15 found
Order:
 1.  6
  Recenzije I Prikazi.Marita Brčić, Nikola Skledar, Snježan Hasnaš, Marinko Lolić, Ana Maskalan, Zvonko Šundov, Suzana Marjanić, Tomislav Krznar, Željko Senković & Vladimir Jelkić - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (3):709-742.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  19
  Recenzije.Renata Jambrešić Kirin, Zvonko Šundov, Jelena Debeljak, Snježan Hasnaš, Ksenija Premur, Vani Roščić, Dražen Zetić, Suzana Marjanić & Igor Bezinović - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (2):477-497.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Recenzije i prikazi.Iva Rinčić Lerga, Nikola Skledar, Zvonko Šundov, Marijan Krivak, Ljubomir Radovančević, Jadran Zalokar, Esad Ćimić & Duška Dobrosavljev - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (3):757-778.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  11
  Das geschichtliche Denken in Hegels "Philosophie des Rechts".Zvonko Šundov - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):800-822.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  13
  "Fenomenologija duha" kao ključ za razumijevanje Hegelove filozofije.Zvonko Šundov - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):915-944.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Hegels "Wissenschaft der Logik".Zvonko Šundov - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):165-177.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  5
  Hegelova "Znanost logike".Zvonko Šundov - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (1):165-177.
  U ovome se članku kritički prikazuje i valorizira hrvatski prijevod Hegelove "Znanosti logike" . Radi se o vrlo dobrom prijevodu , koji je važan naročito zato što je danas sve manji broj mladih filozofa u stanju čitati djela na njemačkom jeziku. Nadalje, promišljaju se najvažnije dimenzije Hegelove "Znanosti logike", s posebnim osvrtom na pitanje o dokidanju metafizike. "Znanost logike" trebala bi služiti kao priručnik za postmetafizičko mišljenje.In diesem Aufsatz wird die kroatische Übersetzung von der Hegels Wissenschaft der Logik kritischdargestellt und (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Kann man Schelling und Hegel im Lacan'schen Schlüssel interpretieren?Zvonko Šundov - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):205-211.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  9
  Mogu li se Schelling i Hegel tumačiti u ključu Lacana?Zvonko Šundov - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):205-211.
  U ovom se članku kritički analiziraju i komentiraju neki najznačajniji momenti knjige Slavoja Žižeka "Nedjeljivi ostatak". U mjeri vlastita oslobađanja od metafizike, Žižek je oblikovao jedno nadahnjujuće tumačenje klasične njemačke filozofije.In diesem Aufsatz werden die wichtigsten Moment edes Buchs von Slavoj Žižek "Unteilbarer Überrest" kritisch analysiert und kommentiert, In dem Maß eigener Befreiung von der Metaphysik gestaltet Žižek eine einleuchtenden Deutung der klassischen deutschen Philosophie.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  2
  "Phänomenologie des Geistes" als Schlüssel zum Verständnis der Hegel'schen Philosophie.Zvonko Šundov - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (4):915-944.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  13
  Postmarksizam i postmodernizam.Zvonko Šundov - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):199-203.
  U ovom se članku kritički razmatraju i uspoređuju bitni momenti knjiga Williama McBridea Od jugoslovenskog Praxisa do globalnog patosa i Marijana Krivaka Protiv!. Obje knjige predstavljaju važne priloge kritici ideologije, a obojica filozofa misle perspektive budućnosti čovječanstva s onu stranu vladavine dominantne logike profita.In diesem Aufsatz werden die Schwerpünkte der Bücher von amerikanischen Philosoph William McBride und Kroatischen Philosoph Marijan Krivak kritisch analysiert und verglichen. Beide Bücher stellen die wichtige Beiträge zur Ideologiekritik dar. Beide Philosophen denken die Zukunftperspektiven der Menschheit (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Povijesno mišljenje u Hegelovoj "Filozofiji prava".Zvonko Šundov - 2006 - Filozofska Istrazivanja 26 (4):800-822.
  Filozofija prava jest jedan od najvažnijih i temeljnih dijelova Hegelova mišljenja. U radu se pokazuje kako Hegel uopće nije državni filozof, nego povijesni mislilac, koji nasuprot nasilju i proizvoljnoj vlasti afirmira povijesnu, tj. ljudsku proizvedenost prava, pri čemu se suvremenoj samosvijesti suprotstavlja autoritarna prošlost. Stoga se Hegel imade razumjeti kao zastupnik autentične demokracije. Država služi tek kao jamac ljudske slobode, nipošto kao samosvrha. Dakle, Hegel je povijesni mislilac građanskog svijeta.Die Philosophie des Rechts stellt eine von den wichtigsten und grundlegenden Seiten (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  Postmarxismus und Postmodernismus.Zvonko Šundov - 2009 - Filozofska Istrazivanja 29 (1):199-203.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Recenzije i prikazi.Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Dejan Donev, Jadran Zalokar, Hrvoje Lasić, Predrag Režan, Željko Senković, Tomislav Krznar, Sandra Radenović & Spahija Kozlić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):449-475.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Recenzije I Prikazi.Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Tomislav Krznar, Robert Marinković, Marijan Krivak, Matija Mato Škerbić, Martina Žeželj, Ivana Buljan & Igor Mikecin - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):965-996.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark