Search results for 'Theorieen' (try it on Scholar)

12 found
Order:
 1. Jan W. de Keijser (2004). Doelen van straf. Morele theorieën als grondslag voor een legitieme strafrechtspleging1. In Bas van Stokkom (ed.), Straf En Herstel: Ethische Reflecties Over Sanctiedoeleinden. Boom Juridische Uitgevers
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 2. B. Kee (1974). Dr. J. J. Klant, Spelregels voor economen. De logische structuur van economische theorieën. Stenfert Kroese, Leiden 1972. [REVIEW] Philosophia Reformata 39 (3-4):191-195.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 3. Gottfried Wilhelm Leibniz & Robert Zimmermann (1847). Leibnitz' Monadologie Deutsch Mit Einer Abhandlung Über Leibnitz' Und Herbart's Theorieen des Wirklichen Geschehens. Braumüller Und Seidel.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 4. G. Lokhorst (1988). Brein en bewustzijn. De geest-lichaam theorieën van moderne hersenonderzoekers. Tijdschrift Voor Filosofie 50 (3):569-569.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 5. A. G. M. Van Melsen (1948). De betekenis der wijsgerige corpuscula-theorieën voor het ontstaan der chemische atoomleer. Tijdschrift Voor Filosofie 10 (4):673-716.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 6.  48
  Andrew Jones (2010). Globalization: Key Thinkers. Polity.
  Introduction: thinking about globalization -- Systemic thinking: Immanuel Wallerstein -- Conceptual thinking: Anthony Giddens -- Sociological thinking: Manuel Castells -- Transformational thinking: David Held and Anthony McGrew -- Sceptical thinking: Paul Hirst and Grahame Thompson -- Spatial thinking: Peter Dicken and Saskia Sassen -- Positive thinking: Thomas Friedman and Martin Wolf -- Reformist thinking: Joseph Stiglitz -- Radical thinking: Naomi Klein, George Monbiot and Subcommandante Marcos -- Revolutinary thinking: Michael Hardt and Antonio Negri -- Cultural thinking: Arjun Appadurai -- Conclusion: (...)
  Direct download  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 7. Armin Nassehi & Gerd Nollmann (eds.) (2004). Bourdieu Und Luhmann: Ein Theorienvergleich. Suhrkamp.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 8. Angelika Poferl & Natan Sznaider (eds.) (2004). Ulrich Becks Kosmopolitisches Projekt: Auf Dem Weg in Eine Andere Soziologie. Nomos.
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 9.  12
  Hein van Dongen (2008). Wetenschap na Babel. Thomas Kuhn over verandering van taal en taxonomie. Wijsgerig Perspectief 48 (3):31.
  Een van de hoekstenen van het idee dat de wetenschap een eenheid is, wordt gevormd door de overtuiging dat er in haar rijk één taal wordt gesproken: de taal van de feiten. Natuurlijk zijn er tussen de wetenschappen ook grote verschillen, maar die betreffen volgens deze overtuiging het gebied van de theorieën. De data waarop deze zich baseren, zouden neutraal geformuleerd kunnen worden. Als dit niet zo zou zijn, wordt ons het angstbeeld van een grote spraakverwarring voorgehouden.
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 10.  50
  Kurt Baschwitz (1939). De Mensch in de Massa. Synthese 4 (1):416 - 425.
  De kennis van de "werkelijkheid", die zich achter den dichten nevel van veelzinnige woorden verbergt, is op het gebied der massa-psychologie wel heel moeilijk toegankelijk. Dit blijkt duidelijk uit de heerschende theorieën, inzonderheid de pessimistische theorieën van de laatste halve eeuw, over den zoogenaamd noodlottigen invloed van het saamhoorigheidsgevoel op het oordeel van de, in zulk een gevoel vereenigde, menschen. De meeste der opvattingen, die thans over de mogelijkheden en de onontbeerlijkheid der politieke propaganda worden verkondigd, passen in hetzelfde kader (...)
  No categories
  Direct download (7 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 11. Willem de Jong (1996). Een geschiedenis van het mid-denken. Philosophia Reformata 61 (1):30-43.
  Een poging om de geschiedenis van een denkwijze door de eeuwen heen, in dit geval die van het schema van “het midden- en middellijkheidsdenken” , resp. het “denken in termen van ‘midden’ en ‘bemiddeling’” , kritisch in kaart te brengen valt op het eerste gezicht onder het genre Ideengeschichte of history of ideas. Zeker wanneer men ideeëngeschiedenis enerzijds enger, maar anderzijds daarbinnen weer breder opvat dan de invulling die Arthur Lovejoy daaraan gaf in zijn bekende The Great Chain of Being (...)
  No categories
  Translate
    Direct download (2 more)  
   
  Export citation  
   
  My bibliography  
 12. Louis Dupré (1996). Cultuur en metafysica. Nexus 14.
  De filosofie heeft de cultuur als symbolische aktiviteit van de mens pas laat ontdekt. Pas Giambattisto Vico trachtte de geschiedenis als een organisch proces in zijn filosofie te betrekken. Kant en Herder ontwikkelden op eigen wijze deze cultuurfilosofie verder. In de afgelopen eeuw zijn de theorieën zover uitgewaaierd dat er nauwelijks meer een metafysische synthese te vinden is, die alles kan bevatten.
  No categories
  Translate
   
   
  Export citation  
   
  My bibliography