37 found
Order:
Disambiguations
J. H. Koekemoer [36]J. H. K. Koekemoer [1]
 1.  9
  Die filioque: Ekumeniese speelbal of reformatories teologiese noodsaaklikheid.J. Otto & J. H. Koekemoer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  5
  Die etos van die Nederduitsch Hervormde Kerk.J. H. Koekemoer - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   5 citations  
 3.  4
  Die idioom van die Nederduitsch Hervormde Kerk - ’n Teologiese vraag.J. H. Koekemoer - 1994 - HTS Theological Studies 50 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 4.  9
  Die na-binne of introverte gerigtheid van ‘Kerk en wêreld 2000’.J. H. Koekemoer - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 5.  25
  Boekbespreking.A. J. Antonites, M. J. Du P. Beukes, D. J. A. G. Du Toit, Johannes Engelbrecht, J. H. Koekemoer, P. J. Theo Koekemoer, H. G. Van der Westhuizen & C. J. Viljoen - 1977 - HTS Theological Studies 33 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  16
  From Quantum theory to Quantum theology: A leap of faith.M. M. J. Basson & J. H. Koekemoer - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Metafoor, teologie, verbeelding: ’n Postmoderne beskouing.C. J. Beukes & J. H. Koekemoer - 1993 - HTS Theological Studies 49 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  5
  Die verskynsel van die eenheid-verskeidenheid van die kerk: In gesprek met Calvyn.A. Botma & J. H. Koekemoer - 1997 - HTS Theological Studies 53 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  10
  Onaanvaarbare verskeidenheid in Galasiers: έκκλησία en συνγωγη 1.M. A. Botma, J. H. Koekemoer & A. G. Van Aarde - 2000 - HTS Theological Studies 56 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  5
  Die teodiseevraag: 'n Antwoord vanuit 'n pastorale perspektief.Petri De Kock & J. H. Koekemoer - 1998 - HTS Theological Studies 54 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  14
  Boekbespreking.J. I. De Wet, J. A. Loader, P. S. Dreyer, J. J. Engelbrecht, J. H. Koekemoer & C. J. Viljoen - 1973 - HTS Theological Studies 29 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  20
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  10
  Boekbespreking.P. J. T. Koekemoer, A. D. Pont, C. J. Viljoen & J. H. Koekemoer - 1972 - HTS Theological Studies 28 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  2
  Die analitiese filosofie en moderne teologiese strominge.J. H. Koekemoer - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Die afdeling geloof en kerkorde van die wêreldraad van kerke.J. H. Koekemoer - 1968 - HTS Theological Studies 24 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  2
  Die betekenis en plek van die hermeneutiek.J. H. Koekemoer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  5
  Die bybels reformatoriese teologie en die begrip volk en Nasionalisme.J. H. Koekemoer - 1966 - HTS Theological Studies 22 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  3
  Die betekenis van die kerklike dogma.J. H. Koekemoer - 1991 - HTS Theological Studies 47 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  7
  Dogmatiek en Christelike Etiek binne die Fakulteit Teologie van die Universiteit van Pretoria.J. H. Koekemoer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  4
  Dogma en kultuur.J. H. Koekemoer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  4
  Die Heilige Gees en spiritualiteit in teologiese opleiding1.J. H. Koekemoer - 1999 - HTS Theological Studies 55 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  4
  Die kerk as gebeure: 'n Dogmatiese perspektief.J. H. K. Koekemoer - 1995 - HTS Theological Studies 51 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  2
  Die karakteristiek van die arminianisme.J. H. Koekemoer - 1969 - HTS Theological Studies 25 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  2
  Die verbondstruktuur in die belydenisskrifte en formuliere.J. H. Koekemoer - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Die volkskerkvoorstelling in die Kerkwet van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.J. H. Koekemoer - 1987 - HTS Theological Studies 43 (1/2):13-24.
  The term Volkskerk in the Church Order of the Nederduitsch Hervormde Kerk van AfrikaThe Nederduitsch Hervormde Kerk states in its Church Order that it is a volkskerk. In this article the term volkskerk and the historical line of how it came to use in the Nederduitsch Hervormde Kerk, is researched. In the light of these statements the term volkskerk and its meaning in the contemporary Order of the Nederduitsch Hervormde Kerk, is dealt with.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 26.  8
  Die vraag na 'verstaan' in die Christologie van D Bonhoeffer.J. H. Koekemoer - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  12
  Enkele motiewe vir 'n eietydse verstaan van die belydenisskrifte.J. H. Koekemoer - 1997 - HTS Theological Studies 53 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  5
  Enkele opmerkings oor die nuwe teologie en meer bepaald sy Christologie.J. H. Koekemoer - 1973 - HTS Theological Studies 29 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  6
  ’n Inleidende woord.J. H. Koekemoer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  ’n Inleidende woord.J. H. Koekemoer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (1/2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  4
  Oop of geslote Nagmaalsviering? ’n Vraag aan die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.J. H. Koekemoer - 1992 - HTS Theological Studies 48 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  3
  Teologisering vir die gesekulariseerde mens.J. H. Koekemoer - 1989 - HTS Theological Studies 45 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  17
  Boekbespreking.J. P. Louw, M. J. Du P. Beukes, A. P. B. Breytenbach, J. H. Koekemoer & P. G. Geertsema - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  6
  Boekbespreking.A. D. Pont, J. H. Koekemoer, J. J. Engelbrecht & D. J. P. Stolz - 1977 - HTS Theological Studies 33 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  6
  Vooronderstellings in die verstaansproses met spesifieke verwysing na Heinrich Ott se Christologiese model.M. D. Robbertze & J. H. Koekemoer - 1991 - HTS Theological Studies 47 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  9
  Die invloed van In eie werklikheidsverstaan op die verstaan van die opstandingsgebeure: In Vergelykende studie.Nicolaas J. S. Steenekamp & J. H. Koekemoer - 1996 - HTS Theological Studies 52 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  9
  ’n Kritiese evaluasie van die Godsbeeld van Sally McFague.L. Steyn & J. H. Koekemoer - 1993 - HTS Theological Studies 49 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark