Results for 'krytyka artystyczna'

181 found
Order:
 1.  2
  Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną.Agnieszka Rejniak-Majewska & Paweł Polit - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:7-12.
  By the late 1920s in Europe new art directions were regarded as already completed phenomena, a part of “avant-garde tradition.” Such views were expressed by Jean Arp and El Lissitzky’s in their book Kuntismen, and by Amédée Ozenfant’s in Art. Bilan des arts modernes en France. Similar opinions were also voiced by Jan Brzękowski, a Polish poet and critic, who regarded this time as a period of “establishing certain values” rather than new breakthroughs. In this article I discuss Brzękowski’s strategies (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. W poszukiwaniu kryterium. Krytyka artystyczna po końcu krytyki.Joanna Winnicka-Gburek - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):121-130.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Metaksiążka. Książka artystyczna jako hermeneutyka księgi.Rafał Solewski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 7 (7/8):118-143.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Północne światło i ciemność w muzyce i malarstwie albo: artystyczna ekspresja tożsamości kulturowej.Lars-Olof Ahlberg - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):20-37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  3
  Sztuka żydowska w świetle krytyki artystycznej dwudziestolecia międzywojennego.Renata Piątkowska - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:73-93.
  Artykuł analizuje pojęcie sztuki żydowskiej w zapisach krytyki dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Rozważania o sztuce żydowskiej, dyskusje o znaczeniu sztuk pięknych dla społeczności żydowskiej w diasporze oraz roli, jaka przypadła im w budowaniu nowego narodowego uniwersum wizualnego Żydów europejskich rozpoczęły się w przededniu I wojny światowej. W niepodległej Polsce kontynuowano dyskusje o kierunkach rozwoju narodowej kultury, zarówno w kontekście niezależnego, autonomicznego życia żydowskiego, jak i relacji między kulturą polską, kulturą dominująca a peryferyjną w kontekście państwa kulturą żydowską. Na przykładzie otwartego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Hermeneutyka artystyczna.Adrian Mróz - 2015 - Sztuka, Polityka, Pieniądze. Sytuacja Artysty W Świecie Współczesnym.
  Artykuł poruszać będzie zagadnienia dotyczące sposobu definiowania artysty oraz istnienie artystów w kontekście historycznym, ontologicznym i filozoficznym. Autor rozważy także dylematy moralne i etyczne, dotyczące statusu dzieła, jak i problemy estetyczne odniesione do „standaryzacji” dzieł według wzorca produktów i języka biznesowego. Udowodni, że żaden współczesny człowiek w istocie nie potrafi zrobić „kanapki” jako jednostka. Wytwory artystyczne są w podobnej sytuacji. Status quo jest w procesie przewartościowania. W artykule postawiona będzie teza, że współczesny artysta jest nauczycielem, który stymuluje bądź angażuje działalność (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Aktualizacja artystyczna archetypu Animy i Animusa w pantomimie Henryka Tomaszewskiego "Menażeria Cesarzowej Filissy".Patrycja Samson-Ładno - 2013 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 19:399-414.
  Henryk Tomaszewski, twórca Wrocławskiego Teatru Pantomimy, w swoich utworach odwoływał się do archetypów. We wszystkich jego przedstawieniach pojawiają się charakterystyczne dla mitu genotypy: epifanie bogów, bohater-bóg, święta przestrzeń i czas, przeznaczenie. Archetypalne treści i ich symbolizacje odnaleźć można w większości jego choreodramów. Duże znaczenie miało dla niego myślenie obrazowo-mityczne, w którym interpretował mity, dając ich nowy, artystyczny obraz. Mistrz z Wrocławia na przykładzie cesarzowej Filissy aktualizuje archetyp Animusa, wykorzystując różne środki.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  1
  Postmodernistyczna krytyka idei Lucio Russo (Lucio Russo, \"Zapomniana rewolucja. Grecka myśl naukowa a nauka nowoczesna\").Krzysztof Kościuszko - 2006 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 12:260-263.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Krytyka rozumu praktycznego jako etap kształtowania się pojęcia wzniosłości Kanta.Stefan Harassek - 1936 - Kwartalnik Filozoficzny 13 (3):215-244.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Chybiona krytyka.Michał Heller - 2005 - Filozofia Nauki 2.
  The paper contains a comment on the criticism of the author's book Początek jest wszędzie (Prószynski i S-ka, 2002) by Marek Lagosz ("Przegląd Filozoficzny - Nowa Seria, 14, 2005, 121-133). The comment focuses on the following issues: (1) the conception of philosophy of physics; (2) some methodological questions, especially the role of models in physics; (3) some explanations concerning the model proposed by the present author and his coworkers. A few "ideological remarks" are also made.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Krytyka systemu Kanta i program nowokrytyczny Mariana Massoniusa.Anna Hochfeld - 1975 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 21.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Hobbesa krytyka metody eksperymentalnej Boyle’a.Dariusz Kucharski - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:241-253.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  11
  Krytyka oficjalnego chrześcijaństwa w późnych pismach Sørena Kierkegaarda.Maksymilian Roszyk - 2019 - Roczniki Filozoficzne 67 (2):77-101.
  Artykuł ma na celu przedstawienie syntetycznego uporządkowania zawartej w późnych pismach Kierkegaarda krytyki oficjalnego chrześcijaństwa, czyli tego, co w świecie funkcjonuje pod nazwą „chrześcijaństwo”, a co w rzeczywistości zdaniem Duńczyka nim nie jest. Artykuł otwiera zarys niezbędnej dla zrozumienia tej krytyki pozytywnej koncepcji chrześcijaństwa u Kierkegaarda, w szczególności jego idei naśladowania Chrystusa. Dalej omówione są trzy główne zarzuty, jakie wysuwa Duńczyk: prowadzenie pogańskiego życia pod nazwą chrześcijaństwa, zastąpienie naśladowania Chrystusa rozmaitymi aktywnościami werbalnymi, m.in. uczynienie z chrześcijaństwa doktryny, oraz zastąpienie naśladowania (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Dietricha von Hildebranda krytyka relatywizmu etycznego: ślepota na wartość i inne argumenty.Leszek Kopciuch - 2014 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 26:175-185.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 15. Twórczość estetyczna oraz artystyczna wartość.Robert Stecker - 2009 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Konserwatywna Obrona Nierówności I Krytyka Politycznych Konsekwencji Idei Braterstwa W Myśli Politycznej Jamesa Fitzjamesa Stephena.Lucjan Wroński - 2018 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 30 (1):69-82.
  In his paper, the author analyses some premises of liberal concept of equality and its philosophical origins. He attempted to show affinities and differences between liberal and conservative approaches to legal equality. He argues that economic inequality is compatible with political and legal liberties within conservative political philosophy. Victorian lawyer James Fitzjames Stephen proved that fraternity is an ambiguous ideal conceived from utilitarian perspective mainly because that it would be political naïvete to expect love from our citizens instead of justice (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Problem wszechwiedzy logicznej. Krytyka światów nienormalnych i propozycja nowego rozwiązania.Mateusz Klonowski & Krzysztof Krawczyk - 2018 - Filozofia Nauki 27 (1):27-48.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 18. Krytyka Oświecenia w filozofii moralności Alasdaira MacIntere`a.Dorota Drałus - 2000 - Nowa Krytyka 11:113-136.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Przemoc jako kategoria filozoficzno-artystyczna.Magdalena Pajor - 1999 - Sztuka I Filozofia 17:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Krytyka krytyki behawioryzmu.Jan Ratajczak & Mirosław Zabierowski - 2005 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 6:103-126.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  70
  Krytyka nauki przez odniesienie do holizmu wiedzy w myśli Seyyeda Hosseina Nasra oraz Ismaila al-Faruqiego.Justyna Figas-Skrzypulec - 2016 - Argument: Biannual Philosophical Journal 6 (1):195-208.
  The paper presents a cognitive, educational and philosophical strategy, sometimes called reconstructionism (as it denotes e orts to reconstruct knowledge and science), proposed by a number of Muslim authors as a proper reaction to modern science. The pre‐modern background for this reaction is highlighted. Two examples are given: the Islamic science idea by Seyyed Hossein Nasr, and the Islamization of knowledge project by Ismail Raji al‐Faruqi. Their critique of Euro‐Atlantic science is based on its perceived e ects on society and (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. KRYTYKA ROZUMU ARABSKIEGO. WSPÓŁCZESNA MYŚL ARABSKA WOBEC ZAGADNIENIA ROZUMU I POZNANIA.Eliza Karczyńska - 2014 - Hybris, Revista de Filosofí­A (27):001-019.
  CRITIQUE OF THE ARAB MIND. CONTEMPORARY ARAB THOUGHT IN THE CONTEXT OF THE ISSUES OF REASON AND COGNITION In this article I will present different stands of Arab scholars with respect to one of the key issues of Orientalism — the Arab mind. The assumption of individuality and invariable nature of Arab mind was one of the foundations of the oriental thought. With the development of postcolonial thought in the second half of the 20th century, some Arab scholars rejected this (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Arystotelesowska Krytyka Poglądów Empedoklesa Na Powstanie Życia.Krzysztof Kruk - 2014 - Rocznik Filozoficzny Ignatianum 20 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Bergsonowska krytyka naukowych metod poznania rzeczywistości.Krzysztof Pezdek - 2012 - Studia Philosophica Wratislaviensia 7 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Carnapowska krytyka metafizyki poizytywistycznej a ajdukiewiczowska krytyka pewnych aspektów logicznego empiryzmu.A. Siemianowski - 2002 - Ruch Filozoficzny 1 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Leninowska krytyka pojęcia \\\"kultura\\\".Cezary Sikorski - 1982 - Colloquia Communia (5):13-43.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Śladami Marksa I Wittgensteina: Krytyka Społeczna Bez Teorii Krytycznej.Lotar Rasiński - 2012 - Wydawn. Naukowe Pwn.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Krytyka modalnego dowodu ontologicznego Alvina Plantingi.Daniel Chlastawa - 2011 - Ruch Filozoficzny 68 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Krytyka chorego rozumu (Herbert Schnadelbach, Rozum i historia).Aleksander Zbrzezny - 2002 - Etyka 35:282-287.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Krytyka etyki fenomenologicznej (Jerzy Trębicki, Etyka Maxa Schelera. Przyczynek do ogólnej teorii wartości).Zbigniew Zwoliński - 1974 - Etyka 13.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Krytyka etyki fenomenologicznej - J. Trębicki Etyka Maxa Schelera. Przyczynek do ogólnej teorii wartości.Zbigniew Zwoliński - 1974 - Etyka 13:252-259.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Postmodernistyczna krytyka racjonalości nauki.J. Zycinski - 1994 - Studia Philosophiae Christianae 30 (2):299-312.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Krytyka instytucji w Listach o sympatii Sophie de Grouchy.Anna Markwart - 2021 - Ruch Filozoficzny 76 (3):95.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Kapitał, krytyka ekonomii politycznej, Warszawa 1926.Karol Marks - 1927 - Kwartalnik Filozoficzny 5 (3):380-381.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Russellowska krytyka argumentów na rzecz istnienia Boga.Natalia Marcinowska - 2012 - Filo-Sofija 12 (19).
  Bertrand Russell’s Critique of the Arguments for the Existence of God The paper presents Bertrand Russell’s critique of arguments for the existence of God. I divided the theistic arguments which Russell criticizes into three groups. The first group involves arguments concerning the relation between Universe and God: the First Cause argument, the Natural law argument and the argument from Design. The second group is related to the concept of God as a moral Lawmaker and it contains the argument from morality (...)
  Direct download (7 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  3
  Krytyka Platona przyjmowania uczestniczenia (ei;dh) rzeczy w postaciach () jako przyczynek do dyskusji na temat źródeł antynomii w podstawach matematyki.Konrad Dydak Rycyk - 2020 - Semina Scientiarum 17:20-54.
  This article is an attempt to answer the question about possible philosophical sources of antinomies revealed in mathematics at the turn of the 19th and 20th centuries. Mathematical Platonism seems to be one of such sources. Is it possible, in Plato’s way of thinking, to really find the problem of the existence of objects, which in the context of the infinite set theory was mentioned by Georg Cantor? And if so, how does this problem solve Plato himself?
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Krytyka Reizmu.Władysław Gołębski - 1930 - Kwartalnik Filozoficzny 8 (3):255-274.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Krytyka i filozofia (S. Symotiuk, \"Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku\", Lublin 1987).Czesław Głombik - 1989 - Studia Filozoficzne 279 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Krytyka pojęcia gęstości systemów symbolicznych Nelsona Goodmana.Krzysztof Guczalski - 1998 - Studia Semiotyczne 21:143-164.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Johna L. Austina krytyka fundamentalizmu w świetle eksternalizmu epistemologicznego (John L. Austin's criticism of foundationalism in the light of epistemic externalism).Tomasz Szubart - 2011 - Principia 54:107-132.
  W epistemologii aż do XX wieku, najbardziej rozpowszechniony pogląd dotyczący wiedzy głosił, że musi ona posiadać niepodważalne podstawy, w przeciwnym wypadku w jej uzasadnianiu popadlibyśmy w regres w nieskończoność. Takie stanowisko zostało nazwane fundamentalizmem i spotkało się z szeroką krytyką. W latach siedemdziesiątych w teorii poznania powstał nowy kierunek – eksternalizm. Jego twórcy odeszli od tradycyjnego rozumienia wiedzy i odrzucili podstawowe założenia przyjmowane przez fundamentalistów jak i niektórych z ich krytyków. Ciekawą krytykę fundamentalizmu zaprezentował John Langshaw Austin, który dominował na (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41. Krytyka władzy jako strategia legitymizacyjna.Agata Bielik-Robson - 2001 - Civitas 5 (5):119-130.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. „Sekularyzacja”. Krytyka Pewnej Kategorii Historycznej Nieprawowitości.Hans Blumenberg - 2013 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (25).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  41
  Krytyka dialektycznej interpretacji filozofii Nagardżuny.Szymon Bogacz - 2014 - Diametros 42:227-246.
  The aim of this paper is to present two arguments against the dialectical interpretation of Nagarjuna's philosophy. This interpretation understands Nagarjuna's philosophy as a method of deconstruction, abstracting from Nagarjuna's own standpoint. The first argument refers to the metaphysical presuppositions of this method. The second argument refers to the positive statements asserted by Nagarjuna and focuses mainly on those concerning Buddhist practice. Furthermore, the conception of 'skillful means' and 'the two truths' will be discussed. The conclusion of this paper is (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44. Krytyka i prawo. O dyskursie filozoficznym Emmanuela Levinasa.Monika Bogdanowska - 2001 - Sztuka I Filozofia 19:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45. Krytyka koncepcji naturalizmu kulturowego Marvina Harrisa.Jarosław Krzysztof Brozi - 1988 - Studia Filozoficzne 275 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  1
  Husserlowska krytyka psychologizmu w aksjologii.Hanna Buczyńska-Garewicz - 1975 - Etyka 14:211-228.
  Husserl’s contribution to the investigation of problems concerning the epistemological and ontological status of value resulted in the creation of a new well defined solution. The starting point of this conception was the refutation of sensualistic psychologism. By granting to emotional acts possession of content which points to intentional objects Husserl revealed their epistemological function and ability to objectivise. The new interpretation of emotions attributing existence not only to affective inner states of the self but also to conscious acts that (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  1
  Krytyka Emotywizmu (J.O. Urmson, The Emotive Theory of Ethics).Hanna Buczyńska-Garewicz - 1970 - Etyka 7:196-200.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Kryzys, Krytyka, Mądrość. Kantowskie Ujęcie Mądrości I Jego Aktualność.Dominika Jacyk - 2020 - Studia Philosophica Wratislaviensia 15 (2):115-128.
  The title concepts of criticism, crisis, and wisdom are taken from the paradigm of Kantian philosophy and are characterised in the development given by the contemporary philosopher Odo Marquard. In this connection I present the relationship between wisdom and thinking in the Enlightenment usage. The call for philosophy to be self-understanding in the sense of the Enlightenment Bildung and the autonomy of science and wisdom sounds particularly strong here. I conclude that philosophy becomes stupidity when it turns into a field (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Kierkegaardiańska krytyka abstrakcji i jedno z proponowanych rozwiązań: przyswojenie.Jon Stewart - 2011 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2 (17).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50. Krytyka metody scholastycznej oraz schola mystica w pismach Jakuba z Paradyza.Jarosław Stos - 2000 - Studia Philosophiae Christianae 36 (2):243-266.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 181