Results for 'Zbigniew Musiał'

553 found
Order:
 1.  1
  Idea narodu w świetle aksjologii Henryka Elzenberga.Zbigniew Musiał - 1990 - Etyka 25:61-66.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  17
  Analysis and Applications of Complex Social Networks.Katarzyna Musial, Piotr Bródka & Pasquale De Meo - 2017 - Complexity:1-2.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 3. Komel Gibinski and Zbigniew S. Herman.Zbigniew S. Herman - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, przełożył Zbigniew Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143 (H.-G. Gadamer, Die Idee des guten zwischen Platon und Aristoteles).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2002 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Jest to wybór z pracy Gadamera "Idea dobra..." Zawiera Przedmowę, Zakres problemu, Rozdział I (Sokratejska wiedza i niewiedza) oraz Posłowie tłumacza. This is the opening part of the Polish translation of Gadamers' The idea of the good... with the Translator's afterword.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. O Pocieszeniu... (Wywiad Z Profesorem Stefanem Swieżawskim Prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  44
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  41
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2019 - Toruń, Polska: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Jest to tłumaczenie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka. W pliku znajduje się początek wstępu oraz I sposób powściągnięcia sądu. This is a complete Polish translation of Sextus Empiricus' Outlines of Pyrrhonism. In the file you may find the beginning of the Preface and the translation of the I mode of suspension of judgment.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  20
  Gender of the Expresser Moderates the Effect of Emotional Faces on the Startle Reflex.Andrea Paulus, Ewa Musial & Katrin Renn - 2014 - Cognition and Emotion 28 (8):1493-1501.
 9.  17
  Intymność a kultura. Czyste relacje Giddensa w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury.Maciej Musiał - 2011 - Filo-Sofija 11 (12 (2011/1)):347-360.
  Author: Musiał Maciej Title: INTIMACY AND CULTURE. ANTHONY GIDDENS’ CONCEPTION OF PURE RELATIONSHIP IN THE PERSPECTIVE OF SOCIO-REGULATIVE THEORY OF CULTURE (Intymność a kultura. Czysta relacja Giddensa w perspektywie społeczno-regulacyjnej koncepcji kultury) Source: Filo-Sofija year: 2011, vol:.12, number: 2011/1, pages: 347-360 Keywords: INTIMACY, CULTURE, PURE RELATIONSHIP, FUNCTIONAL AND AUBJECTIVE-RATIONAL EXPLANATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:The aim of the thesis is an attempt to applicate Jerzy Kmita’s theory of culture (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  33
  Discussion Following the Lecture by Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz.Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):142-147.
  Certain aspects of time physics were considered within the framework of quantum cosmology of the closed universe. Based on the general relativity we know that total energy of the closed universe is precisely equal to zero. This fact allows interpreting the creation of the closed universe as a spontaneous, causeless occurrence of respective quantum fluctuation, without any energy input. However, in such a universe the unitary evolution is “frozen”—no changes may occur, i.e. the universal cosmic time, which numbers the changes (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  21
  Improving Emotional Intelligence Through Personality Development: The Effect of the Smart Phone Application Based Dharma Life Program on Emotional Intelligence.Latha Poonamallee, Alex M. Harrington, Manisha Nagpal & Alec Musial - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 12.  12
  What Motivates Successful Marathon Runners? The Role of Sex, Age, Education, and Training Experience in Polish Runners.Zbigniew Waśkiewicz, Pantelis T. Nikolaidis, Dagmara Gerasimuk, Zbigniew Borysiuk, Thomas Rosemann & Beat Knechtle - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 13.  3
  The Intuitive Concept of Information: An Analysis.Zbigniew Król - 2020 - Studies in Logic, Grammar and Rhetoric 63 (1):101-119.
  This paper seeks to determine the intuitive meaning of the concept of information by indicating its essential features and relations with other concepts, such as that of knowledge. The term “information” – as with many other concepts, such as “process”, “force”, “energy” and “matter” – has a certain established meaning in natural languages, which allows it to be used, in science as well as in everyday life, without our possessing any somewhat stricter definition of it. The basic aim here is (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14.  66
  The Evolution of Dialectical Materialism: A Philosophical and Sociological Analysis.Zbigniew A. Jordan - 1967 - New York: St. Martin's Press.
 15.  5
  Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem.Zbigniew Liana - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:147-199.
  Philosophical interests of Joseph Życiński in the domain of the philosophy of science were focused on the debate concerning the nature of science and philosophy of science that followed the Einstein-Planck revolution in science. The unexpected discovery of the philosophical, extra-scientific presuppositions in science, as well as of the extra-rational factors determining the way these presuppositions are accepted in science were to be explained within the meta-scientific framework. It is the aim of this paper to present ˙ Życiński’s diagnosis of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  7
  Analysis and Applications of Complex Social Networks 2018.Katarzyna Musial, Piotr Bródka & Pasquale De Meo - 2019 - Complexity 2019:1-2.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Arlie Russell Hochschild, \"Zarządzanie emocjami. Komercjalizacja ludzkich uczuć\", Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, ss. 286.Maciej Musiał - 2011 - Filo-Sofija 11 (15 (2011/4)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Arthur Schopenhauer, czyli theatrum cierpienia.Łukasz Musiał - 2008 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (5):214-225.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Five-Year Study on Hiring Trends in Gender, Women's, and Feminist Studies.Jennifer Musial & Christina Holmes - 2018 - Feminist Studies 44 (2):253.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Kapitalizm I emocje.Maciej Musiał - 2012 - Etyka 45:137-141.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Lekcja interpretacji – Św. Paweł.Łukasz Musiał - 2009 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 1 (9).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Pluralizm doktryn a stabilność społeczeństwa (John Rawls: Liberalizm polityczny).Anna Musiał - 1999 - Civitas 3 (3):258-264.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pragmatyczna dekonstrukcja filozofii? O Rortym raz jeszcze.Maciej Musiał - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):237-254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Richard Rorty, Gianni Vattimo, \"Przyszłość religii\", red. S. Zabali, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010, s. 104. [REVIEW]Maciej Musiał - 2010 - Filo-Sofija 10 (10 (2010/1)).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  11
  The Outsourced Self: Intimate Life in Market Times by Arlie Russell Hochschild.Maciej Musiał - 2013 - Theory, Culture and Society 30 (3):140-145.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Wiodące idee w filozofii społecznej Friedricha Augusta von Hayeka.Grażyna Musiał - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):279-294.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Wojciech Klimczyk, \"Erotyzm ponowoczesny\", Wyd. Universitas, Kraków 2008, ss. 278.Maciej Musiał - 2008 - Filo-Sofija 8 (1(8)).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  7
  What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets, by Michael J. Sandel. Farrar, Straus and Giroux, 2012, 256 Pp. ISBN‐13: 978‐0374533656 $15. [REVIEW]Maciej Musiał - 2016 - European Journal of Philosophy 24 (4):999-1003.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. WSPÓŁCZESNE PRZEMIANY INTYMNOŚCI W ŚWIETLE HISTORII SEKSUALNOŚCI MICHELA FOUCAULTA.Maciej Musiał - 2014 - Hybris. Revista de Filosofía (24):012-030.
  CONTEMPORARY TRANSFORMATIONS OF INTIMACY IN THE PERSPECTIVE OF MICHEL FOUCAULT’S HISTORY OF SEXUALITY This article discusses relations between Foucault’s history of sexuality and the contemporary transformations of eroticism diagnosed by Wojciech Klimczyk. The Klimczyk’s studies are interpreted in the perspective of theoretical tools provided by Foucault and seem to lead to an interesting conclusions. Peculiarity of those conclusions is especially connected with the fact that they are opposite to the diagnosis provided by Brian McNair and Anthony Giddens. Simply speaking, Giddens (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Logical Determinism.Zbigniew Jordan - 1963 - Notre Dame Journal of Formal Logic 4 (1):1-38.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 31.  6
  Basic Intuitions Concerning the Concept of Infinity in Mathematics From a Historical and Theological Point of View.Zbigniew Król - 2018 - In Mirosław Szatkowski (ed.), God, Time, Infinity. De Gruyter. pp. 87-104.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32.  12
  Height as an Indicator of Economic Status in the Polish Territories Under Russian Rule at the Turn of the 19th to 20th Century. [REVIEW]Zbigniew Czapla & Grażyna Liczbińska - 2014 - Journal of Biosocial Science 46 (5):686-697.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 33. The Implicit Logic of Plato's Parmenides.Zbigniew Król - 2013 - Filozofia Nauki 21 (1).
  This paper is devoted to the reconstruction of the implicit logic of Plato’s Par-menides. The reconstructed logic, F, makes it possible to form a new semi-intuitionistic system of logic of predicates, FN. The axioms of Peano Arithmetic (PA) and an axiom of infinity follow from FN. Therefore, FN can be seen as a new attempt at the realization of Frege’s logicist program. Some very strong systems can be seen as other variants of FN, e.g. Leśniewski’s ontology. The hypothesis from Parmenides (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 34.  19
  Naukowa filozofia Koła Krakowskiego.Zbigniew Wolak - 2005 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 36.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35.  1
  Wartość życia.Zbigniew Szawarski - 1984 - Etyka 21:41-69.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 36.  83
  The Concept of Placebo.Zbigniew Szawarski - 2004 - Science and Engineering Ethics 10 (1):57-64.
  This paper attempts to define the concept of placebo as it is used in the clinical context The author claims that X is a placebo if and only if X has such a property dp, that whenever in a therapeutic situation T a stimulus S appears, then in attending conditions A, it will cause a beneficial reaction R in the patient. Formally, the same structure may be used to define any pharmacologically active drug. The main difference between the drug and (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 37.  5
  Body Mass Index Values in the Gentry and Peasantry in Nineteenth and Early Twentieth Century Poland.Zbigniew Czapla, Grażyna Liczbińska & Janusz Piontek - 2017 - Journal of Biosocial Science 49 (3):364-379.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  6
  Height as an Indicator of Economic Status in the Polish Territories Under Russian Rule at the Turn of the 19th to 20th Century. [REVIEW]Zbigniew Czapla & Grażyna Liczbińska - 2013 - Journal of Biosocial Science 46 (5):1-12.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  12
  Interpretive Bias in Social Phobia: An ERP Study with Morphed Emotional Schematic Faces.Iris-Tatjana Kolassa, Stephan Kolassa, Sandra Bergmann, Romy Lauche, Stefan Dilger, Wolfgang Hr Miltner & Frauke Musial - 2009 - Cognition and Emotion 23 (1):69-95.
 40.  15
  O pewnej próbie obrony wyjaśniania teleologicznego.Zbigniew Wróblewski - 2012 - Roczniki Filozoficzne 60 (4):339-359.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Index augustino-cartésien. Textes et commentaire. [REVIEW]Zbigniew Janowski - 2001 - Revue de Métaphysique et de Morale 3 (4):125-126.
  « Depuis le mythique Index scolastico-cartésien, qu’en un geste vraiment inaugural Étienne Gilson a publié, on sait non seulement que Descartes connaissait fort bien la tradition philosophique, mais surtout que ses innovations ne peuvent nous devenir intelligibles que par leur confrontation exacte avec les auteurs qu’il réfutait.En fin connaisseur de l’époque cartésienne, mais aussi de l’histoire de ses interprétations, Zbigniew Janowski a eu l’intuition que Descartes avait directement lu, autant, voire plus que les thomistes, saint Augustin. Avec une impressionnante (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 42.  36
  Wynikanie Semantyczne a Wynikanie Formalne.Zbigniew Lis - 1960 - Studia Logica 10 (1):39 - 60.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  11
  What Philosophy Should Be Taught to the Future Medical Professionals?Zbigniew Zalewski - 2000 - Medicine, Health Care and Philosophy 3 (2):161-167.
  The presence of philosophy, amidst other humanities,within the body of medical education seems to raise no doubt nowadays. There are, however, some questions of a general nature to be discussed regarding the aforementioned fact. Three of them are of the greatest importance: (1) What image of medicine prevails in modern Western societies? (2)What ideals of medical professionals are commonly shared in these societies? (3) What is the intellectual background of the students of medico-related faculties? The real purposes and goals ascribed (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 44. Miarą Jest Każdy Z Nas: Projekt Zwolenników Zmienności Rzeczy W Platońskim Teajtecie Na Tle Myśli Sofistycznej (Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought).Zbigniew Nerczuk - 2009 - Wydawn. Nauk. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
  Each of us is a measure. The project of advocates of change in Plato’s Theaetetus as compared with sophistic thought -/- Summary -/- One of the most intriguing motives in Plato’s Theaetetus is its historical-based division of philosophy, which revolves around the concepts of rest (represented by Parmenides and his disciples) and change (represented by Protagoras, Homer, Empedocles, and Epicharmus). This unique approach gives an opportunity to reconstruct the views of marginalized trend of early Greek philosophy - so called „the (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 45. Retoryczność platońskiej "Obrony Sokratesa" (Rhetorical analysis of Plato's "Apology of Socrates").Zbigniew Nerczuk - 2005 - Studia Antyczne I Mediewistyczne 3:43-48.
 46. Introduction: The Significance of Hegel's Separation of the State and Civil Society.Zbigniew A. Pelczynski - 1984 - In Z. A. Pelczynski (ed.), The State and Civil Society: Studies in Hegel's Political Philosophy. Cambridge University Press. pp. 1--13.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 47. Contents and Forms Theory of Self-Awareness.Zbigniew Zaborowski & Sławomir Śląski - 2003 - Imagination, Cognition and Personality 23 (2):99-119.
 48.  9
  Event-Related Potentials to Schematic Faces in Social Phobia.Iris-Tatjana Kolassa, Stephan Kolassa, Frauke Musial & Wolfgang Hr Miltner - 2007 - Cognition and Emotion 21 (8):1721-1744.
 49.  13
  The Death of the Homosexual: On Grzegorz Musial's Late Work and the Limits of Modernism in Poland.Blazej Warkocki - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (5-6):139.
  Grzegorz Musiał’s late work is exemplary of the Modernist coupling of desire and death, which German Ritz linked to the way that homosexual sensibility has been encoded in Polish literary Modernism. This reading of Musiał is paradoxical at heart, as the writer’s literary output must also be ridden with tensions, because his clinging to a bygone aesthetic in order to render homosexual desire seems quaint in an era in which the idea of gay emancipation is widespread. Musiał’s (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  57
  W poszukiwaniu utraconej jedności.Zbigniew Liana - 1989 - Zagadnienia Filozoficzne W Nauce 11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
1 — 50 / 553