Order:
 1.  11
  The Impact of Neighborhood Environment on Women’s Willingness to Have a Second Child in China.Hongsheng Chen, Xingping Wang, Zhigang Li & Zhenjun Zhu - 2019 - Inquiry: The Journal of Health Care Organization, Provision, and Financing 56:004695801983323.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Stochastic Block-Coordinate Gradient Projection Algorithms for Submodular Maximization.Zhigang Li, Mingchuan Zhang, Junlong Zhu, Ruijuan Zheng, Qikun Zhang & Qingtao Wu - 2018 - Complexity 2018:1-11.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Cong Li Shi Zhong Ti Qu Zhi Hui.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2005 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Jue Xing Zhi Tu =.Zhigang Li & Dawen Feng (eds.) - 2010 - Ba Shu Shu She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark