19 found
Order:
See also
Daniel J. Smith
University of Memphis
 1. A slow-motion video analysis of the arrival and circulation of initially unbinded input within consciousness.D. J. Smith - 2000 - Consciousness and Cognition 9 (2):S76 - S77.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Bybelse teologie - dogmatiese teologie.D. J. Smith - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Die Christelike etiek en die vraag na 'n bybels-geregverdigde ekonomiese stelsel.D. J. Smith - 1983 - HTS Theological Studies 39 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Die Calvinistiese Sondagbeskouing met spesiale verwysing na Sondagsport en die uitsending daarvan.D. J. Smith - 1990 - HTS Theological Studies 46 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. Die nuwe teologie – Alleen negatief of ook positief te beoordeel?D. J. Smith - 1976 - HTS Theological Studies 32 (3/4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6. For the conversion of the churches.D. J. Smith - 1995 - HTS Theological Studies 51 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. J. Ian Prattis, Anthropology at the Edg. [REVIEW]D. J. Smith - 1998 - Journal of Consciousness Studies 5 (2):255-255.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8. William H. Calvin, How Brains Think. [REVIEW]D. J. Smith - 1997 - Journal of Consciousness Studies 4 (4):381-381.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  11
  Boekbespreking.J. I. De Wet, P. J. T. Koekemoer, J. H. Koekemoer, M. J. Du P. Beukes, D. J. Smith, P. S. Dreyer & A. D. Pont - 1982 - HTS Theological Studies 38 (2/3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  11
  Boekbespreking.D. J. Smith, P. S. Dreyer, A. D. Pont, T. F. J. Dreyer, G. M. M. Pelser, E. Brown, G. C. V., A. C. Barnard, J. J. Steenkamp, C. J. Wethmar, B. J. Van der Walt & J. C. Krüger - 1982 - HTS Theological Studies 38 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 11.  7
  Boekbespreking.Pieter Du Toit, T. F. J. Dreyer, D. J. Smith & S. J. Prins - 1984 - HTS Theological Studies 40 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 12.  6
  Huldrich Zwingli se Von dem Touff, vom Widertouff und vom Kindertouff: Enkele aspekte van Zwingli se teologiese denke.D. J. Smith - 1985 - HTS Theological Studies 41 (3).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 13.  5
  Boekbespreking.M. J. Du P. Beukes, A. D. Pont & D. J. Smith - 1982 - HTS Theological Studies 38 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 14.  4
  'n Kritiese besinning oor die plek en samehang van die teologiese vakke in die Fakulteit Teologie van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika.D. J. Smith - 1984 - HTS Theological Studies 40 (4).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 15.  3
  Afbeeldinge van Christus. Die toepasbaarheid van die leer van die an- en enhupostase om die tweede gebod op Christus van toepassing te maak.D. J. Smith - 1984 - HTS Theological Studies 40 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 16.  3
  Wat beteken ‘die Bybel sê’? ’n Tipologie van leserskonstrukte.D. J. Smith - 1991 - HTS Theological Studies 47 (1).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 17.  2
  Die aktualiteit van Nicea.D. J. Smith - 1976 - HTS Theological Studies 32 (1/2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 18.  2
  Die verhouding tussen kerk en staat: Enkele modelle met verwysing na die reg van opstand teen die staat.D. J. Smith - 1988 - HTS Theological Studies 44 (2).
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 19.  11
  Opinions of School, Academic Motivation and School Adjustment in the First Year of Secondary Education: a pilot study in West Yorkshire.D. J. Smith - 1981 - Educational Studies 7 (3):177-183.
  (1981). Opinions of School, Academic Motivation and School Adjustment in the First Year of Secondary Education: a pilot study in West Yorkshire. Educational Studies: Vol. 7, No. 3, pp. 177-183.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark   1 citation