Results for 'Selahattin Polatoğlu'

10 found
Order:
 1.  2
  Çağının Tanığı Olarak Abb'sî Saray Tabipleri.Selahattin Polatoğlu - 2019 - van İlahiyat Dergisi 7 (11):208-232.
  İlimler, sanatlar ve mesleklerin mazisi tarihe konu olduğu gibi, tarih de farklı sahalara mensup kimseler tarafından kaleme alınmıştır. İslam toplumunda 3./9. yüzyıldan itibaren tıp ve tabipler tarihine dair eserler yazılmaya başlamıştır. Öte yandan, tabiplerin de çağının tanığı olarak tarih yazdıklarını görmekteyiz. İslam dünyasında tabiplerin tarih yazıcılığının ilk örneklerine Abbâsî Devleti’nde rastlamaktayız. Saray tabipleri halifelerin ve devlet ricalinin tedavisiyle vazifeli iken, aynı zamanda siyasi ve toplumsal hadiselere de bizzat yakından şahit olmuşlardır. Bu tabiplerden bazıları gördüklerini rivayet ederek tarih yazımına dolaylı yoldan (...)
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Felsefeden Edebiyata Selahattin Hilav, 1928-2005.Selahattin Bağdatlı (ed.) - 2006 - Çiviyazıları.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  3
  Viking Ve Hint Mitolojilerinde Yılan İmgesi.Mehmet Masatoğlu & Selahattin Özkan - forthcoming - Dini Araştırmalar.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  22
  Long-Run Economic Growth: An Interdisciplinary Approach.Aykut Kibritcioglu & Selahattin Dibooglu - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):59-70.
 5.  14
  Theme Issue on Endogenous Vs. Exogenous Growth.Selahattin Dibooglu & Kevin Sylwester - 2001 - Knowledge, Technology & Policy 13 (4):3-4.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  9
  A Feminist And Semitic Opera Of Halide Edıp Adıvar: Kenan Çobanları.Selahattin ÇİTÇİ - 2009 - Journal of Turkish Studies 4:655-668.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  7
  Mahrem Namahrem, İffet Ve Namus Kavramlarının Semantiği Ve Kur'an'da Kullanılış.Selahattin Fettahoğlu - 2016 - Journal of Turkish Studies 11 (Volume 11 Issue 5):269-269.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  7
  Russia and Russian Peoples in Mehmet Âkif's Works.Selahattin ÇİTÇİ - 2010 - Journal of Turkish Studies 5:941-957.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  4
  Book Notes. [REVIEW]Richard Woodbridge, Kevin Sylwester, Shannon Martin, Jody Zall Kusek, David Clark & Selahattin Dibooglu - 1999 - Knowledge, Technology & Policy 12 (2):75-88.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  On Commerce, Institutions, and Underdevelopment: A Comparative Perspective.Selahattin Dibooglu - 2003 - Knowledge, Technology & Policy 15 (4):12-23.
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark