6 found
Order:
 1.  7
  Recenzije I Prikazi.Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Tomislav Krznar, Robert Marinković, Marijan Krivak, Matija Mato Škerbić, Martina Žeželj, Ivana Buljan & Igor Mikecin - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (4):965-996.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  7
  Kritičko-analitički pristup razumijevanju Gadamerovog pojma umjetnosti. Umjetnost kao igra, simbol i svetkovina.Dafne Vidanec - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):143-161.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3.  7
  Critical-Analytical Approach to Gadamer's Notion of Art. Art as Game, Symbol and Festival.Dafne Vidanec - 2007 - Filozofska Istrazivanja 27 (1):143-161.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4.  6
  Recenzije i prikazi.Zvonko Šundov, Dafne Vidanec, Dejan Donev, Jadran Zalokar, Hrvoje Lasić, Predrag Režan, Željko Senković, Tomislav Krznar, Sandra Radenović & Spahija Kozlić - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (2):449-475.
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  6
  The Modern Man in the Precipice Between Descartean Ideal of Morality and the (Post)Modern Cultural Habitus.Dafne Vidanec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):137-154.
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  5
  Suvremeni čovjek u procijepu između kartezijanskog ideala moralnosti i (post)modernog kulturnog habitusa.Dafne Vidanec - 2008 - Filozofska Istrazivanja 28 (1):137-154.
  Proboj zapadne europske filozofske misli na čijem se začelju pojavljuje ime francuskog mislioca R. Descartesa za sobom je donijelo oživljavanje čovjekove svijesti – tzv. post-renesansno intelektualno buđenje koje je navijestilo i označilo početak novog – modernoga doba, koje je na spoznajnoteorijskoj razini prepoznato kao početak vladavine instrumentalnog uma, odnosno, hegemonije Descartesovog cogita.U ovome radu nastoji se istražiti, pojasniti i protumačiti ulogu i značaj cogita u odnosu na moralno djelovanje modernoga čovjeka u percepciji suvremenog i glasovitog kanadskog filozofa, teoretičara i mislioca (...)
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark