’nin alanında en kapsamlı çalışma olan Fıkhü’z-Zekât isimli eseri bağlamında “fî sebîlillâh” kavramının ne anlama geldiğini ele aldık. Dünya Müslümanlarından büyük kitlelerin takip ettiği Karadâvî, verdiği fetvalarda günümüz şartlarını göz önünde bulundurmuştur. Konuları ele alırken kendi tercih ettiği görüşünü söylemekten çekinmemiştir. “Fî sebîlillâh” kavramını bütün mezhepler cihad ve Allah yolunda cihad eden gaziler olarak anlamıştır. Böyle anlaşılması İslam’ın yayılış dönemindeki sosyopolitik şartlarla yakından ilgilidir. Karadâvî “fî sebîlillâh” kavramının cihad anlamına geldiğini kabul etmiştir. Cihadın anlaşılmasının kuvvetli delillerinin olduğunu belirtmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  16
  In-Plane and Out-of-Plane Anisotropic Magnetoresistances in La1 −xPbxMnO3thin Films.D. K. Aswal, A. Singh, C. Thinaharan, S. M. Yusuf, C. S. Viswanadham, G. L. Goswami, L. C. Gupta, S. K. Gupta, J. V. Yakhmi & V. C. Sahni - 2003 - Philosophical Magazine 83 (28):3181-3191.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Son Of The Ancestors Telling The Legend Of The Nation:Âşık Memduh Kılıç.Yusuf Ziya SÜMBÜLLÜ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2010-2045.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  10
  Ali CİN Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyh' Hik'yesi: Ali'nin Kıssa-yı Yûsuf'u.Didem Akyildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2659-2659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  26
  Book Notes. [REVIEW]Christian Barry, Michael Davis, Peter K. Dews, Aaron V. Garrett, Yusuf Has, Bill E. Lawson, Val Plumwood, Joshua W. B. Preiss, Jennifer C. Rubenstein & Avital Simhony - 2003 - Ethics 113 (3):734-741.
 20.  26
  Kur’an’da Erẕeli'l-ʽumur ve Yaşlılık Üzerine Bir Değerlendirme.Sevgi Tütün - 2016 - Cumhuriyet Ilahiyat Dergisi 20 (2):299-299.
  Human beings pass through a series of life stages since birth. These stages beginning at the infancy even in the mother’s womb are accompanied with a period extending to the senescence and the last stages of the life. Creation of human beings and various stages of the life are mentioned in the Qurʾān. Besides, it is referred to the senescence. In addition to the expressions sheikh, shayb, ʽajūz and kibar indicating to the senescence, ardhal al-ʿumur is also pointed out in (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  يوسف أفندي زاده ورسالته"الرّدّية للضاد المعجمة": دراسة وتحقيق.Zakir Aras & Hamza Kheli̇fati̇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):569-622.
  As ıl adı Ebû Muhammed Abdullah b. Muhammed b. Yusuf b. Abdulmennan El-Hilmi el-Amasi’dir. Daha çok Yusuf Efendizade lakabıyla tanınmı ş tır. 18.yüzyılda ya ş amı ş bir osmanlı alimidir. Osmanlı devletinde kıraat ilminin geli ş mesinde büyük payı vardır. Kıraat sahasında çok sayıda önemli eserler telif etmi ş tir. Dönemin karakeristik özelliklerini yansıtması bakımından en önemli çalı ş malarından birisi de “er-Rediyyetü li’d-Dâd el-Mu’ceme” adlı risalesidir. Bu çalı ş masında saçaklızade diye bilinen el-Mera’ ş i’ye dâd harfinin (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş olmasına (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  72
  New Conceptual Foundations for Islamic Business Ethics: The Contributions of Abu-Hamid Al-Ghazali.Yusuf Sidani & Akram Al Ariss - 2015 - Journal of Business Ethics 129 (4):847-857.
  The dominant approach to understanding Islamic Business Ethics has been based almost exclusively on either interpretations of the Qur’an and Sunna or influenced by Western understanding of Islam and ethics. However, there is a rich—largely ignored-tradition of ethical analysis conducted by Muslim philosophers which would broaden our understanding of Islamic ethics and hence IBE. We seek to correct this imbalance by examining works of Al-Ghazali, an early Muslim philosopher, scholar, and mystic. His approach to Sufism, combining an interpretation of revelation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 24.  38
  Health Without Care? Vulnerability, Medical Brain Drain, and Health Worker Responsibilities in Underserved Contexts.Yusuf Yuksekdag - 2018 - Health Care Analysis 26 (1):17-32.
  There is a consensus that the effects of medical brain drain, especially in the Sub-Saharan African countries, ought to be perceived as more than a simple misfortune. Temporary restrictions on the emigration of health workers from the region is one of the already existing policy measures to tackle the issue—while such a restrictive measure brings about the need for quite a justificatory work. A recent normative contribution to the debate by Gillian Brock provides a fruitful starting point. In the first (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 25.  47
  The Current Arab Work Ethic: Antecedents, Implications, and Potential Remedies.Yusuf M. Sidani & Jon Thornberry - 2010 - Journal of Business Ethics 91 (1):35-49.
  This article begins with the premise that market-oriented development strategies require more than the free movement of the factors of production from one use to another; they also require a positive work ethic and an energetic and committed workforce. However, the existing Arab work ethic does not seem conducive to␣development and change. This article assesses some antecedents that might have led to the emergence of the existing work ethic. First, we address the potential role of religion in developing a value (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 26.  28
  When Idealists Evade Taxes: The Influence of Personal Moral Philosophy on Attitudes to Tax Evasion – a Lebanese Study.Yusuf M. Sidani, Abdul Jalil Ghanem & Mohammed Y. A. Rawwas - 2014 - Business Ethics: A European Review 23 (2):183-196.
  This paper explores attitudes regarding tax evasion and the relationship between personal moral philosophy and such attitudes in a weak tax environment. The results confirm the multidimensionality of tax evasion attitudes. Idealism was negatively related to self-interest tax evasion attitudes while relativism was positively related to such attitudes. Idealism was also positively related to tax evasion attitudes stemming from concerns about the justice of the tax system. Idealists in a weak tax environment seemingly go through a cognitive reframing process where (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 27.  46
  Business Students and Ethics: A Meta-Analysis. [REVIEW]Susan C. Borkowski & Yusuf J. Ugras - 1998 - Journal of Business Ethics 17 (11):1117-1127.
  Given the proliferation of research regarding the ethical development of students in general, and business students in particular, it is difficult to draw conclusions from the contradictory results of many studies. In this meta-analysis of empirical studies from 1985 through 1994, the relationships of gender, age and undergraduate major to the ethical attitudes and behavior of business students are analyzed. The results indicate that female students exhibit stronger ethical attitudes than males. The same is also true for older versus younger (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   109 citations  
 28.  1
  A Possible Role of Prolonged Whirling Episodes on Structural Plasticity of the Cortical Networks and Altered Vertigo Perception: The Cortex of Sufi Whirling Dervishes.Yusuf O. Cakmak, Gazanfer Ekinci, Armin Heinecke & Safiye Çavdar - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 29.  20
  Theoretical Studies on Mechanical and Electronic Properties of s-Triazine Sheet.Abdullahi Yusuf Zuntu, Yoon Tiem Leong, Halim Mohd Mahadi, Hashim Md Roslan & Lim Thong Leng - forthcoming - Philosophical Magazine:1-12.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  11
  Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) by Yūsuf Khāṣṣ Hājib A Turco-Islamic Mirror for PrincesWisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) by Yusuf Khass Hajib A Turco-Islamic Mirror for Princes.Annemarie Schimmel, Robert Dankoff, Yūsuf Khāṣṣ Hājib & Yusuf Khass Hajib - 1985 - Journal of the American Oriental Society 105 (2):356.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  6
  Varqa Ve Gülşāh: A Fourteenth Century Anatolian Turkish Mes̱nevī by Yūsuf-I MeddāhVarqa Ve Gulsah: A Fourteenth Century Anatolian Turkish Mesnevi by Yusuf-I Meddah.Talat Tekin, Grace Martin Smith, Yūsuf-I. Meddāh & Yusuf-I. Meddah - 1980 - Journal of the American Oriental Society 100 (3):351.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  26
  Rapid Alleviation of Parkinson’s Disease Symptoms Via Electrostimulation of Intrinsic Auricular Muscle Zones.Yusuf O. Cakmak, Hülya Apaydin, Güneş Kiziltan, Ayşegül Gündüz, Burak Ozsoy, Selim Olcer, Hakan Urey, Ozgur O. Cakmak, Yasemin G. Ozdemir & Sibel Ertan - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 33. Moral Cosmopolitanism and the Right to Immigration.Yusuf Yuksekdag - 2012 - Public Reason 4 (1-2):262-272.
  This study is devoted to the ways and means to justify a ‘more’ cosmopolitan realization of certain policy implications, in the case of immigration. The raison d’être of this study is the idea that the contemporary debate over open borders suffers from indeterminate discussions on whether liberal states are entitled to restrict immigration. On the other hand, most of the liberal cosmopolitan accounts neglect the detrimental consequences of their open borders argument – which take it as a means to compensate (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 34.  4
  Multiphysics Fluid Monitoring: Toward Targeted Monitoring Design Under Uncertainty.Yusuf Bilgin Altundas & Nikita Chugunov - 2018 - Interpretation: SEG 6 (3):SG19-SG32.
  Properly designed multiphysics measurements program can improve the accuracy of fluid front monitoring by combining tools with various spatial resolutions and desired contrast in time-lapse measurements, consequently enabling better sweep efficiency and increased oil recovery. We have introduced a new workflow for multiphysics FFM feasibility studies that determines the suitability of measurements considered for monitoring and enables informed decision making on where, when, and how often the measurements need to be performed. The workflow integrates petrophysically and thermodynamically consistent multiphysics responses (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 35.  20
  A Problem-Based Learning Approach to Business Ethics Education.Yusuf M. Sidani & Jon Thornberry - 2012 - Journal of Business Ethics Education 9:215-231.
  There are several challenges associated with traditional business ethics education. While case studies have been used extensively in ethics education, such use can be complemented by using Problem Based Learning (PBL). PBL represents a pedagogy employing more collaborative tools that involve students more extensively in the learning process. A well-designed teaching approach based on PBL can have significant positive impact on students’ learning. This paper supplies a representative teaching interaction based on PBL, and discusses the implications of its structure. Introducing (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 36.  4
  Against Cursory Treatments in Ethics of Medical Migration From Underserved Countries.Yusuf Yuksekdag - 2017 - Journal of Bioethical Inquiry 14 (2):173-176.
  In a recent paper, Mpofu, Sen Gupta, and Hays attempt to outline the obligations of recruiting high-income countries and would-be emigrant health workers to tackle the effects of mass exodus of health workers from underserved regions. They reconstruct Rawlsian and Kantian global justice approaches to argue for moral obligations of HICs and an individual justice approach to point to non-enforceable social responsibilities of HWs to assist their compatriots. This critical commentary demonstrates that the argumentation within their individual justice approach is (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  14
  Electronic Structure of Two-Electron Quantum Dot with Parabolic Potential.Yusuf Yakar, Bekir Çakır & Ayhan Özmen - 2015 - Philosophical Magazine 95 (3):311-325.
 38.  16
  Legalized Abortion in South Australia: The First 7 Years' Experience.Farhat Yusuf & Dora Briggs - 1979 - Journal of Biosocial Science 11 (2):179-192.
  SummaryThis paper examines the official abortion statistics for South Australia since the legalization of abortion in January 1970. The incidence of abortion is shown to be increasing steadily—in 1976 more than half of the extramarital pregnancies were terminated and the overall ratio of abortions to live births was nearly 1:6. Most abortion patients were single, young women. Comparison of fertility levels in South Australia with the rest of Australia shows that the fertility decline has been much more rapid in South (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39.  11
  Fertility and Infant Mortality Levels in Pakistan: A Reassessment of the 1971 Population Growth Survey.Farhat Yusuf - 1981 - Journal of Biosocial Science 13 (2):189-196.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 40.  38
  The Ethical Attitudes of Students as a Function of Age, Sex and Experience.Susan C. Borkowski & Yusuf J. Ugras - 1992 - Journal of Business Ethics 11 (12):961 - 979.
  In this paper, we explore whether the ethical positions of students are firmly entrenched when they enter college, or do they change due to maturity, experience to ethical discussions in coursework, work experience, or a combination of factors. This study compared the ethical attitudes of freshmen and junior accounting majors, and graduate MBA students when confronted with two ethical dilemmas. Undergraduates were found to be more justice oriented than their MBA counterparts, who were more utilitarian in their ethical approach. While (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   44 citations  
 41.  32
  The Egyptian Worker: Work Beliefs and Attitudes.Yusuf Munir Sidani & Dima Jamali - 2010 - Journal of Business Ethics 92 (3):433-450.
  Earlier investigations have indicated that work beliefs in organization are impacted by different national cultures. In addition, those investigations have sought to understand the meaning of work in such different cultures. This study explores the meaning of work in the Egyptian context through an assessment of work beliefs and work attitudes. The article starts with a presentation of what is meant by the meaning of work and why research into work beliefs is both needed and worthwhile. The article then presents (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  51
  Nepotism in the Arab World: An Institutional Theory Perspective.Yusuf M. Sidani & Jon Thornberry - 2013 - Business Ethics Quarterly 23 (1):69-96.
  We examine the practice of nepotism in the Arab World and analyze how a rational-legal model of bureaucracy was never able to take hold. We draw upon ideas from institutional theory and related notions of legitimacy to provide an explanation of nepotism’s extraordinary persistence. Then we use arguments to speculate how the appearance of institutional entrepreneurs who are advocates for a new hybrid form of nepotism might begin to colonize a social space created by larger political and economic changes that (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 43.  5
  Trends in Legalized Abortion in South Australia: 1970–81.Farhat Yusuf & Dora Briggs - 1985 - Journal of Biosocial Science 17 (2):215-221.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44.  6
  Ankaraner Kültepe-Texte, IIIAnkaraner Kultepe-Texte, III.W. C. Gwaltney, Emin Bilgiç, Cahit Günbatti, Emin Bilgic & Cahit Gunbatti - 1998 - Journal of the American Oriental Society 118 (2):277.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  48
  A Three Country Comparative Analysis of Managerial CSR Perspectives: Insights From Lebanon, Syria and Jordan.Dima Jamali, Yusuf Sidani & Khalil El-Asmar - 2009 - Journal of Business Ethics 85 (2):173-192.
  Corporate social responsibility (CSR) is a concept that has acquired a new resonance in the global economy. With the advent of globalization, managers in different contexts have been exposed to the notion of CSR and are being pressured to adopt CSR initiatives. Yet, in view of vastly differing national cultures and institutional realities, mixed orientations to CSR continue to be salient in different contexts, oscillating between the classical perspective which considers CSR as a burden on competitiveness and the modern perspective (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 46.  7
  Patterns of Contraceptive Use in Australia: Analysis of the 2001 National Health Survey.Farhat Yusuf & Stefania Siedlecky - 2007 - Journal of Biosocial Science 39 (5):735-744.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  2
  How Religion Shapes Family Business Ethical Behaviors: An Institutional Logics Perspective.Ramzi Fathallah, Yusuf Sidani & Sandra Khalil - 2020 - Journal of Business Ethics 163 (4):647-659.
  Based on case studies of religious Muslim and Christian family firms operating in a religiously diverse country, we explain the multiplicity of family, business, religion, and community logics in the family firm. In particular, we give attention to the religion logic and how it interacts with other logics when family firms are considering ethical issues. We show that religion has a rule-based approach in Muslim family firms and a principle-based approach in Christian family firms. We also draw attention to the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 48.  10
  Hospital Morbidity Among Aboriginal Australians in New South Wales.Farhat Yusuf & Annette Hamilton - 1982 - Journal of Biosocial Science 14 (4):445-463.
  SummaryThis study examines data from 15,172 episodes of hospitalization pertaining to Aboriginal Australians discharged from public and private hospitals in New South Wales during 1978. Morbidity patterns revealed provide quantitative evidence on a whole population basis for the often impressionistic statements of those dealing with limited areas or with specific diseases.Respiratory diseases are by far the most common and their occurrence seems to be out of proportion in relation to other diagnoses. Gastrointestinal and diarrhoeal diseases are important among young children, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Fertility of Migrant Women in Australia.Farhat Yusuf & Gary Eckstein - 1980 - Journal of Biosocial Science 12 (2):179.
 50.  15
  k.L. N. & K. I. - manuscript
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 1000