Linked bibliography for the SEP article "Richard Kilvington" by Elzbieta Jung

This is an automatically generated and experimental page

If everything goes well, this page should display the bibliography of the aforementioned article as it appears in the Stanford Encyclopedia of Philosophy, but with links added to PhilPapers records and Google Scholar for your convenience. Some bibliographies are not going to be represented correctly or fully up to date. In general, bibliographies of recent works are going to be much better linked than bibliographies of primary literature and older works. Entries with PhilPapers records have links on their titles. A green link indicates that the item is available online at least partially.

This experiment has been authorized by the editors of the Stanford Encyclopedia of Philosophy. The original article and bibliography can be found here.

Primary Literature

List of Abbreviations

Manuscripts of Kilvington’s Texts

Quaestiones super libros De generatione et corruptione:

1. Utrum generatio sit transmutatio distincta ab alteratione.

2. Utrum continuum sit divisibile in infinitum.

3. Utrum augmentatio sit motus ad quantitatem.

4. Utrum omnia elementa sint adinvicem transmutabilia.

5. Utrum omnis actio sit ratione contrarietatis.

6. Utrum mixtio sit miscibilium alteratorum unio.

7. Utrum numerus elementorum sit aequalis numero qualitatum primarum.

8. Utrum omnia contraria sint activa et passiva adinvicem.

9. Utrum ex omnibus duobus elementis possit tertium generari.

Quaestiones super libros Physicorum:

Expositio super primum librum Physicorum.

1. Utrum omne scitum sciatur per causam.

2. Utrum omne quod generetur ex contrariis generetur.

3. Utrum in omni generatione tria principia requirantur.

4. Utrum omnis natura sit principium motus et quietis.

5. Utrum potentia motoris excedit potentiam rei motae. [De Motu = DM]

6. Utrum qualitas suscipit magis et minus.

7. Utrum aliquod motus simplex possit moveri aeque velociter in vacuo et in pleno.

8. Utrum omne transmutatum in transmutationis initio sit in eo ad quod primitus transmutatur.

Quaestiones super libros Ethicorum Questiones super libros Ethicorum:

1. Utrum omnis virtus moralis ex operibus generetur.

2. Utrum virtutes morales ex defectu aut superabundantia corrumpatur.

3. Utrum quilibet virtuosus in operibus sibi propriis delectetur.

4. Utrum voluntas suos actus producat libere.

5. Utrum fortitudo sit medietas circa audaciam et timores.

6. Utrum male operantes sint a legislatoribus puniendi.

7. Utrum liberalitas sit circa pecunias medietas.

8. Utrum magnanimus dignificeret se honoribus sibi dignis.

9. Utrum iustitia sit virtus moralis perfecta.

10. Utrum prudentia sit habitus cum recta ratione activus circa hominis bona et mala.

Questiones super libros Sententiarum Questiones super libros Sententiarum:

1. Utrum Deus sit super omnia diligendus.

2. Utrum per opera meritoria augeatur habitus caritatis quo Deus est super omnia diligendus.

3. Utrum omnis creatura sit suae naturae certis limitibus circumscripta.

4. Utrum quilibet actus voluntatis per se malus sit per se aliquid. [De Voluntate = DV]

5. Utrum peccans mortaliter per instans solum mereatur puniri per infinita instantia interpolata.

6. Utrum aliquis nisi forte in poena peccati possit esse perplexus in his quae pertinent ad salutem.

7. Utrum omnis actus factus extra gratiam sit peccatum.

8. Utrum aliquis possit simul peccare venialiter et mereri vitam aeternam.

Critical Edition and Translation

Secondary Literature

Generated Sun Jun 4 18:51:58 2023