Results for 'Zhi-Jie Zhang'

1000+ found
Order:
 1. Tong Wang Ai Zhi Zhi Men: Zhang Dainian Zi Zhuan.Dainian Zhang - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Zhang Xutong Jie du "Guiguzi".Xutong Zhang - 2008 - Dong Fang Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Impact of Single and Combined Faults Composed of Rotor Eccentricity and Stator Interturn Short Circuit on Electromagnetic Torque Ripples in Synchronous Generator.Yu-Ling He, Zhi-Jie Zhang, Xiao-Long Wang, Peng Gao, David Gerada, Chris Gerada & Gaurang Vakil - 2020 - Complexity 2020:1-21.
  In order to comprehensively study and identify the electromagnetic torque difference among the single static air-gap eccentricity fault, the single stator interturn short circuit fault, and the combined fault composed of these two, this article investigates the EMT ripple properties due to the mentioned three faults. Different from other studies, this paper considers not only the effect of the single fault types but also the impact of the single fault combinations on the EMT ripple characteristics. Detailed EMT expressions for each (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  14
  Characteristics and Mechanism Analysis of Aerodynamic Noise Sources for High-Speed Train in Tunnel.Xiao-Ming Tan, Hui-Fang Liu, Zhi-Gang Yang, Jie Zhang, Zhong-Gang Wang & Yu-wei Wu - 2018 - Complexity 2018:1-19.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Si Xiang de Lin Jie: Zhang Zhiyang Jiao Shou Rong Kai Qi Zhi Zhi.Dongyang Jia (ed.) - 2009 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Xian Dai Xing de Zheng Zhi Fan Si.Yingwen Cai & Fujian Zhang (eds.) - 2007 - Zhong Yang Yan Jiu Yuan Ren Wen She Hui Ke Xue Yan Jiu Zhong Xin, Zheng Zhi Si Xiang Yan Jiu Zhong Xin.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Da Lu Fu Tai Zhi Shi Fen Zi Yan Jiu: Yan Haiguang Xia Daoping Ji Nian Hui Lun Wen He Ji.Zhuo'en He, Binfeng Zhang & Ming Xia (eds.) - 2011 - Jiu Zhou Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Dang Dai Sheng Ming Lun Li de Zheng Ming Yu Tan Tao: Di 2 Jie Quan Guo Sheng Ming Lun Li Xue Xue Shu Hui Yi Lun Cong = Dangdaishengminglunlide Zhengmingyutantao.Junrong Liu, Qiang Zhang & Xiaomei Zhai (eds.) - 2010 - Zhong Yang Bian Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Xiu Yuan Zhi Lu: Xianggang Zhong Wen da Xue Zhe Xue Xi Liu Shi Zhou Nian Xi Qing Lun Wen Ji.Guoying Liu & Canhui Zhang (eds.) - 2009 - Zhong Wen da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Bi Jiao Yu Chao Yue: Shi Ji Zhi Jiao Zhong Xi Wen Lun Zhi Bi Jiao Yan Jiu.Yisheng Zhang - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Cong Lao Zhuang Zhe Xue Zhi Wan Qing Fang Shu: Zhongguo Shen Mi Zhu Yi Yan Jiu.Rongming Zhang - 2006 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Cong Ren Ai Dao Zheng Yi: Zhongguo Dao de Jiao Yu He Xin Jia Zhi Zhuan Bian Yan Jiu.Honggao Zhang - 2011 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Dechuan Riben Ru Xue Si Xiang de Te Zhi: Shen Dao, Culai Xue Yu Yangming Xue.Kunjiang Zhang - 2007 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. De Xing Zhi Hui de Kai Qi: "Zhou Yi" Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Wenjun Zhang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Fa Lü Yi Zhi Ji Ben Tu Hua Yan Jiu.Li Zhang - 2010 - Zhongguo Ren Min Gong an da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Han Feizi Yu Zhongguo Chuan Tong Zheng Zhi Yi Shu.Qinxia Zhang - 2009 - Changchun Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Huang Zongxi Zheng Zhi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Yongzhong Zhang - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jin Dai Zhongguo Ren Quan Si Xiang Yan Jiu: Yi Zhi Shi Zhe Wei Shi Jiao.Liqing Zhang - 2010 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
 19. Ji Shu Jie Shi Yan Jiu.Huaxia Zhang - 2005 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Ke Xue Jia Zhi Xi Tong Lun Dui Ke Xue Jia He Ke Xue Ji Shu di She Hui Xue Yan Jiu.Yan Zhang - 1994
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Kongzi Zai Meiguo: 1849 Nian Yi Lai Kongzi Zai Meiguo Bao Zhi Shang de Xing Xiang Bian Qian = Confucius in the United States of America.Tao Zhang - 2011 - Beijing da Xue Chu Ban She = Peking University Press.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Li Lun de Wen Hua Yi Zhi: Dang Xia Zhongguo Wen Yi Xue de "Yuan Li Lun" Fan Si.Dawei Zhang - 2009 - Tianjin She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Li Wen Hua de Jia Zhi Yu Fan Si.Zihui Zhang - 2008 - Xue Lin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Li Zhi Zhi Dao: Han Dai Ming Jiao Yan Jiu = Lizhi Zhidao.Zaoqun Zhang - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Min Ben de Ji Xian: Huang Zongxi Zheng Zhi Si Xiang Xin Lun.Shiwei Zhang - 2004 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Min Ben Si Xiang Yu Zhongguo Gu Dai Tong Zhi Si Xiang.Fentian Zhang - 2009 - Nan Kai da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Mozi Zhi.Zhihan Zhang (ed.) - 2009 - Shandong Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Min Zu Fu Xing Zhi Xue Shu Ji Chu.Junmai Zhang - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Mei Zhi Mei: 20 Shi Ji Qian de Xi Fang Yi Shu He Shen Mei Chen Si = Meizhimei.Hong Zhang - 2004 - Han Yu da Ci Dian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Qing Ji Minguo Shi Qi de "Si Xiang Jie": Xin Xing Chuan Bo Mei Jie de Fu Xian Yu du Shu Ren Xin de Sheng Huo Xing Tai.Qing Zhang - 2014 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Riben Dechuan Shi Dai Gu Xue Pai Zhi Wang Dao Zheng Zhi Lun: Yi Yiteng Renzhai, Disheng Culai Wei Zhong Xin.Kunjiang Zhang - 2004 - Guo Li Taiwan da Xue Chu Ban Zhong Xin.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ru Jia Lun Li Yu She Hui Zhi Xu: She Hui Xue de Quan Shi.Desheng Zhang - 2008 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Ru Jia "Sheng" Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Shunqing Zhang - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Ru Jia Si Xiang Zai Shi Jie de Chuan Bo Yu Fa Zhan: Guo Ji Ru Xue Lun Tan, 2004.Liwen Zhang (ed.) - 2005 - Hebei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Ru Jia Zhe Xue Zhi Fu Xing.Junmai Zhang - 2006 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Sheng Ming de Qi Ju Yu Chao Yue: Zhongguo Gu Dian Hua Lun Zhi Shen Mei Xin Li Chan Shi.Gengyun Zhang - 2007 - Zhejiang da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Si Wen Zhi Ji Lun Ji: Ru Dao Si Xiang de Xian Dai Quan Shi.Heng Zhang - 2006 - Xin Xing Chu Ban She.
 38. Si Xiang Zhi Lü: Yin Haiguang de Sheng Ping Yu Zhi Ye.Qing Zhang - 2006 - Henan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Tian Li Yu Ren Yu Zhi Zheng: Qing Ru Yangzhou Xue Pai "Qing Li Lun" Tan Wei.Xiaofen Zhang - 2010 - Xiu Wei Zi Xun Ke Ji Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Wen Ben Xue Jie du Yu Jing de Li Shi Zai Chang: Dang Dai Makesi Zhe Xue Yan Jiu de Yi Zhong Li Chang.Yibing Zhang - 2004 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Wei le Ren de Zun Yan: Zhongguo Gu Dian Zheng Zhi Zhe Xue Pi Pan Yu Chong Gou.Qianfan Zhang - 2012 - Zhongguo Min Zhu Fa Zhi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. "Wen Ming Dui Hua Yu He Xie Shi Jie" Guo Ji Hui Yi Wen Ji.Deguang Zhang, Zhenqi Yu & Min Cheng (eds.) - 2010 - Shi Jie Zhi Shi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Xin Ling Yu Jing Jie.Dainian Zhang - 2008 - Shanxi Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Xu Shi Yan Ying Zhi Jian.Fang Zhang - 2005 - Bai Hua Zhou Wen Yi Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Xin Xue Zhi Lu: Lu Jiuyuan Si Xiang Yan Jiu.Liwen Zhang - 2008 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Xian Zhi de Zhi Hui: Bi Jiao Shi Ye Xia de Xian Qin Si Xiang Wen Hua Jing Hua = Xianzhi de Zhihui.Lixin Zhang - 2004 - Xue Lin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Yindu de Huan Jing Zheng Zhi.Shulan Zhang - 2010 - Shandong da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Yin Haiguang Zheng Zhi Zhe Xue Si Xiang Yan Jiu.Chunlin Zhang - 2008 - Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Yan Yi Zhi Bian Yu Wei Jin Mei Xue Hua Yu Sheng Cheng.Jiamei Zhang - 2007 - Yuelu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhe Ge Zhi Hui Wo Men Yong le 2300 Nian: Zhuangzi.Ziwei Zhang - 2008 - Yu He Wen Hua Chu Ban You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000