Results for 'Zehra Korkmaz'

59 found
Order:
 1.  5
  Ca‘fer es-S'dık ve Ebû Hanîfe Arasındaki Hoca-Talebe İlişkisi.Zehra Korkmaz & Hayati Yilmaz - 2019 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 5 (2):1151-1181.
  Hicrî birinci yüzyılın sonu ile ikinci yüzyılın ortalarında yaşamış bulunan Ca‘fer-i Sâdık ve Ebû Hanîfe, akran iki âlimdir. Kûfe’de yetişen ve Ehl-i sünnet mezheplerinden birinin imamı olan Ebû Hanîfe’nin, Medine’de yetişen ve İsnâaşeriyye’nin altıncı imamı kabul edilen Ca‘fer ile bir araya geldiği ve onun talebesi olduğu hem sünnî hem Şiî kaynaklarda rivayet edilmektedir. Mukaddem kaynaklarda Ebû Hanîfe’nin Ca‘fer-i Sâdık’ın öğrencisi olduğu yönündeki ifadelerin, muahhar kaynaklarda abartılı bir şekilde yorumlandığı görülmüştür. Bu çalışmada Ebû Hanîfe ile Ca‘fer-i Sâdık arasındaki hoca-talebe ilişkisi netleştirilmeye (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Kendi Kaleminden Prof. Dr. Ramazan Korkmaz’ın Hayat Yolculuğu: Ülkü'ye Mektup.Ramazan Korkmaz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:000.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  21
  Ethical Problems Observed By Student Nurses.Fethiye Erdil & Fatoş Korkmaz - 2009 - Nursing Ethics 16 (5):589-598.
  This descriptive study was conducted to determine nursing students’ observation of ethical problems encountered in their clinical practice. Data were collected through a questionnaire from 153 volunteer nursing students at a university-based nursing school in Ankara, Turkey. The students reported that some patients are either physically or psychologically mistreated by doctors and nurses; they were not given appropriate information; they were subjected to discrimination according to their socio-economic situation; and their privacy was ignored. The findings reveal that nurses’ own unethical (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   15 citations  
 4.  77
  Knowledge and Ethical Perception Regarding Organ Donation Among Medical Students.Nisreen F. Ali, Amal Qureshi, Basmah N. Jilani & Nosheen Zehra - 2013 - BMC Medical Ethics 14 (1):38.
  To determine the knowledge and ethical perception regarding organ donation amongst medical students in Karachi- Pakistan.
  Direct download (12 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5.  8
  Dindarlık, Siber Zorbalık ve Problemli İnternet Kullanımı İlişkisine Dair Nicel Bir Araştırma.Sezai Korkmaz & Ali Ulvi MEHMEDOĞLU - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  15
  Nazan Bekiroğlu'nun Nar Ağacı Romanında Evde Olmak / Olmamak.Ferhat Korkmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):927-927.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  The Historical Developing Processes Of Oguz Turkish.Zeynep Korkmaz - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1-41.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Anekdotlarındaki Mesajlar Bakımından Latîfî Ve Âşık Çelebi Tezkirelerinin Tenkidi.Vedat Korkmaz - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):745-745.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  Ahmet Mithat Efendi'nin Cell't Romanı Ve Erken Modern Avrupada Şiddet.Ferhat Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1643-1643.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  6
  Asi Deltası Kıyı Kullanımı ve Kıyı Kenar Çizgisi Uygulama Problemleri.Hüseyin Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):779-779.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Türkiye'de Formel Piyasaya Yönelmede Kadın İşgücü Arzı Ve Gsyh Etkileri: Ampirik Bir Çalışma.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):887-887.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  5
  Ermeni Tarih Kaynaklarında Türkler.Telli Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 1):367-367.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Üçüncü Sınıf Öğretmenlerinin İlkokula Başlama Yaşına İlişkin Deneyim ve Gözlemle.İsa Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1615-1615.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Türkiye'de Kadın İstihdamının Amerika Birleşik Devletlerindeki Kadın İstihdamı İle Karşılaştırılması.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1845-1845.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  4
  The Novel of the Journalist: Esr'r-I Cin'y't.Ferhat Korkmaz - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1049-1063.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  About The Main Characteristics Which Define The Morphology Of Nevşehir And Its Districts Dialects.Zeynep Korkmaz - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:492-501.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Küreselleşme süreci̇nde üni̇versi̇teleri̇n i̇ş ve sanayi̇ sektörüyle Olan i̇li̇şki̇leri̇ i̇le öğrenci̇leri̇ne sağ.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 8):847-847.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  The Eye Imagınary in the Poems of Edip Cansever.Ferhat Korkmaz - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1777-1789.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  2
  Türk Edebiyatının Klasik Eserlerinin Gün.Murat Korkmaz - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):1033-1049.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  2
  The Revenge Of Raped Nature: One-Eyed Giant/Tepegoz.Ramazan Korkmaz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:65-78.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  The Assessement About Commentary Of The Gazel Of Hariri-Zade.Vedat Korkmaz - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:335-345.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  21
  Prof. Dr. Ramazan Korkmaz- Yrd. Doç. Dr. Mutlu Deveci̇, Türk Edebi̇yatinda Yeni̇ Bi̇r Tür: Küçürek Öykü, Grafiker Yayınları, 170 s, Ankara 2011, 170 S. [REVIEW]Veysel ŞAHİN - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:973-976.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  8
  Future Idealism, The Concern of Saving Generations, Eesthetic View in Understanding the World Within the Letters of Prof. Dr. Ramazan Korkmaz.Mitat Durmuş - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:9-42.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  7
  A Heidegger's Reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'.Adem Polat - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1705-1714.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  George Andreopoulos, Zehra F. Kabasakai Arat, and Peter Juviler (Eds.), Non-State Actors in the Human Right Universe.Adamantia Pollis - 2008 - Human Rights Review 9 (2):275-276.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  13
  Perceived Severity of Cyberbullying: Differences and Similarities Across Four Countries.Benedetta E. Palladino, Ersilia Menesini, Annalaura Nocentini, Piret Luik, Karin Naruskov, Zehra Ucanok, Aysun Dogan, Anja Schultze-Krumbholz, Markus Hess & Herbert Scheithauer - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 27.  47
  "Orientalism" and Middle East Feminist StudiesColonial Fantasies: Toward a Feminist Reading of OrientalismDeconstructing Images of "The Turkish Woman."Between Marriage and the Market: Intimate Politics and Survival in CairoIn the House of the Law: Gender and Islamic Law in Ottoman Syria and PalestineFeminism and Islamic Fundamentalism: The Limits of Postmodern AnalysisIslam and Gender: The Religious Debate in Contemporary IranEngendering Middle East StudiesDreams of Trespass: Tales of a Harem Childhood.Lila Abu-Lughod, Meyda Yegenoglu, Zehra Arat, Homa Hoodfar, Judith Tucker, Haideh Moghissi, Ziba Mir-Hosseini, Deniz Kandiyoti, Fatima Mernissi & Ruth V. Ward - 2001 - Feminist Studies 27 (1):101.
 28.  39
  Fen ve Teknoloji Dersinde Web Destekli Öğretim Yönteminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Akademik Başarılar.S. Deniz Korkmaz - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 11):927-927.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  10
  Evaluating Ethical Sensitivity in Surgical Intensive Care Nurses.Zehra Basar & Dilek Cilingir - 2019 - Nursing Ethics 26 (7-8):2384-2397.
  Background and aim: Surgical intensive care nurses should have ethical sensitivity allowing them to identify ethical issues in order that they can recognize them and make the right decisions. This descriptive study was conducted with the aim of evaluating the ethical sensitivity of surgical intensive care nurses. Materials and methods: The research was carried out with the participation of 160 nurses in six Turkish hospitals, four state, one university, and one private. The data were collected using the “Nurse Description Form” (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  4
  Two Islamic Movements in Conflict in Terms of Linguistic Nationalism.Recep Gülmez - 2017 - Japanese Journal of Political Science 18 (2):247-261.
  Religion and nationalism are not only two distinctive but also closely related concepts when it comes to nation-building. Their role in language policy and linguistic nationalism is pervasive. Today, in Turkey, two religious movements of the same origin play a key role in linguistic nationalism and decision-making in language policy: the Gülen movement and the Med-Zehra movement. These two non-governmental affinities are important groups in the Nur movement. The Gülen movement is supportive of Turkish nationalism and thereby Turkish language (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  14
  The Harmony Elements In Adni’s Dıvan.Zehra GÖRE - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:405-422.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  12
  The Movie, Kabadayı, In The Context Of The Habit Of Mind In Anatolian Society.Zehra YİĞİT - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:2492-2507.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  22
  An Evaluation of Nurses' Professional Autonomy in Turkey.Zehra Goçmen Baykara & Serap Şahinoğlu - forthcoming - Nursing Ethics.
 34.  11
  Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretiminde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve M.Cihat Burak Korkmaz - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1587-1587.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  11
  Öğretmen Adaylarının Okuma Alışkanlıkları İle Doğru Yazma Becerileri Arasındaki İlişki.Zehra D. Eroğlu - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1441-1441.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  10
  Halk Bilimi Müzeciliğinde Deneysel Yaklaşımlar: Yaşayan Müze.Zehra Sema Demi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):1111-1111.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  Cevrî’s Verse Annotation For Mesnevî: Hall-i Tahkîk't.Zehra GÜMÜŞ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:231-250.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  9
  Spring As ‘The Time Of Madness’ In Classical Ottoman Poetry.Zehra GÖRE - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:282-295.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  9
  Kamusal Alan Ve Din İlişkilerinde Yeni Dönem.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 5):1487-1487.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  12
  Amount of Priming and the Cue Depreciation Effect.Zehra F. Peynircioğlu - 1990 - Bulletin of the Psychonomic Society 28 (5):393-394.
 41.  8
  Osman Turanın Siyasetçi Kimliği ve Yassıadada Yargılanması.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):19-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  7
  Gavsi Halid Ozansoy and Clearance Movement in Literature: Clearance Movement of 1940.Zehra D. Eroğlu - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1281-1311.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  7
  Women's Problematic at Novels by Afet Ilgaz.Zehra Yazbahar - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1063-1082.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  7
  Modern Kamusal Alana Eleştirel Yaklaşıml.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):431-457.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  6
  15-29 Aralık 1931 Tarihli Âli İktisat Meclisi Raporuna Göre 1930lu Yılların Başında Türkiyedeki Li.Zehra Arslan - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):649-649.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  6
  Şerh Of Tuhfe-i Ş'hidî : Pîrî Paşa-Z'de Mehmed B. Abdü’l-B'kî El-Cem'lî’s Tuhfe-i Mîr.Zehra GÜMÜŞ - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:296-312.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  6
  İmdat Avşar and His Storytelling.Yazbahar Zehra - 2010 - Journal of Turkish Studies 6:1941-1950.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  6
  Anadoluda Dini Hayat: Bolvadin İlçesi Ö.Cemile Zehra KÖROĞLU - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 5):491-514.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  6
  Kadın Dindarlığının İnşasında Dinsel Anlatıların Yorumlanmasi ve Eylemselleşmesi.Fatma Zehra Fi̇dan - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):323-323.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  5
  Yaşam Kültürü Olarak Kır Konutu Çevresi: Artvin Örneği.Zehra EMİNAĞAOĞLU - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 6):433-433.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 59