15 found
Order:
 1. Aktuálny spoločenský význam historicko-filozofických výskumov.Slovenskej Akadémie Vied - 1982 - Filozofia 37 (2):144.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Dialektika Sociálno-Ekonomického, Vedecko-Technického a Ľudského Rozvoja V Procese Výstavby Rozvinutého Socializmu.Slovenskej Akadémie Vied - 1981 - Filozofia 36:3.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Filozofia a interdisciplinárne skúmanie socialistickej spoločnosti.Slovenskej Akadémie Vied - 1986 - Filozofia 41 (4):384.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Filozofické chápanie človeka—téma XVIII. Svetového filozofického kongresu.Slovenskej Akadémie Vied - 1987 - Filozofia 42 (3):288.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Filozofické Problémy a Aspekty Vedeckotechnického Pokroku.Slovenskej Akadémie Vied - 1984 - Filozofia 39:3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. Filozofia V etape budovania rozvinutej socialistickej spoločnosti.Slovenskej Akadémie Vied - 1979 - Filozofia 34:3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Filozofia—aktívna zložka rozvoja duchovnej kultúry socialistickej spoločnosti (k 40. výročiu oslobodenia csr).Slovenskej Akadémie Vied - 1985 - Filozofia 40:120.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. KRÍZA buržoázneho vedomia a metodológia vied.Slovenskej Akadémie Vied - 1979 - Filozofia 34 (2):128.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9. Revolučná výzva praxe pre filozofiu a vedu.Slovenskej Akadémie Vied - 1987 - Filozofia 42:3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. s novou iniciatívou a progresívnym riešením úloh v ústrety xv. zjazdu komunistickej strany Československa.Slovenskej Akadémie Vied - 1976 - Filozofia 31 (1):3i - 18.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Spoločenská Prestavba a Prestavba Filozofie.Slovenskej Akadémie Vied - 1988 - Filozofia 43:136.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12. V službách revolučnej pravdy, V službách veci robotníckej triedy a ľudu.Slovenskej Akadémie Vied - 1983 - Filozofia 38:2.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. Xxvi. Zjazd komunistickej strany sovietskeho zväzu—teoretické a ideovo-politické poučenia.Slovenskej Akadémie Vied - 1981 - Filozofia 36 (4):340.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Xxv. Zjazd Kssz a Úlohy Sovietskej Filozofie.Slovenskej Akadémie Vied - 1976 - Filozofia 31 (3):248.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15. Za vyššiu efektívnosť filozofického bádania.Slovenskej Akadémie Vied - 1985 - Filozofia 40:3.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark