7 found
Order:
 1.  7
  Inherentnost geometrije u koncepciji prostora kao samostalnog entiteta.Zoran Primorac - 1994 - Theoria 37 (2):49-58.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  22
  Mjesto i uloga metafora i analogija u kompleksnom i pojmovnom mišljenju.Zoran Primorac & Andrej Ule - 2006 - Prolegomena 5 (1):29-51.
  Članak tematizira ulogu kompleksnog mišljenja u razvoju znanstvene spoznaje i mišljenja općenito. Po Vigotskom, kompleksno mišljenje je početna faza u ontogenezi, pa i filogenezi, ljudskog mišljenja i ono je u tom slijedu predpojmovno. Prema istom autoru, ono ima svoju unutarnju genezu koja započinje asocijativnim kompleksima, a završava pseudopojmovima. Kompleksno mišljenje je po svojoj bitifluidno, neograničeno i omogućuje prenošenje značenja. Smatramo da kompleksno mišljenje dolazi do izraza prije svega u uporabi metafora i analogija. Metafore i analogije imaju važnu eksplanatornu i ponekad (...)
  No categories
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  17
  Place and Role of Metaphors and Analogies in the Complex Thought and Conceptual Thought.Zoran Primorac & Andrej Ule - 2006 - Prolegomena 5 (1):29-51.
  The paper is on the role of complex thought in the development of thought and scientific knowledge. According to Vigotsky, the complex thought is the first phase in the ontogenesis and phylogenesis of human thought. It is in this sense pre-conceptual. Also, according to Vigotsky, the complex thought has its internal genesis which begins with associative complexes and ends in pseudo-concepts. Complex also an explanatory role in scientific thought. Complex thought ppears on all levels and stages of the development of (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  15
  Pojava i uloga kompleksa u nekim tvrdnjama Galilea Galileija.Zoran Primorac & Andrej Ule - 2005 - Prolegomena 4 (1):3-27.
  Raspravljamo o ulozi predpojmovnog kompleksnog mišljenja u znanstvenoj spoznaji i razvoju znanosti. Kompleksno mišljenje sa svom heterogenošću i imaginacijom omogućuje održavanje pojmovne strukture i reorganizaciju cjelokupnih teorijskih mreža, ali to “naplaćuje” latentnim prisustvom protuslovlja i nekonzistentnosti.Članak se nastavlja na našu analizu odnosa između kompleksnog i pojmovnog mišljenja u Aristotelovoj Fizici. Ako je kod Aristotela središnji kompleks pojam “mjesta”, kod Galileija je osnovni kompleks zbirka gibanja-stanja. Galilei još nema izrađenu potpunu pojmovnu strukturu mehanike pa možemo reći da je njegova teorijska osnova (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Prilozi Za Povijest Filozofije Spoznaje.Zoran Primorac - 2007 - Sveučilište U Mostaru.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  7
  The Appearance and Role of Complexes in Some of Galileo Galilei’s Claims.Zoran Primorac & Andrej Ule - 2005 - Prolegomena 4 (1):3-27.
  We discuss the role of the pre-conceptually complex thought in scientific knowledge and in the development of science. The heterogeneity and imaginativity of complex thought enables the preservation of a conceptual structure and helps in the reshaping of some whole theoretical nets, however it 'pays' for these qualities by its latent contradictority and inconsistency. This paper attaches to our earlier analysis of the relationship of between complex and conceptual thought in the Aristotel's Physics. If by Aristotle the notion of 'place', (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Uvod U Filozofiju Znanosti.Zoran Primorac - 2005 - Fram-Ziral.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark