Results for 'Zhi Zhan Zhu'

1000+ found
Order:
 1.  56
  Adaptively Receding Galerkin Optimal Control for a Nonlinear Boiler-Turbine Unit.Gang Zhao, Zhi-Gang Su, Jun Zhan, Hongxia Zhu & Ming Zhao - 2018 - Complexity 2018:1-13.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  10
  The Time Course of Emotional Picture Processing: An Event-Related Potential Study Using a Rapid Serial Visual Presentation Paradigm.Chuanlin Zhu, Weiqi He, Zhengyang Qi, Lili Wang, Dongqing Song, Lei Zhan, Shengnan Yi, Yuejia Luo & Wenbo Luo - 2015 - Frontiers in Psychology 6.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  6
  Distraction Modulates Self-Referential Effects in the Processing of Monetary and Social Rewards.Jia Zhu & Youlong Zhan - 2019 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  19
  A New Method Based on Entropy Theory for Genomic Sequence Analysis.Ming Xiao, Zhi Zhan Zhu, Jueping Liu & Chu Yu Zhang - 2002 - Acta Biotheoretica 50 (3):155-165.
  We have refined entropy theory to explore the meaning of the increasing sequence data on nucleic acids and proteins more conveniently. The concept of selection constraint was not introduced, only the analyzed sequences themselves were considered. The refined theory serves as a basis for deriving a method to analyze non-coding regions (NCRs) as well as coding regions. Positions with maximal entropy might play the most important role in genome functions as opposed to positions with minimal entropy. This method was tested (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Zhu Xi Yu Dai Zhen Mengzi Xue Zhi Bi Jiao Yan Jiu: Yi Xi Fang Quan Shi Xue Suo Zhan Kai de Fan Si.Yachun Luo - 2012 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zheng Zhi Fa Zhan Yu Min Zhu Zhuan Xing: Bi Jiao Zheng Zhi Li Lun de Jian Shi Yu Pi Pan.Wencheng Wu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Jin Xian Dai Xi Fang Zheng Zhi Zhe Xue Yin Lun.Wentong Chen & Shiqun Zhu (eds.) - 2004 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ren Wen Yu Jia Zhi: Zhuzi Xue Guo Ji Xue Shu Yan Tao Hui Ji Zhuzi Dan Chen 880 Zhou Nian Ji Nian Hui Lun Wen Ji.Lai Chen & Jieren Zhu (eds.) - 2011 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xian Xiang Xue Yu Jian Zhu de Dui Hua.Nu Peng, Wenjun Zhi & Chun Dai (eds.) - 2009 - Tong Ji da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Zhongguo Jin Rong Shi Chang de Li Yi Chong Tu Yu Lun Li Gui Zhi.Ying Zhan - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Zheng Ju Xie Li Yi Wu Zhi Bi Jiao Fa Yan Jiu.Shangang Zhan - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Guan Zhan Bi Ji: Yi Ge Zhongguo Jiang Jun Yan Zhong de Wei Lai Zhan Zheng.Zengquan Zhu - 2005 - Chang Jiang Wen Yi Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sheng Ming Lun Li Zhong de Zhi Qing Tong Yi.Wei Zhu - 2009 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Wu Yan Zhi Mei.Guangqian Zhu - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Zhi Xin Yu Zhi Shi: Wang Yangming Zhe Xue de Zheng Zhi Xiang Du.Cheng Zhu - 2008 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  21
  Multiple Neural Networks Malfunction in Primary Blepharospasm: An Independent Components Analysis.Xiao-Feng Huang, Meng-Ru Zhu, Ping Shan, Chen-Hui Pei, Zhan-Hua Liang, Hui-Ling Zhou, Ming-Fei Ni, Yan-Wei Miao, Guo-Qing Xu, Bing-Wei Zhang & Ya-Yin Luo - 2017 - Frontiers in Human Neuroscience 11.
 17.  4
  Is Risk-Taking Propensity Associated with Unethical Behaviors? An Experimental Study.Zhi Xing Xu, Yue Wang, Min Zhu & Hing Keung Ma - 2019 - Ethics and Behavior 29 (7):557-571.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  13
  Increased Posterior Insula-Sensorimotor Connectivity Is Associated with Cognitive Function in Healthy Participants with Sleep Complaints.Chun-Hong Liu, Cun-Zhi Liu, Xue-Qi Zhu, Ji-Liang Fang, Shun-Li Lu, Li-Rong Tang, Chuan-Yue Wang & Qing-Quan Liu - 2018 - Frontiers in Human Neuroscience 12.
 19.  7
  A New Method for Continental Shale Oil Enrichment Evaluation.Siyuan Su, Zhenxue Jiang, Zhiye Gao, Chuanxiang Ning, Zhi Wang, Zheng Li & Rifang Zhu - 2017 - Interpretation: SEG 5 (2):T209-T217.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  10
  NIIA: Nonparametric Iterative Imputation Algorithm.Shichao Zhang, Zhi Jin & Xiaofeng Zhu - 2008 - In Tu-Bao Ho & Zhi-Hua Zhou (eds.), Pricai 2008: Trends in Artificial Intelligence. Springer. pp. 544--555.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Shuang Feng Bing Zhi, Er Shui Fen Liu: Zhu Guangqian Zong Baihua Mei Xue Bi Jiao Yan Jiu.Zhan Xiao - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  24
  To: “Sedimentary Facies and the Rifting Process During the Late Cretaceous to Early Oligocene in the Northern Continental Margin, South China Sea,” Zhe Wu, Weilin Zhu, Lei Shao, and Changhai Xu, Interpretation, 4, No. 3, SP33–SP45, Doi: 10.1190/INT-2015-0163.1. [REVIEW]Zhe Wu, Weilin Zhu, Lei Shao & Changhai Xu - 2016 - Interpretation: SEG 4 (4):Y5-Y5.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Makesi Zhu Yi Zhe Xue de Dang Dai Shi Yu.Xiangshi Shi & Xiaopeng Zhu (eds.) - 2009 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Makesi Zhu Yi Zhe Xue Yuan Li =.Yuchen Wang, Xianxin Hu & Shugang Zhu (eds.) - 2005 - Hubei Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Cong Kangde Dao Zhu Xi: Bai Lu Dong Jiang Yan Lu.Gaozheng Zhu - 2011 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Di 2 Han. V. 8-9. Xiao Jing / Tang Li Longji Zhu, Song Xing Bing Shu. Shi Jing.Zhu Xi zhu - 2007 - In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Laozi / Wang Bi Zhu. Zhuangzi.Wang Xianqian zhu - 2007 - In Xi Zhu, Jiyu Ren & Yuan Pan (eds.), Zhong Guo Wen Hua Jing Dian. Xi Leng Yin She Chu Ban She.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Lun Xian Dai Li Xian Zhu Yi de Wen Hua Ji Chu: Li Xing Zhu Yi Yu Zi Ran Fa Zhe Xue = on the Cultural Foundation of the Modern Constitutionalism: Rationalism and Natural Law.Haibo Zhu - 2008 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Song Yin Xue Pai Zhe Xue Chu Tan Ji Qi Zhu Zuo Yi Zhu.Hailei Zhu - 2009 - Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Wang Chuanshan Yan Jiu Zhu Zuo Shu Yao.Diguang Zhu - 2010 - Hunan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xian Qin Zhu Zi Si Xiang Yan Jiu.Zhikai Zhu - 2010 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Xin Ren Wen Zhu Yi de Zhongguo Ying Ji =.Shoutong Zhu - 2009 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ying Xiang Ren Lei Wen Ming de Zhu Yao Xue Shuo Dao Lun =.Jin Zhu - 2010 - Yan Jiu Chu Ban She.
 34. Yang Zhu Zhe Xue Chu Tan.Hailei Zhu - 2010 - Xianggang Guo Ji Xue Shu Wen Hua Zi Xun Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhongguo Zhe Xue Yu Yi Xue: Zhu Bokun Xian Sheng Ba Shi Shou Qing Ji Nian Wen Ji.Bokun Zhu & Bo Wang (eds.) - 2004 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Fa Lü Zhi Ye Zhu Yi =.Xueyao Li - 2007 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Fa Zhan Zhu Yi de Fan Si Yu Chao Yue: Dang Dai Zhongguo Fa Zhan Zhe Xue de Ti Shan Yu Ding Xin = Reflections and Surpassing on Developmentalism: The Evolution and Innovation of Development Philosophy in Contemporary China.Qibo Tian - 2010 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Song Ming Ru Xue de Wen Ti Yu Fa Zhan: Song Ming Ru Xue Zong Shu, Song Ming Li Xue Yan Jiang Lu, Lu Wang Yi Xi Zhi Xin Xing Zhi Xue.Zongsan Mou - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 39. Zhu Xi "Li Xing" de Yu Si Xiang Ji Qi Dang Dai Jia Zhi.Huimin Bian - 2010 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Fa Lü Jia Zhi de "Lü Se" Zhuan Xiang: Cong Ren Lei Zhong Xin Zhu Yi Fa Lü Guan Dao Tian Ren He Xie Fa Lü Guan.Jinqiu Cao - 2010 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Yi Zhong Qiu He: Dang Dai Xi Fang Duo Yuan Wen Hua Zhu Yi Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu = for Harmony Through Difference: Study on the Political Thoughts of Contemporary Multiculturalism in the West.Shiyin Chang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Zhi Shi Yu Jia Zhi Cheng Zhongying Xin Ru Xue Lun Zhu Ji Yao.Zhongying Cheng & Xianghai Li - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zheng Zhi Fa Zhan Li Lun =.Hongyu Chen - 2009 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Jing Jing de Si Xiang Zhi He: Zhan Guo Shi Qi Guo Jia Si Xiang Yan Jiu.Zhen Chi - 2006 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Ming Fen Zhi Dao: Cong Xunzi Kan Ru Jia Wen Hua Yu Min Zhu Zheng Dao Rong Tong de Ke Neng Xing.Zhaohua Chu - 2005 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wang Chuanshan Xue Shu Si Xiang Zong Gang Yu Qi Dao Qi Lun Zhi Fa Zhan.Jingxian Dai - 2013 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Min Zhi Zhu Yi Yu Xian Dai She Hui: Duwei Zai Hua Yan Jiang Ji.John Dewey - 2004 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Zhong Zhu "Wan Xue Zhi Xue": " Bian Zheng Cun Zai Zhu Yi" Xin Zhe Xue Chuang Lun.Keqiang Dong - 2005 - Zhongguo Tu Shu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. En'gesi She Hui Zhu Yi Cong Kong Xiang Dao Ke Xue di Fa Zhan.Friedrich Engels & Zhongguo Gong Chan Dang - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Dang Dai Zhongguo Zhu Liu Xin Yang de Qing Gan Bian Qian Ji Jia Zhi Yan Jiu.Tiance Feng - 2010 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000