Results for 'Zong-Wen Wei'

1000+ found
Order:
 1.  2
  Authentic Leadership and Proactive Behavior: The Role of Psychological Capital and Compassion at Work.Yixin Hu, Xiao Wu, Zhaobiao Zong, Yilin Xiao, Phil Maguire, Fangzheng Qu, Jing Wei & Dawei Wang - 2018 - Frontiers in Psychology 9.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 2.  25
  Connecting Patterns Inspire Link Prediction in Complex Networks.Ming-Yang Zhou, Hao Liao, Wen-Man Xiong, Xiang-Yang Wu & Zong-Wen Wei - 2017 - Complexity:1-12.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 3. Zhongguo Wen Hua Jing Shen de Shen Mei Wei Du: Zong Baihua Mei Xue Si Xiang Jian Lun = Zhongguo Wenhua Jingshen de Shenmei Weidu.Jihua Hu - 2009 - Beijing da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Yu You Fei You, Yu Wu Fei Wu: Wei Jin Si Xiang Wen Hua Zong Lun.Jianjun Jiang - 2009 - Xin Wen Feng Chu Ban Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Dong Zhongshu Zhen Wen.Wenhua Wei - 2006 - Zhongguo Qing Nian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Zhongguo Si Xiang Shi Fang Fa Lun Wen Xuan Ji.Zhengtong Wei (ed.) - 2009 - Shanghai Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Guan Luo Zhi Jian: Yi Lü Dalin Si Xiang Wei Zhong Xin.Bifang Wen - 2011 - Zhonghua Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Laozi Wen Hua Ji Qi Dang Dai Jia Zhi =.Baoyou Zhao & Shaosheng Wei (eds.) - 2011 - She Hui Ke Xue Wen Xian Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  32
  Monologic and Dialogic Styles of Argumentation: A Bakhtinian Analysis of Academic Debates Between Mainland China and Taiwan.Tzu-Hsiang Yu & Wei-Chun Wen - 2004 - Argumentation 18 (3):369-379.
  This study applies the concept of reported speech advanced by the renowned Russian literary scholar Mikhail Bakhtin to compare the argumentative styles of Mainland China and Taiwan. These societies in question are considered by many scholars as sharing the same argumentative style. The study reports that the Mainland debaters more frequently than the Taiwanese debaters maintained the authenticity of the quotations cited from ancient Confucian sources, whereas Taiwanese debaters paraphrased more frequently. On the other hand, this difference cannot be found (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  4
  Three-Dimensional Effects of Microstructures on Short Fatigue Crack Growth in an Al–Li 8090 Alloy.Wei Wen & Tongguang Zhai - 2011 - Philosophical Magazine 91 (27):3557-3577.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  4
  Cost‐Effectiveness of Granulocyte Colony‐Stimulating Factor Prophylaxis in Chemotherapy‐Induced Febrile Neutropenia Among Breast Cancer and Non‐Hodgkin's Lymphoma Patients Under Taiwan's National Health Insurance System.Tsun‐Jen Wen, Yu‐Wen Wen, Chun‐Ru Chien, Shao‐Chin Chiang, William Wei‐Yuan Hsu, Li‐Jiuan Shen & Fei‐Yuan Hsiao - 2017 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 23 (2):288-293.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Development and Evaluation of Affective Domain Using Student’s Feedback in Entrepreneurial Massive Open Online Courses.Wen-Hsiung Wu, Hao-Yun Kao, Sheng-Hsiu Wu & Chun-Wang Wei - 2019 - Frontiers in Psychology 10.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  22
  Using Vote Cards to Encourage Active Participation and to Improve Critical Appraisal Skills in Evidence‐Based Medicine Journal Clubs.Ka‐Wai Tam, Lung‐Wen Tsai, Chien‐Chih Wu, Po‐Li Wei, Chou‐Fu Wei & Soul‐Chin Chen - 2011 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 17 (4):827-831.
 14.  5
  Neural Dynamics During Resting State: A Functional Magnetic Resonance Imaging Exploration with Reduction and Visualization.Wei Li, Miao Wang, Wen Wen, Yue Huang, Xi Chen & Wenliang Fan - 2018 - Complexity 2018:1-10.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  6
  Developing Student Evidence-Based Practice Questionnaire for Undergraduate Nursing Students: Reliability and Validity of a Chinese Adaptation.Yin-Ping Zhang, Wen-Hui Liu, Yi-Tian Yan, Yao Zhang, Huan-Huan Wei & Caroline Porr - 2019 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 25 (4):536-542.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Characterization of Dislocation Loops in CeO2irradiated with High Energy Krypton and Xenon.Wei-Ying Chen, Jianguo Wen, Marquis A. Kirk, Yinbin Miao, Bei Ye, Brian R. Kleinfeldt, Aaron J. Oaks & James F. Stubbins - 2013 - Philosophical Magazine 93 (36):4569-4581.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Ouzhou Ji Shu Zhe Xue Qian Shi Yan Jiu.Cheng-wei Wen - 2004 - Dongbei da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  24
  Poems by Wang Wei.Hans H. Frankel, Chang Yinnan, Lewis C. Walmsley & Wang Wei - 1960 - Journal of the American Oriental Society 80 (2):174.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  16
  Mr Young on Miracles: Tan Tai Wei.Tan Tai Wei - 1974 - Religious Studies 10 (3):333-337.
  In two recent papers, Mr Robert Young maintains that all attempts by philosophers to bolster the-violation-of-law concept of miracles are bound to fail and propounds what he claims to be a novel non-reductivist concept of miracles which avoids the conceptual difficulties of the violation-model. His view of miracles is of god being ‘an active agent-factor in the set of factors which actually was causally operative’ [p. 123] in an event dubbed a miracle. God is put in among ‘the plurality of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  16
  Did King Wen of Zhou Develop the Zhouyi?Xing Wen - 2013 - Contemporary Chinese Thought 44 (3):60-85.
 21. Dang Dai Zhongguo Fa Zhe Xue de Shi Ming: Wei Dunyou Jiao Shou Fa Zhe Xue Jiang Yan Lu.Dunyou Wei - 2010 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Wei Zhengtong Zi Xuan Ji.Zhengtong Wei - 2005 - Shandong Jiao Yu Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Zai de Cheng Ming: Xiong Wei Wen Xuan.Wei Xiong - 2011 - Shang Wu Yin Shu Guan.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Song Ming Ru Xue de Wen Ti Yu Fa Zhan: Song Ming Ru Xue Zong Shu, Song Ming Li Xue Yan Jiang Lu, Lu Wang Yi Xi Zhi Xin Xing Zhi Xue.Zongsan Mou - 2004 - Hua Dong Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 25.  10
  Bo Liang. Ji Shu Yu di Guo Yi Yan Jiu: Riben Zai Zhongguo de Zhi Min Ke Yan Ji Gou [Researches on Technology and Imperialism: Japanese Colonial Scientific Research Institutes in China]. . 345 Pp., Figs., Tables, Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥38 .Jianping Han;, Xingsui Cao;, Liwei Wu. Ri Wei Shi Qi de Zhi Min di Ke Yan Ji Gou: Li Shi Yu Wen Xian [Colonial Scientific Institutions During the Japanese Occupation and Puppet Manchukuo Period: History and Literature]. . 468 Pp., Figs., Bibl., Index. Jinan: Shandong Jiao Yu Chu Ban She [Shandong Education Press], 2006. ¥49. [REVIEW]Juliette Yuehtsen Chung - 2008 - Isis 99 (2):429-430.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  1
  Hsü Wei Ti Wen Hsüeh Yü Yi Hsu Hsu Wei Ti Wen Hsueh Yu Yi Hsu.Kuo-ch'ing Tu & Richard I.-Cheng Liang - 1981 - Journal of the American Oriental Society 101 (4):428.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Cong Zhong Xi Hu Shi Zhong Ting Li: Zhongguo Zhe Xue Yu Zhongguo Wen Hua de Xin Ding Wei = Creative Renewal of Chinese Philosophy.Zhongying Cheng - 2005 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Gu Dai Si Xiang Wen Hua de Shi Jie: Chun Qiu Shi Dai de Zong Jiao, Lun Li Yu She Hui Si Xiang.Lai Chen - 2009 - Sheng Huo, du Shu, Xin Zhi San Lian Shu Dian.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Sheng Shi Wei Yan: Zheng Guanying Wen Wu Ji.Lilian Chen & Xin Xu (eds.) - 2008 - Aomen Tebie Xingzhengqu Zheng Fu Wen Hua Ju.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Zhongguo Zhe Xue Zong Lun: Shiquan Xian Sheng Lun Wen Ji.Shiquan Cheng - 2007 - Wen Jing Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Xuan Yi You Yuan: Wei Jin Si Xiang, Wen Hua Yu Ren Sheng.Yan Dai - 2008 - Fu Dan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Li Xing Zhi Wei: Song Dai Zhong Qi Ru Jia Wen Yi Mei Xue Si Xiang Yan Jiu.Xichun Fan - 2006 - Zhong Yang Min Zu da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Han Zi Wen Hua Quan de Si Xiang Yu Zong Jiao: Ru Jiao, Fo Jiao, Dao Jiao.Fumimasa Fukui - 2010 - Wuhan da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Zong Jiao Wen Ti Gai Lun.Xuezeng Gong (ed.) - 2007 - Sichuan Ren Min Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Zhonghua Ren Wen Jing Shen de Chong Jian: Yi Zhongguo Zhe Xue Wei Zhong Xin de Si Kao.Qiyong Guo - 2011 - Beijing Shi Fan da Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Han Zhe Xue Si Wei de Wen Hua Tan Yuan.David L. Hall, Roger T. Ames & Zhonglian Shi - 1999
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Ke Xue Mian Lin Wei Ji: Xian Dai Ke Ji de Ren Wen Fan Si.Xiaocheng Han - 2005 - Zhongguo She Hui Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Shang Qing Shen Mei Qu Wei Yu Chuan Tong Wen Hua.Zhuang He - 2007 - Zhongguo Ren Min da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Fang Fa Si Wei Yu Ren Wen Xue Shu.Renjie Huang - 2009 - Wen Jing Shu Ju You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Guo Cheng Yu Zheng Jiu: Huaitehai Zhe Xue Ji Qi Zong Jiao Wen Hua Yi Yun = Process and Salvation: Whitehead's Philosophy and its Implication in Religion and Culture.Ming Huang - 2006 - Zong Jiao Wen Hua Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Guo Xue Yu Ru Dao Shi Wen Hua Fa Wei.Zhao Huang - 2011 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Wei Jin Xuan Xue Yu Liu Chao Wen Lun.Yingquan Huang - 2004 - Shou du Shi Fa da Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Wei Shi Zhi An: Yan Fu Yu Jin Dai Zhongguo de Wen Hua Zhuan Xing.Kewu Huang - 2010 - Lian Jing Chu Ban Shi Ye Gu Fen You Xian Gong Si.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Zhongguo Fa Lü Wen Hua Dui Dong Nan Ya de Ying Xiang: Yi Yajiada Hua Ren She Qu Wei Dui Xiang.Ma Huiyue - 2012 - Fa Lü Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Zong Baihua: Wen Hua You Huai Yu Shen Mei Xiang Zheng.Jihua Hu - 2005 - Wen Jin Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Wei Wu Shi Guan Qian Yan Wen Ti Yan Jiu: Xian Dai Zhe Xue Shi Yu Xia de Yi Zhong Li Lun Tan Suo.Sanping Kuang & Jinfang Chang (eds.) - 2004 - Zhongguo She Hui Ke Xue Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Zhi Shi Lun: Jidu Zong Jiao Yu Zhi Shi Rong He Wen Ti.Ruixiang Liang - 2012 - Wu Nan Chu Ban She.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Ru Jia Zhe Xue Yan Jiu: Wen Ti, Fang Fa Ji Wei Lai Kai Zhan.Shuxian Liu - 2010 - Shanghai Gu Ji Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Ru Xue, Wen Hua Yu Zong Jiao: Liu Shuxian Xian Sheng Qi Zhi Shou Qing Lun Wen Ji.Shuxian Liu, Minghui Li, Haiyan Ye & Zongyi Zheng (eds.) - 2006 - Taiwan Xue Sheng Shu Ju.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. "Wen Xue Xing" Wen Ti Yan Jiu: Yi Yu Yan Xue Zhuan Xiang Wei Can Zhao = a Study on Literariness: Centering on the Linguistic Turn.Long Li - 2011 - Ren Min Chu Ban She.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 1000