7 found
Order:
 1.  19
  Annulment.Marta Bucholc - 2010 - Dialogue and Universalism 20 (7-8):125-127.
  No categories
  Direct download (5 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Abelard i Heloiza (Etienne Gilson, Abelard i Heloiza). [REVIEW]Marta Bucholc - 2000 - Etyka 33:266-271.
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  1
  Dehumanizujący wymiar obcości i jej etyczna niezbędność. Na marginesie Obcego Georga Simmla.Marta Bucholc - 2010 - Etyka 43:64-76.
  Artykuł omawia G. Simmla pojęcie obcości z punktu widzenia jego implikacji etycznych. Po zbadaniu pojęcia obcości, omówione zostają rozmaite aspekty obiektywnego i generycznego postrzegania obcego przez zintegrowane grupy społeczne, z naciskiem na podatność obcego na wykorzystanie. Po krótkim omówieniu etycznego wymiaru relacji „my–obcy”, analizie zostaje poddana Simmla socjologia metropolii; celem tej analizy jest przedstawienie sytuacji, w której obcości jako formie brakuje pośrednictwa osiadłości.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Epistemologia mocnego programu socjologii wiedzy.Marta Bucholc - 2001 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 39 (3):193-212.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Karta Praw Podstawowych - jaki projekt społeczeństwa?Marta Bucholc - 2010 - Civitas 12 (12).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  1
  Karta Praw Podstawowych – Jaki Projekt Społeczeństwa?Marta Bucholc - 2020 - Civitas. Studia Z Filozofii Polityki 12:9-26.
  What design for a society emerges from the text of the Charter of Fundamental Rights? The Charter articulates values, expresses their connection to practices and derives from these values standards for action. Who articulates and acknowledges these values? Is the entity which designates them values the same as the one which acknowledges them? If not, what is the relation between the two? The article contains a socio-philosophical analysis of the values expressed in the Charter of Fundamental Rights, such as social (...)
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Szkoła Edynburska- kryzys samookreślenia nauki?Marta Bucholc - 2000 - Colloquia Communia 70 (3):183-200.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark