Results for 'sztuka abstrakcyjna'

121 found
Order:
 1.  2
  Krytyka artystyczna dwudziestolecia międzywojennego. Między estetyką filozoficzną i sztuką nowoczesną.Agnieszka Rejniak-Majewska & Paweł Polit - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:7-12.
  By the late 1920s in Europe new art directions were regarded as already completed phenomena, a part of “avant-garde tradition.” Such views were expressed by Jean Arp and El Lissitzky’s in their book Kuntismen, and by Amédée Ozenfant’s in Art. Bilan des arts modernes en France. Similar opinions were also voiced by Jan Brzękowski, a Polish poet and critic, who regarded this time as a period of “establishing certain values” rather than new breakthroughs. In this article I discuss Brzękowski’s strategies (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Sztuka jako objawienie Życia w perspektywie fenomenologii Michela Henry’ego.Andrzej Krawiec - 2021 - Ruch Filozoficzny 77 (1):57.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Abstrakcyjna teoria modeli — semantyczne ujęcie logiki.Krzysztof Wójtowicz - 2015 - Filozofia Nauki 23 (2):69-82.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Sztuka jako symboliczna interpretacja świata w filozofii Cassirera.Sławomir Raube - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:105-115.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 5. Dialog kościoła ze sztuką wdług Jana Pawła II. Zarys problematyki.Jacek Maciej Wojtkowski - 2011 - Humanistyka I Przyrodoznawstwo 17:309-320.
  Jan Paweł II wielokrotnie odnosił się do relacji między Kościołem a sztuką. Dostrzegał, że dialog między Kościołem i sztuką wygasł lub został naznaczony sprzecznościami na przełomie XIX i XX wieku. W niniejszym studium koncentruję się na dwóch kluczowych kwestiach: czy Kościołowi potrzebna jest sztuka oraz czy sztuka potrzebuje Kościoła? Odpowiedź na drugie pytanie nie jest ewidentna i odnosi się do innej kwestii sformułowanej przez Jana Pawła II:,,Czy sztuka ulega ograniczeniu lub zostaje pozbawiona istotnego znaczenia, jeżeli pomija rzeczywistość (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Sztuka Interpretacji.Bronisław Czajkowski (ed.) - 2006 - "Atla 2".
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Ekonomia — Sztuka Czy Nauka?Mateusz Machaj - 2013 - Studia Philosophica Wratislaviensia 8 (3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. Sztuka Jako Miejsce Sporu Między Nietzschem a Heglem.Tomasz Matkowski - 2014 - Principia 60.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Prowansalska \"sztuka miłości\" w \"Roman de Flamenca\" ( Rene Nelli :- \"Le Roman de Flamenca- un art d\'aimer occitanien du XIII siecle\", Institute d\'Etudes occitanes, Toulouse, 1966.).Andrzej Siemek - 1968 - Człowiek I Światopogląd 5 (5):119-124.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Sztuka W Ujęciu José Ortegi y Gasseta / The Art in the Conceptualization of José Ortega y Gasset.Agnieszka Skrobas - 2013 - Annales Umcs. Sectio I (Filozofia, Socjologia) 38 (1):115-125.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Sztuka i filozofia – nie bez emocji.Monika Bakke - 2004 - Sztuka I Filozofia 24:254.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. Sztuka widziana oczyma kognitywisty.Stefan Florek - 2010 - Zagadnienia Naukoznawstwa 46 (183):153-168.
  Autor porusza zagadnienie oceny dzieł sztuki w odniesieniu do teorii neuroestetyki oraz problemu oceny świata zewnętrznego przez człowieka.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Sztuka i przestrzeń (przełożył i wprowadzeniem poprzedził Cezary Woźniak).Martin Heidegger - 1991 - Principia 3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  12
  Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej.Małgorzata Bogaczyk - 2006 - Filo-Sofija 6 (1(6)):239-256.
  Author: Bogaczyk Małgorzata Title: THE DIFFERENT ART. ON THE PRIMITIVE ART, NAÏVE ART AND ART BRUT (Sztuka Inna. O sztuce prymitywnej, naiwnej i surowej) Source: Filo-Sofija year: 2006, vol:.6, number: 2006/1, pages: 239-256 Keywords: DIFFERENT ART, PRIMITIVE ART, ART BRUT, NAÏVE ART Discipline: PHILOSOPHY Language: POLISH Document type: ARTICLE Publication order reference (Primary author’s office address): E-mail:In the sketch I show some similarities in the artist’s way of perceiving the work of art, the process of artistic creativity, and the (...)
  No categories
  Direct download (4 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Sztuka w kręgu wzajemnych inspiracji.Iwona M. Malec - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):171-174.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. Czy sztuka ma estetyczną naturę?Bohdan Dziemidok - 1987 - Colloquia Communia 34 (5):11-24.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17. Sztuka konceptualna: od antysztuki do sztuki.Grzegorz Dziamski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):93-109.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Sztuka po końcu sztuki.Grzegorz Dziamski - 1998 - Sztuka I Filozofia 15.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19. Sztuka w świecie ponadnarodowych korporacji.Grzegorz Dziamski - 2000 - Sztuka I Filozofia 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20. Sztuka a integracja?Leszek Sosnowski - 2002 - Estetyka I Krytyka 2 (2):137-146.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. Sztuka jako świętowanie.Leszek Sosnowski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 5 (5):90-105.
  Art as Festival Art has been a privileged sphere in the sense that it appeales to art-receivers because of its power of taking them outside the sphere of everyday life (commonplaceness) and practicality. For the first time the philosophers of ancient Greece propagated this view. In this paper the Pythagorean and Aristotle’s views are considered; however they have different metaphysical bases, there is some aspect common to theirs aesthetics. In 20th century it is Helmut Kuhn, Hans-Georg Gadamer and Władysław Stróżewski (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  1
  Życie jako sztuka i umiejętność zarządzania myślami.Sławomir Raube - 2015 - Idea. Studia Nad Strukturą I Rozwojem Pojęć Filozoficznych 27:439-442.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Sztuka jako ludzkie uniwersalium: spojrzenie adaptacjonistyczne.Ellen Dissanayake - forthcoming - Estetyka I Krytyka 15 (15/16):247-263.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Sztuka i chaos.Katarzyna Kasia - 2004 - Sztuka I Filozofia 25:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Sztuka i nauka.Piotr Kawiecki - 1988 - Studia Filozoficzne 273 (8).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Sztuka a paidea. Rekonstrukcja stanowiska Stefana Morawskiego.Piotr Jan Przybysz - 2009 - Nowa Krytyka 22.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  10
  Sztuka i krytyka według Arthura C. Danto.Ewa Bogusz-Bołtuć - 2002 - Estetyka I Krytyka 2.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Sztuka i etyka. Umiarkowany moralizm Noela Carrolla.Monika Bokiniec - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):49-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29. Radykalna sztuka kobieca w Polsce na przełomie XX i XXI wieku.Jolanta Brach-Czaina - 2004 - Sztuka I Filozofia 25:254.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Sztuka i doświadczenie.Franciszek Chmielowski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):63-75.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Sztuka i publiczność.Gary Iseminger - 2009 - Sztuka I Filozofia (Art and Philosophy) 35.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Sztuka życia a kodycja fizyczna człowieka.Anna Jamroziakowa - forthcoming - Estetyka I Krytyka 9 (9/10):162-176.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. Sztuka antropotechniczna. Wywiad z Agnieszką Jelewską.Agnieszka Jelewska, Monika Włudzik & Witold Wachowski - 2013 - Avant: Trends in Interdisciplinary Studies 4 (2).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Sztuka intuicją bytu?Ireneusz Ziemiński - 1999 - Sztuka I Filozofia 17.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35. Sztuka odkrywania miary w Polityku Platona.Dorota Zygmuntowicz - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 43 (3):29-40.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Sztuka w spoleczeństwie sieciowym.Maciej Gutowski - forthcoming - Estetyka I Krytyka 19 (19):37-52.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Trudna sztuka przekraczania. Szczęście w ujęciu Alberta Camusa.Jolanta Sawicka - 2010 - Archeus. Studia Z Bioetyki I Antropologii Filozoficznej 11:51-62.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  2
  Sztuka i mit a „tożsamość kryzysowa” w hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera.Malina Barcikowska - 2019 - Ruch Filozoficzny 75 (3):73.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39. Sztuka. Dialog dedykowany milordowi Shaftesbury\'emu.L. ’abbé Charles Batteux - 2009 - Filo-Sofija 9 (9):199-208.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40. Sztuka, próba okrucieństwa.Georges Bataille - 2008 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 20 (20).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. \"Sztuka w procesie\" jako typ dzieła otwartego.Łukasz Białkowski - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):93-106.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. Trudna sztuka umiaru ( Jana Śniadeckiego koncepcja filozofii).Stanisław Pieróg - 2007 - Kronos - metafizyka, kultura, religia 2:159-191.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  3
  Sztuka żydowska w świetle krytyki artystycznej dwudziestolecia międzywojennego.Renata Piątkowska - 2020 - Acta Universitatis Lodziensis. Folia Philosophica. Ethica-Aesthetica-Practica 36:73-93.
  Artykuł analizuje pojęcie sztuki żydowskiej w zapisach krytyki dwudziestolecia międzywojennego w Polsce. Rozważania o sztuce żydowskiej, dyskusje o znaczeniu sztuk pięknych dla społeczności żydowskiej w diasporze oraz roli, jaka przypadła im w budowaniu nowego narodowego uniwersum wizualnego Żydów europejskich rozpoczęły się w przededniu I wojny światowej. W niepodległej Polsce kontynuowano dyskusje o kierunkach rozwoju narodowej kultury, zarówno w kontekście niezależnego, autonomicznego życia żydowskiego, jak i relacji między kulturą polską, kulturą dominująca a peryferyjną w kontekście państwa kulturą żydowską. Na przykładzie otwartego (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  77
  Sztuka a prawda. Problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem (Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato).Zbigniew Nerczuk - 2002 - Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
  Techne and Truth. The problem of techne in the dispute between Gorgias and Plato -/- The source of the problem matter of the book is the Plato’s dialogue „Gorgias”. One of the main subjects of the discussion carried out in this multi-aspect work is the issue of the art of rhetoric. In the dialogue the contemporary form of the art of rhetoric, represented by Gorgias, Polos and Callicles, is confronted with Plato’s proposal of rhetoric and concept of art (techne). The (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  35
  Czy sztuka może być „nowa”? O aktualności Formy Znaczącej.Bogna J. Obidzińska - 2005 - Nowa Krytyka 18.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46. Natura - sztuka - polityka. Znaczenie filozofii Schellinga dla współczesności.Peter L. Oesterreich - 2000 - Idea Studia nad strukturą i rozwojem pojęć filozoficznych 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47. Sztuka po końcu końca sztuki.Konrad Paul Liessmann - 2006 - Estetyka I Krytyka 2 (11):57-72.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48. Sztuka i nauka.Józef Misiek - forthcoming - Estetyka I Krytyka 17 (17/18):203-212.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49. Sztuka a Nierzeczywistość - kilka uwag o koncepcji estetyki filozofów egzystencji.Piotr Mróz - 1990 - Studia Filozoficzne 291 (2-3).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50. Sztuka jako ideologia. (Próba rekonstrukcji filozoficznych przesłanek estetyki A. Bogdanowa).Tadeusz Szkołut - 1987 - Studia Filozoficzne 254 (1).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 121