18 found
Order:
 1. Artur Górski jako teoretyk kultury.Zbigniew Kuderowicz - 1979 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Aksjologiczny sens poezji w estetyce Hegla.Zbigniew Kuderowicz - 1999 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 44.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. „Filozofia jest dzieckiem swego czasu” — komen­towanie Hegla.Zbigniew Kuderowicz - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Forerunnder of the Idea of a Peaceful European Community.Zbigniew Kuderowicz - 1990 - Dialectics and Humanism 17 (3):55-58.
 5. Filozofia wobec zagrożeń cywilizacyjnych.Zbigniew Kuderowicz - 1988 - Studia Filozoficzne 277 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hegel: moralistyka a utopia.Zbigniew Kuderowicz - 1964 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 10.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Idea a sens świata. O koncepcji idei w filozofii Kanta.Zbigniew Kuderowicz - 1993 - Idea 6 (6):97-110.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Misja filozofii i jej przemiany.Zbigniew Kuderowicz - 1962 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 8.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Młody Marks a romantyczna koncepcja stosunku jednostki do społeczeństwa.Zbigniew Kuderowicz - 1959 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 4.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  1
  Miejsce pracy w Marksowskim humanizmie.Zbigniew Kuderowicz - 1970 - Etyka 6:113-131.
  The article deals with the attitude of Marx and Engels towards the appraisal of labour as a value, and the relation between labour and the implementation of the principle of universal development of the individual personality. First, the changes in their views on the appraisal of labour are discussed. In his Economic and Philosophical Manuscripts Marx understood labour as a spontaneous expression of human thought and the formation of a new environment in which man recognizes his own qualities. In that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Nowatorstwo czy kontemplacja. Koncepcja działania w heglowskiej filozofii prawa.Zbigniew Kuderowicz - 1986 - Colloquia Communia 24 (1):189-194.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Polska próba neoheglizmu.Zbigniew Kuderowicz - 1986 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Polskie spory wokół ideologii Lwa Tołstoja.Zbigniew Kuderowicz - 1977 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 23.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Problematyka wolności w doktrynie społecznej Adama Mullera.Zbigniew Kuderowicz - 1961 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 7.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  19
  Suffering and the Meaning of History.Zbigniew Kuderowicz - 1981 - Dialectics and Humanism 8 (2):133-144.
 16.  9
  The Present Meaning of the Idea of Rationality.Zbigniew Kuderowicz - 1984 - Dialectics and Humanism 11 (2):271-279.
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  23
  The Problem of the Relation of Philosophy to Special Sciences as Discussed in Cracow in the Period 1944—1974.Zbigniew Kuderowicz & Maciej Łęcki - 1975 - Dialectics and Humanism 2 (2):147-155.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Wyjaśniać I Rozumieć: Księga Dedykowana Profesorowi Zbigniewowi Kuderowiczowi.Zbigniew Kuderowicz, Małgorzata Kowalska, Robert Poczobut & Bartosz Kuźniarz (eds.) - 2006 - Wydawn. Uniwersytetu W Białymstoku.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark