Results for 'Zhan Shi'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Family Function and Self-Esteem Among Chinese University Students with and Without Grandparenting Experience: Moderating Effect of Social Support.Jingyu Shi, Lu Wang, Yuhong Yao, Na Su, Xudong Zhao & Chenyu Zhan - 2017 - Frontiers in Psychology 8.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhongguo Dao Jiao Si Xiang Shi.Xitai Qing & Shichuang Zhan (eds.) - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Zhongguo Jin Rong Shi Chang de Li Yi Chong Tu Yu Lun Li Gui Zhi.Ying Zhan - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  32
  Effects of Ownership Expressed by the First-Person Possessive Pronoun.Zhan Shi, Aibao Zhou, Wei Han & Peiru Liu - 2011 - Consciousness and Cognition 20 (3):951-955.
  The present study examined the behavioral effects of the first-person possessive pronoun. In each trial, a noun was presented to participants after visual presentation of a possessive pronoun “wo de” or “ta de” , which formed ownership. Half participants were assigned to contextual encoding condition in which they were required to judge whether they liked the item expressed by a noun from the first or third-person perspective. The rest were assigned to perceptual encoding condition in which they were asked to (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5. Fei Chang Shi Sheng: Kongzi He Ta de di Zi Men.Yuzhi Shi - 2010 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Jiao Yu Zong Shi da Tong Xiao Yi: Gei Guan Xin Jiao Yu Ren Shi de Liu Shi Si Feng Gong Kai Xin.Chunxie Shi - 2012 - Tong Qi Fan Wen Jiao Chuang Yi Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Li Fa Rong He Yu Zhongguo Chuan Tong Fa Lü Wen Hua de Li Shi Yan Jin =.Guangquan Shi - 2006 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Qing Dai Li Xue Shi.Gexin Shi, Shuduo Gong, Fan Li & Zhaojun Zhang (eds.) - 2007 - Guangdong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ru Feng Hua Yu Run Yi Yu: Ru Jia Wen Hua Yu Shi Jie.Zhonglian Shi - 2011 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Shehui Kexue Zhishi Xinlun.Zhiyu Shi - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. She Hui Ke Xue Zhi Shi Xin Lun: Wen Hua Yan Jiu Li Chang Shi Ping = Social Science Knowledge Re-Examined: Ten Lectures From the Perspective of Cultural Studies.Zhiyu Shi - 2005 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. 20 Shi Ji 90 Nian Dai Yi Hou de Sheng Tai She Hui Zhu Yi.Qinghao Shi - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Shi Jun Wen Cun.Jun Shi - 2006 - Hua Xia Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Shi Jie Yan Guang Zhong de Kongzi.Zhonglian Shi - 2011 - Xianggang Zhong He Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Xian Xiang Xue Yu Gu Dian Zhe Xue de Quan Shi Wen Ti.Chaoying Shi - 2012 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Yi Duan Si Xiang de Bei Hou: Zhongguo Gu Dai Wen Hua Si Xiang Shi Zha Ji.Liang Shi - 2009 - Zhongguo Zhi Gong Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Yi Shu Zhe Xue Yu Mei Xue de Quan Shi Wen Ti =.Chaoying Shi - 2006 - Ren Ben Zi Ran Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Zhongguo Quan Shi.Zhongwen Shi & Xiaolin Hu (eds.) - 2011 - Zhongguo Shu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Yong Bu Bi Ye de Shi Ji Xue Ren Cai Shangsi: Cai Shangsi Xian Sheng Dan Chen Yi Bai Ling Wu Zhou Nian Shi Shi Yi Zhou Nian Si Mo Ji.Guifa Zhou, Xuanyuan Shi & Dehua Fu (eds.) - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Zhongguo Ru Xue Fa Zhan Shi.Bin Shang - 2008 - Lanzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Mei Yu de Yi Yi: Zhongguo Xian Dai Mei Yu Si Xiang Fa Zhan Shi Lun.Haozhe Tan & Yanshun Liu (eds.) - 2006 - Shou du Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhonghua Chuan Tong Wu de Fa Zhan Shi Lüe.Lianbin Wang - 2011 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Zhongguo Zhe Xue Jing Shen Fa Zhan Shi.Chunhai Zeng (ed.) - 2006 - Guo Li Kongzhong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Ke Xue Zhe Xue Xin Jin Zhan: Cong Zheng Shi Dao Jian Gou = Kexue Zhexue Xinjinzhan: Cong Zhengshi Dao Jiangou.Weifu An - 2012 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Dong Ya Zhuzi Xue de Quan Shi Yu Fa Zhan.Zhenfeng Cai (ed.) - 2009 - Tai da Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Luo Ji de Li Shi Xing Fa Zhan =.Yuseng Cai - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Quan Shi Yu Jian Gou: Dong Zhongshu Chun Qiu Xue de Xing Cheng Yu Kai Zhan.Ming'en Chen - 2011 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu.Zhen Chi - 2006 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. "Zhan Guo Zi Jia" Yu "Shi Ji" Jiang Yi.Sinian Fu - 2007 - Tianjin Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Zui Xing Bian Zheng Ji Qi Zhi Shi Tuo Zhan.Weijian Gao - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. "Guanzi" Yan Jiu Shi: Zhan Guo Zhi Song Dai.Zhendong Geng - 2011 - Xue Yuan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Dang Dai Ke Xue Zhe Xue de Fa Zhan Qu Shi =.Guichun Guo (ed.) - 2009 - Jing Ji Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Shi Xin Ji: "Zhongguo Zhe Xue" Jian Gou de Dang Dai Fan Si Yu Wei Lai Qian Zhan.Haifeng Jing (ed.) - 2007 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Dao Shu Wei Tian Zi He: Hou Zhan Guo Si Xiang Shi Lun.Ge Lei - 2008 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Chun Qiu Zhan Guo Si Xiang Shi Tan Wei.Ruohui Li - 2012 - Yi Wen Yin Shu Guan Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao.Desheng Li - 2007 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Quan Qiu Hua Shi Dai de Wang Dao Wen Hua, She Hui Chuang Xin Yu Yong Xu Fa Zhan.Jianfu Lin (ed.) - 2013 - Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Zhongguo Te Se She Hui Zhu Yi Jun Shi Li Lun de Zhan Xin Pian Zhang.Chengjun Liu & Yuan Liu (eds.) - 2008 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Zhan Guo Qin Han Shi Qi de Xue Pai Wen Ti Yan Jiu =.Rui Li - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhu Xi Yu Dai Zhen Mengzi Xue Zhi Bi Jiao Yan Jiu: Yi Xi Fang Quan Shi Xue Suo Zhan Kai de Fan Si.Yachun Luo - 2012 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ru Jia Chuan Tong Yu Zhongguo Zhe Xue: Xin Shi Ji de Hui Gu Yu Qian Zhan.Guoxiang Peng - 2009 - Hebei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Tian Yu Ren: Ru Xue Zou Xiang Shi Jie de Qian Zhan: Du Weiming Fan Zeng Dui Hua.Weiming Tu - 2010 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Jun Shi Si Xiang Yu Xian Dai Zhan Yi Yan Jiu =.Houqing Wang - 2004 - Xin Hua Shu Dian Jing Xiao.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Lun Li Shi Ye Xia de She Hui Fa Zhan: Di Shi Qi Ci Zhong Han Lun Li Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Rongyou Wang & Chunchen Sun (eds.) - 2010 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Quan Qiu Hua Shi Dai Zong Jiao de Fa Zhan Yu Wei Lai =.Zhicheng Wang - 2011 - Xue Lin Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. 21 Shi Ji Dong Fang Si Xiang de Zhan Wang Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Lun Wen Ji.Xinsheng Wang (ed.) - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Zhongguo Mei Xue Shi: Qing Wei Lun de Li Shi Fa Zhan.Wensheng Wang - 2008 - Shanghai Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zheng Zhi Fa Zhan Yu Min Zhu Zhuan Xing: Bi Jiao Zheng Zhi Li Lun de Jian Shi Yu Pi Pan.Wencheng Wu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000