Results for 'Adem Çiftci'

77 found
Order:
 1.  12
  Hanefî Mezhebi’nin Kurucu İmamlarından Biri Olan Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2018 - ULUM 1 (1):35-64.
  Mezheplerin teşekkül etmeye başladığı ilk dönemlerden itibaren istihsanın bir istidlal yöntemi olup olmadığı tartışılagelmiştir. Bu tartışmaların temelinde kavramsallaşma sürecini henüz tamamlamamış olan istihsan teriminin çağrıştırdığı keyfiliğin/sübjektivitenin etkisi çok fazladır. Bu yüzden istihsanı bir yöntem olarak benimseyenler, ağır ithamlara maruz kalmışlardır. İstihsanı benimseyenlerin başında Hanefî hukukçular gelmektedir. Öyle ki istihsan yöntemi Hanefî mezhebiyle anılır hale gelmiştir. Bununla birlikte mezhebin önde gelen temsilcilerinden biri olan ve kıyas metodunu kullanmasıyla ön plana çıkan Züfer b. Hüzeyl’in istihsana yaklaşımıyla ilgili iki farklı yaklaşım tespitedilmiştir. Yaptığımız (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Hanefî Mezhebinin Kurucu İmamlarından Züfer b. Hüzeyl’in İstihsana Yaklaşımı.Adem Çiftci - 2017 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 21 (1):107-107.
  No categories
  Direct download (3 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  8
  Risk, Uncertainty, and Violence in Eastern Africa.Carol R. Ember, Teferi Abate Adem & Ian Skoggard - 2013 - Human Nature 24 (1):33-58.
  Previous research on warfare in a worldwide sample of societies by Ember and Ember (Journal of Conflict Resolution, 36, 242–262, 1992a) found a strong relationship between resource unpredictability (particularly food scarcity caused by natural disasters) in nonstate, nonpacified societies and overall warfare frequency. Focusing on eastern Africa, a region frequently plagued with subsistence uncertainty as well as violence, this paper explores the relationships between resource problems, including resource unpredictability, chronic scarcity, and warfare frequencies. It also examines whether resource scarcity predicts (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 4.  61
  Population Monotonic Path Schemes for Simple Games.Barış Çiftçi, Peter Borm & Herbert Hamers - 2010 - Theory and Decision 69 (2):205-218.
  A path scheme for a game is composed of a path, i.e., a sequence of coalitions that is formed during the coalition formation process and a scheme, i.e., a payoff vector for each coalition in the path. A path scheme is called population monotonic if a player’s payoff does not decrease as the path coalition grows. In this study, we focus on Shapley path schemes of simple games in which for every path coalition the Shapley value of the associated subgame (...)
  No categories
  Direct download (6 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  Authorship Trends and Collaboration Patterns in Business Ethics Literature.Mehmet Ali Köseoglu, Mehmet Yildiz & Taha Ciftci - 2018 - Business Ethics: A European Review 27 (2):164-177.
  The primary aim of this study is to clarify the authorship trends, collaboration patterns, and impact factors in business ethics literature by looking at articles published between 1960 and 2015 in four leading business ethics journals: Business and Society, Business Ethics: A European Review, Business Ethics Quarterly, and the Journal of Business Ethics. This study showed the growth type of business ethics literature, authorship trends, collaboration patterns, authors' productivity evolved by subperiods and journals, and authors' dominance factor by subperiods and (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  10
  İbn Haldun'un Siyaset Teorisi Ve Siyasal Sistem Sınıflandırması.Ali ÇİFTÇİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 7):83-83.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  10
  Saint Augustine and the Theological Critique of Ideology.Mehmet Ciftci - 2018 - New Blackfriars 99 (1079):20-29.
 8.  14
  J. Calvitt Clarke, Alliance of the Colored Peoples: Ethiopia and Japan Before World War II, Oxford, UK: James Currey for the International African Institute, 2011, 198 Pp. (Hb 978-1-84701-043-8). [REVIEW]Seifudein Adem - 2013 - Japanese Journal of Political Science 14 (2):279-281.
  No categories
  Direct download (8 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  5
  TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Dersinde Harmanlanmış Öğrenme Yönteminin Akademik Başarı ve Tutuma.Barış ÇİFTÇİ - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 15):235-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  4
  Axel Olrik'in Epik Yasaları Işığında Oğu.Ferhat ÇİFTÇİ - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 4):515-524.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  3
  The Effect Of Greek And Armenian Immigration Movement To Base On Nation-State In Turkey: Evidence From Ethno – Cultural Structure Of Ottoman Provinces In 1897.Murat ÇİFTÇİ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:866-890.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  2
  Liberation Theology: A Comparative Study of Christian and Islamic Approaches.Mehmet Ciftci - 2015 - New Blackfriars 96 (1064):489-506.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  1
  Cumhuriyet Modernleşmesinin İlk Çeyrek Yüzyılında Siyaset Ve Hukuk Bağlamında So.Ali ÇİFTÇİ - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 2):1435-1435.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  1
  Private Property in Period of Ottoman Empire and Its Structural Characteristics.Murat ÇİFTÇİ - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:623-644.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  43
  Response to 'Reflections on the Possibility of an Islamic Psychology' by Adem Sahin (2013) in Archive for the Psychology of Religion Vol. 35, Pp. 321-336. [REVIEW]Wade C. Rowatt - 2013 - Archive for the Psychology of Religion 35 (3):337-346.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  8
  Al-Māturīdī and the Development of Sunnī Theology in SamarkandBy Ulrich Rudolph, Translated by Rodrigo Adem.Taneli Kukkonen - forthcoming - Journal of Islamic Studies:etv075.
  No categories
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Mark Twain Ve Tanpınar'dan Âdem Ve Havva Hik'yeleri.Hülya Ürkmez - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):2523-2523.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  1
  K'mil-I Mevlevî’s Comment Of His Own Poem: Adem Kasîdesi And Its Commentary.Abdülkadir Dağlar - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:335-371.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  27
  Reflections on the Possibility of an Islamic Psychology.Adem Sahin - 2013 - Archive for the Psychology of Religion 35 (3):321-335.
  Direct download (4 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 20.  8
  Türkiyede İlahiyat Fakülteleri Tarafından Yayınlanan Dergilerde Yer Alan Din Eğitimi Konulu Makaleler Üzerine Bir Analiz.Adem Güneş - 2018 - Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22 (3):1537-1561.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  19
  Alp Er Tonga In Turkish Cultural History And Some Narratives On It In Uighur.Öger Adem - 2008 - Journal of Turkish Studies 3:508-523.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  13
  Siyasal Reklamlarda Millet Teması: Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ve 30 Mart Yerel Seçimi Örneği.Adem DOĞAN - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 2):249-249.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  11
  Kaynaştırma Eğitimi İle İlgili Duygular, Tutumlar Ve Kaygılar Ölçeği'nin Türkçe Uyarlama, Gerçeklik.Adem Bayar - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):175-175.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  10
  Mustafa Kutlu'nun "Bu Böyledir" ve Yıldız Ramazanoğlu'nun "Mehtap" Adlı Hik'yeleri Üzerine Bir İncel.Adem Arslan - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):123-123.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  10
  Ergenlerde Algılanan Sosyal Destek Ve Siber Zorbalığa Eğilim Arasındaki İlişkiler: Arkadaştan Ve Öğr.Adem Peker - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 3):759-759.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  14
  The Use of Mobile Smart Devices and Medical Apps in the Family Practice Setting.Hakan Yaman, Erdinç Yavuz, Adem Er, Ramazan Vural, Yalçin Albayrak, Ahmet Yardimci & Özcan Asilkan - 2016 - Journal of Evaluation in Clinical Practice 22 (2):290-296.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  9
  About Two Words Belonging to Our Spiritual Culture: ‘Ağıt and Sığıt’.Adem Aydemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  9
  Türk Dünyası Düğünlerinde 'Al Duvak' Geleneği Üzerine.Adem Aydemi̇r - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 9):619-619.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  9
  Tevfik Fikret'in "Ramazan Sadakası" Şiirinin Ontolojik Analiz Metoduyla Çözümlenmesi.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 6):469-469.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  8
  Bir Ölüm Sosyolojisi Denemesi Bağlamında İktisadi Hayata Mezarlıklardan Bakmak: Safranbolu Örneği.Adem SAĞIR - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 12):1095-1095.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  8
  Kimliklerin Sunum Biçimleri Bağlamında Van/Ulupamir Kırgızları İle Van/Dönerdere Karadenizli Türkler.Adem SAĞIR - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 2):1285-1285.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  7
  Reşat Nuri Güntekin'in Miskinler Tekkesi Romanında Dilencilik Algısı.Adem GÜRBÜZ - 2014 - Journal of Turkish Studies 9 (Volume 9 Issue 3):745-745.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  7
  Çorum'da Göçmenlerin Yerleştirilmesi Ve.Adem Kara - 2013 - Journal of Turkish Studies 8 (Volume 8 Issue 6):333-344.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  7
  The Context of Exile Sociology on Van-Ulupamir Kyrgyz Turks With Oşh-Karadeniz Turks a Applied and Comparative Analysis.SAĞIR Adem - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:263-286.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Yahya b. Habeş es-Sühreverdî'de Marifet Anlayışı.Adem Çatak - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 10):291-291.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  6
  Ortaokul Öğrencilerinin Siber Zorbalık Rollerini Yordayan Ayıredici Faktörlerin.Adem Peker - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):607-607.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  6
  A Heidegger's Reading on Ramazan Korkmaz: Called from'Dasein'.Adem Polat - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:1705-1714.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  5
  The Role and Significance of Films in the Turkish Teaching as Foreign Language.Adem İşcan - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:939-948.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  5
  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Okuma Becerisi Kazandırmada Filmlerin Kull.Adem İşcan - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):487-487.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  5
  Batı-Dışı Düşünce Tarihi Yazıcılığımıza Anti-Oryantalist Bir Katkı: Ahmed Midhat.Adem Polat - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 21):851-859.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41.  3
  Mi̇lletlerarasi tartişmali i̇lmî tpoplanti i̇slâm medeni̇yeti̇ni̇n kurucu nesli̇ sahâbe III -sahâbe ve di̇rayet i̇li̇mleri̇- sempozyumu.Adem Karaaslan & Nergis Karaaslan - forthcoming - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42.  4
  A Small Model For Satire In Turkish Folk Culture.Adem Balkaya - 2007 - Journal of Turkish Studies 2:138-147.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 43.  4
  Yabancı Kelimelere Karşılık Bulmada Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri.Adem Balaban - 2015 - Journal of Turkish Studies 10 (Volume 10 Issue 8):573-573.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 44.  4
  Escape to Simeranya From Item-Spirit Conflict : Yalnızız.Adem Polat - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:2177-2182.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 45.  4
  The Death as a Significant Component in Folk Culture: An Essay of Death Sociology in the Context of Instutitionalized Death From Collective Ceremonies to Municipal Services.Adem SAĞIR - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:903-925.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 46.  3
  Öğretmenlerin İnformal Yolla Öğrenmeleri Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve G.Adem Bayar - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 14):61-61.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 47.  3
  The Similaritis of Fiction and Structure and Type and Theme in Between the Epics of Homer and the Stories of Dede Qorqut.Adem Can - 2011 - Journal of Turkish Studies 6:263-286.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 48.  3
  The Birth Customs of Uighur Turks.Adem Öger - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:1679-1694.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 49.  3
  The Tradition of Minstrelsy and Its Problems In Denizli.Adem Öger - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:1754-1763.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 50.  3
  The Investigation Of Learning Histories Of Young-Adult Turkish As A Foreign Language Learners In India According To Some Variables.Adem İşcan - 2012 - Journal of Turkish Studies 7:407-416.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
1 — 50 / 77