Results for 'relatywizm'

36 found
Order:
 1. Racje wewnętrzne, powinności moralne i relatywizm: odpowiedź na polemikę.Tomasz Żuradzki - 2013 - Etyka 46:125-139.
  Tekst Naprawdę jaki jest Bernard Williams utwierdza mnie w przekonaniu, że moje odczytanie tezy internalizmu jest właściwe. Autorka polemiki opiera swą interpretację Williamsa na jednym jego tekście, nie uwzględnia też dyskusji, która toczy się od lat 80. na temat internalizmu, a jej zarzuty dotyczące poprawności mojej argumentacji wynikają z nietrafnego odczytania tego, co napisałem. Podtrzymuję tez tezę, wyrażoną wielokrotnie również przez Williamsa, że racje działania nie są zrelatywizowane względem wiedzy podmiotu. Zgadzam się natomiast z uwagą terminologiczną dotyczącą relatywizmu: wiele stanowisk, (...)
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  27
  Pluralizm logiczny a relatywizm w logice.Bożena Czernecka-Rej - 2018 - Diametros 56:51-68.
  The aim of the article is to analyze the situation of contemporary logic with reference to the issue concerning connections between the pluralism of logical systems and relativism in logic. Accordingly, I seek answers to the following questions: Can the plurality of logic, more specifically, a large number and variety of systems constructed by logicians, be justified in a rational way? Does pluralism in logic imply the thesis of relativism? Is logical relativism in the contemporary philosophy of logic just a (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Relatywizm etyczny.Ija Lazari-Pawłowska - 1984 - Etyka 21:7-23.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  42
  Relatywizm teoretyczny i relatywizm normatywny.Maksymilian Roszyk - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):201-227.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  1
  Relatywizm etyczny.Zbigniew Borysiuk - 1998 - Etyka 31:183-195.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Relatywizm: zagrożenie czy szansa?Adam Chmielewski - 1998 - Etyka 31:27-58.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  1
  Relatywizm etyczny i Jacka Hołówki propozycje moralne (Jacek Hołówka, Relatywizm etyczny).Henryk Jankowski - 1983 - Etyka 20:161-166.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Anarchizm epistemologiczny a relatywizm Paula K. Feyerabenda.Olga Zamelska - 2004 - Diametros 1:85-103.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Cnoty i relatywizm. Alasdaira MacIntyre'a próba przekroczenia relatywizmu.Stanisław Gałkowski - 2004 - Diametros 2:1-17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  17
  Incommensurability Vs Linguistic Relativity (Niewspólmiernosc a Relatywizm Jezykowy).Trybulec Marcin - 2009 - Filozofia Nauki 17 (3 (67)).
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Metoda refleksyjnej równowagi. Czę¶ ć III: Problem niezgody moralnej, relatywizm i niedookre¶ lono¶ ć metody.Artur Szutta - 2013 - Diametros 37:146-168.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Konwencjonalizm a relatywizm.Izydora Dąmbska - 1938 - Kwartalnik Filozoficzny 15 (4):328-337.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   2 citations  
 13. Relatywizm w sformułowaniu semantycznym a twardy problem relatywizmu poznawczego.Maksymilian Roszyk - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):283-298.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Zajęcia warsztatowe z filozofii a relatywizm. Dyrektywa wycofania się prowadzącego z merytorycznej warstwy dialogu.Aldona Pobojewska - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 83 (3):351-363.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Niewsp'o±Mierno's'c, Nieprzek±Adalno's'c, Konflikt Relatywizm We Wsp'o±Czesnej Filozofii Analitycznej.Adam Chmielewski - 1997
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Relatywizm protagorejski.Adam Chmielewski - 1998 - Nowa Krytyka 9.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Relatywizm w etyce.Marek Fritzhand - 1989 - Studia Filozoficzne 281 (4).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Relatywizm i obiektywizm etyczny.Jacek Hołówka - 1979 - Etyka 17:7-22.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Konwencjonalizm - relatywizm - realizm.Elżbieta Kałuszyńska - 2010 - Ruch Filozoficzny 67 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Relatywizm ontologiczny w nauce.Richard Kula - 2001 - Principia 29.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Co głosi relatywizm poznawczy? Rekonstrukcja konstytutywnych twierdzeń relatywizmu.Dorota Leszczyńska - 2005 - Filozofia Nauki 1.
  The aim of the paper is to present a reconstruction of the constitutive theses of cognitive relativism. The reconstruction is based on some examples of well-known theses and statements that are conceived to be relativistic. I distinguish three constituents of cognitive relativism: 1) the thesis of constructive character of cognition, 2) the thesis of pluralism of cognitive schemes, 3) the thesis of incommensurability of cognitive schemes. The rest of the article aims at, first, proving that Quine's philosophical standpoint is not (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Praktyczny relatywizm P. K. Feyerabenda.P. Lesniak - 1995 - Roczniki Filozoficzne 43 (3):89.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Relatywizm moralny, prawda i uprawomocnienie.Alasdair Macintyre - 2007 - Studia Philosophica Wratislaviensia:147-166.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Pierwszeństwo demokracji wobec filozofii,[w:] Obiektywność, relatywizm i prawda. Pisma filozoficzne. Tom I, przekład. Janusz Margański. [REVIEW]Richard Rorty - forthcoming - Aletheia.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Nowa próba wyjścia poza relatywizm w teorii wartości.Witold Rubczyński - 1925 - Kwartalnik Filozoficzny 3 (3):300-373.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Wittgenstein i relatywizm.Maciej Soin - 1996 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 41.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27. Konwencje, style myślenia i relatywizm. Kilka uwag o sporze I. Dąmbska – L. Fleck.Krzysztof Szlachcic - 2006 - Studia Philosophica Wratislaviensia:27-46.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Epistemiczna koncepcja prawdy a relatywizm.Tadeusz Szubka - 2003 - Filozofia Nauki 3.
  Epistemic conceptions of truth, for which truth is defined in terms of justifiability or assertibility in properly idealized conditions, are very often considered as unavoidably linked with relativism. The paper argues that such a link is not unavoidable. The reason is that there are accounts of justification that do not have relativistic consequences, and therefore one may propose an epistemic conception of truth that does not have those consequences either.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Niewspółmierność a relatywizm językowy.Marcin Trybulec - 2009 - Filozofia Nauki 17 (3).
  The study poses the question about the consequences of incommensurability for the problem of linguistic relativity. One can reasonably argue that if two languages are incommensurable, contradiction cannot exist between the judgments formulated inside them. Therefore it is possible to compile linguistic worldviews of two incommensurable languages into one coherent cognitive perspective. The latter view is called into question; hence the article examines the problem of relation between linguistically determined incommensurable worldviews. In order to analyze the issue there are distinguished (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Popperowa krytyka Mannheima- prefiguracja sporu relatywizm versus racjonalizm.Maciej Wątróbski - 2002 - Colloquia Communia 72 (1):66-76.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Potrzeby poznawcze a relatywizm.Włodzimierz Zięba - 2003 - Filozofia Nauki 3.
  This paper considers Adam Grobler's fallibilism as an attractive alternative for both epistemological fundationalism and nihilism. Fallibilism claims that science is only a collection of temporary opinions, which entails rejecting of the idea of justification in aid of establishing critical preferences. In Grobler's thought that role is played by the conclusion to the best explanation (abductionism). Grobler's ideas dismantle the belief that relativity implies relativism. This paper deals with several Grobler's problems, such as theory-ladeness thesis (interpretation of observation), problems of (...)
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Internalizm i eksternalizm w metaetyce.Tomasz Żuradzki - 2012 - Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
  Książka dotyczy trzech powiązanych z sobą zagadnień: internalizmu racji działania, internalizmu motywacyjnego i tzw. hume’owskiej teorii motywacji. Próbuje odpowiedzieć m.in. na następujące pytania: Czy wolno nam stwierdzić, że ktoś powinien coś zrobić, nawet gdy nie może być motywowany do tego działania? Czy można szczerze akceptować jakiś osąd moralny i nie być motywowanym do postępowania zgodnie z jego zaleceniami? Czy normy moralne służą tak naprawdę realizacji egoistycznych pragnień, czy może są fikcją wpajaną przez instytucje społeczne? Autor pokazuje, jak wiele współcześnie dyskutowanych (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 33. Hipoteza Sapira-Whorfa - Przegl¸Ad Argumentów Zwolenników I Przeciwników.Andrzej Klimczuk - 2013 - Kultura-Społeczeństwo-Edukacja 1:165--182.
  Współcześnie rośnie znaczenie badań interdyscyplinarnych oraz z zakresu zróżnicowania kulturowego, wielokulturowości i współpracy międzykulturowej. Istotne jest także uwzględnianie globalnych procesów zmian związanych z upowszechnianiem cyfrowych technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Jedną z teorii mających podstawowe znaczenie w tym obszarze badań jest koncepcja autorstwa E. Sapira i B.L. Whorfa. Celem artykułu jest przybliżenie aktualności sporu naukowego dotyczącego poglądów tych autorów na relacje pomiędzy językiem a poznaniem. Opracowanie opiera się na krytycznej analizie literatury przedmiotu. W podsumowaniu wskazane zostały główne wnioski i rekomendacje co (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Internalizm racji do działania a granice relatywizmu.Tomasz Żuradzki - 2010 - Etyka 43:20-39.
  Celem niniejszego artykułu jest obrona internalizmu racji do działania. Zaczynam od omówienia internalizmu w wersji przedstawionej przez Bernarda Williamsa i przedstawiam główny argument na rzecz tego stanowiska. Następnie sprawdzam, czy ten rodzaj internalizmu prowadzi do relatywizmu. Twierdzę, że stanowisko to prowadzi do ograniczonego relatywizmu, ponieważ stwierdzenia dotyczące racji do działania nie są zrelatywizowane do wiedzy podmiotu działającego. Zwracam też uwagę na rozmaite ograniczenia relatywizacji subiektywnych układów motywacyjnych.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 35. Czy istnieją niezdaniowe akty mowy?Joanna Odrowąż-Sypniewska - 2016 - Studia Semiotyczne 30 (2):155-183.
  W artykule krytycznie omawiam główne stanowiska filozoficzne dotyczące domniemanych niezdaniowych aktów mowy, takich jak „Ładna sukienka”, „Pod stołem”, „Gdzie?” itp. Filozofów zajmujących się takimi wypowiedziami można podzielić na dwie grupy: tych, którzy uważają, że albo są one zakamuflowanymi wypowiedziami zdaniowymi, albo nie są pełnoprawnymi aktami mowy, oraz tych, którzy uznają, że chociaż nie są to zdania ani w sensie syntaktycznym, ani w sensie semantycznym, to jednak można za ich pomocą dokonać aktu mowy. Opowiadam się za twierdzącą odpowiedzią na tytułowe pytanie (...)
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Filozofia jako dyscyplina humanistyczna.Bernard Williams - 2017 - Roczniki Filozoficzne 65 (4):325-350.
  Tekst ten jest zapisem wykładu wygłoszonego przez Williamsa w Królewskim Instytucie Filozofii 23 lutego 2000 r., na trzy lata przed śmiercią. Jest on swoistym testamentem filozoficznym autora Ethics and the Limits of Philosophy, w którym przedstawia swoją wizję filozofiijako dziedziny humanistycznej. Zdaniem Williamsa istnieją poważne racje uzasadniające odrzucenie radykalnych stanowisk metafilozoficznych, takich jak scjentyzm, relatywizm czy pragmatyzm. Zwolennicy tych stanowisk zapoznają istotne różnice między filozofią i nauką, a przez to nie potrafią sformułować takiego obrazu świata, który umożliwiłby nam sensowne (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark