14 found
Order:
 1. The Concept of Social Functioning.Zuzana Palovicova - 2011 - Filozofia 66 (9):833-844.
  Today social functioning is a key concept in the theories of human well-being, in political theory, in social and moral philosophy, in social work etc. The paper’s focus is on three paradigmatic interpretations of social functioning: that overtaken from H. Bartlett’s the theory of social roles, Sen’s version of social functioning with its concept of capabilities, and M. Nussbaum’s description of different forms of social functioning with regard to specific groups, first of all the disabled people. Different interpretations have different (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Ilozofia.Z. Obsahu, Marián Zouhar, JIŔÍ BYSTRICKÝ, Zuzana Palovičová, Vasil Gluchman & Blanka Šulavíková - 2003 - Filozofia 58 (6-10):361.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Applied Ethic and Professional Practice: A Report from a Conference.Zuzana Palovicova - 2011 - Filozofia 66 (7):721-722.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. A. Sen and His Theory of Justice.Zuzana Palovicova - 2013 - Filozofia 68 (4):265-275.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Social Exclusion from the Perspective of Normative Theory.Zuzana Palovicova - 2013 - Filozofia 68 (7):595-605.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Social Work and Ethics.Zuzana Palovicova - 2011 - Filozofia 66 (2):122-132.
  Štúdia analyzuje povahu etických otázok inherentných sociálnej práci a na vybraných problémoch ukazuje, ako a pre?o tieto etické otázky vznikajú. Zameriava sa na tri ústredné otázky, pod ktoré možno subsumova? vä?šinu etických problémov. Po prvé, pre?o dodržiava? morálne normy, aké dôvody máme preto, aby sme prijali morálku za rámec svojho konania? Po druhé, akým spôsobom majú by? distribuované zdroje a formy dobra? Po tretie, ktoré ?iny sú považované za hodnotné, dobré a žiaduce? Autorka obhajuje ideu, že na rozdiel od iných (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. The Nature of Strong Evaluation.Zuzana Palovicova - 2010 - Filozofia 65 (6):564-573.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Amartya Sen's Interpretation of Human Well-Being.Zuzana Palovicova - 2012 - Filozofia 67 (7):570-581.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  7
  K pojmu sociálneho fungovania.Zuzana Palovičová - 2011 - Filozofia 66 (9).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  Sociálna práca a etika.Zuzana Palovičová - 2011 - Filozofia 66 (2).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  6
  Sociálne vylúčenie Z pohľadu normatívnej teórie.Zuzana Palovičová - 2013 - Filozofia 68 (7).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  4
  K seno vej interpretácii ludského Blaha.Zuzana Palovičová - 2012 - Filozofia 67 (7).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Senova teória spravodlivosti.Zuzana Palovičová - 2013 - Filozofia 68 (4).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  3
  K povahe silného hodnotenia.Zuzana Palovičová - 2010 - Filozofia 65 (6).
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark