Results for 'Zbigniew Sarelo'

587 found
Order:
 1. Dr House - Nietzscheański model estetyzacji moralności.Zbigniew Sareło - 2011 - Diametros 30:29-40.
  Jednym z elementów współczesnej kultury są seriale telewizyjne, w przeważającej mierze charakteryzujące się brakiem jakichkolwiek wartości artystycznych oraz intelektualnych. Do nielicznych pod tym względem należy serial pt. Dr House. Centralną kwestią w tym serialu jest postawa moralna głównego bohatera. Krytycy dostrzegli w niej wiele analogii do moralności Nietzscheańskiego nadczłowieka. W artykule podjęto próbę ukazania, że w moralności dr House'a odzwierciedla się Nietzscheański model estetyzacji moralności, polegający na tym, że kryterium etycznej słuszności czynów jest wolność jednostki i jej autonomiczność w kształtowaniu (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Filozofia zla w filmach grozy.Zbigniew Sarelo - 2003 - Studia Philosophiae Christianae 39 (1):105-120.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Moralnośc filozofowania.Zbigniew Sareło - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (1):25-37.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Problem przezwyciezenia kryzysu cywiuzacyjnego w pogladach leszka kolakowskiiego.Zbigniew Sarelo - 2007 - Studia Philosophiae Christianae 43 (1):75-86.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Komel Gibinski and Zbigniew S. Herman.Zbigniew S. Herman - 2005 - In Mariusz M. Żydowo (ed.), Ethical Problems in the Rapid Advancement of Science. Polish Academy of Sciences. pp. 90.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  78
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, przełożył, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2019 - Toruń, Polska: Wydawnictwo Naukowe UMK.
  Jest to tłumaczenie Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka. W pliku znajduje się początek wstępu oraz I sposób powściągnięcia sądu. This is a complete Polish translation of Sextus Empiricus' Outlines of Pyrrhonism. In the file you may find the beginning of the Preface and the translation of the I mode of suspension of judgment.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 7.  93
  Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie, ks I (1-30), z języka greckiego przetłumaczył i opracował Zbigniew Nerczuk.Zbigniew Nerczuk - 2018 - Studia Philosophica Wratislaviensia (4):105-116.
  Jest to początek Zarysów Pyrrońskich Sekstusa Empiryka, ks. I (1-30) w nowym przekładzie. Całość tekstu ukaże się w Wydawnictwie UMK w połowie roku 2019. -/- This is the opening part of Sextus' Outlines of Pyrrhonism (I 1-30). The translation of the treatise will be published by Wydawnictwo UMK in the 2019.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. O pocieszeniu... (wywiad z profesorem Stefanem Swieżawskim prowadzi Zbigniew Nerczuk).Zbigniew Nerczuk - 1999 - Toruński Przegląd Filozoficzny 2:7-14.
  This is the interview with Prof. Stefan Swieżawski, an eminent medievist and enthusiast of Thomas Aquinas' philosophy.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. H.-G. Gadamer, Idea dobra w dyskusji między Platonem a Arystotelesem, przełożył Zbigniew Nerczuk, Wydawnictwo Antyk, Kęty 2002, s. 143 (H.-G. Gadamer, Die Idee des guten zwischen Platon und Aristoteles).Zbigniew Nerczuk (ed.) - 2002 - Kęty: Wydawnictwo Antyk.
  Jest to wybór z pracy Gadamera "Idea dobra..." Zawiera Przedmowę, Zakres problemu, Rozdział I (Sokratejska wiedza i niewiedza) oraz Posłowie tłumacza. This is the opening part of the Polish translation of Gadamers' The idea of the good... with the Translator's afterword.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  34
  Discussion Following the Lecture by Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz.Zbigniew Jacyna-Onyszkiewicz - 2008 - Dialogue and Universalism 18 (9-10):142-147.
  Certain aspects of time physics were considered within the framework of quantum cosmology of the closed universe. Based on the general relativity we know that total energy of the closed universe is precisely equal to zero. This fact allows interpreting the creation of the closed universe as a spontaneous, causeless occurrence of respective quantum fluctuation, without any energy input. However, in such a universe the unitary evolution is “frozen”—no changes may occur, i.e. the universal cosmic time, which numbers the changes (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  32
  The Philosophical Roots of Individuals and Persons. Personalism and Individualism against the Background of Kant.Zbigniew Ambrożewicz - 2015 - Diametros 46:1-29.
  In the paper I argue that Kant’s philosophy underlies both contemporary individualism and personalism. The Kantian categorical imperative may be, in my opinion, interpreted in an anti-egotistical way and in an entirely individualistic one. The first kind of interpretation not only made a contribution to the emergence of numerous and manifold kinds of personalism, but it also inspired many critics of individualism. The second kind of interpretation, together with the Kantian analyses of human self, became essential to the conceptualization of (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Standards of philosophical rationality: traditions and modern times.Zbigniew Drozdowicz - 2013 - Zürich: Lit.
  This book focuses on the standards of philosophical rationality, corresponding to a philosophy that aspires to be more than the wisdom that stems from and addresses everyday human needs. It is a search for standards that would, as it were, show the way to philosophical wisdom for anyone who is willing and able to assess it. One of the problems is that people have had a different understanding of the basic concept of rationality, which is the rationale. (Series: Development in (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Gaston Bachelard: a philosophy of the surreal.Zbigniew J. Kotowicz - 2016 - Edinburgh: Edinburgh University Press.
  Gaston Bachelard (1884-1962) was a seminal figure in contemporary French philosophy. Together with Michel Foucault, Georges Canguilhem and Jean Cavailles, he shaped the 'French epistemological' school of philosophy of science. In France, Bachelard is a towering presence; in the English-speaking world, he is little known. Now, Zbigniew Kotowicz gives us the first English language, in-depth presentation of the entire spectrum of Bachelard's work: epistemology, poetic imagination and temporality. And he explores an old philosophical tradition that Bachelard's thought opens up (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  20
  Zbigniew Herbert - ku tajemnicy Sokratesa.Marek K. Siewiec - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):7-28.
  Author: Siwiec Marek Kazimierz Title: ZBIGNIEW HERBERT – TOWARDS MYSTERY OF SOCRATES (Zbigniew Herbert – ku tajemnicy Sokratesa) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 7-28 Keywords: MYSTERY OF SOCRATES, ZBIGNIEW HERBERT, JOURNEY TO THE GREEK ROOTS (BEGINNINGS) TO THE EUROPEAN CULTURE AND SOURCES OF THE EUROPEAN HUMANITY Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:In the essay the author follows Zbigniew Herbert’s path by asking a question: (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Return to Eden.Zbigniew Gertych - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):55.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  19
  Do Various Indices of Galaxy Clustering Describe the Same Physical Property?Zbigniew Garncarek & Konrad Rudnicki - 1990 - Apeiron 8:15-17.
 17.  27
  The new dimensions of human rights.Zbigniew Brzezinski - 1996 - Ethics and International Affairs 10:165–174.
  Brzezinski predicts that the interface between ethics and science will be the new frontier of politics, and it will place on the shoulders of democratic leaders and those concerned with human rights, the obligation to be at least part-time scientists and philosophers.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  19
  Wczesny Leśniewski i antynomia kłamcy.Zbigniew Tworak - 2013 - Filo-Sofija 13 (20).
  Zbigniew Tworak The early Leśniewski and the Liar AntinomyIn his early, prelogistic article „Critique of the Logical Principle of Excluded Middle” (1913) Stanislaw Leśniewski presents a certain solution to the Liar Antinomy. He argues that the Logical Principle of Excluded Middle is false but he defends the so-called Principle of Contradictory Sentences (the weaker version of the Logical Principle of Excluded Middle) and the Logical Principle of Contradiction. The paper discusses this solution. Leśniewski’s solution to the Liar antinomy differs (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Relatywizm etyczny.Zbigniew Borysiuk - 1998 - Etyka 31:183-195.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Demokracja a globalizacja.Zbigniew Romaszewski - 2002 - Colloquia Communia 73 (2):166-179.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Inspiracje Korczakowskie: Wokół "Prawideł Życia" W 80. Rocznice̜ Wydania.Zbigniew Rudnicki (ed.) - 2011 - Wydawn. Naukowe Uam.
 22. Inspiracje Korczakowskie: Wokół "Prawideł Życia" W 80.Zbigniew Rudnicki (ed.) - 2011 - Wydawn. Naukowe Uam.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Myśl - słowa nie wypowiedziane. Platon: Theajtet, Sofista, Fileb.Zbigniew Danek - 1990 - Studia Filozoficzne 293 (4).
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Faces of the Enlightenment: philosophical sketches.Zbigniew Drozdowicz - 2020 - New York: Peter Lang.
  The author of this book speaks out again in regard to the Enlightenment. His inspiration comes not only from new observations occasioned by own studies, but also from the recently read material as well as opinions and appraisals of the era articulated lately at academic conferences. Although they have not led the author to perform a fundamental revision of his views in regard to the nature of Enlightenment and its crucial contributions to the Western culture, they did afford a better (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  1
  Classical political philosophy in popular discourse: the case of Poland.Zbigniew Rau - 2021 - Lanham: Lexington Books.
  Classical Political Philosophy in Popular Discourse combines two scientific paradigms-classical political philosophy and contemporary, empirical sociology. The chief aim of this unique scientific project is to explore, operationalize, and reconstruct a political doctrine appearing in social discourse, exemplified by Polish society.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Psychoterapia a psychoanaliza.Zbigniew Sokolik - 2000 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 35 (3):61-70.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Kłamstwo Kłamcy I Zbiór Zbiorów: O Problemie Antynomii.Zbigniew Tworak - 2004 - Wydawn. Nauk. Uam.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 28.  32
  Analogy and diagonal argument.Zbigniew Tworak - 2006 - Logic and Logical Philosophy 15 (1):39-66.
  In this paper, I try to accomplish two goals. The first is to provide a general characterization of a method of proofs called — in mathematics — the diagonal argument. The second is to establish that analogical thinking plays an important role also in mathematical creativity. Namely, mathematical research make use of analogies regarding general strategies of proof. Some of mathematicians, for example George Polya, argued that deductions is impotent without analogy. What I want to show is that there exists (...)
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  30
  Who Invented 'Avicenna's Gilded Pills'?Zbigniew Bela - 2006 - Early Science and Medicine 11 (1):1-10.
  This article questions the belief expressed in various histories of pharmacy that the tenth-century Arab physician Avicenna introduced the tradition of coating pills with gold and silver. Although an examination of his Canon documents Avicenna's interest in the medicinal application of gold and silver, no mention is made of coating pills. Nor do other Islamic physicians seem to have been familiar with this practice, any more than such medieval European authors as Arnaldus of Villanova, Raymund Lull or Johannes de Rupescissa. (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  20
  Exploring the garden: The first step on the shore of the mythical preparadigmatic land labeled “South Africa”.Zbigniew Bialas - 1997 - The European Legacy 2 (4):759-763.
 31.  8
  Zbigniew Kuderowicz, Hegel i jego uczniowie . Warsaw, Wiedza Powszechna, 1984, pp. 324.Karol Bal - 1985 - Hegel Bulletin 6 (1):30-32.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Muzyka w refleksji estetycznej i twórczości Jeana-Jacques'a Rousseau.Zbigniew Skowron - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 84 (4):65-82.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Halina Skibniewska.Zbigniew Filipow - forthcoming - Dialogue and Universalism.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Nature with urban physical order and the quality of life.Zbigniew Filipow - 1998 - Dialogue and Universalism 8 (7-12):39.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  13
  Human Nature, Social Engineering, and The Reemergence of Civil Society.Zbigniew Rau - 1990 - Social Philosophy and Policy 8 (1):159.
  There is not much disagreement that the recent spectacular establishment of parliamentary democracies and market economies in Eastern Europe and the even more breathtaking events in most Soviet republics – which should culminate in the reemergence of the Baltic nations as independent states – may be convincingly conceived of as the triumph of civil society over the Marxist-Leninist system. Both the collapse of the Marxist-Leninist system and the reemergence of civil society may be discussed in terms of theories which deal (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  8
  Nauka jako racjonalna doxa. Józefa Życińskiego koncepcja nauki i filozofii nauki – poza internalizmem i eksternalizmem.Zbigniew Liana - 2019 - Philosophical Problems in Science 66:147-199.
  Philosophical interests of Joseph Życiński in the domain of the philosophy of science were focused on the debate concerning the nature of science and philosophy of science that followed the Einstein-Planck revolution in science. The unexpected discovery of the philosophical, extra-scientific presuppositions in science, as well as of the extra-rational factors determining the way these presuppositions are accepted in science were to be explained within the meta-scientific framework. It is the aim of this paper to present ˙ Życiński’s diagnosis of (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  2
  Portal społecznościowy jako narzędzie do promowania informacji regionalnych –na przykładzie profili Facebook TVP Łódź, Radia Łódź i „Expressu Ilustrowanego”.Zbigniew Gruszka - 2021 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica 62 (3):21-39.
  The author aims at evaluating the activities on the Facebook profiles of three regional media editorials – namely the ‘TVP 3 Łódź’ TV channel, the ‘Radio Łódź’ radio channel, and the Express Ilustrowany daily – particularly in terms of including local and regional information in their posts. Another objective was to attempt to quantify and compare these activities. The used research method is the analysis of profile content on Facebook, and the study was conducted within the period of one month.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Monuments and War Memorials on the Battlefields of the Polish Armoured Division.Zbigniew Mieczkowski - forthcoming - Veritas – Revista de Filosofia da Pucrs.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Czy Bóg Feuerbacha umarł.Zbigniew Mikołejko - 2003 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 46 (2):71-80.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Działalność naukowa Zakładu Filozofii i Socjologii Religii IFiS PAN w latach osiemdziesiątych.Zbigniew Mikołejko - 1987 - Studia Filozoficzne 263 (10).
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Imperatyw ekumenizmu.Zbigniew Mikołejko - 2006 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 57 (1):59-69.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Trzy tezy o Pasji.Zbigniew Mikołejko - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 50 (2):91-100.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Kłamstwo (Sissela Bok, Lying. Moral Choice in Public and Private Life).Zbigniew Miłuński - 1983 - Etyka 20.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  2
  Arm in Arm with Death.Zbigniew Prokopiuk - 2004 - Dialogue and Universalism 14 (5/6):141-152.
  Description of painful experience in the Warsaw Uprising of an 18-year-old corporal of the 1st Polish Army which participated, together with the Soviet armies, in seizing the right-bank part of Warsaw. Together with a part of his regiment he supported the dying out Uprising in the district adjacent to the Vistula. The author cast in his lot with the most dramatic history of the Uprising.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  16
  Bianca Looks from above the Book: Readings on the Margin of Bruno Schulz’s Ex-Libris for Stanisław Weingarten.Zbigniew Maszewski - 2012 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 2 (2):130-143.
  The bookplate which Bruno Schulz designed in 1919 for his friend, Stanisław Weingarten, anticipates the motifs of his later literary work: a book, the Book, a collection of books reflecting the collector’s preferences but dependent on the laws undermining the notions of authorship and ownership. Standing on the margin of the artistic and literary scene, Pierrot/schulz acknowledges the relatedness of his and Weingarten’s “private“ vision with the recurrent, universal themes of world art and literature. The scene designed for the emblem (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  8
  Cabeza de Vaca, Estebanico, and the Language of Diversity in Laila Lalami’s The Moor’s Account.Zbigniew Maszewski - 2018 - Text Matters - a Journal of Literature, Theory and Culture 8 (8):320-331.
  Published in 1542, Álvar Núñez Cabeza de Vaca’s La relación is a chronicle of the Pánfilo de Narváez’s 1527 expedition to the New World in which Cabeza de Vaca was one of the four survivors. His account has received considerable attention. It has been appreciated and critically examined as a narrative of conquest and colonization, a work of ethnographic interest, and a text of some literary value. Documenting and fictionalizing for the first time in European history the experience of travelling/trekking (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  7
  Fully Flexible Parallel Merge Sort for Multicore Architectures.Zbigniew Marszałek, Marcin Woźniak & Dawid Połap - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Słowo wstępne.Zbigniew Hull - 2018 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 1:7-10.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Słowo wstępne.Zbigniew Hull - 1994 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo:7-10.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Słowo wstępne.Zbigniew Hull & Ewa Starzyńska-Kościuszko - 2014 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 20:7-10.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 587