29 found
Order:
 1.  29
  O zdaniowym charakterze norm tetycznych.Zygmunt Ziembiński - 1961 - Studia Logica 11 (1):37-45.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2.  18
  Zadania kursu logiki na wydziale prawa i możliwości ich zrealizowania.Zygmunt Ziembiński - 1970 - Studia Logica 26 (1):107-113.
  Translate
    Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3.  28
  „Logika Prawnicza”, Logika Dla Prawników, Logiczne Problemy Prawoznawstwa.Zygmunt Ziembiński - 1966 - Studia Logica 18 (1):179 - 194.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4.  26
  Recenzje.Stanisŀaw Jaśkowski, Zygmunt Ziembiński & Witold Marciszewski - 1965 - Studia Logica 16 (1):117-122.
 5.  21
  Próba Uporządkowania Podstawowego Słownictwa Prawniczego.Zygmunt Ziembiński - 1964 - Studia Logica 15 (1):261 - 269.
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  2
  Practical Logic.Ingmar Porn, Zygmunt Ziembinski & Leon Ter-Organian - 1978 - Philosophical Quarterly 28 (113):364.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography   1 citation  
 7.  19
  Trzy Metody Analizy Filozoficznej.Zygmunt Ziembiński - 1962 - Studia Logica 13 (1):265-276.
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8.  3
  Legal and Moral Problems Associated with Death and Dying.Zygmunt Ziembiński & Maciej Łęcki - 1977 - Dialectics and Humanism 4 (3):119-125.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  1
  An Outline of Logic for Lawyers.Jan Gregorowicz & Zygmunt Ziembinski - 1958 - Journal of Symbolic Logic 23 (1):73-74.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10. Zarys logiki dla prawników.Jan Gregorowicz, Tadeusz Kotarbiński, Władysław Wolter & Zygmunt Ziembiński - 1956 - Studia Logica 4:266-272.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Argumentacje moralne stosowane przez prawników.Zygmunt Ziembiński - 1967 - Etyka 2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Błąd Hume\'a (J. - L. Gardies, \"L\'erreur de Hume\", Paris 1987).Zygmunt Ziembiński - 1988 - Studia Filozoficzne 275 (10).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 13. Conditions préliminaires de l'application de la logique déontique dans les raisonnements juridiques.Zygmunt Ziembinski - 1970 - Logique Et Analyse 13 (49):49-50.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 14. Co to Jest Praworządność.Zygmunt Ziembiński - 1992 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 4 (4):144-147.
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 15. Koncepcje etyczne Czesława Znamierowskiego.Zygmunt Ziembiński - 1971 - Etyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 16. Lawyers' reasonings based on the instrumental nexus of legal norms.Zygmunt Ziembinski - 1969 - Logique Et Analyse 12 (45):(1969:mars).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 17. La Vérification des Faits dans un Procès Judiciaire.Zygmunt Ziembinski - 1963 - Logique Et Analyse 6 (21):385.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 18. Moralność jako czynnik kształtujący stosowanie prawa.Zygmunt Ziembiński - 1969 - Etyka 5.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 19.  16
  Polish Contributions to the Theory and Philosophy of Law.Zygmunt Ziembiński (ed.) - 1987 - Rodopi.
  EDITORS INTRODUCTION The present volume includes a series of papers dealing with the main methodological problems of general study of law as discussed in ...
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 20. Prawne i moralne problemy śmierci i umierania.Zygmunt Ziembiński - 1975 - Etyka 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 21. Problem tzw. wewnętrznej moralności prawa.Zygmunt Ziembiński - 1989 - Studia Filozoficzne 278 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 22. Rawlsa ogólna teoria sprawiedliwości (John Rawls, A Theory of Justice).Zygmunt Ziembiński - 1974 - Etyka 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 23. Swoisty sposób rozprawiania o moralności i prawie (Lon L. Fueller, Moralność prawa).Zygmunt Ziembiński - 1979 - Etyka 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 24. Socjotechniczne uzasadnianie egalitarystycznych formuł sprawiedliwości.Zygmunt Ziembiński - 1986 - Etyka 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 25. Uwagi do referatu Jonathana Harrisona „Dlaczego oceny moralne nie są imperatywami?”.Zygmunt Ziembiński - 1986 - Etyka 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 26. Założenia faktyczne wypowiedzi normatywnych.Zygmunt Ziembiński - 1977 - Etyka 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 27. Związki między sprawiedliwością a równością.Zygmunt Ziembiński - 1981 - Etyka 19.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 28. Zasady sprawiedliwości w perspektywie socjologii (Torstein Eckhoff, Justice, Its Determinants in Social Interaction).Zygmunt Ziembiński - 1975 - Etyka 14.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 29. Z Teorii I Filozofii Prawa Zygmunta Ziembińskiego.Zygmunt Ziembiński & Sławomira Wronkowska (eds.) - 2007 - Oficyna Wolters Kluwer.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography