Results for 'hiệu ứng ngày'

220 found
Order:
 1. Hiệu ứng GARCH trên dãy lợi suất thị trường chứng khoán Việt Nam 2000-2003.Vương Quân Hoàng - 2004 - Tạp Chí Ứng Dụng Toán Học 2 (1):15-30.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  11
  Kinh tế Việt Nam 2009 và một vài suy nghĩ về nhận thức luận chuyển đổi.Vương Quân Hoàng & Quan-Hoang Vuong - 2010 - Tạp Chí Cộng Sản 81 (1):49-55.
  TCCS - Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa thập niên thứ hai, thế kỷ XXI. Tuy vậy, mốc thời gian không quan trọng bằng những đổi thay chóng mặt của quá trình quốc tế hóa đời sống kinh tế, và những biến đổi sâu sắc nó sẽ mang lại. Quá trình ấy, ngay bây giờ, lại được phóng đại qua lăng kính của những biến động toàn cầu do khủng hoảng kinh tế - tài chính 2007 - 2009, điều (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Central Limit Theorem for the Functional of Jump Markov Process.Nguyen Van Huu, Quan-Hoang Vuong & Tran Minh Ngoc - 2005 - In Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy”. Ha Noi: Viện Toán học. pp. 34.
  Central limit theorem for the functional of jump Markov process. Nguyễn Văn Hữu, Vương Quân Hoàng và Trần Minh Ngọc. Báo cáo: Hội nghị toàn quốc lần thứ III “Xác suất - Thống kê: Nghiên cứu, ứng dụng và giảng dạy” (tr. 34). Ba Vì, Hà Tây, ngày 12-14 tháng 05 năm 2005. Viện Toán học / Trường Đại học Khoa học tự nhiên / Đại học Quốc gia Hà Nội.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  13
  T'ung Shu-Yeh, the Tso-Chuan, and Early Chinese HistoryCh'un-Ch'iu Tsochuan Yen-Chiu.Jay Sailey & T'ung Shu-yeh - 1984 - Journal of the American Oriental Society 104 (3):529.
 5. Tìm Hiểu Người Xưa Qua Sách Cổ: Sưu Lục, Tuỳ Đàm.Kiều Minh Dương - 2006 - Nhà Xuất Bản Lao Động.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Gương Hiếu Thảo Của Người Việt.Mã Giang (ed.) - 2005 - Nhà Xuất Bản Lao Động.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  9
  Ngày này 20 và 8 năm trước.Quan-Hoang Vuong - 2021 - OSF Preprints 2021:1-3.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Welterschließung und radikale Kritik.James Bohman - 1993 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41 (3):563-574.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 9.  11
  Negotiation for Safer Sex Among Married Women in Cambodia: The Role of Women's Autonomy.Mengieng Ung, Godfred O. Boateng, Frederick A. Armah, Jonathan A. Amoyaw, Isaac Luginaah & Vincent Kuuire - 2013 - Journal of Biosocial Science:1-17.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 10.  7
  Negotiation for Safer Sex Among Married Women in Cambodia: The Role of Women's Autonomy.Mengieng Ung, Godfred O. Boateng, Frederick A. Armah, Jonathan A. Amoyaw, Isaac Luginaah & Vincent Kuuire - 2014 - Journal of Biosocial Science 46 (1):90-106.
 11.  17
  K'ung-Ts'ung-Tzu: The K'ung Family Masters' Anthology.Yoav Ariel - 1989 - Princeton University Press.
 12. UNGE'S Metascientific Queries. [REVIEW]Riepe Riepe - 1959 - Philosophy and Phenomenological Research 20:552.
  No categories
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  4
  Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Kant-Gesellschaft.Margit Ruffing, Guido A. De Almeida, Ricardo R. Terra & Valerio Rohden - 2008 - In Margit Ruffing, Guido A. De Almeida, Ricardo R. Terra & Valerio Rohden (eds.), Recht Und Frieden in der Philosophie Kantslaw and Peace in Kant’s Philosophy: Akten des X. Internationalen Kant-Kongresses. Walter de Gruyter.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  5
  Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Sociedade Kant Brasileira.Margit Ruffing, Guido A. De Almeida, Ricardo R. Terra & Valerio Rohden - 2008 - In Margit Ruffing, Guido A. De Almeida, Ricardo R. Terra & Valerio Rohden (eds.), Recht Und Frieden in der Philosophie Kantslaw and Peace in Kant’s Philosophy: Akten des X. Internationalen Kant-Kongresses. Walter de Gruyter.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  10
  Do Isolated Membranes and Purified Vesicles Pump Sodium?: A Critical Review and Reinterpretation.Gilbert N. Ung & William Negendank - 1980 - Perspectives in Biology and Medicine 23 (2-1):215-239.
 16.  8
  Verheißung und Entsprechung. Ethik als öffentliche Theologie in praktischer Absicht.Torsten Meireis - 2018 - In Marcus Held & Michael Roth (eds.), Was Ist Theologische Ethik?: Grundbestimmungen Und Grundvorstellungen. De Gruyter. pp. 131-152.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Kʻung Tsŭ Chia Yü.Confucius[From Old Catalog], Kramers, Robert Paul, [From Old Catalog] & Su Wang (eds.) - 1950 - Leiden: Brill.
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18.  1
  Transgender Identity, Sexual Versus Gender ‘Rights’ and the Tools of the Indian State.Jennifer Ung Loh - 2018 - Feminist Review 119 (1):39-55.
  Sexual and gender minorities in contemporary India are formed in the interstices between the neoliberal, Hindutva state; transnational discourses of liberal democracy and sexual ‘rights’; as well as cosmopolitan culture and global LGBT movements. As is evident in recent court judgments and legislation, particularly since 2014, postcolonial Hindu nationalism has created cultural conditions where forms of queer gender are permissible while queer sexuality is generally unacceptable. In recent years, significant developments have focused on transgender communities, complicating activism surrounding sexual and (...)
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 19.  8
  Full-Order Observer Design for Nonlinear Complex Large-Scale Systems with Unknown Time-Varying Delayed Interactions.Vu N. Phat, Nguyen T. Thanh & Hieu Trinh - 2016 - Complexity 21 (2):123-133.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 20. Ts Ung Hsi Fang Che Hsüeh Tao Ch an Fo Chiao.Charles Wei-Hsun Fu - 1986 - Tung Ta T U Shu Kung Ssu Tsung Ching Hsiao San Min Shu Chü.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  2
  Begrüßung und Danksagung.Volker Gerhardt & Rolf-Peter Horstmann - 2001 - In Volker Gerhardt, Rolf-Peter Horstmann & Ralph Schumacher (eds.), Kant Und Die Berliner Aufklärung: Akten des Ix Internationalen Kant-Kongresses. Walter de Gruyter. pp. 3-6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  47
  K'ung-Ts'ung-Tzu, the K'ung Family Masters' Anthology: A Study and Translation of Chapters 1-10, 12-14.A. C. Graham - 1990 - Philosophy East and West 40 (4):571-573.
 23. K Ung-Ts Ung-Tzu a Study and Translation of Chapters 15-23, with a Reconstruction of the 'Hsiao Erh-Ya' Dictionary.Yoav Ariel - 1996
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Die Anmaßung der Gleichheitsvoraussetzung.Thomas Schramme - 2003 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 51 (2):255.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 25. Begrüßung der Teilnehmer des Opfer-Kolloquiums in Münster beim Empfang des Rektors der Universität am 3.10.1983.Ruth Schmidt-Wiegand - 1984 - Frühmittelalterliche Studien 18 (1):1-3.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. UNG YU-LAN'S A History of Chinese Philosophy. [REVIEW]Hallie Hallie - 1953 - Philosophy and Phenomenological Research 14:277.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Eheschließung und Werbung in der Kudrun. Eckart Loerzer.Hubert Heinen - 1973 - Speculum 48 (2):377-379.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Kant-Gesellschaft.Bernd Dörflinger - 2013 - In Margit Ruffing, Claudio La Rocca, Alfredo Ferrarin & Stefano Bacin (eds.), Kant Und Die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht: Akten des Xi. Kant-Kongresses 2010. De Gruyter. pp. 5-6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Kant-Gesellschaft.Bernd Dörflinger - 2013 - In Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca & Margit Ruffing (eds.), Kant Und Die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht. Akten des Xi. Internationalen Kant-Kongresses. De Gruyter. pp. 5-6.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. UNG YU-LAN-The Spirit of Chinese Philosophy. [REVIEW]H. H. Dubs - 1948 - Mind 57:535.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  11
  K'ung-Ts'ung-Tzu: The K'ung Family Masters' Anthology, a Study and Translation of Chapters 1-10, 12-14.Stephen Durrant - 1992 - Journal of the American Oriental Society 112 (2):354.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  8
  Hegel's Theory of the Identity of Thinking and Existence.Mao Ts'ung-Hu - 1979 - Contemporary Chinese Thought 11 (2):77-96.
  The most fundamental proposition of Hegel's philosophy is that there is an inherent identity between thinking and existence. This proposition reveals in capsule form the idealistic system and dialectical contradiction of Hegel's philosophy. It is precisely through this proposition that in his most extremely conservative philosophy Hegel conceals revolution and reflects the just emerging demands of the capitalist class in early nineteenth century Germany.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  1
  Coloniality and Feminist Collusion: Breaking Free, Thinking Anew.Jennifer Ung Loh & Navtej K. Purewal - 2021 - Feminist Review 128 (1):1-12.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  8
  Constructing the Biotech Nonhuman Animal: Instrumentalism and Ambivalence.Sari Ung-Lanki - 2014 - Society and Animals 22 (5):439-458.
  This article was designed to give insight into the role of biotechnology in redefining the complex human-animal relations of our times. In particular, it is used to examine accounts of nonhuman animals and animal usage in the context of biotechnology, as covered in the leading scientific journalNature Biotechnology. Data consist of editorials, commentaries, and research news for four years, and has been analyzed using discourse analysis. The journal constructs a consistent, yet one-sided, view on animals as they are represented through (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  9
  Indicateurs de la Qualité de Vie des Personnes Présentant des Troubles Obsessionnels Compulsifs : Une Étude de la Portée.Yannick Ung, Sylvie Tétreault, Margot Morgiève & Xavier Briffault - 2017 - Alter - European Journal of Disability Research / Revue Européenne de Recherche Sur le Handicap 11 (4):267-281.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Hsüeh Hsi Wei Wu Pien Cheng Fa Ti Chi Pen Fan Chʻou.Chieh-pʻing[from old catalog] Kʻung - 1978
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  5
  Welterschließung und Referenz.Cristina Lafont - 1993 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41 (3):491-508.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Società Italiana di Studi Kantiani.Claudio La Rocca - 2013 - In Margit Ruffing, Claudio La Rocca, Alfredo Ferrarin & Stefano Bacin (eds.), Kant Und Die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht: Akten des Xi. Kant-Kongresses 2010. De Gruyter. pp. 7-12.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  2
  Begrüßung durch den Ersten Vorsitzenden der Società Italiana di Studi Kantiani.Claudio La Rocca - 2013 - In Stefano Bacin, Alfredo Ferrarin, Claudio La Rocca & Margit Ruffing (eds.), Kant Und Die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht. Akten des Xi. Internationalen Kant-Kongresses. De Gruyter. pp. 7-12.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  2
  Erschließung der Erfahrung von Frauen und die Entdeckung neuer theologischer Kategegorien.Stephanie Klein - 2003 - Hts Theological Studies 59 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Welterfahrung und Welterschließung in Mittelalter und Früher Neuzeit (Interdisziplinäre Beiträge zu Mittelalter und Früher Neuzeit, Band 5).Anna Kathrin Bleuler & Anja-Mareike Klingbeil - 2017
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. An Alchemical Poem by Kao Hsiang-Hsien.Tenney Davis & Chao Yün-ts'ung - 1939 - Isis 30:238-240.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43. Begrüßung Und Danksagung.Rolf-Peter Horstmann & Volker Gerhardt - 2001 - In Ralph Schumacher, Rolf-Peter Horstmann & Volker Gerhardt (eds.), Kant Und Die Berliner Aufklärung: Akten des Ix. Internationalen Kant-Kongresses. Bd. I: Hauptvorträge. Bd. Ii: Sektionen I-V. Bd. Iii: Sektionen Vi-X: Bd. Iv: Sektionen Xi-Xiv. Bd. V: Sektionen Xv-Xviii. De Gruyter. pp. 3-6.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  10
  Ts'ung Shu.Arthur W. Hummel - 1931 - Journal of the American Oriental Society 51 (1):40-46.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  27
  Wang Ch'ung's Anti-Confucian Struggle.Chung Ta - 1976 - Contemporary Chinese Thought 7 (4):57-68.
  Wang Ch'ung, a materialist of the early Eastern Han period, was a progressive thinker who publicly raised the militant banner of "attacking Confucius" and "criticizing Mencius.".
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  5
  Begrüßung durch die Präsidentin der Stiftung „Silvestro Marcucci“.Franca Casali - 2013 - In Margit Ruffing, Claudio La Rocca, Alfredo Ferrarin & Stefano Bacin (eds.), Kant Und Die Philosophie in Weltbürgerlicher Absicht: Akten des Xi. Kant-Kongresses 2010. De Gruyter. pp. 25-26.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Handschriftenerschließung in Deutschland. Vom Gedruckten Katalog Zum Informationssystem.Bettina Wagner - 2009 - Das Mittelalter 14 (2).
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  4
  Begrüßung.Cornelius Weiss - 1997 - In Christoph Hubig (ed.), Cognitio Humana - Dynamik des Wissens Und der Werte: Xvii. Deutscher Kongreß Für Philosophie Leipzig 23.–27. September 1996, Kongreßband: Vorträge Und Kolloquien. De Gruyter. pp. 15-16.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  5
  Über Welterschließung: Heidegger, Habermas, Dewey.Nikolas Kompridis - 1993 - Deutsche Zeitschrift für Philosophie 41 (3):525-538.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Wang Chong (Wang Ch'ung).Alexus McLeod - 2012 - In J. Feiser & B. Dowden (eds.), Internet Encyclopedia of Philosophy.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 220