Results for 'mažos ir vidutinės įmonės'

609 found
Order:
 1.  12
  European Private Company: Perspectives of Legal Regulation.Saulius Katuoka & Vaida Česnulevičiūtė - 2012 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 19 (1):159-178.
  The purpose of this article is to analyse the main provisions of the European private company not limited by the provisions as presented by the European Commission in its Proposal for a Council Regulation on the statute for European private company, but also including amendments introduced by the European Parliament and taking into account the negotiations in the Council of the European Union. This article analyses the development of the European private company and explains why such legal form of a (...)
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  20
  Legal Status of the Sole Managing Body: Is Unambiguousness Possible?Agnė Tikniūtė & Jūratė Usonienė - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (3):1095-1111.
  The article analyses the key issues of the legal status of the sole managing body from the perspective of the valid legal regulation, the established case-law and doctrine. The first part of the article analyses the dualism of the manager’s legal status from the perspective of civil law and labour law. The analysis of the latest case-law presented herein shows that the rule of “internal” and “external” relations between the manager and the company formulated in the case-law is applied differently, (...)
  Direct download (5 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  37
  The Gezi Park Protests as a Pluralistic "Anti-Violent" Movement.özdem İr - 2015 - The Pluralist 10 (3):247-260.
  a new era of public protest began in 1999 with the Seattle World Trade Organization demonstrations, and continued through the 2011 Occupy Wall Street protests and the 2013 Gezi Park insurrection in Istanbul. This new era of demonstrations differed from movements that had come before in the understanding of politics employed by the protesters, reconstructing popular imaginations about the future, bringing about a reconsideration of politics, its domain, and time itself.This article investigates the Occupy Gezi movement that began in Gezi (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  4
  Orthodoxy and Heterodoxy in the Research on the Foundations Of.Olival Freire Ir - 2007 - In Boaventura de Sousa Santos (ed.), Cognitive Justice in a Global World: Prudent Knowledges for a Decent Life. Lexington Books.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Shenayim Yaḥdaṿ: Filosofyah Datit-Ḥilonit Ḥadashah. Meʼ & Mosheh ir - 2012 - Hotsaʼat Sefarim ʻa. Sh. Y.L. Magnes, Ha-Universiṭah Ha-ʻivrit.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  24
  Ritmo sąvokos metamorfozės Gilles’io Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose.Jūratė Baranova - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  Straipsnyje svarstoma galimybė, ar ritmo konceptas, funcionuojantis Gillesio Deleuze’o ir Félixo Guattari tekstuose, negalėtų padėti atsekti minties judėjimo linijų nuo filosofijos link skirtingų meno formų ir atgal. Pradedant nuo dinaminės problemų ir sąvokų kartografijos, kurią kaip tinkamą tokiems minties eksperimentams įžvelgė Anne Sauvagnargues, Jamesas M. Buchananas, Ronaldas Bogue, Stephenas Zepke, šiame tyrime siūloma sąvoka ritmas yra tinkama kaip siejamoji galimų filosofijos ir įvairių menų sankabos jungtis. Ritmas Deleuze’o ir Guattari tekstuose tampa filosofine sąvoka ir įgauna ontologinį statusą, transcenduojantį siauras filosofijos (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  21
  Laiko - viseto - atverties santykis kine ir modernaus kino filosofijoje.Jūratė Baranova - 2014 - Žmogus ir Žodis 16 (4).
  Straipsnyje svarstomas laiko išsišakojimo į tris modusus klausimas, kuris aktualus klasikinėje filosofijoje, fenomenologijoje, literatūroje, struktūruojamas kino mene ir modernaus kino filosofijoje. Straipsnyje tiriamos kelios šio laiko išsišakojimo įvaizdinimo ir jo filosofinio reflektavimo trajektorijos: Tarkovskio įvaizdintas laikas, apokaliptinis laikas bei jo virsmas į laiko kristalus Deleuze’o modernaus kino filosofijoje.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  21
  Mintis Kaip Tarpinė Teritorija Tarp Žodžio Ir Vaizdo.Jūratė Baranova - 2015 - Žmogus ir Žodis 17 (4).
  Šiame straipsnyje siekiama atsakyti į klausimą, kas galėtų susieti filosofiją ir vizualiuosius bei žodinius menus. Ar įmanoma ir jei taip, tai kaip įmanoma reflektuoti visus menus kaip vieno kūrybinio įvykio momentus? Siekiant atsakyti į šį klausimą, pirma, aptariamas logikos ir kūrybiškumo susikertant menui ir filosofijai susidūrimas, antra – žodžio ir vaizdo nebendramatiškumas, surastas / išrastas belgų siurrealisto René Magritte’o ir reflektuotas Michelio Foucault. Čia sugrįžtama prie klasikinio F. Niezsche’s disputo su Sokratu apie logikos ir kūrybiškumo priešpriešą ir siekiama atsakyti į (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. The Human Science of Somatics and Transcendental Phenomenology / Žmogaus somatikos mokslas ir transcendentali fenomenologija.Elizabeth Behnke - 2009 - Žmogus ir Žodis 11:10-26.
  Straipsnyje pristatomas žmogaus somatikos mokslas, kuris pirmiausia susiejamas su ankstyvaja Husserlio somatologijos samprata, o vėliau pasiūloma transcendentali šio mokslo pagrindinių prielaidų kritika. Kritiškai nagrinėjama psichofizinė apercepcija ir jos nuoroda į išgyvenamą mirties patirtį. Tada kaip alternatyvi somatikos prielaida pateikiama Husserlio kinestetinės sąmonės samprata. Straipsnnis užbaigiamas fenomenologine kinestetinių sistemų analize susiejant somatikos tyrinėjimus su įsikūnijimo etika bei pagarbos kinestetika. Esminiai žodžiai: fenomenologija, Husserlis, transcendentalumas, somatika, psichofiziologija, gyvenamas kūnas, kinestetinė sąmonė, kinestetinės sistemos, įsikūnijimo etika. After introducing the field of somatics as a (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Phenomenology and Empirical Research / Fenomenologija ir empiriniai tyrinejimai.Algis Mickūnas - 2009 - Žmogus ir Žodis 11:4-9.
  Straipsnyje tyrinėjamas kompleksinis fenomenologinių patyrimo struktūrų ir empirinės plotmės sąryšis. Siekiama apibrėžti dviejų objektyvumo plotmių koreliaciją: eidetinių patirties struktūrų ir empirinės plotmės. Ši koreliacija yra labai sudėtinga. Netgi atskiri empiriniai fenomenai turi būti apibrėžiami per patirties struktūras, su kuriomis jie yra koreliuoti. Empiriniai komunikacijos tyrimai turi atsižvelgti į patirties struktūras, kurios užtikrina Santraukaempirinę duotį. Tuo pat metu jie turi empirinius faktus susieti su kalbiniais kontekstais. Dar daugiau, komunikacijos tyrinėjimai kultūrinių objektyvybių lygmenyje turi analizuoti ne tik empirijos koreliaciją su ženklų sistemomis, (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  29
  Leadership Centrality and Corporate Social Ir-Responsibility (CSIR): The Potential Ameliorating Effects of Self and Shared Leadership on CSIR.Craig L. Pearce & Charles C. Manz - 2011 - Journal of Business Ethics 102 (4):563-579.
  Recent scandals involving executive leadership have significantly contributed to the topic of corporate social responsibility (CSR) becoming one of the most important concerns of the management literature in the twenty-first century. The antithesis of CSR is embodied in executive corruption and malfeasance. Unfortunately such things are all too frequent. We view the degree of centrality of leadership, and the primary power motivation of leaders, as key factors that influence the engagement in corruptive leader behavior and consequent corporate social ir-responsibility (CSIR) (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 12.  23
  Kalba ir tikrovė.Jūratė Baranova - 2017 - Žmogus ir Žodis 19 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  61
  Recent Consideration of World Government in the IR Literature: A Critical Appraisal.James A. Yunker - 2011 - World Futures 67 (6):409 - 436.
  Because recent contributions on world government in the international relations (IR) literature have focused on relatively nebulous issues, they are of limited usefulness for illuminating whether or not an actual world government would advance the human prospect. This question cannot be sensibly addressed unless in the light of a specific institutional proposal. Along the authority-effectiveness continuum separating the relatively ineffectual existent United Nations on the one hand, and the traditional world federalist ideal of the omnipotent world state on the other, (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 14.  2
  Teorinės Ir Praktinės Mediacijos Taikymo Prielaidos Sprendžiant Administracinius Ginčus Lietuvoje.Ugnius Trumpulis - 2012 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 19 (4):1423-1437.
  Šiame straipsnyje nagrinėjamos teorinės bei praktinės mediacijos taikymo prielaidos sprendžiant administracinius ginčus Lietuvoje. Remiantis mokslininkų darbais, teisės aktuose įtvirtintomis nuostatomis, administracinių teismų praktika vertinama, ar Lietuvoje galėtų būti taikoma mediacija, sprendžiant administracinius ginčus, ar šiuo metu egzistuojančiame teisiniame reguliavime galima pastebėti taikaus administracinių ginčų sprendimo galimybes. Straipsnyje pirmiausia akcentuojama galimybė kilusį administracinį ginčą išspręsti taikiai taikant mediaciją, t. y. suderinant skirtingus, konkuruojančius interesus, todėl būtent taikaus administracinių ginčų išsprendimo prielaidų ir buvo ieškoma analizuojant mokslininkų darbus, teisės aktus bei teismų praktiką. (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 15.  51
  The Secularism of Post-Secularity: Religion, Realism and the Revival of Grand Theory in IR.Adrian Pabst - unknown
  How to theorise religion in International Relations? Does the concept of post-secularity advance the debate on religion beyond the ‘return of religion’ and the crisis of secular reason? This article argues that the post-secular remains trapped in the logic of secularism. First, a new account is provided of the ‘secularist bias’ that characterises mainstream IR theory: defining religion in either essentialist or epiphenomenal terms; positing a series of ‘antagonistic binary opposites’ such as the secular versus the religious; de-sacralising and re-sacralising (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 16.  45
  Psichologizmas, reliatyvizmas ir savęs paneigimas Husserlio Prolegomenuose.Paulius Rimkevičius - 2016 - Problemos 89:153-166.
  Psichologizmas yra loginių ir psichologinių terminų reikšmių tapatinimas. Husserlio Prolegomenai yra žymiausias psichologizmą kritikuojantis tekstas. Iki šiol buvo atviras klausimas, kas būtent juose įrodyta. Šio straipsnio tikslas yra į jį atsakyti. Pagrindinis straipsnyje ginamas teiginys yra toks: Prolegomenuose Husserlis įrodė, kad jei reliatyvizmas klaidingas, tai psichologizmas klaidingas, bet neįrodė reliatyvizmo ar psichologizmo klaidingumo, nes jis neįrodė, kad reliatyvizmas save paneigia. Pirmiausia nagrinėjami du kartais Husserliui priskiriami įrodymai: paremtasis prielaida, kad logika yra normatyvi, ir paremtasis prielaida, kad psichologija remiasi logika. Tvirtinama, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  13
  Nature or Atoms? Reframing the IR Curriculum Through Ethical Worldviews.Landon Frim - 2017 - Teaching Ethics 17 (2):195-211.
  The international relations curriculum has long presented a dichotomy between the so-called “realist” and “idealist” positions. Idealists seek to embody universal norms of justice in foreign policy. Realists, by contrast, see competition between states, the balance of power, and relative advantage as basic to international politics. Though considered polar opposites, both the realist and idealist affirm the primacy of the nation state as a sovereign political unit, and so neither embraces cosmopolitanism in the strongest sense, i.e., the transcendence of national (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  32
  The European Regional Integration in the IR Literature: A Review of Scholarly Support and Opposition. [REVIEW]Agnes Katalin Koos - 2011 - Open Journal of Philosophy 1 (2):90.
  Most of what has been written on the ECSC/ EEC/ EC/ EU, has not been done by international relations theorists, but by comparativists, sociologists, historians, anthropologists, legal scholars, and many others. These writings are in general classified as intergovernmentalist, federalist, and supranationalist in most accounts of the theoretical perspectives on the EU . Wiener and Diez 2004 add a rational choice institutional category, as well, as they think that the policy analysis within the polity developed into an autonomous brand of (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  22
  The European Regional Integration in the IR Literature:A Review of Scholarly Support and Opposition. [REVIEW]Koos Agnes Katalin - 2011 - Open Journal of Philosophy 1 (2):90.
  Most of what has been written on the ECSC/ EEC/ EC/ EU, has not been done by international relations (IR) theorists, but by comparativists, sociologists, historians, anthropologists, legal scholars, and many others. These writings are in general classified as intergovernmentalist, federalist, and supranationalist (functionalist and neo- functionalist) in most accounts of the theoretical perspectives on the EU (Webb 1983, Rosamond 2000). Wiener and Diez 2004 add a rational choice institutional category, as well, as they think that the policy analysis within (...)
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  5
  Antoninas Artaud ir Gilles’io Deleuze’o modernaus kino filosofija.Jüratė Baranova - 2014 - Problemos 86:83-97.
  Straipsnis skiriamas prancūzų aktoriaus, poeto, scenaristo, žiaurumo teatro idėjos autoriaus Antonino Artaud idėjų pėdsakų šifravimui Gilles’io Deleuze’o kino filosofijoje. Straipsnyje keliami klausimai: kuo Artaud idėjų traktuotė antrajame knygos „Kinas“ tome „Vaizdinys-laikas“ skiriasi nuo čia pat aptariamų rusų režisieriaus Sergejaus Eisensteino idėjų įtakos? Kaip modernaus kino filosofijoje veikia Deleuze’ui svarbi Artaud mintis apie pamatinę minties bejėgystę, įkūnytą pačioje mintyje? Ar iš Artaud pasiskolintas „kūno be organų“ konceptas išveda į kasdienį ir ceremonijų kūną, apie kurį rašo Deleuze’as kaip apie modernaus kino ženklą? (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  9
  Étude de la distribution des suffixes -er/-ir dans les infinitifs de l'espagnol à partir d'un corpus exhaustif.Gilles Boyé & Patricia Cabredo Hofherr - 2004 - Corpus (Laboratoire Language) 3.
  L'analyse d'un corpus exhaustif des verbes espagnols montre que les suffixes infinitivaux -er et -ir dans cette langue sont en distribution complémentaire : c'est la forme phonologique de la voyelle préthématique qui en détermine le choix. Nous montrons qu'une analyse en termes de métaphonie ne rend pas compte de leur distribution, et proposons une solution en termes d'harmonie vocalique progressive : les suffixes infinitivaux -er et -ir sont des allomorphes d'un même morphème ; leur sélection dépend du timbre de la (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  3
  Kantas ir Deleuze'as: Kokia Yra Gilianusia Vaizduotės Paslaptis?Jüratė Baranova - 2013 - Problemos 84:153-169.
  Straipsnyje nagrinėjama Kanto nužymėtos ir Deleuze’o eksperimentiniame mąstyme rekonstruotos vaizduotės kaip vieno iš trijų proto gebėjimų raiškos lauko alternatyvos. Siekiama atsakyti į paties Deleuze’o išsikeltą kantišką klausimą: kokia yra giliausia paslaptis? Aptinkamos kelios atsakymo alternatyvos. Šiame tyrime paaiškėjo, kad Deleuze’o atsakymai į paties išsikeltą klausimą „kokia yra giliausia vaizduotės paslaptis?“ patiria metamorfozes, kurios apsuka ratą. Nuo pradinės pozicijos, kai vaizduotė veikia tik paklusdama intelektui ar protui, ji juda link laisvo trijų nepriklausomų sugebėjimų – intelekto, proto, vaizduotės atitikimo, paskui – link (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Pirmininko Vassilios Skouris Ir Teisėjo Prano Kūrio Kalbos, Pasakytos 2010 M. Spalio 6 D. Iškilmingame Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Posėdyje. [REVIEW]Pirmininko Vassilios Skouris Ir Teisėjo - 2010 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 122 (4):387-395.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sefer Meʼir Netivot.Meʼ Ḥadash & ir - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sefer Meʼir Netivot.Meʼir Ḥadash - 1994 - R.M.Y.].
  [1] Ḥeleḳ ha-moʻadim -- [2] Ḥeleḳ parashiyot ha-Torah -- ḥeleḳ 3. Be-ʻinyene midot.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Kalba, etika ir kitas tarp Atėnų ir Jeruzalės: lyginamasis Platono ir Rosenzweigo tyrinėjimas.L. Anckaert - 2002 - Žmogus ir Žodis 4:64.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Nietzsche kaip „pokantininkas " ir Kantas kaip „ponyčininkas "poklasikinėje Gilles Deleuze'o filosofijoje / Nietzsche as „post-kantian " and Kant as „post-nietzschean in the post-classical philosophy of Gilles Deleuze“.Jūratė Baranova - 2005 - Žmogus ir Žodis 7:3-12.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  17
  The (Ir)Rational Consideration of the Cost of Science in Transition Economies.Quan-Hoang Vuong - 2018 - Nature Human Behaviour 2 (1):5.
  Science makes a substantial contribution to the economy of developing countries such as Vietnam and its costs must be put into perspective, argues Quan-Hoang Vuong.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   9 citations  
 29.  7
  Mitas Ir Šifras. Postsekuliarybės Implikacijos Karlo Jasperso Ir Rudolfo Bultmanno Mąstyme.Lina Vidauskytė - 2019 - Logos 98.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 30. Niekis Ir Esmas.Arvydas Šliogeris - 2005 - Apostrofa.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   8 citations  
 31. Book Review : Memory and Redemption: Church. Politics and Prophetic Theology in Ireland, by Terence P. McCaughey. Dublin, Gill & Macmillan, 1993. 167pp. IR £12.99. [REVIEW]Martin Henry - 1994 - Studies in Christian Ethics 7 (2):131-135.
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Nihilizmas Ir Vakarų Filosofija: Mokslinė Monografija.Rita Šerpytytė - 2007 - Vilniaus Universiteto Leidykla.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 33.  76
  Economic (Ir)Rationality in Risk Analysis.Sven Ove Hansson - 2006 - Economics and Philosophy 22 (2):231-241.
  Mainstream risk analysis deviates in at least two important respects from the rationality ideal of mainstream economics. First, expected utility maximization is not applied in a consistent way. It is applied to endodoxastic uncertainty, i.e. the uncertainty (or risk) expressed in a risk assessment, but in many cases not to metadoxastic uncertainty, i.e. uncertainty about which of several competing assessments is correct. Instead, a common approach to metadoxastic uncertainty is to only take the most plausible assessment into account. This will (...)
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   6 citations  
 34. Antikinė Teisingumo Samprata Ir Jos Įtaka Vakarų Teisės Tradicijai: Monografija.Linas Baublys - 2005 - Mykolo Romerio Universitetas.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   4 citations  
 35.  39
  Valuations of Human Lives: Normative Expectations and Psychological Mechanisms of (Ir)Rationality.Stephan Dickert, Daniel Västfjäll, Janet Kleber & Paul Slovic - 2012 - Synthese 189 (S1):95-105.
  A central question for psychologists, economists, and philosophers is how human lives should be valued. Whereas egalitarian considerations give rise to models emphasizing that every life should be valued equally, empirical research has demonstrated that valuations of lives depend on a variety of factors that often do not conform to specific normative expectations. Such factors include emotional reactions to the victims and cognitive considerations leading to biased perceptions of lives at risk (e.g., attention, mental imagery, pseudo-inefficacy, and scope neglect). They (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 36.  4
  Sprachspiel ir ritualas L. Wittgensteino filosofijoje.Nerijus Stasiulis - 2017 - Logos 93:78-84.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 37.  1
  Egzistencinio Teizmo Ir Ateizmo Tiesos Perskyra: J. Girniaus Ir A. Maceinos Perspektyva.Tomas Kavaliauskas - 2017 - Logos 93:85-97.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 38.  32
  We Can Never Study Merely One Thing: Reflections on Systems Thinking and IR.Nuno P. Monteiro - 2012 - Critical Review 24 (3):343-366.
  Robert Jervis's System Effects was published just as systems thinking began to decline among political scientists, who were adopting increasingly strict standards of causal identification, privileging experimental and large-N studies. Many politically consequential system effects are not amenable to research designs that meet these standards, yet they must nonetheless be studied if the most important questions of international politics are to be answered. For example, if nuclear weapons are considered in light of their effect on the international system as a (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 39.  37
  Don’T Step on the Foul Line: On the (Ir)Rationality of Superstition in Baseball.Amber Griffioen - 2013 - Logique Et Analyse 56 (223):319-32.
  Baseball is an exceptionally superstitious sport. But what are we to say about the rationality of such superstitious behavior? On the one hand, we can trace much of the superstitious behavior we see in baseball to a type of irrational belief. But how deep does this supposed irrationality run? It appears that superstitions may occupy various places on the spectrum of irrationality — from motivated ignorance to self-deception to psychological compulsion —depending on the type of superstitious belief at work and (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  56
  Bayle on the (Ir)Rationality of Religious Belief.Kristen Irwin - 2013 - Philosophy Compass 8 (6):560-569.
  Bayle's conception of reason is notoriously difficult to unravel, as are its consequences for the rationality of religious belief. The secondary literature has generally coalesced around two interpretations of Bayle's conception of reason. The “superskeptical” interpretation holds that reason is the source of its own undoing, not to be trusted; religious belief turns out to be irrational on this conception of reason, but this is hardly cause for alarm. The jusqu'au bout (to the very end) interpretation holds that reason is (...)
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 41.  32
  The Market for (Ir)Reproducible Econometrics.Susan Feigenbaum & David M. Levy - 1993 - Social Epistemology 7 (3):215 – 232.
 42. Galia Ir Interpretacija: F.Arūnas Mickevičius - 2004 - Vilniaus Universiteto Leidykla.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 43.  71
  Some Objections to Keith Lehrer's Rule Ir(1).Diderik Batens - 1971 - British Journal for the Philosophy of Science 22 (4):357-362.
 44.  11
  McDonaldizing Men's Bodies? Slimming, Associated (Ir) Rationalities and Resistances.Lee F. Monaghan - 2007 - Body and Society 13 (2):67-93.
 45.  2
  L. Wittgensteino Psichologijos Ir Religijos Filosofija.Nerijus Stasiulis - 2019 - Logos 100.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  20
  Normative IR Theory and the Legalization of International Politics: The Dictates of Humanity and of the Public Conscience as a Vehicle for Global Justice.Peter Sutch - 2012 - Journal of International Political Theory 8 (1-2):1-24.
  This paper explores the relationship between normative international political theory and the politics of international law. It begins by arguing that a gap between the normative and the moral still exists in the literature before going on to examine an approach to closing this gap. This approach, it is argued, is common to a plurality of theoretical approaches including liberal cosmopolitanism, social constructivism and forms of particularism. In exploring ‘institutional moral reasoning’ or ‘social moral epistemology’ the paper argues that respecting (...)
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 47.  73
  Some Objections to Keith Lehrer's Rule IR.Diderik Batens - 1971 - British Journal for the Philosophy of Science 22 (4):357-362.
 48.  15
  G. Simondon’o Ontogenezės Teorija: Tarp Organizmo Ir Techninio Objekto.Audronė Žukauskaitė - forthcoming - Problemos:22.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  4
  Advokato profesija: prieštaringas jos pobūdis ir kontrolė.Giedrė Lastauskienė - 2013 - Jurisprudencija: Mokslo darbu žurnalas 20 (4):1473-1491.
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 50.  42
  Discourse Failure and the (Ir)Rational Politics of Democratic Decision Making.Mark J. Cherry - 2009 - Journal of Value Inquiry 43 (1):119-127.
1 — 50 / 609