Results for 'Zhi-min Li'

1000+ found
Order:
 1.  8
  Language and Color Perception: Evidence From Mongolian and Chinese Speakers.Hu He, Jie Li, Qianguo Xiao, Songxiu Jiang, Yisheng Yang & Sheng Zhi - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Gong Min Si Xiang Dao de Su Zhi Yan Jiu.Zhihong Li (ed.) - 2005 - Zhengzhou da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. "Sheng Huo Shi Jie" Fu Za Xing Ji Qi Ren Zhi Dong Li Mo Shi =.Hengwei Li - 2007 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zheng Tong Yu Dao Tong: Zhongguo Chuan Tong Wen Hua Yu Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Dao de Li Xing Yu She Hui Kong Zhi: Song Ming Li Xue She Hui Kong Zhi Yu She Hui Zheng He Si Xiang.Yujie Li - 2004 - Zhongguo Wen Lian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Fa Zhi She Hui Zhong de Lun Li Zhi Xu =.Jianhua Li - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Ji Dong Ren Xin de Nian Dai: Shi Ji Zhi Jiao Wu Li Xue Ge Ming de Li Shi Kao Cha He Zhe Xue Tan Tao.Xingmin Li - 2009 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Min Zu Zhu Ti Xing de Jue Jie: Makesi Zhu Yi Zhe Xue Zhongguo Hua de Xiang Xiang Li = the Awareness of National Subjectivity.Guangchang Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Song Ming Li Xue Zhong de "Kong Yan Zhi le" Wen Ti.Huangming Li - 2006 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Wen Ming de Hu Huan: Zhongguo Shao Shu Min Zu Chuan Tong Lun Li Dao de Yan Jiu.Ziyuan Li - 2004 - Guangxi Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Zhi du Lun Li Yan Jiu: Tan Xun Gong Gong Dao de Li Xing de Sheng Cheng Lu Jing = Zhidu Lunli Yanjiu: Tanxun Gonggong Daode Lixing de Shengcheng Lujing.Renwu Li - 2009 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  9
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Shang Tan Dao de Yu Shang Yi Min Zhu: Habeimasi Zheng Zhi Lun Li Si Xiang Yan Jiu = Discoursive Moral and Deliberative Democracy: On Jürgen Habermas's Thought of Ethics and Politics.Xiaosheng Wang - 2009 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Zhi and Neng Belong to Mind: A Study of the Capacity to Be Good in the Mind of Xunzi.Lizhu Li - 2018 - Asian Philosophy 28 (4):348-357.
  ABSTRACTThe mainstream of academia thinks that Xunzi’s theory of human nature, which claims that human nature is bad, is in contrast with those of Confucius and Mencius and is unable to provide a foundation for human moral subjectivity. However, there are more and more scholars bringing up different ideas, such as Lu Debin and Fung Yiuming. They think that Xunzi’s wei 偽, which includes zhi知 and neng 能, is a kind of inborn capacity to think and activate that belongs to (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Li Xiulin Wen Cun.Xiulin Li - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  shang juan. Shi dai jing shen di zhe xue fan si -- xia juan. Zhongguo xian dai hua zhi zhe xue tan tao.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Wen Qing Zheng Zhi de Wutuobang: Zhongguo Gu Dai Min Ben Si Xiang de Ji Li Yan Jiu.Xiangguo Lu - 2008 - Tianjin Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Jin Zhi Fan She Shi Ren Xing Bian Lie: Lun Li Wen Hua Yu Min Zu Xing de Guan Xi.Chunli Shi - 2010 - Shi Chuli.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Zheng Zhi Fa Zhan Yu Min Zhu Zhuan Xing: Bi Jiao Zheng Zhi Li Lun de Jian Shi Yu Pi Pan.Wencheng Wu - 2008 - Jilin Chu Ban Ji Tuan You Xian Ze Ren Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Min Ben Zhi Li Xue.Yatang Xu - 2005 - Taiwan Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. She Hui Li Xing de Sheng Cheng Yu Pei Yu: Zhongguo Shi Min She Hui de Jia Zhi Li Xiang Yu Shi Jian Luo Ji.Zushe Yuan - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Chuan Tong Yu Xian Dai Zhi Jian: Zhongguo Wen Hua Xian Dai Hua de Zhe Xue Sheng Si.Zonggui Li - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 23. 21 Shi Ji Xing Fa Jia Zhi Qu Xiang Yan Jiu.Wen Bao & Yuhua Li (eds.) - 2006 - Zhi Shi Chan Quan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Zhi Shi Yu Jia Zhi Cheng Zhongying Xin Ru Xue Lun Zhu Ji Yao.Zhongying Cheng & Xianghai Li - 1996
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Dang Dai Jun Ren He Xin Jia Zhi Guan Jiao Yu 21 Jiang.Meng Li, Guangwei Sun & Xiaolong Ru (eds.) - 2008 - Chang Zheng Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Dong Ya Jin Dai Zhi Xing Lun.Guanglai Li - 2010 - Liaoning da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Duo Yuan Shi Ye Xia de Zheng Zhi Zhe Xue Yan Jiu =.Xiaonan Li - 2009 - Yunnan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Fa Lü Yu Min Zu Xing: Riben Fa Lü Jin Dai Hua He Yi Ke Neng.Lihui Li - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Fa Lü Zhi Ye Zhu Yi =.Xueyao Li - 2007 - Zhongguo Zheng Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Gong Min Ri Chang Xing Wei de Dao de Fen Xi.Ping Li (ed.) - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. He Yi "Zhongguo Gen di Quan Zai Dao Jiao": Dao Jiao Zhe Xue Lun Gao Zhi Er.Gang Li - 2008 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Jun Shi Si Kao Lu: Dui Wo Jun Zhi Jun Fang Lüe He Zuo Zhan Yi Shu de Hui Gu Yu Tan Tao.Desheng Li - 2007 - Jun Shi Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Jue Xing Zhi Tu =.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Jiao Yu Xue Yan Jiu de Jia Zhi Sheng Cheng.Runzhou Li - 2010 - Shanxi Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Jia Zhi Yu Xing Qu: Peili Jia Zhi Ben Zhi Lun Yan Jiu.Jiangling Li - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Kai Qi Zhong Yi Zhi Men: Yun Qi Xue Dao Lun.Yangbo Li - 2006 - Xiang Ying Wen Hua.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Min Zu Xing Yu Shi Dai Xing: Xian Dai Xin Ru Xue Yu Hou Xian Dai Zhu Yi Bi Jiao Yan Jiu.Xianghai Li - 2005 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Min Zhu Yu Jin Dai Zhongguo =.Huaxing Li - 2006 - Shanghai She Hui Ke Xue Yuan Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Qin Han Zhi Ji de Ru Jia Si Xiang.Guojuan Li - 2011 - Wen Hui Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Ru Jia Shi Ye Xia de Zheng Zhi Si Xiang.Minghui Li - 2005 - Beijing da Xue Chu Ban She.
 41. Ru Xue Yu Zhongguo Zheng Zhi.Yujie Li - 2008 - Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Sheng Huo Jia Zhi Lun =.Wenge Li - 2005 - Yunnan Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Sheng Si Zhi Hui: Dao Jia Sheng Ming Guan Yan Jiu.Xia Li - 2004 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Wu Huan Xing Yi: Ren Lei Ji Jiang You Wu Zhi Shi Dai Zhuan Yi Dao Xin Ling Shi Dai de da Qu Shi.Qianqi Li - 2010 - Bai Xiang Wen Hua Shi Ye You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Xi Bu di Yu Wen Hua Xin Tai Yu Min Zu Shen Mei Jing Shen.Tiandao Li - 2010 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Xing Fa de Jia Zhi Ti Xi Ji Qi Qu Xiang =.Baozhong Li - 2010 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Xunzi Zhi Ming Xue Xi Lun.Zhexian Li - 2005 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Yuan Rong Zhi Si: Ru Dao Fo Ji Qi Guan Xi Yan Jiu.Xia Li - 2005 - Anhui da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Zhongguo Mei Xue Zhi Ya Su Jing Shen.Tiandao Li - 2004 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000