Order:
Did you mean: Sari, Soignee
 1. Dr House - Nietzscheański model estetyzacji moralności.Zbigniew Sareło - 2011 - Diametros 30:29-40.
  Jednym z elementów współczesnej kultury są seriale telewizyjne, w przeważającej mierze charakteryzujące się brakiem jakichkolwiek wartości artystycznych oraz intelektualnych. Do nielicznych pod tym względem należy serial pt. Dr House. Centralną kwestią w tym serialu jest postawa moralna głównego bohatera. Krytycy dostrzegli w niej wiele analogii do moralności Nietzscheańskiego nadczłowieka. W artykule podjęto próbę ukazania, że w moralności dr House'a odzwierciedla się Nietzscheański model estetyzacji moralności, polegający na tym, że kryterium etycznej słuszności czynów jest wolność jednostki i jej autonomiczność w kształtowaniu (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Moralnośc filozofowania.Zbigniew Sareło - 2004 - Studia Philosophiae Christianae 40 (1):25-37.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark