Results for 'Yusuf Keski��n'

1000+ found
Order:
 1.  58
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  67
  Tarih Dersi Öğretim Programı Ve Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi.Yusuf Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çokkültürlü Eğitim.Yusuf Keski̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):933-933.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Toplumdaki Kadın Algısına Katkısı Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Programına Yönelik Öneriler.Safiye Keski̇n - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):321-321.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. İmam Eş’Ari̇’Ni̇n İman Ri̇salesi̇.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  İslam Düşünce Tarihinin en büyük ekolu olan Eş’arilik, şüphesiz imamı ve kurucusu olarak kabul edilen İmam Eş’arî’nin fikrilerinin temel alındığı bir mezheptir. Eş’arî’nin inanca dair düşünceleri içinde en dikkati çekenlerden biri de iman konusundaki görüşleri oluşturmaktadır. Ona has iman görüşü İslam düşüncesindeki iman anlayışları içinde farklı bir yere sahiptir. Bu çalışmada bu farklılıklar öne çıkarılarak İslam Mezheplerinin temel ayrılık noktalarından biri olan iman konusuna Eş’arî’nin bakışı ve onun bu konu ile ilgili telif ettiği İman Risalesi ele alınmıştır. İmam Eş’arî yüzden (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  6
  Zihinsel İmajları Resmetmenin Okuduğunu Anlamaya Etkisi.H. Kağan Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1475-1475.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  11
  Hierarchical Relationships Between The Beloved, Lover and The Rival.Neslihan Koç Keski̇n - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:400-420.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  The Symbols Of Pride And Privilege In Ottoman Poetry “Wreath” “Otaga” “Aigrette”.Neslihan Koç Keski̇n - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:495-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  The Evaluation Of Prospect Teachers’ Views In The Process Of Acquiring The Professional Competence.Keski̇n Yakup - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:319-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  From Dede Korkud's Kopuz To Love's Kopuz In Ottoman Poetry.Neslihan Koç Keski̇n - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:72-88.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Çok Eski Düş İsimli Küçürek Öykü Bağlamında Bireyin Kendini Ve İnsanlığı Seçme Sorunu.Fatih Keski̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):779-779.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  14
  Yusuf Atılgan'ın Edebiyatına Freudyen Bir Bakış: C. ve Zebercet Örneği.Yiğit SÜMBÜL - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1399-1399.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Siyasi Ve Mezhebî Olayların Ortaya Çıkardığı “Süfy'nî” Riv'yetleri.Yusuf Oktan - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15.  12
  Arier und Turanier.N. Martinovitch & Yusuf Ziya - 1933 - Journal of the American Oriental Society 53 (1):83.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  17
  Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde Bireyin Modernleşme Arzusu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):761-761.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  40
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri.Yusuf Ay - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):103-103.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  31
  Ebû Hayy'n El-Endelüsî’Nin Kit'bu’L-İdr'k Li-Lis'ni’L-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Magnetic Properties of Substitutional Solid Solutions of Nickel and Iron Hexacyanoferrate–Hexacyanochromate.N. Bagkar, A. Widmann, H. Kahlert, G. Ravikumar, S. M. Yusuf, F. Scholz & J. V. Yakhmi - 2005 - Philosophical Magazine 85 (31):3659-3672.
 20.  14
  Markaların Yeni Göstergesi "Koku".Yusuf KEŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):583-583.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  10
  Turgut Uyar'ın "Kurtarmak Bütün Kaygıları" Adlı Şiirinde Politik Söylem: Düzenden Kaçış Ve Direniş.Yusuf Aydoğdu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):193-193.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  6
  Şeyh-i San'n Kıssasına Dair.Yusuf Babür - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):509-509.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Hz. Ömer Uygulamalarının Fıkhi Mezheplere Yansıması.Yusuf Eşit - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  3
  Kur’'n’da Kardeş Şiddeti: H'bil-K'bil ve Hz. Yûsuf Kıssalarına Psikolojik Bir Bakış.İbrahim Yildiz - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:73-95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  14
  Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Araştırmalar: Son Çeyrek Asrın Değerlendir.Yusuf Uyar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2273-2273.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Yusuf Atılgan'ın Kentinde Sınırda Yürüyen Öykü Kişileri.Jale Özata Di̇rli̇kyapan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1051-1051.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  5
  “Son çağri kur’an” i̇si̇mli̇ meali̇n çevi̇ri̇bi̇li̇m açisindan değerlendi̇ri̇lmesi̇.Yusuf Topyay & Mürsel Ethem - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  10
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Farklı Akademik Seviyedeki İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini.Yusuf Emre - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2571-2571.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  6
  İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlik Uygulamalarının İyileştirilmesi: Ö.Yusuf Ay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):371-371.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  42
  Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing.David Trafimow, Valentin Amrhein, Corson N. Areshenkoff, Carlos J. Barrera-Causil, Eric J. Beh, Yusuf K. Bilgiç, Roser Bono, Michael T. Bradley, William M. Briggs, Héctor A. Cepeda-Freyre, Sergio E. Chaigneau, Daniel R. Ciocca, Juan C. Correa, Denis Cousineau, Michiel R. de Boer, Subhra S. Dhar, Igor Dolgov, Juana Gómez-Benito, Marian Grendar, James W. Grice, Martin E. Guerrero-Gimenez, Andrés Gutiérrez, Tania B. Huedo-Medina, Klaus Jaffe, Armina Janyan, Ali Karimnezhad, Fränzi Korner-Nievergelt, Koji Kosugi, Martin Lachmair, Rubén D. Ledesma, Roberto Limongi, Marco T. Liuzza, Rosaria Lombardo, Michael J. Marks, Gunther Meinlschmidt, Ladislas Nalborczyk, Hung T. Nguyen, Raydonal Ospina, Jose D. Perezgonzalez, Roland Pfister, Juan J. Rahona, David A. Rodríguez-Medina, Xavier Romão, Susana Ruiz-Fernández, Isabel Suarez, Marion Tegethoff, Mauricio Tejo, Rens van de Schoot, Ivan I. Vankov, Santiago Velasco-Forero, Tonghui Wang, Yuki Yamada, Felipe C. M. Zoppino & Fernando Marmolejo-Ramos - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 35.  19
  İnsanlığın Ortak Romanı Yusuf Hik'yesi: Hamdullah Hamdi'nin Yusuf Ve Zeliha Mesn.Abdulhakim KOÇİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):147-147.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. فنُّ الإتباعِ ودقَّةُ الـمعنَى في اللُّغةِ العربيَّةِ.Yusuf Akçakoca - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):1-30.
  Tüm dillerde olduğu gibi Arapçada da söz diziminde çeşitli yapılar bulunmaktadır. Bu yapıların bir kısmı fonetik, bir kısmı ise sentaks kaynaklıdır. Bu çalışmada, Arapçada sentaks yapı formu içinde bulunan iṭba‘ konusu ele alınmıştır. Öncelikle vezin ve kafiye açısından birinci kelimeyi pekiştirmek için ikinci bir kelimeyi getirmekten ibaret olan iṭba‘ olgusu Arapçadaki kullanımı açısından incelenmiştir. Arapçada “Hasenun besenun” sözü iṭba‘a misal verilebilir. Bu örnekte ikinci kelime olan besenun kelimesinin, hasenun kelimesini vurgulamak için getirildiği ve ayrıca cümleye fonetik bir biçim kattığı söylenebilir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Ali CİN Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyh' Hik'yesi: Ali'nin Kıssa-yı Yûsuf'u.Didem Akyildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2659-2659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  4
  Yusuf El- Karad'vî’Nin Fıkhü’Z-Zek't Eseri Bağlamında “Fî Sebîlill'h” Kavramı.Abdurrahman Candan & Hati̇ce Erkoç - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):278-301.
  Yusuf el-Karadâvî’nin alanında en kapsamlı çalışma olan Fıkhü’z-Zekât isimli eseri bağlamında “fî sebîlillâh” kavramının ne anlama geldiğini ele aldık. Dünya Müslümanlarından büyük kitlelerin takip ettiği Karadâvî, verdiği fetvalarda günümüz şartlarını göz önünde bulundurmuştur. Konuları ele alırken kendi tercih ettiği görüşünü söylemekten çekinmemiştir. “Fî sebîlillâh” kavramını bütün mezhepler cihad ve Allah yolunda cihad eden gaziler olarak anlamıştır. Böyle anlaşılması İslam’ın yayılış dönemindeki sosyopolitik şartlarla yakından ilgilidir. Karadâvî “fî sebîlillâh” kavramının cihad anlamına geldiğini kabul etmiştir. Cihadın anlaşılmasının kuvvetli delillerinin olduğunu belirtmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  6
  Psikanalitik Kişilik Kuramına Göre Değişimin İmk'nı.Yusuf Bahri Gündoğdu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):373-373.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  13
  The Tá'ríkh-I-Bangála-I-Mahábatjangí (An Eye-Witness Account of Nawab Alivardi Khan of Bengal and His Times) of Yúsuf 'Alí KhánThe Ta'rikh-I-Bangala-I-Mahabatjangi (An Eye-Witness Account of Nawab Alivardi Khan of Bengal and His Times) of Yusuf 'Ali Khan.M. N. Pearson & Abdus Subhan - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (4):582.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Qualitative Study of Comprehension of Heritability in Genomics Studies Among the Yoruba in Nigeria.Rasheed O. Taiwo, John Ipadeola, Temilola Yusuf, Faith Fagbohunlu, Gbemisola Jenfa, Sally N. Adebamowo & Clement A. Adebamowo - 2020 - BMC Medical Ethics 21 (1):1-8.
  Background With growth of genomics research in Africa, concern has arisen about comprehension and adequacy of informed consent given the highly technical terms used in this field. We therefore decided to study whether there are linguistic and cultural concepts used to communicate heritability of characters, traits and diseases in an indigenous African population. Methods We conducted Focus Group Discussions among 115 participants stratified by sex, age and socio-economic status and Key Informant Interviews among 25 stakeholders and Key Opinion Leaders among (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  2
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş olmasına (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  12
  An Unnoticed Fatwa Book: Bostānu Shaqā’Iq Al-Nuʿmān-Gözlerden Kaçmış Bir Fet'va Mecmûası: Bost'nu Şekā’Iki’N-Nuʿman.Ahmet Hamdi Furat - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):1775-1796.
  : The corpus of fatwa named as Bostānu Shaqā’iq al-Nuʿmān, recorded in the Veliyuddin Efendi section under the number 1414 at Beyazıd State Library. It has been ignored so far. Because of its name, it may be thought that it is a part of Tashkoprulüzāde’s book Shaḳā’iḳ-i Nuʿmāniyya, but it is a nuqullu fatwa collection of Babakūshī ʿAbdurrahmān Efendi. In the famous Shaqā’iq appendix Atā’ī, which gives information about the biography of Abdurrahmān Efendi does not mention the book with this (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tazminat Hukuku Çerçevesinde Tesebbüben Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilmesi: Kuyu Örneği.Feyzullah KAĞIT - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):711-725.
  Murders that resulted in death were subjected to various divisions such as killing by intent, mistake or indirect. Various forms and different provisi-ons of each of these murders were found in itself. Indirect killing was deemed lighter than the others, and accordingly, the penalty was appreciated less, and it was even stated that the criminal responsibility fell completely, depending on the place. Because, while there is direct saving in other killing types, indirect killing has an indirect effect on the result. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Tasavvufta Tahta Kiliç Semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. D'vûd-i Karsî’nin Şerhu Îs'gûcî Adlı Eserinin Eleştirmeli Metin Neşri ve Değerlendirmesi.Ferruh Özpilavcı - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):2009-2009.
  Dâwûd al-Qarisî (Dâvûd al-Karsî) was a versatile and prolific 18th century Ottoman scholar who studied in İstanbul and Egypt and then taught for long years in various centers of learning like Egypt, Cyprus, Karaman, and İstanbul. He held high esteem for Mehmed Efendi of Birgi (Imâm Birgivî/Birgili, d.1573), out of respect for whom, towards the end of his life, Karsî, like Birgivî, occupied himself with teaching in the town of Birgi, where he died in 1756 and was buried next to (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):31-60.
  Pandemi süreciyle birlikte hızlı ve ani şekilde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitime dair değerlendirmenin yapılabilmesinde eğitim sisteminin sac ayaklarından biri olan öğreticinin rolü ve tutumu ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada yüksek din öğretiminde uzaktan eğitimin etkileri, öğretim elemanlarının perspektifinden mercek altına alınmıştır. İlâhiyat/İslami ilimler fakültesinde görev yapan 134 öğretim elemanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri demografik bilgiler yanında 5’li Likert tarzında 40 maddeden oluşan anket formu ile toplanmıştır. SPSS 26 programıyla analizler betimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. ‘New Wave Turks’: Turkish Graduates of German Universities and the Turkish Diaspora in Germany.Yusuf Ikbal Oldac & Nigel Fancourt - 2021 - British Journal of Educational Studies 69 (5):621-640.
  Mobility is becoming a defining feature of today’s globalising society. Individuals move for a variety of reasons, including finding employment or pursuing education. This paper focuses on the interrelationship between two different types of migrants who have all moved out of one specific country to another. It builds on the perceptions of Turkish graduates of German universities who moved cross-border recently to study in German universities, the self-styled ‘New Wave Turks’, to understand their place within the existing Turkish diaspora there. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 49.  7
  Varqa Ve Gülşāh: A Fourteenth Century Anatolian Turkish Mes̱nevī by Yūsuf-I MeddāhVarqa Ve Gulsah: A Fourteenth Century Anatolian Turkish Mesnevi by Yusuf-I Meddah.Talat Tekin, Grace Martin Smith, Yūsuf-I. Meddāh & Yusuf-I. Meddah - 1980 - Journal of the American Oriental Society 100 (3):351.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  12
  Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) by Yūsuf Khāṣṣ Hājib A Turco-Islamic Mirror for PrincesWisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) by Yusuf Khass Hajib A Turco-Islamic Mirror for Princes.Annemarie Schimmel, Robert Dankoff, Yūsuf Khāṣṣ Hājib & Yusuf Khass Hajib - 1985 - Journal of the American Oriental Society 105 (2):356.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000