5 found
Order:
 1. Критичний Дискурс-Аналіз Та Його Інтерпретативні Можливості Щодо Публікацій У Періодичній Пресі (За Матеріалами Справи Київської Міліції 1925-1926 Рр.). [REVIEW]Oksana Mikheieva - 2011 - Схід 3 (110):111-114.
  On the base of material "Kiev case" in the periodical press about corruption of the Ukrainian police at the mid 1920's the author shows the possibilities of critical discourse-analysіs in the interpretation and reconstruction the social structure and social practices thru text-message.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 2. Новації У Визначенні Злочинних Проявів У Радянській Україні За Умов Лібералізації Суспільства Хрущовської Доби.Oksana Mikheieva - 2013 - Схід 5 (125).
  У статті розглянуті особливості злочинного світу часів хрущовської "відлиги", зосереджено увагу на злочинах, що активізувалися в зазначений час. Виявлені суб'єктивні та об'єктивні чинники, що впливали на показники криміналізації та судимості населення радянської країни. Показано взаємозв'язок між державно-політичними заходами та змінами в кримінальній статистиці. Виявлено, що два піки злочинності - у 1957-58 рр. і 1961 р. відповідають різним етапам у каральній політиці держави і характеризують спочатку лібералізацію сталінської каральної системи, потім - повернення до жорстких методів.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 3. Традиційне Та Новаційне В Протидії Злочинним Проявам У Радянській Україні За Умов Лібералізації Суспільства Хрущовської Доби.Oksana Mikheieva - 2013 - Схід 6 (126):232-237.
  State policy in the field of law enforcement during the Khrushchev's period wasn't a stabile. The first wave of changes was associated with the abolition of some legislative acts of the Stalinist period, a significant softening of punitive line, narrowing of the scope of capital punishment, empowerment convicted people etc. On the one hand, these steps are partially rehabilitating the Soviet law enforcement. On the other hand, government actions were unreasoned and populist, designed for quick political effect. The next wave (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 4. Повсякденне Буття Червоноармійців У Донбасі На Початку 1920-Х Років.Oksana Mikheieva - 2014 - Схід 1 (127):155-159.
  У статті на основі аналізу фрагментів з листів червоноармійців, зроблених співробітниками Державного політичного управління (ДПУ) в рамках практики перлюстрації, реконструйовані окремі аспекти сприйняття червоноармійцями навколишньої дійсності, політики та ідеології нової влади, свого місця в новому суспільстві і його соціальній структурі. Зокрема простежуються результати активної антирелігійної кампанії, прагнення більшовиків у процесі ідеологічного впливу на червоноармійців зв'язати в їх свідомості релігію з пригніченням, владою буржуазних класів. Зафіксована і зворотна реакція самих червоноармійців: від високого рівня засвоєння ідеологем, до сумнівів і неприйняття їх.
   
  Export citation  
   
  Bookmark  
 5. "Спецоїдство" Та "Спецоманія": Радянська Влада Та Інженерно-Технічні Фахівці Донбасу На Початку 1920-Х Рр.Oksana Mikheieva - 2014 - Схід 2 (128):96-101.
  The article describes the features of the relationship between Soviet power and engineering specialists, who was working in senior positions in factories and mines of theDonbasin the early 1920's. Interaction between professionals and the new government in that time was inconsistent and compromised. On the one hand, technical specialist received significant preferences and opportunities, regardless of their relationship to the Soviet authorities. This decision was based on the rational considerations about the impossibility of restoring the destroyed industry ofDonbasonly by party (...)
   
  Export citation  
   
  Bookmark