Results for 'Yusuf Keski��n'

993 found
Order:
 1.  61
  Değer Sınıflaması Üzerine Aksiyonel Bir Deneme.Yusuf Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1485-1485.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  68
  Tarih Dersi Öğretim Programı Ve Ders Kitaplarında Değerler Eğitimi.Yusuf Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 7):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  İlköğretim Sosyal Bilgiler Programı Ve Ders Kitaplarında Yeni Bir Paradigma: Çokkültürlü Eğitim.Yusuf Keski̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):933-933.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  10
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  8
  Toplumdaki Kadın Algısına Katkısı Açısından Diyanet İşleri Başkanlığı Kur’an Kursları Programına Yönelik Öneriler.Safiye Keski̇n - 2016 - Dini Araştırmalar 19 (49):321-321.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  11
  Hierarchical Relationships Between The Beloved, Lover and The Rival.Neslihan Koç Keski̇n - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:400-420.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  The Symbols Of Pride And Privilege In Ottoman Poetry “Wreath” “Otaga” “Aigrette”.Neslihan Koç Keski̇n - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:495-515.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  4
  From Dede Korkud's Kopuz To Love's Kopuz In Ottoman Poetry.Neslihan Koç Keski̇n - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:72-88.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  3
  Imam al-Ash'ari's Work of Faith.Mehmet Keski̇n - 2022 - van İlahiyat Dergisi 10 (16):23-47.
  Ash’ariyyah is the biggest school of Islamic Intellectual History. It is a sect based on the ideas of al-Ash’ari, who is accepted as its imam and founder. Among al-Ash’ari’s thoughts on belief, one of the most interesting is his views on faith. His view of faith has a different place in the understanding of faith in Islamic thought. In this study, al-Ash’ari’s view of faith, which is one of the main points of separation of the Islamic Sects, is discussed. In (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Zihinsel İmajları Resmetmenin Okuduğunu Anlamaya Etkisi.H. Kağan Keski̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1475-1475.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  5
  The Evaluation Of Prospect Teachers’ Views In The Process Of Acquiring The Professional Competence.Keski̇n Yakup - 2013 - Journal of Turkish Studies 8:319-339.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  Çok Eski Düş İsimli Küçürek Öykü Bağlamında Bireyin Kendini ve İnsanlığı Seçme Sorunu.Fatih Keski̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):779-779.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  12
  Arier und Turanier.N. Martinovitch & Yusuf Ziya - 1933 - Journal of the American Oriental Society 53 (1):83.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  21
  Yusuf Atılgan'ın Öykülerinde Bireyin Modernleşme Arzusu.Fethi Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):761-761.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  Students’ perspectives on religious moderation: A qualitative study into religious literacy processes.Yusuf Hanafi, Muhammad Saefi, Tsania N. Diyana, M. Alifudin Ikhsan, Nur Faizin, Titis Thoriquttyas & Nurul Murtadho - 2022 - HTS Theological Studies 78 (1).
  Research exploring how students develop their perspectives on religious moderation through reading and understanding the Qur’an is underexplored. This study aims to investigate students’ religious literacy tenet as a process of constructing meaning about religious moderation from the verses of the Qur’an. The participants involved were three students with an excellent ability to read the Qur’an and who had a great interest in the study of the Qur’an. The data were collected through the process of reading the verses of the (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  15
  Yusuf Atılgan'ın Edebiyatına Freudyen Bir Bakış: C. ve Zebercet Örneği.Yiğit SÜMBÜL - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):1399-1399.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  33
  Ebû Hayy'n el-Endelüsî’nin Kit'bu’l-İdr'k li-lis'ni’l-Etr'k Adlı Eserinin Dilbilim Açısından İncelenmesi.Yusuf Doğan - 2016 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (2):329-329.
  Mamluks reigned in Egypt a long time is an era of Kipchak Turks that have influence management, and Kipchak Turks has been influential in a period in the administration there. During this period, that Turkish rulers do not know Arabic language well, Turkish language is spoken in the palace and also idea of being closer to Turkish manager screated an interest in learning. One of the famous scholars realizing that interest is Abū Ḥayyān al-Andalusī. Abū Ḥayyān by learning Turkish language (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  40
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fen Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme Hakkındaki Görüşleri.Yusuf Ay - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):103-103.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  12
  Magnetic properties of substitutional solid solutions of nickel and iron hexacyanoferrate–hexacyanochromate.N. Bagkar, A. Widmann, H. Kahlert, G. Ravikumar, S. M. Yusuf, F. Scholz & J. V. Yakhmi - 2005 - Philosophical Magazine 85 (31):3659-3672.
 20.  11
  N'sırüddîn es-Semerkandî’nin Fethu’l-Ğalak fi’t-Tevhîd Adlı Eseri: Değerlendirme ve Tenkitli Neşir.Özkan ŞİMŞEK & Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1329-1397.
  Kur’ân ve hadislerde geçen müteşâbih ifadelerin nasıl anlaşılacağına dair kelâm geleneğinde ciddi tartışmalar yaşanmış ve farklı ekollere mensup âlimler tarafından birçok eser yazılmıştır. Mâtürîdî bir âlim olan Nâsırüddîn es-Semerkandî de bu çalışmada tenkitli neşri sunulan Fethu’l-ğalak fi’t-tevhîd adlı eseri kaleme almıştır. Günümüze ulaşan Arapça elyazması Süleymaniye Kütüphanesi Fatih koleksiyonunda 3142 demirbaş numarasıyla bulunmaktadır. Bildiğimiz kadarıyla bu alanda müstakil olarak kaleme alınmış olup günümüze ulaşan tek Mâtürîdî eser olma özelliğine sahiptir. Akıl ve şeriatten hareketle yapılması gerektiğini savunduğu te’vîlin belirli ilkeler çerçevesinde (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  16
  Markaların Yeni Göstergesi "Koku".Yusuf KEŞ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):583-583.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Hz. Ömer Uygulamalarının Fıkhi Mezheplere Yansıması.Yusuf EŞİT - 2018 - Dini Araştırmalar 21 (54):107-130.
  It is possible to say that there have been ambivalent approaches regarding Omar's practices arising from the irregularities in the last two centuries. He is sometimes portrayed as a reformist acting differently from the way in the Quran and practices of the Prophet. Indeed, it is desired to establish a basis for legitimacy that such an attitude can be exhibited against the Quran and the Prophet. Moreover, it can be said that through this approach, it is aimed to make some (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Kārvān-i fikr.Yusuf Husain Khan - 1965
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  3
  Yusuf Atılgan'ın Kentinde Sınırda Yürüyen Öykü Kişileri.Jale Özata Di̇rli̇kyapan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):1051-1051.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  12
  Turgut Uyar'ın "Kurtarmak Bütün Kaygıları" Adlı Şiirinde Politik Söylem: Düzenden Kaçış ve Direniş.Yusuf Aydoğdu - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 16):193-193.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  7
  Şeyh-i San'n Kıssasına Dair.Yusuf Babür - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 13):509-509.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  4
  Yusuf El- Karad'vî’nin Fıkhü’z-Zek't Eseri Bağlamında “Fî Sebîlill'h” Kavramı.Abdurrahman Candan & Hati̇ce Erkoç - 2020 - van İlahiyat Dergisi 8 (13):278-301.
  Yusuf el-Karadâvî’nin alanında en kapsamlı çalışma olan Fıkhü’z-Zekât isimli eseri bağlamında “fî sebîlillâh” kavramının ne anlama geldiğini ele aldık. Dünya Müslümanlarından büyük kitlelerin takip ettiği Karadâvî, verdiği fetvalarda günümüz şartlarını göz önünde bulundurmuştur. Konuları ele alırken kendi tercih ettiği görüşünü söylemekten çekinmemiştir. “Fî sebîlillâh” kavramını bütün mezhepler cihad ve Allah yolunda cihad eden gaziler olarak anlamıştır. Böyle anlaşılması İslam’ın yayılış dönemindeki sosyopolitik şartlarla yakından ilgilidir. Karadâvî “fî sebîlillâh” kavramının cihad anlamına geldiğini kabul etmiştir. Cihadın anlaşılmasının kuvvetli delillerinin olduğunu belirtmiştir. (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  1
  Mesîru umûmi'l-muvahhidîn: şerh u terceme-i Kitab-i İhyâ ulûmi'd-dîn = İhyâ tercüme ve şerhi: çeviri yazı - tıpkıbasım.Yusuf Sidkî el-Mardinî - 2015 - İstanbul: Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Edited by Mustafa Koç, Eyyüp Tanrıverdi & Ghazzālī.
 29.  5
  Latîfe Ez-Zeyy'tın El-B'bul-Meftûh Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bağımsızlık Mücadelesi.Yusuf KÖŞELİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1865-1865.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  11
  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Vatandaşlarının Değer Yönelimleri.Yusuf Emre - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):329-329.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  15
  Yazma Becerisini Geliştirmeye Yönelik Araştırmalar: Son Çeyrek Asrın Değerlendir.Yusuf Uyar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2273-2273.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  5
  Farklı Akademik Seviyedeki İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Stratejilerini.Yusuf Emre - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):2571-2571.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Ebü’s-Sen' Şemseddin el-İsfah'nî’de Tenzîhî Sıfatlar ve Aklî Arazların Allah’ın Z'tından Tenzîhi.Yusuf Arikaner - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (1):313-332.
  Kelâm tarihi göz önüne alındığında belli parametrelere göre farklı dönemlere ayrıldığı görülmektedir. Bunlardan en çok bilinen dönemlendirmeye göre Cüveynî ile başlayan kelâmın felsefileşme evresi Gazzâlî ile ivme kazanmış ve Fahreddîn er-Râzî ile kemale ermiştir. Felsefi dönem kelâm âlimlerinden birisi de Ebü’s-Senâ el-İsfahânî’dir. Kelâmın yönteminin kusursuzlaşması ve delillerinin kesinliğinin artması noktasında kaleme aldığı eserleriyle bu alana yaptığı katkı göz ardı edilemeyecek durumdadır. Kelâmın felsefileşmesiyle beraber içerik ve yöntem olarak değişen konulardan biri olan tenzîhî sıfatlar meselesinde İsfahânî’nin felsefi yöntemi kullandığı bariz bir (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  İlkokul Programında Yer Alan Serbest Etkinlik Uygulamalarının İyileştirilmesi: Ö.Yusuf Ay - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):371-371.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  1
  A Review of Ottoman Family Law by Mehmet Akif Aydın (İstanbul: Klasik Publication, 2018), 28 pages, ISBN: 9789758740550. [REVIEW]Yusuf Balta - 2022 - Atebe 8:351-359.
  In this work, the author deals with the source of Ottoman Family Law, its application examples and its transformation adventure, together with theory, based on court records in different cities. It reflects the examples of the concrete side of the practical applications of Islamic family law, the Hanafi sect in particular, reflected in the registers in the Ottoman Empire. In general, the application is in accord with the views in fiqh sources. However, the views in the fürû sources of the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  20
  İnsanlığın Ortak Romanı Yusuf Hik'yesi: Hamdullah Hamdi'nin Yusuf Ve Zeliha Mesn.Abdulhakim KOÇİN - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):147-147.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  10
  Ali CİN Türk Edebiyatının İlk Yûsuf ve Züleyh' Hik'yesi: Ali'nin Kıssa-yı Yûsuf'u.Didem Akyildiz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2659-2659.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  14
  Psikanalitik Kişilik Kuramına Göre Değişimin İmk'nı.Yusuf Bahri Gündoğdu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):373-373.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  14
  The Tá'ríkh-i-Bangála-i-Mahábatjangí (An Eye-Witness Account of Nawab Alivardi Khan of Bengal and His Times) of Yúsuf 'Alí KhánThe Ta'rikh-i-Bangala-i-Mahabatjangi (An Eye-Witness Account of Nawab Alivardi Khan of Bengal and His Times) of Yusuf 'Ali Khan.M. N. Pearson & Abdus Subhan - 1972 - Journal of the American Oriental Society 92 (4):582.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  45
  Manipulating the Alpha Level Cannot Cure Significance Testing.David Trafimow, Valentin Amrhein, Corson N. Areshenkoff, Carlos J. Barrera-Causil, Eric J. Beh, Yusuf K. Bilgiç, Roser Bono, Michael T. Bradley, William M. Briggs, Héctor A. Cepeda-Freyre, Sergio E. Chaigneau, Daniel R. Ciocca, Juan C. Correa, Denis Cousineau, Michiel R. de Boer, Subhra S. Dhar, Igor Dolgov, Juana Gómez-Benito, Marian Grendar, James W. Grice, Martin E. Guerrero-Gimenez, Andrés Gutiérrez, Tania B. Huedo-Medina, Klaus Jaffe, Armina Janyan, Ali Karimnezhad, Fränzi Korner-Nievergelt, Koji Kosugi, Martin Lachmair, Rubén D. Ledesma, Roberto Limongi, Marco T. Liuzza, Rosaria Lombardo, Michael J. Marks, Gunther Meinlschmidt, Ladislas Nalborczyk, Hung T. Nguyen, Raydonal Ospina, Jose D. Perezgonzalez, Roland Pfister, Juan J. Rahona, David A. Rodríguez-Medina, Xavier Romão, Susana Ruiz-Fernández, Isabel Suarez, Marion Tegethoff, Mauricio Tejo, Rens van de Schoot, Ivan I. Vankov, Santiago Velasco-Forero, Tonghui Wang, Yuki Yamada, Felipe C. M. Zoppino & Fernando Marmolejo-Ramos - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
 41.  5
  Qualitative study of comprehension of heritability in genomics studies among the Yoruba in Nigeria.Rasheed O. Taiwo, John Ipadeola, Temilola Yusuf, Faith Fagbohunlu, Gbemisola Jenfa, Sally N. Adebamowo & Clement A. Adebamowo - 2020 - BMC Medical Ethics 21 (1):1-8.
  Background With growth of genomics research in Africa, concern has arisen about comprehension and adequacy of informed consent given the highly technical terms used in this field. We therefore decided to study whether there are linguistic and cultural concepts used to communicate heritability of characters, traits and diseases in an indigenous African population. Methods We conducted Focus Group Discussions among 115 participants stratified by sex, age and socio-economic status and Key Informant Interviews among 25 stakeholders and Key Opinion Leaders among (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  1
  The Importance of Text Criticism and Analysis: The Adventure of a Narrative Turning from Clog into Mule.Yusuf Acar - 2021 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 25 (3):1341-1358.
  Each narration or text, as it informs about an event, situation or person in history, has a history that sheds light on both its formation and how it arrived to us. The illumination of this history is at least as important as the content analysis of the information. For this reason, it is necessary both to examine whether the source in which the information is given has survived to the present day as it was created by the author without being (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  2
  Mur'bıtlar Devleti’nde Fukahanın Konumu.Emine Nurefşan DİNÇ - 2019 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 5 (2):871-910.
  Kuzey Afrika’da kurulan bilâhare Endülüs bölgesini topraklarına dahil eden Murâbıtlar Devleti 448-543 yılları arasında hüküm sürmüştür. Murâbıtlar Devleti’nin temeli Kuzey Afrika’daki kabileler arasında irşad ve tebliğ faaliyetinde bulunan ve bu maksatla bir ribat kuran Mâlikî fakihi Abdullah b. Yâsîn tarafından atılmıştır. Mâlikî mezhebine mensup olan ve bu mezhebin esas alınması hususunda büyük hassasiyet gösteren Murâbıtlar Devleti emîrleri devletin kuruluş gayesine sadık kalmışlar, karar alırken fakihlere danışmışlar, onların fetvâları ve tavsiyeleri doğrultusunda devleti yönetmişlerdir. Bu durum fakihlerin tesir sahasının oldukça geniş olmasına (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  5
  Tecsîm ve Teşbîh İçerdiği İddiasıyla Bişr el-Merīsī Taraftarlarının Tartışma Konusu Yaptığı Bazı Hadisler.Ali Kaya - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (2):1401-1423.
  Bişr el-Merîsî taraftarları ile Osman ed-Dârimî arasında burada tartışma konusu yapılan hadisler haberî sıfatları konu alan ve müşkil nitelikte olan rivayetlerden oluşmaktadır. Bu rivayetleri genelde Bişr el-Merîsî ve taraftarlarının tecsîm ve teşbîh içerdiği iddiasıyla münker kabul ettikleri görülmektedir. Ehl-i re’y özellikleri taşımakla birlikte ilahî sıfatlar konusunda Mu’tezilî bir anlayışa sahip olduklarından tenzih anlayışları gereği sıfatları reddetmektedirler. Yaratılmışlara ait niteliklerin yaratıcıya nisbet edilmesini tenzîh anlayışlarına aykırı gördüklerinden bu tür müşkil rivayetleri ya kendi anlayışları doğrultusunda te’vîl ya da reddettikleri gözlenmektedir. Sert bir (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  14
  An Unnoticed Fatwa Book: Bostānu Shaqā’iq al-Nuʿmān-Gözlerden Kaçmış Bir Fet'va Mecmûası: Bost'nu Şekā’iki’n-Nuʿman.Ahmet Hamdi Furat - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (3):1775-1796.
  : The corpus of fatwa named as Bostānu Shaqā’iq al-Nuʿmān, recorded in the Veliyuddin Efendi section under the number 1414 at Beyazıd State Library. It has been ignored so far. Because of its name, it may be thought that it is a part of Tashkoprulüzāde’s book Shaḳā’iḳ-i Nuʿmāniyya, but it is a nuqullu fatwa collection of Babakūshī ʿAbdurrahmān Efendi. In the famous Shaqā’iq appendix Atā’ī, which gives information about the biography of Abdurrahmān Efendi does not mention the book with this (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Tazminat Hukuku Çerçevesinde Tesebbüben Sorumlulukta İlliyet Bağının Kesilmesi: Kuyu Örneği.Feyzullah KAĞIT - 2021 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 7 (1):711-725.
  Murders that resulted in death were subjected to various divisions such as killing by intent, mistake or indirect. Various forms and different provisi-ons of each of these murders were found in itself. Indirect killing was deemed lighter than the others, and accordingly, the penalty was appreciated less, and it was even stated that the criminal responsibility fell completely, depending on the place. Because, while there is direct saving in other killing types, indirect killing has an indirect effect on the result. (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  2
  In al-Qaradawi’s Opinion, The Factors That Allow The Fatwa To Change.Fatih Çi̇nar - 2023 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 9 (1):145-176.
  In this article, the views of Yusuf al-Qaradawi (d. 2022) on the change of the fatwa are discussed. Other issues of the fatwa method are generally excluded from the scope. At the point of solving new problems, the change of the fatwa is important. The aim of the study is to reveal al-Qaradawi's contribution to the issue of changing the fatwa. In this study, in which the qualitative research method was used, thematic reading was made. As it is known, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  56
  Collected Papers (on Neutrosophic Theory and Applications), Volume VI.Florentin Smarandache - 2022 - Miami, FL, USA: Global Knowledge.
  This sixth volume of Collected Papers includes 74 papers comprising 974 pages on (theoretic and applied) neutrosophics, written between 2015-2021 by the author alone or in collaboration with the following 121 co-authors from 19 countries: Mohamed Abdel-Basset, Abdel Nasser H. Zaied, Abduallah Gamal, Amir Abdullah, Firoz Ahmad, Nadeem Ahmad, Ahmad Yusuf Adhami, Ahmed Aboelfetouh, Ahmed Mostafa Khalil, Shariful Alam, W. Alharbi, Ali Hassan, Mumtaz Ali, Amira S. Ashour, Asmaa Atef, Assia Bakali, Ayoub Bahnasse, A. A. Azzam, Willem K.M. Brauers, (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Tasavvufta tahta Kiliç semboli̇zmi̇.Abdurrahim Alkiş - 2021 - van İlahiyat Dergisi 9 (15):99-126.
  Tasavvuf erbâbı tabîatleri gereği mâddî unsurlardan ziyâde mânevî değerleri muhafaza etmeye ve geliştirmeye çalışırlar. Fakat tasavvufî çevrelerin sosyal bir yapıya bürünmeleriyle berâber düşüncelerini ve değerlerini sembolize etmek için mâddî bir kısım edevât da kullanmışlardır. Bunların başında keşkül, teber, tahta kılıç, asâ, gül, hırka gibi unsular gelir. Bu çalışmamızda dervîşlerin kullandıkları mâddî edevâttan birisi olan tahta kılıç ve ifâde ettiği mânâlara bakacağız ve örnekler üzerinden tahlîl etmeye çalışacağız. Tasavvuf ehli tahta kılıç ile ilgili bir hadîs-i şerîfden yola çıkarak mânevî bir disiplin, (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  4
  Autour d’un commentaire de la Muršida attribué à al-Sanūsī (m. 895/1490) : discussion de la thèse de Ġurāb et tentative d’identification. [REVIEW]Ilyass Amharar - 2022 - Al-Qantara 43 (2):e23.
  [fr] La Muršida, traité ašʿarite attribué à Ibn Tūmart (m. 524/1130), représente une des plus célèbres traces écrites de la présence de l’ašʿarisme au Maghreb. L’un de ses commentaires les plus répandus a pour titre al-Anwār al-mubayyina al-muʾayyida li-maʿānī ʿaqd ʿaqīdat al-Muršida (« Les lumières qui exposent et appuient les sens de la profession de foi al-Muršida »). Sa célébrité par rapport aux autres commentaires tient de celle de son auteur présumé : Muḥammad b. Yūsuf al-Sanūsī (m. 895/1490), figure centrale (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 993