Order:
 1.  9
  Philosophy at the Catholic University of Lublin.Stanisław Janeczek & Jan Kłos - 2000 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 5:7-18.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2.  8
  Freedom in Ludwig von Mises’s Thought.Jan Kłos - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):207-235.
  No categories
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Myślenie ukryte i wiedza osoby. Na marginesie rozważań Michaela Polanyiego.Jan Kłos - 2013 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 85 (1):363-379.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Pewność zdania a pewność osoby – czyli o strukturze przyświadczenia.Jan Kłos - 2012 - Przeglad Filozoficzny - Nowa Seria 82 (2):73-86.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5.  5
  Problem zła a Frédérica Bastiata rewizja nowoczesności.Jan Kłos - 2010 - Roczniki Filozoficzne 58 (1):109-138.
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 6.  2
  Elementy Filozofii I Teologii Sportu [The Elements of Philosophy and Theology of Sport].Stanistaw Kowalczyk & Jan Kłos - 2003 - Forum Philosophicum: International Journal for Philosophy 8:293-294.
  Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 7. Charles Taylor's Vision of Modernity: Reconstructions and Interpretations.Christopher Garbowski, Jan Paweł Hudzik & Jan Kłos (eds.) - 2009 - Cambridge Scholars Press.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 8.  18
  Między nauką i religią.Jan Kłos - 2011 - Roczniki Filozoficzne 59 (2):141-164.
  No categories
  Direct download (2 more)  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 9.  6
  Wolność w myśli Ludwiga von Misesa (1881-1973).Jan Kłos - 2015 - Roczniki Filozoficzne 63 (2):207-235.
  Ludwig von Mises jest głównym przedstawicielem tzw. Ekonomicznej Szkoły Austriackiej, autorem monumentalnego dzieła Ludzkie działanie. Mises opowiadał się za stanowiskiem leseferyzmem w dziedzinie ekonomii, a zatem za wolnym rynkiem, indywidualną wolnością oraz ograniczonym państwem. Niniejszy tekst jest próbą syntetycznego ujęcia rozumienia wolności w myśli Misesa.Austriacki ekonomista podkreśla znaczenie wolnych działań społecznych oraz naturalnych więzi, które inspirują ludzi do działania. Działania te są dużo bardziej skuteczne aniżeli inicjatywy inspirowane i kontrolowane przez państwo. Mises podkreśla znaczenie wolności negatywnej, a zatem wolności politycznej (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 10.  3
  Tetrada, czyli czteroelementowy wzorzec przemian kulturowych.Jan Kłos - 2013 - Roczniki Filozoficzne 61 (4):93-115.
  TETRAD, OR THE FOURFOLD PATTERN OF CULTURAL TRANSFORMATIONS S u m m a r y This paper seeks to discuss the tetradic structure of cultural transformations effected by human artifacts. It was Marshall McLuhan’s main idea to think of our historical changes in terms of various modes of communication. Each mode introduces a new form of human interaction. The spoken word produced coherent communities. The written word caused fragmentation. McLuhan believed that electronic artifacts would restore the lost integrity. His tetradic (...)
  No categories
  Direct download  
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  Bookmark