Results for 'Zolt��n N��dasdy'

1000+ found
Order:
 1.  14
  Overlooking the Resources of Functionalism?ZoltÁ Jakab & N. - 1999 - Behavioral and Brain Sciences 22 (6):957-957.
 2.  3
  De Zolt’s Postulate: An Abstract Approach.Eduardo N. Giovannini, Edward H. Haeusler, Abel Lassalle-Casanave & Paulo A. S. Veloso - 2022 - Review of Symbolic Logic 15 (1):197-224.
  A theory of magnitudes involves criteria for their equivalence, comparison and addition. In this article we examine these aspects from an abstract viewpoint, by focusing on the so-called De Zolt’s postulate in the theory of equivalence of plane polygons. We formulate an abstract version of this postulate and derive it from some selected principles for magnitudes. We also formulate and derive an abstract version of Euclid’s Common Notion 5, and analyze its logical relation to the former proposition. These results prove (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 3.  2
  From Magnitudes to Geometry and Back: De Zolt's Postulate.Eduardo N. Giovannini & Abel Lassalle-Casanave - 2022 - Wiley: Theoria 88 (3):629-652.
  Theoria, Volume 88, Issue 3, Page 629-652, June 2022.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  1
  From Magnitudes to Geometry and Back: De Zolt's Postulate.Eduardo N. Giovannini & Abel Lassalle-Casanave - 2022 - Wiley: Theoria 88 (3):629-652.
  Theoria, Volume 88, Issue 3, Page 629-652, June 2022.
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  14
  De la Práctica Euclidiana a la Práctica Hilbertiana: Las Teorías Del Área Plana.Eduardo N. Giovannini, Abel Lassalle Casanave & Paulo A. S. Veloso - 2017 - Revista Portuguesa de Filosofia 73 (3-4):1263-1294.
  This paper analyzes the theory of area developed by Euclid in the Elements and its modern reinterpretation in Hilbert’s influential monograph Foundations of Geometry. Particular attention is bestowed upon the role that two specific principles play in these theories, namely the famous common notion 5 and the geometrical proposition known as De Zolt’s postulate. On the one hand, we argue that an adequate elucidation of how these two principles are conceptually related in the theories of Euclid and Hilbert is highly (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 6.  4
  On Comparison, Equivalence and Addition of Magnitudes.Paulo A. Veloso, Abel Lassalle-Casanave & Eduardo N. Giovannini - 2019 - Principia: An International Journal of Epistemology 23 (2):153-173.
  A theory of magnitudes involves criteria for their comparison, equivalence and addition. We examine these aspects from an abstract viewpoint, stressing independence and definability. These considerations are triggered by the so-called De Zolt’s principle in the theory of equivalence of plane polygons.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Thirteen Pages on Intellectual Property, with Special Reference to a Doubtful Doctrine of J.S. Mill [in His Principles of Political Economy] by One of His Pupils [Signing Himself N.N.]. [REVIEW]N. N. & John Stuart Mill - 1876
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Spinoza’nın Dil Kuramı: Eleştiriden Pratiğe.Alber Erol Nahum - 2021 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 8 (2):16-35.
  Bu makalede Spinoza’nın dil eleştirisinin ve çözümlemesinin tartışılması amaçlanmaktadır. Bilindiği gibi, Spinoza, İbranice hakkında yarım kalmış bir dilbilgisi kitabı kaleme almış olsa da, bugün dil felsefesi diye adlandırılan alanda bir yapıt vermiş değildir. Bununla birlikte, dil konusunun, anlama yetisinin düzeltilmesinin önemli ayaklarından biri olması ölçüsünde, Spinoza açısından, felsefi uslamlama için bir propedötik işlevi gördüğü söylenebilir. Hatta Spinoza’ya göre, kendisinden önce gelen bazı filozofların doğanın ortak düzenini ve zorunlu nedenselliğini kavrayamamış olmasının nedeni, tam da fikirlerin ve şeylerin bağlantı ve düzenlerini izlemek (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Kur’'n ve Hadiserde Fıtrat Kavramının Anlamı Üzerine.Muhammet Ali Teki̇n - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1441-1490.
  Kavramlar doğru anlamlandırılmadığı takdirde meselelerin anlaşılması noktasında yanlış sonuçlara varmanın kaçınılmaz olduğu bir hakikattir. Fıtrat kavramı bu manada insanın neliği bağlamında başat kavram olarak her daim farklı değerlendirmelere konu olmuştur. İnsanın, gerek kendisini var eden Allah ile olan ilişkisi gerekse hemcinsleriyle ve içerisinde yaşadığı âlemle ilişkisi çerçevesinde bu kavramın anlam alanının tespiti yine ait olduğu dünya üzerinden yapıldığı zaman konu hakkında doğru sonuçların elde edilmesine imkân tanıyacaktır. Kur’ân ve hadislerde yerini bulan fıtrat kavramının anlam alanına yönelik çalışmaların bu alanlarda derinlemesine (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  43
  Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kişisel Ve Aile Özellikleri İle Öğrenim Gördükleri P.Mehmet Gülteki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1163-1163.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sanatçının Yaratımından Açılan Farklı Sahneler: Aristoteles’ten Platon’a “Tragedya” Ekseninde Bir Geri Dönüş.Ayşe Gül Çivgin & Ümit Öztürk - 2022 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 9 (1):17-32.
  Bu çalışma, Aristoteles ve Platon özelinde, “poiēsis” fiilinin iki farklı tarzda kavramsallaştırmasından doğan yapıca uzlaşmaz iki “tragedya” anlayışını irdeleme amacı taşımaktadır. Bunun için, Peri Poiētikēs Tekhnēs ile Politeia metinleri yol gösterici olarak seçilmiştir. Tartışmamızı “mimēsis” bağlamına yerleştirerek, bir yandan “poiēsis” etkinliğine diğer yandan ise “poiēsis” etkinliğinin gerçekleştiricisi olan “poiētēs”e yönelip, bu kavramların bahsedilen iki filozofun “sanat” ve “felsefe” kavrayışlarındaki yerini açmayı deniyoruz. Bu denemeyi ise tragedya bağlamında karşımıza çıkan fâil, fiil, münfâil hâl ve seyirci mefhumları üzerinden derinleştirmeye çalışıyoruz. Böylece, sunduğumuz (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  7
  İtalya'nın Habeşistan'ı İşgalinin Akbaba Dergisindeki Yansımaları.Fatih Keski̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 4):659-659.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  73
  Etkileşimci Metafor Kuramının Eleştirisi.Alper Yavuz - 2019 - Kilikya Felsefe Dergisi / Cilicia Journal of Philosophy 1 (1):1-14.
  Öz: Bu yazıda Elisabeth Camp'in metafor kuramını eleştireceğim. Bu kurama göre metaforik anlam metaforik olarak kullanılan terimin işaret ettiği şeyin karakterizasyonunun bir başka şeyin karakterizasyonu ile etkileşimi yoluyla ortaya çıkar. Bu etkileşim beraberinde metaforun önemli bilişsel özelliklerinden biri olan olarak-görme etkisini zorunlu olarak getirir. Ben bu kuramın açıklamaya çalıştığı dilsel olguyu gereksiz yere karmaşıklaştırdığını savunacağım. Söz konusu olgu etkileşime gerek olmadan da açıklanabilir. Camp'in tersine, olarak-görme etkisinin metafor için özsel olmadığını savunacağım. Bunların yanı sıra Camp'in metafor kuramının kimi değillenmiş metafor (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  16
  Sanatsal Yarışmalarının Görsel Sanatlar Eğitimi Açısından Öğrenc.Levent Merci̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 8):203-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  1
  Filosofii͡a N.N. Strakhova: Opyt Intellektualʹnoĭ Biografii: Monografii͡a.N. V. Snetova - 2010
  Монография представляет собой исследование философских взглядов одного из представителей второй половины XIX века, мыслителя, публициста, литературного критика, переводчика, издателя, Н. Н. Страхова.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Cogitata Metaphysica’Nın II. Kısmı Ve Spınoza’Nın Sıfat Teorisi Açısından Önemi.Yakup Kalın - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  19
  Kelime Gruplarının Türkiye Kamuoyundaki Yansımaları.Ali Taşteki̇n - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):1949-1949.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  16
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  18
  İyi Kavramının Tanımı Yapılabilir mi? J. S. Mill’in Kanıtlaması ve G. E. Moore’un Doğalcı Yanılgı Eleştirisi.Metin Aydın - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:1139-1160.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  9
  Zihin Engelliler Öğretmenliği Adaylarının Uygulamada Karşılaştığı Problemlere İlişkin Görüş Ve Öneri.Serpil Alpteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):127-127.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  1
  Early Modern Philosophy of Religion: The History of Western Philosophy of Religion Volume 3.G. Oppy, N. Trakakis, Graham Oppy & N. N. Trakakis (eds.) - 2013 - Durham: Acumen Publishing.
  The History of Western Philosophy of Religion brings together an international team of over 100 leading scholars to provide authoritative exposition of how history's most important philosophical thinkers - from antiquity to the present day - have sought to analyse the concepts and tenets central to Western religious belief, especially Christianity. Divided chronologically into five volumes, The History of Western Philosophy of Religion is designed to be accessible to a wide range of readers, from the scholar looking for original insight (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Husserl: Saf Ben, Başkasının Beni Ve Kurulum.Fahrettin Taşkın - forthcoming - Beytulhikme An International Journal of Philosophy.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  COVID-19 Pandemi Sürecinde Uzaktan Eğitim: İlahiyat/İslami İlimler Fakülteleri Öğretim Elemanlarının Görüşleri.Fatma Kurtteki̇n - 2022 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 8 (1):31-60.
  Pandemi süreciyle birlikte hızlı ve ani şekilde uygulanmaya başlayan uzaktan eğitime dair değerlendirmenin yapılabilmesinde eğitim sisteminin sac ayaklarından biri olan öğreticinin rolü ve tutumu ehemmiyet arz etmektedir. Bu amaçla çalışmada yüksek din öğretiminde uzaktan eğitimin etkileri, öğretim elemanlarının perspektifinden mercek altına alınmıştır. İlâhiyat/İslami ilimler fakültesinde görev yapan 134 öğretim elemanı araştırmaya katılmıştır. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden betimsel nitelikli tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmanın verileri demografik bilgiler yanında 5’li Likert tarzında 40 maddeden oluşan anket formu ile toplanmıştır. SPSS 26 programıyla analizler betimsel (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  13
  Öğretmen Adaylarının Türk Dilinin Sorunları Üzerine Düşünceleri: Bir Durum Çalışması.Esin Yağmur Şahi̇n - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2557-2557.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  16
  On Jewish Learning.Franz Rosenzweig & N. N. Glatzer - 2002 - University of Wisconsin Press.
  On Jewish Learning collects essays, speeches, and letters that express Rosenzweig's desire to reconnect the profound truths of Judaism with the lives of ordinary people.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   7 citations  
 26.  4
  The History of Western Philosophy of Religion, Five Volume Set: V.1 Ancient Philosophy and Religion: V.2 Medieval Philosophy and Religion: V.3 Early Modern Philosophy and Religion: V.4 Nineteenth-Century Philosophy and Religion: V.5 Twentieth-Century Philosophy and Religion. [REVIEW]Graham Oppy & N. N. Trakakis - 2009 - Routledge.
  'The History of Western Philosophy of Religion' brings together an international team of over 100 leading scholars to provide authoritative exposition of how history's most important philosophical thinkers - from antiquity to the present day - have sought to analyse the concepts and tenets central to Western religious belief, especially Christianity. Divided chronologically into five volumes, 'The History of Western Philosophy of Religion' is designed to be accessible to a wide range of readers, from the scholar looking for original insight (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  İkili Güven Kavramının Birbirine Rakip İki Örgüt Üzerinden İncelenmesi.Taşkın Kiliç - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 14):471-471.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  33
  ABD'nin Anasınıfı Ve İlköğretim Birinci Sınıf Okuma Kitaplarının Kelime Öğretimi Açısından İncelenme.Yalçın Bay - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 12):17-17.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  26
  ‘And Therefore I Hasten to Return My Ticket’: Anti-theodicy Radicalised.N. N. Trakakis - 2021 - Sophia 60 (3):699-720.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30.  17
  In Search of Good Care: The Methodology of Phenomenological, Theory-Oriented ‘N=N Case Studies’ in Empirically Grounded Ethics of Care.Guus Timmerman, Andries Baart & Frans Vosman - 2019 - Medicine, Health Care and Philosophy 22 (4):573-582.
  This paper proposes a new perspective on the methodology of qualitative inquiry in ethics, especially the interaction between empirical work and theory development, and introduces standards to evaluate the quality of this inquiry and its findings. The kind of qualitative inquiry the authors are proposing brings to light what participants in practices of care and welfare do and refrain from doing, and what they undergo, in order to offer ‘stepping stones’, political-ethical insights that originate in the practice studied and enable (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 31.  12
  II. Meşrutiyet Döneminde Çocuklar İçin Yazılmış ʻAmelī I҆lmiḥal Ders Kita-bının Din Eğitimi Açısından Değerlendirilmesi.Halise Kader Zengi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi:311-330.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  10
  Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Kitaplarının Öğrencilerin Gelişimsel Düzeyine Uygu.Meral Meti̇n Göksu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 3):1753-1753.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  How We Became Posthuman: Virtual Bodies in Cybernetics, Literature, and Informatics.N. Katherine Hayles - 1999 - University of Chicago Press.
  In this age of DNA computers and artificial intelligence, information is becoming disembodied even as the "bodies" that once carried it vanish into virtuality. While some marvel at these changes, envisioning consciousness downloaded into a computer or humans "beamed" _Star Trek_-style, others view them with horror, seeing monsters brooding in the machines. In _How We Became Posthuman,_ N. Katherine Hayles separates hype from fact, investigating the fate of embodiment in an information age. Hayles relates three interwoven stories: how information lost (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   139 citations  
 34.  37
  Geleneksel Dönemden Post-Modern Döneme Beden Anlayışının Değişimi.Ferhat Teki̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1153-1153.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  8
  Tanrı’nın Tekliğine Dair Tartışmalar.Nazif Muhtaroğlu - 2020 - Tasavvur - Tekirdag Theology Journal 6 (2):1153-1164.
  Tanrı’nın varlığına dair getirilen argümanlar, başarılı kabul edildiği taktirde en az bir tanrının var olduğu gösterir. Acaba kanıtların gösterdiği özelliklere sahip başka tanrılar da var mıdır? Bu sorun, Tanrı’nın tekliği problemi olarak bilinir ve özellikle orta çağ felsefesinde detaylı olarak tartışılmıştır. İslam kelamcılarının bu bağlamda Tanrı’nın tekliğini göstermek için verdikleri en önemli argümanlardan biri de “burhân-ı temânü”dür. Burhân-ı temânünün modal versiyonuna göre, her mümkün duruma gücü yeten ve iradesinde özgür iki tanrının iradeleri mümkün bir durumda çelişkiye yol açar. Dolayısıyla bu (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. N, N-DIMETHYLTRYPTAMINE AND BIOLOGICAL REDUCTIVE ACCOUNTS FOR RELIGIOUS AND SPIRITUAL EXPERIENCES.Shaun Smith - forthcoming - Liberty University Digital Commons.
  There is unquestionably a plethora of details and mysteries regarding the mind and the body. However, with the advent of psychopharmacology (the study of how psychedelics inform or alter brain states) there are more issues at hand. Do psychedelics allow us to access deeper areas of our consciousness? Are we having a spiritual experience under the influence of psychedelics? Dr. Rick Strassman does not want to continue asking these rather conspiratorial-like questions. Instead, Dr. Strassman believes that there is one special, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Seyyid Muhammed Ali Rıza’nın Gencü’l-Esr'r’ındaki Cennet Tasviri.Duygu Kayalik Şahi̇n - forthcoming - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi.
  Türk İslam Edebiyatında, dinî-tasavvufî muhtevalı çok sayıda telif veya tercüme nasihatname kaleme alınmıştır. İslam kültürü ve klasik Türk edebiyatı dairesinde manzum ya da mensur formda yazılan bu eserlerde İslam inanç ve ibadet esasları hakkında bilgiler verilmiş; insanların ahlaklı, imanlı, dinin emir ve yasaklarına riayet eden, Hz. Peygamber’in hadislerini önceleyen, yardımsever ve hoşgörülü bir birey olmaları öğütlenmiştir. Bu nasihatnamelerden biri, farklı nazım türleri ve şekillerinden oluşan manzumelerin vasıta beyitleriyle birbirine bağlandığı Gencü’l-Esrâr’dır. Sufi geleneğin bir halkası olan müellif Gaziantepli Seyyid Muhammed Ali (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  8
  Geçmişten Günümüze Din Eğitiminin Muhtevasının Değişimi Üzerine Bir Değerlendirm.Safiye Kesgi̇n - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 17):331-331.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  12
  Ardahan İlinin Tubitak Projelerine Katılmama Nedenleri Ve Öğrencilerin Araştırma Kaygılarının Sosyo-.Alptürk Akçölteki̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):41-41.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Antitheodicy.N. N. Trakakis - 2013 - In Justin McBrayer & Daniel Howard-Snyder (eds.), The Blackwell Companion to the Problem of Evil. Wiley-Blackwell. pp. 363--376.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 41. The Faculty and the National Working Group for the Clinical Ethics Credentialing Project (2009). Charting the Future: Credentialing, Privileging, Quality, and Evaluation in Clinical Ethics Consultation.N. N. Dubler, M. P. Webber & D. M. Swiderski - 2009 - Hastings Center Report 39 (6):23-33.
 42.  10
  N.N. Moiseev and V.S. Stepin : Two Prophets in Their Own Country.V. A. Lektorsky - 2019 - Russian Journal of Philosophical Sciences 62 (4):58-62.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 43.  37
  Deus Loci: The Place of God and the God of Place in Philosophy and Theology. [REVIEW]N. N. Trakakis - 2013 - Sophia 52 (2):315-333.
 44.  6
  Göktürk Kitabelerinde Türk Dini İnancının İzleri.Serkan Deri̇n - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 9):465-465.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Interreligious Philosophical Dialogues: Volume 1.Graham Oppy & N. N. Trakakis - 2017 - Routledge.
  Interreligious Philosophical Dialogues, volume 1, provides a unique approach to the philosophy of religion, embracing a range of religious faiths and spiritualities. This volume brings together five leading scholars and philosophers of religion, who engage in friendly but rigorous cross-cultural philosophical dialogue. Each participant in the dialogue, as a member of a particular faith tradition, is invited to explore and explain their core religious commitments, and how these commitments figure in their lived experience and in their relations to other religions (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  43
  The Art of the Chart Note in Clinical Ethics Consultation and Bioethics Mediation: Conveying Information That Can Be Understood and Evaluated.N. N. Dubler - 2013 - Journal of Clinical Ethics 24 (2):148-155.
  Unlike bioethics mediators who are employed by healthcare organizations as outside consultants, mediators who are embedded in an institution must be authorized to chronicle a clinical ethics consultation or a mediation in a patient’s medical chart. This is an important privilege, as the chart is a legal document. In this article I discuss this important part of a bioethics mediator’s tool kit in my presentation of a case illustrating how bioethics mediation may proceed, and what this approach using both bioethics (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 47.  1
  A Companion to Philosophy in Australia and New Zealand.Graham Trakakis, N. N., Oppy (ed.) - 2010 - Monash University Publishing.
  "Philosophy in Australia and New Zealand has been experiencing, for some time now, something of a 'golden age'. This is not to overlook, however, the rich philosophical past of Australasia, which - although heavily indebted to overseas trends - has managed to produce much distinctive and highly original work. These developments in the recent and distant past only serve to highlight the importance of documenting Australasia's great contribution to philosophy ... The Companion contains a wide range of encyclopaedia-like entries written (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 48. Against Theodicy: A Response to Peter Forrest.N. N. Trakakis - 2010 - Sophia 49 (1):129-140.
  In responding to Peter Forrest’s defence of ‘tough-minded theodicy’, I point to some problematic features of theodicies of this sort, in particular their commitment to an anthropomorphic conception of God which tends to assimilate the Creator to the creaturely and so diminishes the otherness and mystery of God. This remains the case, I argue, even granted Forrest’s view that God may have a very different kind of morality from the one we mortals are subject to.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 49.  15
  Review Article: On J. N. Mohanty’s Husserl and Frege. [REVIEW]J. N. Findlay - 1984 - Idealistic Studies 14 (3):273-277.
 50.  11
  Belgesel Fotoğrafçılık Tekniğiyle Osmanlı Dönemi Kuş Saraylarının İncelenmesi.Taşkın İnan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):583-583.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000