40 found
Order:
 1.  13
  Evangelie en wet in de Exegese van het Oude Testament.A. Van Selms - 1946 - HTS Theological Studies 2 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   11 citations  
 2.  2
  Geregtigheid as 'n Bybelse begrip.A. Van Selms - 1948 - HTS Theological Studies 4 (4):152-163.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   10 citations  
 3. Die Bondsboek en die reg Gosen.A. Van Selms - 1961 - HTS Theological Studies 16 (4).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Die Stad in die Israelitiese voorstellingslewe.A. Van Selms - 1952 - HTS Theological Studies 8 (2).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  20
  Marriage and Family Life in Ugaritic Literature.Cyrus H. Gordon & A. van Selms - 1954 - Journal of the American Oriental Society 74 (4):267.
 6.  12
  Boekbespreking.D. F. Erasmus, P. S. Dreyer, A. S. Geyser, A. Van Selms & F. J. Van Zyl - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7.  12
  Vaderlandliefde in oud-Israel.A. Van Selms - 1946 - HTS Theological Studies 3 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  9
  Preutsheid in Kronieke.A. Van Selms - 1948 - HTS Theological Studies 4 (4):133-144.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Boekbespreking.A. Van Selms, Joh Dreyer, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. D. Pont - 1956 - HTS Theological Studies 12 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  10
  Die formule "Jy is my...; Ek is jou...".A. Van Selms - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  9
  Die Kontinuiteit van die Kerk onder Ou en Nuwe Verbond.A. Van Selms - 1953 - HTS Theological Studies 9 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  9
  Die oorname van die harem deur 'n nuwe koning.A. Van Selms - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  6
  'n Argeologiese sensasie.A. Van Selms - 1948 - HTS Theological Studies 4 (4):181-184.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  7
  Boekbespreking.A. S. Geyser & A. Van Selms - 1947 - HTS Theological Studies 4 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  7
  Boekbespreking.A. Van Selms & S. P. Engelbrecht - 1947 - HTS Theological Studies 4 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  7
  Prof. Dr A. M. Brouwer as akademiese dosent.A. Van Selms - 1949 - HTS Theological Studies 5 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  6
  Boekbespreking.S. P. Engelbrecht, P. S. Dreyer, B. Gemser, A. S. Geyser, B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  6
  Boekbespreking.B. Gemser, A. Van Selms, D. F. Erasmus, S. P. Engelbrecht & W. Van Bergen - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  6
  Boekbesprekings.A. Van Selms & A. S. Geyser - 1957 - HTS Theological Studies 13 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  6
  De plaats van het Oude Testament in de verkondiging.A. Van Selms - 1945 - HTS Theological Studies 2 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21.  5
  Dr. A. se Boncff, De Satan.A. Van Selms - 1949 - HTS Theological Studies 5 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22.  5
  Die Koningsbede as element in die Kroningsritueel.A. Van Selms - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23.  5
  Historiese en Geografiese Name in die Boek van die Psalms.A. Van Selms - 1958 - HTS Theological Studies 14 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24.  5
  Oortuiging en Verdraagsaamheid.A. Van Selms - 1961 - HTS Theological Studies 17 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25.  4
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht & A. Van Selms - 1952 - HTS Theological Studies 9 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26.  4
  Die Stand van die Ou-Testamentiese Wetenskap, in sonderheid in Suid-Afrika.A. Van Selms - 1959 - HTS Theological Studies 14 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  3
  Boekbespreking: De Godsdienst in zijn Verschijningsvormen en Thomas Francois Burgers - A biography.A. S. Geyser & A. Van Selms - 1948 - HTS Theological Studies 4 (4):184-188.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28.  3
  Boekbesprekings.B. Gemser, A. S. Geyser, E. S. Mulder, A. Oosthuizen, A. Van Selms & S. P. Engelbrecht - 1949 - HTS Theological Studies 6 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 29.  3
  Die uitdrukking "Man van God" in die Bybel.A. Van Selms - 1959 - HTS Theological Studies 15 (2/3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30.  3
  Die wenslikheid van 'n hersiening van die Afrikaanse vertaling van die Bybel. II. Die Evangelie volgens Markus.A. Van Selms - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31.  3
  Veelheid van name by Judese konings.A. Van Selms - 1951 - HTS Theological Studies 7 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32.  2
  Die Getalle-Trap-Spreuk: ʼn Semitiese Stylfiguur.A. Van Selms - 1947 - HTS Theological Studies 4 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33.  2
  Die plek van Israel in ons teologies-Kerklike beskouing.A. Van Selms - 1956 - HTS Theological Studies 12 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34.  2
  Ps 137. By die riviere van Babel.A. Van Selms - 1951 - HTS Theological Studies 8 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  2
  Rabbula van Edessa, ʼn siriese parallel van Augustinus.A. Van Selms - 1947 - HTS Theological Studies 4 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36.  1
  Boekbespreking.B. J. Engelbrecht, B. Gemser, W. F. Beezhold, A. Van Selms, D. F. Erasmus & P. S. D. - 1950 - HTS Theological Studies 7 (1).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37.  1
  Die "Gemengde Huwelik" in die Ou Testament.A. Van Selms - 1953 - HTS Theological Studies 9 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38.  1
  Die huis by nag onskenbaar: 'n Kanaänitiese regsbepaling.A. Van Selms - 1950 - HTS Theological Studies 6 (3).
  No categories
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 39.  1
  Ter inleiding van die Gemser-nommer.A. Van Selms - 1961 - HTS Theological Studies 16 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 40.  4
  Boekbespreking.A. Van Selms & B. Gemser - 1948 - HTS Theological Studies 5 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation