Results for 'hermeneutyka'

45 found
Order:
 1. Hermeneutyka artystyczna.Adrian Mróz - 2015 - Sztuka, Polityka, Pieniądze. Sytuacja Artysty W Świecie Współczesnym.
  Artykuł poruszać będzie zagadnienia dotyczące sposobu definiowania artysty oraz istnienie artystów w kontekście historycznym, ontologicznym i filozoficznym. Autor rozważy także dylematy moralne i etyczne, dotyczące statusu dzieła, jak i problemy estetyczne odniesione do „standaryzacji” dzieł według wzorca produktów i języka biznesowego. Udowodni, że żaden współczesny człowiek w istocie nie potrafi zrobić „kanapki” jako jednostka. Wytwory artystyczne są w podobnej sytuacji. Status quo jest w procesie przewartościowania. W artykule postawiona będzie teza, że współczesny artysta jest nauczycielem, który stymuluje bądź angażuje działalność (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  39
  Hermeneutyka I Nauki Kognitywne.Shaun Gallagher - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2):197 - 212.
  Philosophical hermeneutics, understood as the theory of nterpretation, investigates some questions that are also asked in the cognitive sciences. The nature of human understanding, the way that we gain and organize knowledge, the role played by language and memory in these considerations, the relations between conscious and unconscious knowledge, and how we understand other persons, are all good examples of issues that form the intersection of hermeneutics and the cognitive sciences. Although hermeneutics is most often contrasted with the natural sciences, (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Hermeneutyka heglizmu (\"Wokół Przedmowy do \"Fenomenologii ducha\" G. W. F. Hegla\", pod red. K. Bala, Wrocław 1985).Mirosław Żarowski - 1986 - Studia Filozoficzne 248 (7).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Hermeneutyka – nowy sposób odczytywania świata.Krzysztof Ulanowski - 2003 - Colloquia Communia 74 (1):198-223.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  28
  Hermeneutyka a kwestia rozumu.Wojciech Torzewski - 2010 - Filo-Sofija 10 (11 (2010/2)):29-40.
  Author: Torzewski Wojciech Title: HERMENEUTICS AND THE QUESTION OF REASON (Hermeneutyka a kwestia rozumu) Source: Filo-Sofija year: 2010, vol:.11, number: 2010/2, pages: 29-40 Keywords: HERMENEUTICS, RATIONALITY, INTERPRETATION Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail: www:This article is an expression and an attempt to justify the belief that hermeneutic philosophy is an interpretation of the rationality’s concept. Although hermeneutics itself is a critique of a certain form of rationalism, and therefore falls under (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hermeneutyka kultury i fenomenologia.Tomas Kačerauskas - 2006 - Colloquia Communia 80 (1-2):145-153.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Hermeneutyka w świetle teorii systemu (J. Brejdak, Słowo i Czas. Problem rozumienia innego w hermeneutyce i teorii systemu).W. Małecki - 2004 - Fenomenologia 2:121-126.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Hermeneutyka Orygenesa, czyli o początkach.Mikołaj Olszewski - 1992 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  8
  Etyka filozoficzna jako hermeneutyka moralności.Tomasz Siwiec - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 4 (4):177-192.
  Autor zastanawia się nad stosunkiem między hermeneutyką a etyką filozoficzną. Z jednej strony ujmuje etykę jako normatywną refleksję krytyczną, z drugiej natomiast jako hermeneutykę moralności. W nawiązaniu do Gadamerowskiego ujęcia problemu rozumienia, autor podkreśla znaczenie phronesis i postuluje powrót do idei filozofii praktycznej, która potrafi ująć i opisać całość rzeczywistości przeżywanej, wyartykułowanej w prawie i obyczaju. Podstawę dla tak rozumianej etyki filozoficznej stanowi etos, którego samoprezentacja następuje we wspólnotowej formie życia. Etyka filozoficzna, w perspektywie hermeneutycznej, wyrasta z samej praktyki życia (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  7
  „Tranzytywna” hermeneutyka tego, co polityczne.Andrzej Gliński - 2016 - Studia Z Historii Filozofii 7 (3):147-158.
  Artykuł jest próbą analizy pojęcia „wstępnego rozumienia”, i stanowi próbę odtworzenia i wyjaśnienia hermeneutyki Arendt, tzn. zrozumienia, o ile to możliwe, problemu wiedzy w sensie w jakim rozumie ją Arendt, na historycznym i filozoficznym gruncie jej myśli. Dokonanie tego zwrotu w hermeneutyce polityki Arendt, a ściślej w jej epistemologicznym aspekcie związanym z pojęciem „wstępnego rozumienia” możliwe stało się na tle odkrycia przez Heideggera „prestruktury rozumienia”.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Hermeneutyka jaźni:Foucault o subiektywizacji i krytyce genealogicznej.J. E. McGuire - 2005 - Nowa Krytyka 18.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hermeneutyka ludzkich sytuacji. Ku wczesnej fenomenologii życia Martina Heideggera.Jacek Kołtan - 2007 - Fenomenologia 5:149-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Hermeneutyka uczuć. Schelerowskie podstawy rozumienia człowieka.Jaromir Brejdak - 2004 - Kwartalnik Filozoficzny 32 (3):30.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 14. Hermeneutyka polityczna jako poszukiwanie prze­strzeni publicznej.Andrzej Gniazdowski - 1998 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 43.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Hermeneutyka Poppera a Problem Niejednomyślności.Adam Grobler - 2014 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 92.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Freuda hermeneutyka zjawisk okultystycznych.Paweł Dybel - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 9 (1):101-103.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Hermeneutyka psychoanalityczna Zygmunta Freuda.Paweł Dybel - 1994 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 9 (1):65-77.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Między hermeneutyką a dekonstrukcją (Gadamer-Derrida/Nietzsche).Paweł Pieniążek - 2001 - Principia.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Statystyka, hermeneutyka, polityka.Krzysztof Pomian - 1997 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 42.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Hermeneutyka: Dilthey, Heidegger, Gadamer.Maciej Potępa - 1989 - Studia Filozoficzne 283 (6).
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera.Maciej Potępa - 1989 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 34.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Arthur Kaufmann – hermeneutyka prawnicza [Arthur Kaufmann – Legal Hermeneutics].Marek Piechowiak - 2008 - In Jerzy Zajadło (ed.), Przyszłość dziedzictwa. Robert Alexy, Ralf Dreier, Jürgen Habermas, Otfried Höffe, Arthur Kaufmann, Niklas Luhmann, Otta Weinberger: portrety filozofów prawa. Arche. pp. 135-167.
  Arthura Kaufmanna filozofia prawa wyrasta przede wszystkim z neokantyzmu aksjologicznego reprezentowanego przez „późnego” Gustava Radbrucha, którego uważał on za najważniejszego ze swych nauczycieli, oraz z hermeneutyki filozoficznej Hansa-Georga Gadamera. W późniejszym okresie znaczący wpływ na Kaufmanna wywarł Charles S. Peirce, którego pracami posiłkował się opracowując problematykę analogii (wiążąc ją z opracowanym przez Pierca zagadnieniem abdukcji) oraz ontologii relacji. Niektóre wątki poglądów Kaufmanna nawiązują do egzystencjalizmu Karla Jaspersa oraz antropologii Karla Löwitha. Obecne są także inspiracje tomistyczne i arystotelesowskie. Jest to filozofia (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Platonizm Matematyczny I Hermeneutyka.Zbigniew Król - 2006 - Wydawn. Ifis Pan.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 24.  38
  Komentarze do tekstu: „Hermeneutyka i nauki kognitywne”.Andrzej Kapusta - 2011 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 2 (2).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Paula Ricoeura hermeneutyka tekstu.Błażej Baszczak - 2007 - Fenomenologia 5:127-148.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Człowiek i hermeneutyka (rec. W. Lorenc, \"Hermeneutyczne koncepcje człowieka 2. Dilthey, Misch, Bollnow\").Andrzej Kucner - 2010 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 16:381-397.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Humanistyka Jako Hermeneutyka.Paweł Kuligowski - 2007 - Oficyna Wydawnicza "Atut" - Wrocławskie Wydawn. Oświatowe.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Metaksiążka. Książka artystyczna jako hermeneutyka księgi.Rafał Solewski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 7 (7/8):118-143.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Niklas Luhmann - hermeneutyka różnicy konstytutywnej.J. Brejdak - 2003 - Fenomenologia 1:75-90.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  6
  Dokumenta 11. - kronika, hermeneutyka, konstytuowanie świata.Rafał Solewski - 2003 - Estetyka I Krytyka 4 (4):99-114.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Filozofia Jako Hermeneutyka.Marek Szulakiewicz - 2000 - Wydawn. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 32. \"Filozofia jako hermeneutyka\", czyli o pożytkach z poszukiwań.Jakub Duraj - 2005 - Fenomenologia 3:163-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Kant i hermeneutyka.Andrzej Przyłębski - 2004 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 52 (4):303-318.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Heidegger: metafizyka czy hermeneutyka?Jolanta Żelazna - 2018 - Ruch Filozoficzny 73 (1):67.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Post tenebras lux: w stronę fenomenologii oczekiwania (A. Grzegorczyk: Filozofia nieoczekiwanego. Między fenomenologią a hermeneutyką).A. Bielik-Robson - 2003 - Fenomenologia 1:171-178.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką.Zdzisław Krasnodębski - 1979 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 25.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Co to znaczy tat tvam asi? Zarys hermeneutyki Ramanudży.Halina Marlewicz - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):585-186.
  Hermeneutyka Ramanudży (1075-1140?), indyjskiego filozofa i teologa, głównego teoretyka odłamu wedanty wiśisztadwajta, opiera się na intrygującym splocie interpretacji języka i rzeczywistości przezeń przedstawionej. W tym splocie kategorie ontologiczne wspierają interpretację treści indyjskiego objawienia (śruti), a samo objawienie jest jedynym nośnikiem prawdy o strukturze rzeczywistości transcendentnej oraz jej relacji do świata. Ramanudża jest hermeneutą, lecz jego hermeneutyka ma określony cel, to jest rozumienie i rozumiejącą interpretację objawienia, które pozwala urzeczywistnić najważniejszy cel ludzkiego życia, a mianowicie duchowe wyzwolenie. W odkrywaniu (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  10
  Prawda fikcji literackiej w świetle hermeneutyki Paula Ricoeura.Anna Ziółkowska-Juś - 2014 - Diametros 42:290-313.
  In Paul Ricoeur’s hermeneutics, the truth of fiction relates to the search for answers to questions about personal identity and the meaning of life in the world lacking substantial foundations. Ricoeur’s considerations are situated between realism and constructivism. The article dicusses the consequences of the hermeneutical relationship between imaginary worlds and reality for the redefinition of such concepts , as: “truth”, “understanding”, “ethics” and “personal identity”. I attempt to answer the following questions: What is the truth of literary fiction? What (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Tezy do problemu historii filozofii.Andrzej J. Noras - 2020 - Roczniki Filozoficzne 68 (1):5-32.
  Artykuł jest próbą systematyzacji poglądów na temat historii filozofii. Punktem wyjścia analiz są koncepcje występujące w filozofii pokantowskiej, w której ujawniają się znaczące różnice w rozumieniu historii filozofii. Może ona być rozumiana jako doksografia, jako historia pojęć, jako historia idei, jako historia problemów czy wreszcie jako filozoficzna historia filozofii. Autor prezentuje główne założenia każdego z przywołanych ujęć historii filozofii, wskazując jednocześnie na szczególną wartość historii filozofii ujętej jako historia problemów oraz jako filozoficzna historia filozofii. Dodatkowo odwołuje się do polskich badaczy (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Łukasz MUSIAŁ Arkadiusz ŻYCHLIŃSKI (red.), Nienasycenie. Filozofowie o Kafce. [REVIEW]Rec Kinga Elert - 2011 - Argument: Biannual Philosophical Journal 1 (2):393-400.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  5
  Auf dem Weg zum inneren Menschen - zu Musils "Mann ohne Eigenschaften".Włodzimierz Wiśniewski - 2002 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Germanica 3.
  Robert Musil należy do grona wybitnych pisarzy, którzy zrezygnowali z kariery naukowej na rzecz pisarstwa. Właśnie w twórczości literackiej dostrzegał Musil możliwość wyrażenia tych stanów świadomości, które przekraczają zwykły racjonalizm. Droga, którą podąża Ulrich - główna postać Człowieka bez właściwości - prowadzi poprzez różne płaszczyzny możliwości poznawczych człowieka, które pozwalają ułożyć się w formę hierarchicznego spektrum. Z literaturoznawczego punktu widzenia są to trzy paradygmaty poznawcze o kluczowym znaczeniu dla dzieła pisarza. Pierwszy to paradygmat odzwierciedlenia o charakterze empiryczno-sensorycznym służący wielu pożytecznym (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Tragedia i sceptycyzm.Robert Piłat & Martyna Filcek - 2021 - Roczniki Filozoficzne 69 (4):25-42.
  Najbardziej rozpowszechniona interpretacja sytuacji tragicznej odwołuje się do pozytywnego konfliktu sił lub wartości. W artykule badamy inną możliwość: skupienie się na uwikłanym w tragedię akcie negatywnym, czyli odżegnaniu się bohatera tragicznego od istotnych dóbr i więzi, sprawiającym, że od początku żyje on w zawężonym świecie, w którym nie da się ani wybrać dobra, ani ocalić samego siebie. Odróżnienie pozytywnego i negatywnego aspektu sytuacji tragicznej zestawiamy z odróżnieniem dwóch warstw tragedii. Pierwsza obejmuje obiektywne nieszczęście i strategie oporu ofiary, druga obejmuje nową (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Ludwika Flecka hermeneutyczna teoria wiedzy.Andrzej Przyłębski - 2007 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 13:45-64.
  Polski biolog i epistemolog L. Fleck jest twórcą teorii nauki prekursorskiej względem koncepcji Th. Kuhna. Mimo że sam Fleck nie używał nazwy „hermeneutyka”, to jego rozważania noszą wybitnie hermeneutyczny charakter. Dominuje w nich bowiem myślenie w kategoriach rozumienia, akcentowanie interpretacyjnego charakteru ludzkiego odniesienia do rzeczywistości, podkreślanie znaczenia tego, co dany badacz zastaje, co we wspólnocie badaczy obowiązuje oraz samej wspólnoty myślowej, stanowiącej gremium oceniające jego poznawczy wkład. Choć lwowski filozof wyraża to przy pomocy kategorii takich jak styl myślowy oraz (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  9
  Dimensionen des Verstehens.Anita Pacholik-Żuromska - 2014 - Studia Z Historii Filozofii 5 (2):135-150.
  In this paper I try to consider the question of understanding as a special mental capacity in the light of the neuroscientific approach and the philosophical tradition. I assert that it is not sufficient to explain the process of understanding on the subpersonal level. The understanding has several dimensions that are revealed only in the aspect of interpretation, communication and social interaction. This kind of understanding implies the meta-representational knowledge, which we wanted to present on the example of rational and (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Paul Ricœur: la sagesse de l’incertitude.Jean Greisch - 2013 - Argument: Biannual Philosophical Journal 3 (2):475-490.
  Po II wojnie światowej Paul Ricoeur podjął sie nauczania filozofii w Collège Cévenol w wiosce Chambon-sur-Lignon, gdzie napisał swój doktorat poświęcony fenomenologicznej analizie woli. Przejęte od Milana Kundery paradoksalne pojęcie „mądrości niepewności”, zastosowane do dzieła Ricoeura jako całości naświetla specyfikę jego wkładu w rozwój hermeneutyki filozoficznej XX wieku.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark