Results for 'awangarda'

7 found
Order:
 1. Awangarda i ariergarda. Filozofia sztuki nowoczesniej.Teresa Pękala - 2001 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 13 (13).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Awangarda a zaangażowanie Petera Burgera.Konrad Szocik - 2010 - Estetyka I Krytyka 19 (2):267-270.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Klasyka i awangarda w hermeneutycznej refleksji nad sztuką Hansa-Georga Gadamera i Hansa Blumenberga.Maria Zowisło - 2010 - Principia 53:133-155.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Kobieta i awangarda według Julii Kristevej.Anna Maćkowiak - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):165-170.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Georga Gadamera i Hansa Blumenberga.Maria Zowisło - Klasyka I. Awangarda W. Hermeneutycznej Refleksji Nad Sztuką Hansa - 2010 - Principia 53.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  W poszukiwaniu odwróconego czasu awangardy. Próba odczytania fenomenu Debory Vogel w kontekście kryzysu nowoczesnego doświadczenia.Iwona Lorenc - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:41-55.
  Artykuł jest próbą rozważenia koncepcji artystycznej Debory Vogel w kontekście refleksji nad transformacjami doświadczenia późnej nowoczesności. Jedną z tych zmian, którą uważam za kluczową, jest odejście od narracyjnej linearności ku polifonicznej symultaniczności, związane z przeniesieniem akcentu z czasowych aspektów nowoczesnego doświadczenia na jego aspekty przestrzenne. Drugim kontekstem, w którym rozważam fenomen Vogel, są transformacje, które zaszły w sztuce pod wpływem awangardy – z takimi jej wiodącymi pojęciami jak symultaniczność, polifonia, zaburzenie hierarchii, brak centrum, zdarzenie, wykorzenienie, zatarcie granic między sztuką i (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  2
  Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną.Agnieszka Rejniak-Majewska & Paweł Polit - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:7-12.
  By the late 1920s in Europe new art directions were regarded as already completed phenomena, a part of “avant-garde tradition.” Such views were expressed by Jean Arp and El Lissitzky’s in their book Kuntismen, and by Amédée Ozenfant’s in Art. Bilan des arts modernes en France. Similar opinions were also voiced by Jan Brzękowski, a Polish poet and critic, who regarded this time as a period of “establishing certain values” rather than new breakthroughs. In this article I discuss Brzękowski’s strategies (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark