1. Zhengyu Sun (2004). Si Xiang Zhong de Shi Dai: Dang Dai Zhe Xue de Li Lun Zi Jue. Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. Zhengyu Sun (2007). Sun Zhengyu Zhe Xue Wen Ji. Jinlin Ren Min Chu Ban She.
  v.1. zhe xue de mu guang -- v.2. shu ren de shi jie -- v.3. tan suo zhen shan mei -- v.4. chong gao de wei zhi -- v.5. zhe xue guan yan jiu -- v.6-7. bian zheng fa yan jiu -- v.8-9. zhe xue tong lun.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Jianying Zhao & Zhengyu Sun (eds.) (2006). Zhongguo Hua Makesi Zhu Yi Zhe Xue Xin Xing Tai =. She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography