View year:

 1.  99
  A Sentiment Analysis of College Students’ Feedback on their Teacher’s Teaching Performance During Online Classes.Jeeb T. Abelito & Danilo G. Baradillo - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):93-105.
  This study aimed to unveil the sentiments of college students' feedback on their teacher's teaching performance during online classes. The research utilized a qualitative approach, explicitly employing text mining. Orange software determined the most frequently used words illustrating teachers' teaching performance during online courses. Moreover, Latent Semantic Indexing (LSI) was utilized to reveal how those frequently used words were structured. Meanwhile, the study showed that the words "teacher," "class," "us," "student," "online," "teaching," "happy," "learning," "understand," and "good" were most frequently (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  58
  Pag-Ukad at Paglilirip: Masusing Pag-Aaral sa Ibat-Ibang Form ng Nawn Preys sa Isla ng Biri.Gina Bernaldez Araojo, Angelica Bruzola-Harris & Cynic Jazmin Tenedero - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):196-212.
  Ito ay pag-aaral sa ibat-ibang form ng nawn preys sa isla ng Biri, Northern Samar. Ang balidasyon, muling pagsusuri, at pag-aanalisa sa mga datos ay ginawa mismo ng mananaliksik bilang taal na mananalita ng Biri-Waray. Inilimita lamang ang pagsusuring ito sa mga fityur at istraktyur ng nawn at mga konstityuwent na bumubuo sa nawn preys sa Biri-Waray. Ang analisis sa pag-aaral na ito ay ibinatay lamang mula sa nakalap na datos mula sa siyam na informant na nagmula sa walong (8) (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  96
  A Structural Equation Model of Writing Skills: Mixed Method.Merlyn E. Arevalo & Melissa C. Napil - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):37-59.
  The study's general objective is to determine the students' stance on the most appropriate model of writing skills, using Structural Equation Modeling (SEM) as a basic design in the relationship of self-regulated learning strategies, communicative learning strategies, learning grammatical strategies, and writing skills. This study used a mixed-method sequential explanatory design, in which quantitative design is more widely used than qualitative Creswell, J., & Creswell, D. (2017). The researcher used the stratified random sampling technique for selecting respondents and, by using (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. A Sentiment Analysis on the Mandatory ROTC in Senior High School.Ria Bianca R. Caangay & Danilo G. Baradillo - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):122- 136.
  This study uncovered the sentiments of Filipino parents on the mandatory Reserve Officers' Training Corps (ROTC) in senior high school. The study employed the qualitative approach using text mining. The data used in this study were the selected 100 Facebook comments of parents on the online news articles posted on Facebook, headlining the mandatory ROTC in senior high school. The orange software was used to determine the most frequently used words in parents' sentiments on the mandatory ROTC in old high (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Programang Pampananaliksik Tungo sa Intelektwalisasyon ng Wikang Filipino.Leonora F. de Jesus, Niña Lilia Javier & Al Vincent Mendiola - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):213-227.
  Isang patuloy na hamon sa wikang Filipino at sa mga gumagamit nito sa panahon ng pandemya ang pagpapayabong ng kultura ng saliksik. Sa kabila ng iba’t ibang modalidad ng pagkatuto ng mag-aaral, tinukoy ng pag-aaral na ito ang mga paraan ng guro sa pagtuturo ng Pananaliksik gayundin naitala ang kanilang karanasan at natukoy ang hamon at suliranin na kanilang kinaharap. Penomenolohikal na pagsusuri ang disenyong ginamit sa pag-aaral na tumuon sa pagsukat at pag-aanalisang tematiko ng mga tugon. Inilahad ng pag-aaral (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. TAGITI: Pagbuo ng Mungkahing Modyul ng mga Alamat ng mga Laboeño.Loren S. Duza & Rose Ann D. Aler - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):228-243.
  Sa pagtuturo ng asignaturang Filipino, na tumutuon ng pansin sa wika at panitikan. Bahagi ng usaping pampanitikan ang iba’t ibang halimbawa nito, magmula sa maikling kuwento, kuwentong-bayan, tula, epiko at marami pang iba. Layunin ng pag-aaral na: (1) matuklasan ang nararapat na halimbawang kuwentong-bayan na maaaring maging karagdagang kagamitang pampagtuturo at pagkatuto para sa mga guro at mag-aaral sa sekondarya sa Silangang Distrito sa bayan ng Labo, (2) malaman ang uri ng kagamitang pampagtuturo na paglalapatan ng nasabing kuwentong-bayan batay sa (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Teachers’ Digital Literacy and Self-Efficacy in Blended Learning.Jessa A. Garzon & Julius R. Garzon - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):162-174.
  This study examines the relationship between technological profile, digital literacy, and self-efficacy among teachers in blended learning. The study utilized the descriptive-correlational design. The participants involved 35 teachers selected via purposive sampling from urban schools in Maasin City implementing printed and online teaching modalities. Standardized tools assessed teachers’ digital technology profile, literacy, and self-efficacy. Significant findings revealed that teachers have easy access to digital technology, are somewhat familiar with technological concepts, often utilize ICT-based technologies, and perceive usage purposes as necessary. (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  97
  Students’ Perceptions of Learning Management System (LMS) and the ‘Real’ Classroom: A Case Study of an Indian Higher Education Institution.Digambar M. Ghodke - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):1-14.
  The present quasi-experimental study was undertaken to study students’ perceptions of the advantages and disadvantages of the LMS and the ‘real’ classroom. The data was collected using the online survey method (Google Form), which included questions related to students' perceptions of the effectiveness of both modes in enhancing knowledge, critical skills, and social competence. The study found that although the ratio of students who preferred ‘real’ classroom learning to learning through the LMS was higher, many students were also comfortable with (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  71
  Mulsemedia in Special Education: A Novel Teaching Approach for the Next Generation.Ravindra Kumar Kushwaha, Mukesh Kumar Yadav, Jamiu T. Sulaimon & Sarfaraz Ahmad - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):85-92.
  Technology-enhanced learning settings are changing quickly and complexly in the contemporary digital era, making it possible for students with disabilities to learn more effectively than before. The words "multisensory" and "media" together, however, suggest that this strategy entails incorporating several sensory modalities in educational media to improve learning experiences for children with disabilities. It can entail integrating visual, aural, tactile, and kinesthetic elements to meet various learning requirements and styles. This article examines how Mulsemedia, one of these cutting-edge technologies, enhances (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10. Improving Responsiveness to Stakeholders: A Mobile Application of Selected School Services for the Mary Perpetua E. Brioso National High School.Gregorio A. Legal - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):252-269.
  This capstone project aimed to enhance the operational efficiency of school transactions at Mary Perpetua E. Brioso National High School (MPEBNHS) in response to challenges posed by the COVID-19 pandemic. This goal was achieved by developing and implementing the Mobile-Based Selected School Services Application, "iSkulSerb." The development of iSkulSerb followed the systematic approach of Borg and Gall's (1983) Research and Development (R&D) methodology for creating and validating educational products. To ensure the validity and reliability of the application, it underwent rigorous (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11. Ang Konseptong AIDA sa mga Kwentong Jollibee 2016-2022.Sheryl T. Milan - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):270-290.
  Ang mga kwentong Jollibee na dinalumat ng mananaliksik ay binubuo ng tatlumpot-siyam (39) na mga kwentong hango sa totoong buhay. Tinatalakay ng pag-aaral na ito ang mga konseptong AIDA sa mga kwentong Jollibee sa paraang panghihikayat sa madla gamit ang advertising. Layunin nito na mailahad ang kaugnayan ng konseptong AIDA sa mga kwentong binibigyang tampok ng Jollibee sa iba’t ibang selebrasyon mula sa taong 2016-2022. Kaya naman gumamit ng metodong pagsusuri ng dokumento (document analysis), at thematic analysis ang mananaliksik. Ang (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  79
  Scrutinizing Landbank of the Philippines as a Depository Bank of the Barangays in Makati City: Input Towards Public Service.Romulo Navarra, Aristeo Razon, Roberto Tampil & Cynic Tenedero - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):74-84.
  This study deals primarily with the effectiveness of the Land Bank of Philippines as a Depository Bank of Makati Branch in specific organization and bank operations management. This paper provides baseline data in aid of policy formulation to enhance the bank operations management that offers new motivation towards a policy that effectively addresses and solves the bank operations management. This study used the quantitative descriptive method. Thirteen (13) bank personnel and 64 barangays elected chairman, including the appointed treasurer with direct (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13. SOGIE and Perceptions about LGBTQIA+ Workplace Climate of Science Teachers in the Secondary Schools of Dasmariñas City, Cavite.John Mark Louie R. Noel - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):106-121.
  The purpose of the study was to determine the demographic profiles in terms of age, sex, years in teaching, type of school and ethnicity, SOGIE, perception about the workplace climate in terms of the different gender prejudices faced by secondary science teachers at City of Dasmariñas, Cavite; the study aims to identify if there is a significant difference between perceptions of the participants about the gender prejudices when grouped according to demographic profile; determine if there is a substantial relationship between (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14. Academic Stressors Among STEM Students in Transitional Face-to-Face Classes.Conie Alona B. Patosa & Avelina V. Oclinaria - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):175-195.
  This study determined the socio-demographic profile, stress level of academic stressors such as parents’ expectations, self-expectations, educational requirements, and peer relationships, and the relationship between the socio-demographic profile and level of stress among Grade 12 STEM students at Baybay City Senior High School during transitional face-to-face classes. The stress level is categorized into very high, high, average, low, and very low. A survey questionnaire was utilized to gather the data using a complete enumeration with 43 males and 62 females for (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  87
  Kuwalitatibong Pag-aaral sa Sikolohiya ng “Sunod”: Danas at Lakbayin ng mga Pangkat Biga.Emalyn B. Puyoc, Gian Karla R. Buslig & Jemalyn Grace T. Mendoza - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):244-251.
  Layunin ng pag-aaral na mailahad at matukoy ang kahalagahan ng sikolohiya, implikasyon, at mga danas at lakbayin ng “Sunod” sa pangkat ng Biga at mga karatig tribo nito sa Tabuk City, Kalinga. Ang nasabing pananaliksik ay sumailalim sa Kuwalitatibo at Deskriptibong pag-aaral na nilapatan ng Sikolohiyang pagdulog, Sosyolohiya, at Etnograpiya, tinalakay ang mga kulturang kinagisnan ng isang pangkat. Mga piling “Pangat” o pinuno at matatanda sa pangkat Biga ang mga kalahok sa pananaliksik na nagbigay ng kani-kanilang mga karunungan, karanasan at (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16. A Sentiment Analysis on the Appointment of Sara Z. Duterte as the Department of Education Secretary.Pedro P. Raymunde Jr & Danilo G. Baradillo - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):15-36.
  This qualitative study employing the sentiment analysis method uncovered the people's sentiments on the appointment of Vice-President Sara Z Duterte as the Secretary of the Department of Education. The comments from the Facebook online news platforms were used as the corpora of this study. Results revealed that the appointment of Vice-President Sara Z. Duterte as the Department of Education Secretary received 79% positive sentiments, 11% negative sentiments, and 10% neutral sentiments from the people. This indicates that most people responded favorably (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  84
  Applying Arne Naess's Ecosophy on DENR’s National Greening Program: A Phenomenological Analysis.Spencer P. Reyes - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):60-73.
  This study applies Arne Naess’ ecosophy as a tool for possible progressive research material concerning the National Greening Program (NGP) of the Department of Environment and Natural Resources (DENR). This study aims to conduct a phenomenological analysis of tree farming advantages, driven by a philosophical approach and practical strategy integrated through the principle of deep ecology. The philosophy of deep ecology presupposes ethics and the interrelatedness of human beings to nature that generally can be experienced anywhere. This study aims to (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18. Exploring the Reality of Hog Raisers in Cebu Amidst the African Swine Fever (ASF) Outbreak.Chester S. Tabasa & Mark Anthony N. Polinar - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):37-148.
  Hog farming is a significant industry in the Philippines, providing 60% of the country's animal meat consumption. However, the African Swine Fever (ASF) outbreak has caused its collapse. In effect, the hog raisers stopped their operation and sought alternatives to earn money for the family's needs. As a result, a phenomenological study investigated the hog raisers' lived experiences and how they cope with the existing phenomenon. Six key informants were selected based on inclusion criteria and purposive sampling for one-on-one interviews (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  81
  Junior High School Teachers’ Experiences in the Delivery of Science Subjects in the New Normal.Melisa L. Torregosa & Anna Larissa A. Bargamento - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):291-304.
  The study was conducted to explore teachers’ experiences in the delivery of science subjects during the first school year of implementation of distance learning. The teachers’ experiences in the delivery of science subjects served as a reference for formulating innovation to make learning effective in distance learning modality. The data for this study were collected through an interview schedule. It was done through one-on-one in-depth interviews with each participant with the observance of COVID-19 safety protocols. The interviews with all participants (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 20.  85
  Students’ Competency Level on Selected English 9 Competencies After Exposure to Video Lessons.Lovely Hazel M. Valde & Maria Victoria A. Gonzaga - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (4):149-161.
  This study's focus was to determine students' English competency level after exposure to video lessons as supplemental materials. The respondents of the study were 139 Grade 9 students of Mahaplag National High School coming from four sections enrolled for School Year 2022-2023. Quasi-experimental method of research particularly the pretest-posttest design was utilized in the study. Frequency counts, mean percentage score, weighted mean, standard deviation, and paired samples T-test were utilized in data analysis. Results of the study revealed that the competency (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 21. e-AIMSS (Electronic Asset Inventory and Management System in School) for Resource Optimization and Organizational Productivity.Antonio C. Ahmad - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):109-120.
  This capstone is centered around the development of an efficient electronic property inventory system tailored for school assets, driven by the overarching objective of resource optimization to ensure equitable access to vital materials for all learners. The methodology follows the “ISSO” framework (Ignite, Strategize, Systematize, Operationalize), complemented by a Logical Framework. The project employs a homegrown digitalized system constructed through a waterfall model approach, which undergoes alpha and beta testing. The study’s analysis utilizes a t-Test to evaluate its impact. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 22. Braving the Storm: A Hermeneutic Phenomenological Study on Teachers in Class Management.Mearry Jane T. Bojos & Avelina C. Oclinaria - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):65-71.
  Teachers in managing their class has always something to recount about their positive and negative experiences that usually occurred in the classroom. These positive and negative experiences affected the holistic disposition of teachers thus, in every small group discussion – both formal and informal, their predicaments regarding their experiences on class management were the primary topic. For the teacher's experiences to be explored and understood this study focused primarily on their experiences in managing class. For this reason, this hermeneutic phenomenological (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 23. Pupils’ Learning Styles and Academic Performance in Modular Learning.June Albert V. Cavite & Maria Victoria A. Gonzaga - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3): 72-88.
  This study assesses the student learning styles and academic performance in modular learning among Grade IV, V, and VI learners of Hindang Central School. This considered the learning styles and academic performance of the respondents in modular learning. A total of 252 learners from Hindang Central School participated as respondents in the evaluative method of research that consists of two parts questionnaires. This study used a modified survey questionnaire from the University of California at Merced, Student Advising and Learning Center (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 24. Pupils’ Learning Styles and Academic Performance in Modular Learning.June Albert V. Cavite & Maria Victoria A. Gonzaga - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):72-88.
  This study assesses the student learning styles and academic performance in modular learning among Grade IV, V, and VI learners of Hindang Central School. This considered the learning styles and academic performance of the respondents in modular learning. A total of 252 learners from Hindang Central School participated as respondents in the evaluative method of research that consists of two parts questionnaires. This study used a modified survey questionnaire from the University of California at Merced, Student Advising and Learning Center (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 25. Associationship Between Selected Biomechanical Variables and the Performance of Cover Drive Shot.Pulen Das - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):49-64.
  Purpose of the study was to find out the significant relationship between cover drive shot with selected biomechanical variables of university level male Indian cricketers. Only ten (10) men University-level cricketers from Lakshmibai National Institute of Physical Education NERC Guwahati Assam India were selected. The performance variable was the cover drive shot, whereas the other biomechanical variables were balance, the center of gravity (CG), angle of the left elbow, angle of the right elbow, angle of the left knee, and angle (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 26. Linguistic Competence of Senior High School Students in Ormoc City.Divina M. De Castro & Genevieve Marie T. Bactasa - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):36-48.
  This study is concerned with linguistic competence and relationship between the socio-demographic profile in terms of parents’ education background and assigned household chores. The researcher made questionnaires and essay tests and administered among senior high school students who were randomly chosen as respondents. To analyze and interpret data, mean, standard deviation, T-test, and One-Way Analysis of Variance were utilized. ANOVA was conducted to determine whether there was a significant relationship between the socio-demographic profile and the level of linguistic competency of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 27.  85
  Second-Wave Effects of COVID-19 Pandemic on Transportation Business: Keke-Napep and Motor-Cycle Transport Systems in Asaba Metropolis, Nigeria.University O. Edih & Nyanayon D. Faghawari - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):23-35.
  Transnational, global trades, investments, and travels, amongst other drivers of globalization, helps to reverberate the deadly coronavirus pandemic from Wuhan, China, across the world like whirl fire. In order to contain the infectious spread of the pandemic, and mitigate its negative effects on macro-economic variables, the World Health Organization, (WHO) designed Covid-19 protocols that are being enforced by governments and people of the world. Based on the above account, the study examined the Second wave effect of Covid’19 pandemic on transportation (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 28. Using E-learning among EFL Students at Moulay Ismail University: Perspectives, Prospects, and Challenges.Haytham Elaoufy - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):1-11.
  The educational process has been dramatically transformed by technology; this transformation has caused the emergence of central concepts, among which is distance learning. The latter has brought new opportunities to learn from; meanwhile, it has presented challenges that have impacted learning in many ways. Thus, the present study investigated the implementation of E-learning among EFL students at Moulay Ismail University to identify students' perceptions about this type of learning and consider the pros and cons to ensure best practice solutions that (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 29.  92
  Emotional Intelligence of Faculty among Public Higher Education Institutions (HEI’s).Adawia Jamasali - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):89-108.
  This descriptive-correlational study determines the emotional intelligence of faculty of public higher education institutions (HEIs) in Sulu during the academic year 2021–2022. The study adapted a purposeful sampling method in which there were two hundred samples. The data were analyzed using the weighted mean, standard deviation, t-test for independent samples, one-way ANOVA, and Pearson’s r. The following findings are drawn from this study: 1) The majority of the respondents are female, between the ages of 32 and 40, married, with 10 (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 30. Students’ Perception on CBCS Curriculum of Zoology at Undergraduate Level: An Opinion Survey of Students Under the Colleges of Vidyasagar University.Sankhadeep Mal & Alik Kr Mondal - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):161-175.
  Choice Based Credit System (CBCS) is a modern curriculum system of higher education in India which was first introduced by the Academic and Administrative Reforms committee of University Grant Commission (UGC) in 2008 headed by Prof. A. Gnanam. It is a system that promises to bring in holistic development of an individual by providing flexible and multi-disciplinary learning experience. The CBCS provides a cafeteria type approach in which the students can take courses of their choice, learn at their own pace, (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 31. Readiness of the Public Elementary School Heads on the Principles of Sustainable Leadership: Basis for Capacity Training.Risalita C. Nalla & Cynthia C. Briones - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):12-22.
  This study is intended to measure the readiness of the public elementary school heads on the principles of sustainable leadership. This study utilized the mixed-method design. Creswell & Clark (2017), defined mixed methods research as a research approach that combines both qualitative and quantitative methods in a single study to gain a more comprehensive understanding of a research question or topic. This approach allows researchers to leverage the strengths of both qualitative and quantitative methods. The following major findings on the (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 32. Ang Pagtatagpo ng Noli Me Tangere at Telebisyon: Batayan sa Mungkahing Gabay ng Guro (Teacher’s Guide).Jell Vicor P. Opeña - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):140-160.
  Layunin ng pananaliksik na ito na makabuo ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide) bilang kagamitang makatutulong sa pagkatuto ng asignaturang Filipino. Gamit ang deskriptibong pananaliksik, natuklasan na 81% ng mga guro ang nagsabing makatutulong ang paglikha ng Gabay sa Pagtuturo (Teacher’s Guide). Ayon naman sa 95% ng mga mag-aaral, nararapat isama ang mga gawaing kaugnay ng panonood upang mas maging interaktibo at epektibo ang pagkatuto ng nabanggit panitikan. Batay sa mga inilahad na kinalabasan, nabatid ng mananaliksik na malaking bahagdan ng (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 33. A Case Study of Students’ Lost Learning in Mathematics on Post-Remote Learning.Emmanuel S. Saga, Marilyn S. Orongan & Hyacinth C. Abarca - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (3):109-120.
  The objective of this case study concentrated on examining the learning gap, going through some components of the transformation process, and coming up with some ways for aiding students who were experiencing lost learning. A qualitative research design was utilized by the researchers to understand and solve the cases related to Mathematics learning difficulties. Creswell (2008) asserts that qualitative research can be used to discover and comprehend the significance that certain people or groups assign to social or human issues. The (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 34. Flipped Classroom and ManyChat Delivering Online-Offline (MCDOO) Learning for Science, Technology & Engineering Curriculum (STEC) Students.Leonifel D. Alforque - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (2):96-118.
  Low physics learning in the Philippines is a prevailing concern the education sector must resolve, so initiating technological interventions in teaching the subject, including flipped classrooms, and introducing a chatbot such as ManyChat Delivering Online-Offline learning could be helpful to improve scientific literacy in learning Electromagnetic (EM) waves. This study aimed to determine the significant learning differences between conventional teaching (CT), Flipped Classroom (FC), and ManyChat Delivering Online-Offline (MCDOO) Learning in teaching EM waves. Previous research showed that flipped classrooms are (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 35.  51
  Flipped Classroom and ManyChat Delivering Online-Offline (MCDOO) Learning for Science, Technology & Engineering Curriculum (STEC) Students.Leonifel D. Alforque - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (2):96-118.
  Low physics learning in the Philippines is a prevailing concern the education sector must resolve, so initiating technological interventions in teaching the subject, including flipped classrooms, and introducing a chatbot such as ManyChat Delivering Online-Offline learning could be helpful to improve scientific literacy in learning Electromagnetic (EM) waves. This study aimed to determine the significant learning differences between conventional teaching (CT), Flipped Classroom (FC), and ManyChat Delivering Online-Offline (MCDOO) Learning in teaching EM waves. Previous research showed that flipped classrooms are (...)
  Direct download (3 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 36. Online Teaching in Physics Using Just-In-Time Teaching (JiTT), Academic Achievement, and Conceptual Understanding of Grade 9 Students (2nd edition).Benjamin M. Maala - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (2):24-39.
  This study determined the effect of online teaching in Physics using the Just-in-Time Teaching (JiTT) strategy on the academic achievement and conceptual understanding of Grade 9 students. One intact class was subjected to a single-group pretest/posttest pre-experimental research design. Purposive sampling was applied, and selected 48 Grade 9 students for this study. The data gathered were interpreted quantitatively from the validated physics achievement test (PAT) and from the adopted energy-momentum concept test (EMCT), while, the learning experiences survey responses were interpreted (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 37. Health Practices Among Secondary School Teachers During Covid-19 Pandemic (2nd edition).Joan Mae L. Tabudlong - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (2):51-64.
  This study aimed to determine the health practices among the secondary school teachers during the Covid-19 pandemic in Ichon National High School. This considered the socio - demographic profile of the teachers in terms of age, sex, civil status and teaching load and the extent of practice employed by the teachers in the said health dimensions. A total of 53 teachers from Ichon National High School participated as respondents in the evaluative method of research that consists in three parts questionnaires. (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 38. Modular Distance Learning: A Blueprint to English Writing Proficiency.Erica Mae D. Dipay - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (1):14-23.
  Face-to-face learning engagement has been suspended due to the health crisis that affected the whole world. This led to the adaptation of modular distance learning to continue delivering quality education. As the transition continues, its effectiveness has been frequently assessed. The key purpose of this study is to determine the relationship between the level of implementation of modular distance learning and English Writing Proficiency among the senior high school students in Saint Joseph College Maasin City School year 2021-2022. The study (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   3 citations  
 39. A Focus on the Contextualized Learning Activity Sheets.Dennis F. Gerodias - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (1):1-13.
  This study aims to determine the factors that may affect in constructing the contextualized learning activity sheets based on the learners’ results and the teachers’ self-assessment using a descriptive correlation research design. The findings of the study revealed that the teachers have varied levels of competence in terms of cultural knowledge and on average, they were at the Proficient level of competency. In addition, teachers’ self-assessments indicated that they strongly practiced the criteria in constructing contextualized IPED LAS. However, still at (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 40. Teaching Efficacy Among Public Higher Education Institutions (HEIs) In Sulu.Aldren J. Jamasali - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (1):33-46.
  This descriptive-correlational study determines the teaching efficacy among public Higher Education Institutions during the Academic Year 2021-2022. With 200 teacher-respondents, and with the use of weighted mean, standard deviation, t-test for independent samples, One-way ANOVA, and Pearson’s r, the findings are. 1) There is a significant difference in the extent of teaching efficacy of college instructors of HEIs in Sulu when data are categorized according to age, civil status, and educational attainment. But there is no significant difference in terms of (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 41. Environmental Conservation Practices in Baybay City Leyte.Tracie R. Puna - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (1):47-58.
  This quantitative study utilized the descriptive method of research that aimed to assess the implementation of environmental conservation practices in Baybay City Leyte with 92 officials and 115 zone residents of the 23 barangays in the city. Data were gathered through online and pen-paper surveys using frequency mean and Chi-square test. Barangay officials & Zone residents showed the same level of awareness of the environmental conservation practices implemented in Baybay City. Based on the results, the highest average weighted mean environmental (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 42. The Efficacy of the Online Educational Community.Noreen Leigh B. Ramos - 2023 - International Journal of Multidisciplinary Educational Research and Innovation 1 (1):24-32.
  This study is intended to determine the efficacy of the teachers and students involving social, cognitive, and teaching presences to the Senior High School students of Saint Joseph College. This study utilized the descriptive survey design. Calderon (2006), defined descriptive research as a purposive process of gathering, analyzing, classifying, and tabulating data about prevailing conditions, practices, processes, trends, and cause-effect relationships and then making an adequate and accurate interpretation of such data with or without or sometimes minimal aid of statistical (...)
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation  
 Previous issues
  
Next issues