Results for 'Zizek Slavoj'

998 found
Order:
 1. Slavoj Žižek čili slast z paradoxu.Slavoj ŽiŽek - 2008 - Filosoficky Casopis 56:936-942.
  [Slavoj Žižek or the pleasure of paradox].
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  9
  ... I Will Move the Underground: Slavoj Zizek on Udi Aloni's Forgiveness.Slavoj Zizek - unknown
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3.  39
  Interview - Slavoj Žižek.Slavoj Žižek - 2008 - The Philosophers' Magazine 40 (40):61-63.
 4.  5
  Interview: Slavoj Zizek.Anja Steinbauer & Slavoj Zizek - 2017 - Philosophy Now 122:22-25.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  4
  Interview - Slavoj Žižek.Slavoj Žižek - 2008 - The Philosophers' Magazine 40:61-63.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Interview: Slavoj Žižek and Renata Salecl: Lacan in Slovenia.Peter Dews, Peter Osborne, Renata Salecl & Slavoj Žižek - 1991 - Radical Philosophy 58.
 7. Conversations with Zizek.Slavoj Žižek - 2004
  In this new book, Slavoj Žižek and Glyn Daly engage in a series of entertaining conversations which illustrate the originality of Žižek’s thinking on psychoanalysis, philosophy, multiculturalism, popular/cyber culture, totalitarianism, ethics and politics. An excellent introduction to one of the most engaging and controversial cultural theorists writing today. Žižek is a Slovenian sociologist who trained as a Lacanian and uses Lacan to analyse popular culture and politics. Illustrates the originality of Žižek’s thinking on psychoanalysis, philosophy, multi-culturalism, popular/cyber culture, totalitarianism, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 8. Conversations with Zizek.Slavoj Žižek & Glyn Daly - 2003 - Polity.
  In this new book, Slavoj Žižek and Glyn Daly engage in a series of entertaining conversations which illustrate the originality of Žižek’s thinking on psychoanalysis, philosophy, multiculturalism, popular/cyber culture, totalitarianism, ethics and politics. An excellent introduction to one of the most engaging and controversial cultural theorists writing today. Žižek is a Slovenian sociologist who trained as a Lacanian and uses Lacan to analyse popular culture and politics. Illustrates the originality of Žižek’s thinking on psychoanalysis, philosophy, multi-culturalism, popular/cyber culture, totalitarianism, (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Interview with Salvoj Žižek and Renata Salecl.Slavoj Žižek - 1991 - Radical Philosophy 58:25-31.
 10. Chiński padół łez.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Jak opisać współczesne Chiny? Gdzie szukać analogii dla ich dzisiejszego dynamicznego rozwoju? W komentarzach często powraca teza, że Państwo Środka wybrało własną, absolutnie unikalną drogę rozwoju. Inni wskazują na podobieństwa z ewolucją kapitalizmu w Europie Zachodniej - Chiny miałyby teraz przechodzić jej najbardziej brutalną XIX-wieczną fazę. Dopiero w przyszłości "naturalną" koleją rzeczy zapanuje tam demokracja i upowszechnią się instytucje państwa opiekuńczego. Slavoj Žižek proponuje jeszcze inną interpretację - błyskotliwą i pełną paradoksów. Być może rzeczywiście Chiny odtwarzają pewną fazę rozwoju (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Conversations with Zizek.Slavoj Žižek & Glyn Daly - 2003 - Polity.
 12. Europa bez konstytucji.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slavoj Žižek twierdzi, że odrzucenie traktatu konstytucyjnego i kryzys UE w jej dotychczasowym - postpolitycznym i technokratycznym - kształcie otwiera pole dla realizacji bardziej radykalnego politycznego projektu. On sam opowiada się za wizją Europy jako wyrazistej alternatywy dla amerykańskiej wersji globalizacji. Pisze: "Trzeci Świat nie potrafi stawić dostatecznie silnego oporu wobec ideologii amerykańskiego snu; w obecnej konstelacji dokonać tego może tylko Europa. Dlatego prawdziwą opozycją nie jest dziś przeciwstawienie pierwszego i Trzeciego Świata, lecz konflikt między całym światem pierwszym i (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Geje w Iraku.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slavoj Žižek, recenzując oscarowego wielkiego przegranego "Tajemnicę Brokeback Mountain", zauważa, że jest to film "prawdziwie eskapistyczny", abstrahujący od współczesnego kontekstu i skupiający się na dawno już rozwiązanych problemach. Przy okazji - kierując się psychoanalitycznymi intuicjami - zwraca uwagę, w jak istotnym stopniu propagowany dziś oficjalnie przez administrację Busha etos chrześcijańskiego wojownika opiera się na wypartych treściach homoerotycznych.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Žižek's Jokes: (Did You Hear the One About Hegel and Negation?).Slavoj Žižek - 2013 - MIT Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Komputerowa iluzja demokracji.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Naiwni wielbiciele internetowej nieskrępowanej komunikacji zapominają, jak wiele napięć i potencjalnych niebezpieczeństw kryje ona w sobie - twierdzi Slavoj Žižek. Siedząc przed ekranem komputera, mogę dawać upust rzeczywistym pragnieniom, będąc jednocześnie niewidocznym, ukrytym za maską. Ten rozdźwięk między rzeczywistością a pozorem, traktowany jako czysta zabawa, może w istocie prowadzić do całkiem realnej przemocy i zbrodni.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Kariera żywych trupów.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Z punktu widzenia społecznej moralności bardziej szkodliwe jest nie samo stosowanie tortur, lecz próba publicznego uzasadnienia ich stosowania - twierdzi Slavoj Žižek. Przyznanie się władz amerykańskich do używania tortur oraz dyskusja nad tym, czy włączyć tortury do repertuaru legalnych środków wymuszania zeznań, oznaczają, że podajemy w wątpliwość coś, co dotąd było nienaruszalną zasadą i cofamy się mentalnie o kilka stuleci. "Największymi ofiarami publicznego przyznania się przez państwo do stosowania tortur jesteśmy my wszyscy, społeczeństwo, które zostało o tym poinformowane. Większość (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Lenin zastrzelony na Dworcu Finlandzkim – o alternatywnych wersjach historii buntowników.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slavoj Žižek analizuje modny gatunek pisarstwa, który polega na spekulacjach dotyczących alternatywnych wersji historii. Žižek ubolewa, że gatunek ten został zawłaszczony przez autorów o poglądach konserwatywnych i najczęściej służy do ukazywania czytelnikom spustoszeń, jakich dokonały rozmaite rewolucje. W rzeczywistości - na przekór obiegowemu poglądowi łączącemu marksizm z hasłem "dziejowej konieczności" - koncepcja "alternatywnej wersji historii" jest fundamentem niektórych nurtów myśli lewicowej. Žižek przekonuje, że u wybitnych myślicieli związanych z marksizmem, takich jak Walter Benjamin, temporalny schemat ludzkiej egzystencji przypomina schemat (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Marzenia na podsłuchu.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Na czym polega zło zawarte w komunizmie? Jaka jest natura komunistycznego zniewolenia? Próbując odpowiedzieć na te pytania, Slavoj Žižek przygląda się dwóm nakręconym niedawno filmom pokazującym działanie komunistycznego systemu w NRD: "Życiu na podsłuchu" oraz "Good bye Lenin!". Żaden z nich nie opisuje zdaniem Žižka adekwatnie tego, na czym polega istota komunizmu. Pierwszy film przedstawia obraz nazbyt łagodny i wyidealizowany - widz może po jego obejrzeniu zadawać sobie pytanie, czy system pozwalający bohaterom na działania, które podejmują , "rzeczywiście był (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Ostatni ludzie to my.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slavoj Žižek zastanawia się nad dzisiejszą kondycją ludzkości. Jego zdaniem mieszkańcy Zachodu przypominają Nietzscheańskich "ostatnich ludzi" - apatycznych, wyzutych z wszelkich autentycznych namiętności i pogrążających się w jałowym hedonizmie. Zachód ma obsesję na punkcie inności, którą jednak jest w stanie zaakceptować tylko pod warunkiem, że upodobni się ona jak najbardziej do niego samego. Frazesom o tolerancji towarzyszy zaostrzanie polityki imigracyjnej, a hasłom "otwartości na innego" - paniczny strach przed wybuchem prawdziwych namiętności. "Innego można tolerować, dopóki jego obecność nie jest (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Obrońcy wiary.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Tym, czego Europa potrzebuje dzisiaj najbardziej, jest chronienie rozsądnego liberalnego ateizmu przed zakusami "obrońców wiary" - twierdzi Slavoj Žižek. Ta ochrona staje się szczególnie istotna w obliczu masowego napływu islamskich imigrantów do państw Unii. Tylko ateizm pozwoli wypracować neutralne ramy, w których będzie możliwe współistnienie różnych religii. Ich wyznawcy - w tym także muzułmanie - muszą jednak przygotować się na to, że będą poddawani "pełnej szacunku, ale nie mniej bezwzględnej" krytyce.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Pięć lat wojny z terrorem.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slavoj Žižek ponawia ważne, choć rzadko stawiane pytanie: czy ogłoszona przez prezydenta Busha wojna z terrorem nie zagraża naszej wolności, czy ze strachu przed nowymi zamachami nie zgodzimy się na pełny nadzór ze strony władz? Słoweński filozof przypomina postać niedawno zmarłego Alfreda Stroessnera, którego autorytarny reżim w Paragwaju lat 60. i 70. "doprowadził logikę stanu wyjątkowego do nieprześcignionej absurdalnej skrajności. Jeśli chodziło o zapisany w konstytucji ustrój, Paragwaj był demokracją parlamentarną gwarantującą wszystkie swobody. Ale ponieważ, jak twierdził Stroessner, wszyscy (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  17
  Living in the End Times.Slavoj Zizek - unknown
  Book synopsis: There should no longer be any doubt: global capitalism is fast approaching its terminal crisis. Slavoj Žižek has identified the four horsemen of this coming apocalypse: the worldwide ecological crisis; imbalances within the economic system; the biogenetic revolution; and exploding social divisions and ruptures. But, he asks, if the end of capitalism seems to many like the end of the world, how is it possible for Western society to face up to the end times? In a major (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   27 citations  
 23. Organs Without Bodies: Deleuze and Consequences.Slavoj Žižek - 2004 - Routledge.
  The latest book by the Slovenian critic Slavoj Zizek takes the work of French philosopher Gilles Deleuze as the beginning of a dazzling inquiry into the realms of radical politics, philosophy, film (Hitchcock, Fight Club ), and psychoanalysis. Of Organs without Bodies Joan Copjec ( Imagine There's No Woman ) has written: "With all his ususal humor and invention, Zizek -- the acknowledged master of the 180 degree turn -- here takes a trip into "enemy" territory to (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   26 citations  
 24. Violence: Six Sideways Reflections.Slavoj Žižek - 2008 - Picador.
  Book synopsis: Philosopher, cultural critic, and agent provocateur Slavoj Žižek constructs a fascinating new framework to look at the forces of violence in our world. Using history, philosophy, books, movies, Lacanian psychiatry, and jokes, Slavoj Žižek examines the ways we perceive and misperceive violence. Drawing from his unique cultural vision, Žižek brings new light to the Paris riots of 2005; he questions the permissiveness of violence in philanthropy; in daring terms, he reflects on the powerful image and determination (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   19 citations  
 25.  41
  On Belief.Slavoj Zizek - 2001 - Routledge.
  What is the basis of belief in an era when globalization, multiculturalism and big business are the new religion? Slavoj Zizek, renowned philosopher and irrepressible cultural critic takes on all comers in this compelling and breathless new book. From 'cyberspace reason' to the paradox that is 'Western Buddhism', _On Belief_ gets behind the contours of the way we normally think about belief, in particular Judaism and Christianity. Holding up the so-called authenticity of religious belief to critical light, (...) draws on psychoanalysis, film and philosophy to reveal in startling fashion that nothing could be worse for believers than their beliefs turning out to be true. (shrink)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   18 citations  
 26.  20
  In Defense of Lost Causes.Slavoj Žižek - 2008 - Verso.
  Book synopsis: In this combative major new work, philosophical sharpshooter Slavoj Zizek looks for the kernel of truth in the totalitarian politics of the past. Examining Heidegger's seduction by fascism and Foucault's flirtation with the Iranian Revolution, he suggests that these were the 'right steps in the wrong direction.' On the revolutionary terror of Robespierre, Mao and the bolsheviks, Zizek argues that while these struggles ended in historic failure and horror, there was a valuable core of idealism (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 27.  14
  Interrogating the Real: [Selected Writings].Slavoj Žižek - 2006 - Continuum.
  Presents collected writings of Slavoj Zizek - one of the world's leading contemporary cultural commentators. Drawing upon a range of his prolific output, the articles here cover psychoanalysis, philosophy and popular culture.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 28. Tarrying with the Negative: Kant, Hegel, and the Critique of Ideology.Slavoj Zizek - 1993 - Duke University Press.
  In the space of barely more than five years, with the publication of four pathbreaking books, Slavoj Žižek has earned the reputation of being one of the most arresting, insightful, and scandalous thinkers in recent memory. Perhaps more than any other single author, his writings have constituted the most compelling evidence available for recognizing Jacques Lacan as the preemient philosopher of our time. In _Tarrying with the Negative_, Žižek challenges the contemporary critique of ideology, and in doing so opens (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 29. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology.Slavoj Zizek, Eric L. Santner & Kenneth Reinhard - 2006 - University of Chicago Press.
  In _Civilization and Its Discontents_, Freud made abundantly clear what he thought about the biblical injunction, first articulated in Leviticus 19:18 and then elaborated in Christian teachings, to love one's neighbor as oneself. "Let us adopt a naive attitude towards it," he proposed, "as though we were hearing it for the first time; we shall be unable then to suppress a feeling of surprise and bewilderment." After the horrors of World War II, the Holocaust, Stalinism, and Yugoslavia, Leviticus 19:18 seems (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 30. The Actuality of Ayn Rand.Slavoj Žižek - 2002 - Journal of Ayn Rand Studies 3 (2):215 - 227.
  Slavoj Žižek argues that Rand's fascination for male figures displaying absolute, unswayable determination of their Will, seems to offer the best imaginable confirmation of Sylvia Plath's famous line, "every woman adores a Fascist." But the properly subversive dimension of Rand's ideological procedure is not to be underestimated: Rand fits into the line of c overconformist' authors who undermine the ruling ideological edifice by their very excessive identification with it. Her over-orthodoxy was directed at capitalism itself; for Rand, the truly (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  44
  Democracy in What State?Giorgio Agamben, Alain Badiou, Daniel Bensaïd, Wendy Brown, Jean-Luc Nancy, Jacques Rancière, Kristin Ross & Slavoj Zizek - 2011 - Columbia University Press.
  "Is it meaningful to call oneself a democrat? And if so, how do you interpret the word?" -/- In responding to this question, eight iconoclastic thinkers prove the rich potential of democracy, along with its critical weaknesses, and reconceive the practice to accommodate new political and cultural realities. Giorgio Agamben traces the tense history of constitutions and their coexistence with various governments. Alain Badiou contrasts current democratic practice with democratic communism. Daniel Bensaid ponders the institutionalization of democracy, while Wendy Brown (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 32. Een passie voor onvrijheid?Slavoj Žižek - 2010 - Nexus 54.
  Het is een illusie te denken dat wij in vrijheid leven: onze ogenschijnlijke keuzevrijheid is juist een vorm van onvrijheid. Doordat wij toegang tot te veel kennis hebben, voelen we ons gedwongen ons over te leveren aan experts en vertegenwoordigers. De populistische reactie hierop is er een van onvrede die, zo laat Slavoj Žižek zien, tot paradoxale opvattingen en situaties leidt.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. The Idea of Communism 2: The New York Conference.Slavoj Žižek - 2013 - Verso.
  The first volume of The Idea of Communism followed the 2009 London conference called in response to Alain Badiou’s ‘communist hypothesis’. This volume brings together papers from the subsequent 2011 New York conference organized by Verso and continues this critical discussion, highlighting the philosophical and political importance of the communist idea, in a world of financial and social turmoil. Contributors include Alain Badiou, Etienne Balibar, Bruno Bosteels, Susan Buck-Morss, Jodi Dean, Adrian Johnston, François Nicolas, Frank Ruda, Emmanuel Terray and (...) Žižek. (shrink)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. The Privatization of Hope: Ernst Bloch and the Future of Utopia, Sic 8.Peter Thompson & Slavoj Zizek (eds.) - 2013 - Duke University Press.
  The concept of hope is central to the work of the German philosopher Ernst Bloch, especially in his magnum opus, _The Principle of Hope_. The "speculative materialism" that he first developed in the 1930s asserts a commitment to humanity's potential that continued through his later work. In _The Privatization of Hope_, leading thinkers in utopian studies explore the insights that Bloch's ideas provide in understanding the present. Mired in the excesses and disaffections of contemporary capitalist society, hope in the Blochian (...)
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Cogito and the Unconscious.Slavoj Zizek (ed.) - 1998
  The Cartesian cogito—the principle articulated by Descartes that "I think, therefore I am"—is often hailed as the precursor of modern science. At the same time, the cogito's agent, the ego, is sometimes feared as the agency of manipulative domination responsible for all present woes, from patriarchal oppression to ecological catastrophes. Without psychoanalyzing philosophy, _Cogito and the Unconscious_ explores the vicissitudes of the cogito and shows that psychoanalyses can render visible a constitutive madness within modern philosophy, the point at which "I (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Cogito and the Unconscious: Sic 2.Slavoj Zizek (ed.) - 1998 - Duke University Press.
  The Cartesian cogito—the principle articulated by Descartes that "I think, therefore I am"—is often hailed as the precursor of modern science. At the same time, the cogito's agent, the ego, is sometimes feared as the agency of manipulative domination responsible for all present woes, from patriarchal oppression to ecological catastrophes. Without psychoanalyzing philosophy, _Cogito and the Unconscious_ explores the vicissitudes of the cogito and shows that psychoanalyses can render visible a constitutive madness within modern philosophy, the point at which "I (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Geloof.Slavoj Zizek - 2002 - Routledge.
  Hoe kunnen we nog geloven en regels hebben in dit postmoderne tijdperk waarin naar verluidt niets is om in te geloven en geen regels zijn. De beroemde filosoof en onstuitbaar cultuurcriticus Slavoj Zizek daagt iedereen uit in dit overtuigende en adembenemende nieuwe boek. In Geloof , dat van 'cyberspace-denken' tot de paradox van het 'westerse boeddhisme' gaat, legt Zizek de vooronderstellingen bloot achter de manier waarop we gewoonlijk over geloof denken, met name in judaïsme en christendom. Door (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. The Most Sublime Hysteric: Hegel with Lacan.Slavoj Zizek - 2014 - Polity.
  What do we know about Hegel? What do we know about Marx? What do we know about democracy and totalitarianism? Communism and psychoanalysis? What do we know that isn't a platitude that we've heard a thousand times - or a self-satisfied certainty? Through his brilliant reading of Hegel, Slavoj Zizek - one of the most provocative and widely-read thinkers of our time - upends our traditional understanding, dynamites every cliché and undermines every conviction in order to clear the (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. The Neighbor: Three Inquiries in Political Theology, with a New Preface.Slavoj Zizek, Eric L. Santner & Kenneth Reinhard - 2013 - University of Chicago Press.
  In _Civilization and Its Discontents_, Freud made abundantly clear what he thought about the biblical injunction, first articulated in Leviticus 19:18 and then elaborated in Christian teachings, to love one's neighbor as oneself. “Let us adopt a naive attitude towards it,” he proposed, “as though we were hearing it for the first time; we shall be unable then to suppress a feeling of surprise and bewilderment.” After the horrors of World War II, the Holocaust, and Stalinism, Leviticus 19:18 seems even (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Badiou: Notes From an Ongoing Debate.Slavoj Žižek - 2007 - International Journal of Žižek Studies 1 (2).
  In this exclusive article to IJŽS Žižek provides a critical account of Badiou's notion of the event.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 41. An Answer to Todays Crisis: A Leninist View.Slavoj Zizek - 2014 - Crisis and Critique 3:12-39.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Cios w imperium?Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Tekst Žižka zawiera analizę argumentów Antonia Negriego i Michaela Hardta przede wszystkim z punktu widzenia ich związków z teorią Marksa. Autorzy przenoszą Marksowską fascynację XIX-wiecznym kapitalizmem przemysłowym, w którym "wszystko, co stałe, wyparowuje", na dzisiejszy "wirtualny" kapitalizm, całkowicie już oderwany od materialnej rzeczywistości. I, dodaje Žižek, popełniają ten sam błąd co Marks, upatrując w sprzeczności między energią kapitalizmu a jego logiką zawłaszczania źródła nowego, bardziej sprawiedliwego porządku, w którym twórcza energia będzie służyć wszystkim. Tymczasem likwidacja sprzeczności spowoduje raczej utratę energii (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Zemsta światowych finansów.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2.
  Slawoj Žižek jest filozofem raczej nietypowym. W swej radykalnej krytyce globalnego kapitalizmu posługuje się argumentami, które zaszokowałyby niejednego polskiego lewicowca. Analizując np. najnowszy odcinek kultowego cyklu SF "Gwiezdne wojny" , Žižek krytykuje odrzucenie przez globalny kapitalizm "judeochrześcijańskiej nadbudowy ideologicznej". W przeciwieństwie do judeochrześcijaństwa proponowany nam, nie tylko w filmie Lucasa, "kapitalistyczny New Age" banalizuje zło i odbiera motywację do etycznego oraz politycznego zaangażowania. Zdaniem Žižka, "taki buddyzm-taoizm może funkcjonować jako ideologiczne dopełnienie liberalnej globalizacji: pozwala nam w niej uczestniczyć przy zachowaniu (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  57
  Less Than Nothing: Hegel and the Shadow of Dialectical Materialism.Slavoj Žižek - 2012 - Verso.
  In Less Than Nothing, the pinnacle publication of a distinguished career, Slavoj i ek argues that it is imperative that we not simply return to Hegel but that we repeat and exceed his triumphs, overcoming his limitations by being even more ...
 45.  44
  The Ticklish Subject: The Absent Centre of Political Ontology.Slavoj Žižek - 1999 - Verso.
  With his characteristic wit, Zizek addresses the burning question of how to reformulate a leftist project in an era of global capitalism and liberal-democratic ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   42 citations  
 46.  19
  Hegel with Beckett: The Persistence of Abstraction.Slavoj Žižek - 2019 - International Journal of Žižek Studies 13 (1).
  Fredric Jameson is best known for applying to social and cultural life the motto: historicize every phenomenon, locate it in its concrete historical totality. What I want to do in this brief reflection is to elaborate a properly dialectical reading of this motto, a reading which recognizes abstraction itself as a concrete historical power. What Marxism calls.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Why Heidegger Made the Right Step in 1933.Slavoj Zizek - 2007 - International Journal of Žižek Studies 1 (4).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48.  18
  Some Bewildered Clarifications.Slavoj Žižek - 2013 - International Journal of Žižek Studies 7 (2).
 49. Language, Violence and Non-Violence.Slavoj Žižek - 2008 - International Journal of Žižek Studies 2 (3).
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  30
  Multiculturalism, the Reality of an Illusion.Slavoj Zizek - unknown
  In a critical reading of my plenary talk at the Law and Critique Conference in 2007, Sara Ahmed challenges my claim that it is an “empirical fact” that liberal multiculturalism is hegemonic. Her first step is to emphasize the distinction between the semblance of hegemony and actual hegemony: Hegemony is not really reducible to facts as it involves semblance, fantasy and illusion, being a question of how things appear and the gap between appearance and how bodies are distributed. To read (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 998