4 found
Order:
 1. Elementy stoickie i epikurejskie w teorii poznania św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2005 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 54 (2):85-102.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Myśl jako wewnętrzna wypowiedzź umysłu w koncepcj św. Augustyna.Tomasz Pawlikowski - 1998 - Idea 10 (10).
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Problematyka dróg do poznania istnienia Boga zawartych w Sumie teologii Alberta Wielkiego.Tomasz Pawlikowski - 2002 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 43 (3):93-104.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Zasady psychologii według św. Tomasza z Akwinu.Tomasz Pawlikowski - 2007 - Archiwum Historii Filozofii I Myśli Społecznej 52.
  Św. Tomasz nie napisał nigdy własnego traktatu, w którym wykładałby zasady uprawiania psychologii, podobnie jak nie napisał takiego traktatu odnośnie do innych nauk filozoficznych. Wyjątkiem pozostaje teologia. Pierwsza kwestia, I części Sumy Teologii i piąta oraz szósta kwestia Komentarza do Boecjańskiego dziełka O Trójcy Świętej stanowi bowiem takie traktaty metodologiczne, gdzie Akwinata wyłożył ewidentnie własne poglądy. W przypadku psychologii pozostawił jednak dwie lekcje otwierające Komentarz do Arystotelesowego Traktatu o duszy, w których choć dość literalnie omawia tekst Stagiryty, to formułuje w (...)
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark