9 found
Order:
 1.  11
  Conceptual Gaps in the Cartesian System.Zbigniew Drozdowicz - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (1):13-27.
  W artykule tym autor wskazuje zarówno na określone luki pojęciowe w systemie kartezjańskim, jak i wyjaśnia potrzebę wypełnienia tych luk – w przekonaniu autora może się to przyczynić zarówno do większej jasności wypowiedzi Kartezjusza, jak i do ich większej spójności logicznej. Szczegółowo analizuje jedynie dwa z takich pojęć, tj. metodyki i metodologii. Oba mają charakter kategorialny, ale pierwsze z nich jest ogólniejsze niż drugie. Krótko rzecz ujmując, metodyka dotyczyć może zarówno zasad poznawczych, jak i moralnych, wyznaniowych i innych jeszcze, natomiast (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  6
  Formy agnostycyzmu XVII i XVIII wieku — od Pascala do Kanta.Zbigniew Drozdowicz - 2018 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 23 (2):132-150.
  W rozważaniach tych podejmuję próby pokazania, że w myśli filozoficznej XVII i XVIII stulecia pojawiły się zarówno takie formy agnostycyzmu, które określały swoją ideową tożsamość poprzez odwoływanie się do wiary religijnej, jak i takie, które określały ją poprzez opozycję do niej. Spotykały się one i niejednokrotnie spotykają do dzisiaj z surową oceną zarówno ze strony niektórych Kościołów, jak i zdeklarowanych ateistów. Warto się nieco uważniej przyjrzeć argumentacji zwolenników tych form agnostycyzmu. Być może pozwoli to uniknąć przynajmniej niektórych nieporozumień związanych z (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia polska czy filozofia w Polsce?Zbigniew Drozdowicz - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  2
  Naturalistyczna opozycja wobec kartezjanizmu.Zbigniew Drozdowicz - 2012 - Filo-Sofija 12 (17):15-25.
  NATURALISTIC OPPOSITION AGAINST DESCARTES’S THOUGHT My aim is to point out the foundations of Descartes’s programmatic antinaturalism, but also the margin left by Descartes in his program for a dialogue with the followers of naturalism. The latter used it more than once, but this opening for a dialogue was interpreted by them as Descartes’s support for naturalism. In my opinion it is not only a false interpretation of the philosopher’s intention, but also a false presentation of his views on human (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Racjonalność afirmacji i racjonalność negacji typu kartezjańskiego.Zbigniew Drozdowicz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):475-487.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sumienie według oświeceniowych filozofów.Zbigniew Drozdowicz - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):7.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  16
  Voltaire's Radicalism.Zbigniew Drozdowicz - 2014 - Diametros 40:5-21.
  This article reminds the reader of the views of Voltaire, one of the most prominent and influential philosophers of the Age of Enlightenment. Voltaire’s radicalism manifested itself mainly in anticlericalism which was consistent, uncompromising and voiced without mincing words. A general aim of this article is to demonstrate to his contemporary imitators, who can be found in different countries including Poland, that they are in fact more or less accurate copies of him and they are not always aware of whom (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Świat dwuwymiarowy, czyli o optyce ekstremistycznej.Zbigniew Drozdowicz - 1987 - Studia Filozoficzne 264 (11).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Zasady intelektualizmu.Zbigniew Drozdowicz - 2011 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 24:89-103.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark